Témata

Management a řízení

Řízení patří k nejdůležitějším lidským činnostem pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí a to již od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých by jako jednotlivci nedosáhli. Společnost tak začala více spoléhat na skupinové úsilí, jejich organizaci a význam manažerů a managementu tak postupně rostl.

Jak začít s digitalizací v menších a středních firmách

03. 03. 2021
Libor Vacata

Digitalizace se nejčastěji skloňuje v souvislosti s Průmyslem 4.0 a moderními technologiemi. Co si pod digitalizací představit a jak s ní začít?

Účinná spolupráce v projektu Horizon 2020

03. 03. 2021
Prof. Jiří Marek

Účinná spolupráce mezi Ústavem výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně a výrobní firmou Toshulin probíhá v současné době v rámci mezinárodního projektu. Tento projekt je financován z programu Evropské komise Horizont 2020, Výzkumný program v rámci grantové dohody č. 869991 s akronymem Level-Up.

Sofistikované ERP řešení pro výrobní podniky

03. 03. 2021
Tomáš Prudký

V současnosti se klade stále větší důraz na rychlost a flexibilitu, a firmy tak musí optimalizovat své podnikové procesy, aby udržely krok s konkurencí. Pro výrobní podniky to pak platí dvojnásob. Aby plně využily svůj potenciál, stále více se obracejí na ERP systémy, které mohou celý výrobní proces značně zefektivnit. A právě těmto účelům perfektně slouží informační systém Pohoda E1.

Nový programovatelný převodník

03. 03. 2021
Adam Škorpík

Čeští vývojáři a výrobci řídicích jednotek, převodníků, senzorů a systémů představili programovatelný linuxový převodník a PLC s komunikací Ethernet/RS485. Je určený do prostředí průmyslové automatizace, technických zařízení budov a dalších automatizačních projektů.

Podpora plánování je klíčová funkce

03. 03. 2021
Jaroslav Janda

Účelem podnikových informačních systémů je pomáhat naplnění strategických cílů společnosti. Děje se tak ve třech vzájemně se ovlivňujících rovinách. Efektivita a přínos IS se odvíjí od míry podpory těchto rovin a schopnosti implementačního partnera porozumět potřebám firmy a optimálně pro ni systém nastavit.

Databáze v paměti zrychlí procesy ze dnů na vteřiny

Databáze označované jako in-memory sídlí v RAM paměti, a ne v tradičním řádově pomalejším diskovém úložišti. U většiny podnikových aplikací je čas potřebný k uložení a načtení dat největším faktorem rychlosti řešení. In-memory technologie přináší prostřednictvím informačních systémů výrazné inovace také do firemních procesů.