Témata
Zdroj: CzechTrade

Čína: příležitost pro české stroje

Čínský průmysl obráběcích a tvářecích strojů, jehož tržní hodnota přesahuje 200 miliard RMB, tedy přibližně 27,86 miliardy USD, je významně závislý na dovozu ze zahraničí, což vede k různým příležitostem pro mezinárodní spolupráci a investice, a je podporován značnými vládními pobídkami.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Letos v únoru vydalo čínské Ministerstvo průmyslu a informačních technologií společně s dalšími ministerstvy Oznámení o sestavení seznamu podniků vyrábějících průmyslové obráběcí stroje, na které se vztahuje politika dodatečných odpočtů výdajů na výzkum a vývoj v roce 2023.

Čínský průmysl obráběcích a tvářecích strojů je největší na světě. Čína, v jejímž čele stojí necelá dvacítka špičkových výrobců, si osvojila pokročilé technologie a upřednostňuje vývoj přesných a inteligentních obráběcích strojů a příslušenství s počítačovým číslicovým řízením (CNC),“ říká Aleš Červinka, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Čína, a dodává: „Navzdory silné podpoře vlády pro rozvoj domácího průmyslu obráběcích strojů zůstává čínská závislost na dovozu špičkových CNC obráběcích strojů a příslušenství vysoká, což zvyšuje trvalou poptávku po zahraničních výrobcích.

Zahraniční výrobci a dodavatelé proto objevují rozsáhlé příležitosti ke spolupráci a využívají neúnavné snahy Číny o technologickou vyspělost a zdokonalené výrobní standardy.

Stroj firmy TOS Varnsdorf, která patří ke klíčovým českým strojírenským firmám na čínském trhu. (Zdroj: CzechTrade)

Průmyslová poptávka a výroba

Čínský průmysl obráběcích a tvářecích strojů je dynamické a životně důležité odvětví, které tvoří páteř výrobních, stavebních a údržbářských činností v zemi. Toto odvětví zahrnuje výrobu a distribuci široké škály nástrojů, zařízení a součástí určených ke zvýšení efektivity, přesnosti a bezpečnosti v různých průmyslových aplikacích.

Spotřeba obráběcích a tvářecích strojů v Číně, která odráží silnou poptávku po mechanickém zpracování, představuje významný, 32% podíl na celosvětovém trhu.

Prudký nárůst poptávky koresponduje s rychlým rozvojem domácího výrobního sektoru, což vysvětluje postavení Číny jako největšího trhu s obráběcími stroji na světě,“ vysvětluje Červinka.

Průmysl obráběcích a tvářecích strojů v Číně je mimořádně konkurenční a vyznačuje se živým prostředím, které se neustále vyvíjí díky technologickému pokroku a inovacím. Místní i zahraniční hráči se aktivně zapojují do závodu o špičková řešení a posouvají hranice přesného strojírenství a efektivní výroby.

Reklama
Reklama
Reklama

Čína jako hlavní světové výrobní centrum se často spoléhá na dovoz špičkových obráběcích strojů, aby uspokojila poptávku po pokročilých technologiích a specializovaném vybavení. Dovoz a vývoz obráběcích a tvářecích strojů proto slouží jako klíčové ukazatele technologického pokroku a globální konkurenceschopnosti odvětví.

Trendy na trhu

Hnací silou poptávky na čínském trhu je růst automobilového průmyslu. Ten je podpořen nárůstem poptávky po elektromobilech a iniciativami na podporu udržitelné dopravy.

Velký důraz čínské vlády na elektrická a autonomní vozidla tak vytvořil silný trh pro špičkové obráběcí stroje, které uspokojují vyvíjející se požadavky na výrobu automobilů.

Dalšími klíčovými trendy v čínském průmyslovém prostředí jsou rostoucí důraz na automatizovanou výrobu a integrace technologií 3D tisku s CNC stroji. Čínští výrobci, kteří usilují o vyšší konkurenceschopnost, stále častěji zařazují CNC stroje do svých výrobních procesů, aby zefektivnili operace a minimalizovali chyby.

Český pavilon z letošního veletrhu CCMT v Šanghaji. (Zdroj: CzechTrade)

Snaha o soběstačnost

Čínská politika vůči průmyslu obráběcích strojů zaznamenala za poslední čtyři roky významný pokrok. Před rokem 2019 politiky poskytovaly především obecné pokyny, včetně zavedení norem pro CNC obráběcí stroje a uznání tohoto odvětví jako strategického průmyslu v rámci iniciativy Made in China 2025. Od roku 2019 se však regulační rámec stal konkrétnějším, se zvýšeným důrazem na posílení klíčových technologických schopností odvětví.

Čína též oznámila řadu daňových pobídek zaměřených na podporu růstu a rozvoje v odvětví průmyslových obráběcích strojů a MIIT spolu s dalšími příslušnými orgány zavedl opatření k regulaci a monitorování způsobilosti podniků vyrábějících průmyslové obráběcí stroje pro tyto daňové pobídky.

Reklama

V rámci strategického směřování k soběstačnosti se Čína neustále snaží snižovat závislost na zahraničních technologiích. Program Made in China 2025 například klade důraz na urychlení výzkumu a vývoje špičkových technologií a zařízení, zejména se zaměřením na špičkové CNC obráběcí stroje a přesné komponenty.

V reakci na současné geopolitické události čínská vláda zintenzivňuje úsilí o omezení závislosti na dovozu špičkových technologií ze Spojených států a prosazuje větší domácí kapacity.

Přesto tento aktivní přístup k budování zdatnosti čínského strojírenského průmyslu staví zemi do pozice lukrativní destinace pro zahraniční investory a podniky, které hledají příležitosti v oblasti pokročilé výroby a technologií a souvisejících odvětví.

Čína postupuje vpřed s technologickým pokrokem, proto zde zahraniční společnosti specializující se na špičkové technologie obráběcích strojů a modernizaci zařízení najdou slibný trh pro své služby,“ uzavírá Aleš Červinka.

V dubnu v Šanghaji proběhla na veletrhu CCMT, největší výstavě obráběcích strojů v Číně, oficiální účast českých firem na společném českém pavilonu organizovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu s podporou agentury CzechTrade a Svazu strojírenské technologie. Další velkou akcí v oblasti strojírenství bude veletrh CIMT 2025 v Pekingu (CIMT – China International Machine Tool Show), který se bude konat ve dnech 12.–17. dubna 2025.

Související články
Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 4.
Prezentace nabídky

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit