Témata
Foto: Eva Zajícová

Velká část forem do vstřikolisů v ČR je určena na výrobu plastových dílů do automobilů. Nástrojárny, jež takové formy vyrábějí, pak jsou často pod velikým tlakem automobilek kvůli šibeničním dodacím lhůtám a likvidačním cenám. Společnost Formy Tachov má však naprosto odlišnou strategii výroby i zákazníky. Soustředí se totiž hlavně na výrobu forem pro přepravní obaly a logistiku. Menší část obratu pak tvoří repase, modifikace a havarijní opravy forem jiných výrobců. Firma proto disponuje velkým strojovým parkem, kde mají své „hnízdo“ také stroje Hermle. Téměř veškeré dokončovací obrábění se provádí právě na nich.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Reklama

Jen několik kilometrů od německých hranic v areálu společnosti Formy Tachov se vyrábějí formy již více než padesát let. Jejich produkce však není jako u většiny nástrojáren opřena pouze o formy do automobilového průmyslu, ty vyrábějí spíše okrajově. Častěji tyto formy repasují, modifikují a opravují (až 40 % obratu firmy). Právě v této oblasti mají bohaté zkušenosti, dlouhou tradici a k tomu perfektně vybavený strojový park. Důležité je však říci, že tu větší část obratu tvoří vlastní vývoj, know-how a produkt. „Šedesát procent obratu firmy tvoří výroba forem pro přepravní obaly a logistiku,“ říká úvodem výkonný ředitel Pavel Hvizdoš mladší, který nás pozval na návštěvu firmy svého otce Pavla Hvizdoše staršího. Ráda bych hned zkraje upozornila na to, že výroba přepravních boxů, resp. vývoj a výroba forem přepravních obalů není žádná jednoduchá disciplína. Požadavky na přepravky jsou obrovské. Musejí unést velkou hmotnost, musejí být dostatečně pevné, ale zároveň lehké, hledí se na to, jak do sebe zapadají, aby je bylo možné bezpečně štosovat do velké výšky při přepravě. Dokonce se dělají zkoušky na to, když celý sloupec přepravek spadne, aby se rozbilo co nejméně lahví, a takto bych mohla pokračovat ještě dlouho. Běžně se na jedné přepravce udělá kolem čtyřiceti různých testů (vč. zkoušky odolnosti na povětrnostní podmínky, velké změny teplot atd.). Jiné požadavky jsou na přepravky kladeny ze stran designu či marketingu. Taková přepravka zvaná Niederboard má záměrně velmi nízké boční hrany, aby z ní lahvičky s limonádou vykukovaly a bylo vidět také etiketua název produktu. Nemenší nároky jsou pak kladeny také na jejich formy. Ty jsou standardně dimenzovány pro výrobu milionu kusů. Formy z Tachova často končí v Africe či Jižní Americe, neboť právě sem nejčastěji světoví výrobci limonád a piva expandovali včetně výroby těchto nápojů, proto formy stejně jako výlisky z nich vyrobené musejí zvládat velké rozdíly teplot, vysokou prašnost apod.

Veškeré dokončovací obrábění se provádí na strojích Hermle. Stojí pohromadě a všichni jim tady říkají „hnízdo Hermle“.

Zvýšení produktivity i díky strojům Hermle

Tlak na čas dodávek není doménou pouze automobilového průmyslu, i když ten je tím vyloženě „proslaven“. Jde spíše o globální fenomén a v logistice a přepravních obalech tomu není jinak. I zde je nutné dodržovat dohodnuté termíny dodání a právě rychlost dodávky formy od zadání je jedna z největších konkurenčních výhod společnosti Formy Tachov. Před necelými třemi roky nastolili úplně novou strategii řízení projektů, optimalizovali výrobní toky i procesy, což jim dnes umožňuje být velmi rychlí a spolehliví ve zpracování projektů. „Za poslední tři roky jsme zkrátili průběžnou dobu realizace o 30–40 % času v týdnech, než co si myslíme, že je tržní světový benchmark,“ říká hrdě Pavel Hvizdoš. „Naše průměrné plnění prvního zákaznického termínu je 93 % za posledních devět měsíců,“ doplňuje. Důležitou roli při dosahování takovýchto výsledků sehrály také stroje Hermle. „Díky technologickým možnostem strojů Hermle jsme si mohli dovolit některé výrobní operace vynechat. Věříme strojům Hermle – na nich jsme schopní dosáhnout požadované přesnosti bez nutnosti dalšího broušení a podobně,“ vysvětluje, jak se podařilo zkrátit strojní fáze na jedné formě ze sedmi týdnů na čtyři. Ve výrobě mají celkem pět strojů Hermle různých generací a stáří. Zajímavostí je, že dokonce nejstarší Hermle U 1130 jim slouží už 14 let a Pavel Němeček, který dnes s námi firmu navštívil jako technicko-obchodní zástupce společnosti Hermle, tento stroj osobně instaloval a prováděl obsluze školení tenkrát ještě jako servisní pracovník. Nicméně zbylé čtyři stroje stojí pohromadě a nikdo jim zde neřekne jinak než „hnízdo Hermle“. A jsou tady na své hnízdo patřičně hrdí.

V nástrojárně nechybějí ani vstřikolisy pro zkoušení nových či opravených forem.

Stejný koncept u všech typů strojů

Hlavní plánovač Jakub Hlinka, který ještě než postoupil na tuto pozici, sám sedm let na strojích Hermle obráběl, nám prozradil, že všichni operátoři by nejraději pracovali na strojích Hermle. „Je to taková univerzita – každý obráběč nejprve začíná na C 40 U, po čase může na C 400 U a ‚účko‘ a ti nejlepší pak dělají na našem největším stroji Hermle C 52 U,“ říká Jakub a dodává: „Je to hlavně proto, že všechny typy strojů mají shodnou koncepci – jakmile se ti kluci naučí na jednom, můžou rychle postupovat na další. Zároveň práce na nich je až o polovinu rychlejší než na tříosých strojích.“  Vedle jednoduché a shodné koncepce na všech typech kvituje Jakub také možnosti volby různých módů, které lze na strojích nastavit. „Asi to neuslyšíte rádi,“ říká s pohledem na Pavla Němečka, „ale na těch strojích jde dělat všechno, včetně hrubování. Stroj pak stačí lehce zkalibrovat, přenastavit a už na něm zase dokončujeme. V tom jsou ty stroje geniální.“ „Právě naopak, jsem rád, že ty stroje takto využíváte. Je potřeba k tomu přistupovat s rozumem, ale ty stroje to zvládnou,“ ujišťuje Jakuba Pavel Němeček a hned radí, jaké další nastavení použít pro ještě větší využití možností strojů. Technické a technologické podpory společnosti Hermle si v Tachově velmi váží. „Když přijede servisák Hermle, radí nám, na co si kdy dávat pozor, co kde nastavit, a zodpovídá na naše dotazy. Oproti konkurenci zpravidla umí na všechno odpovědět. Stroj zná do detailu,“ pokračuje ve vyprávění Jakub. A o servisu se strhne další vášnivá debata. Do konverzace se zapojuje třetí z našich hostitelů, ředitel nákupu Petr Peev, a vypráví nám příběh, který se skutečně stal: „Když se na stroji objeví chybové hlášení, nahlásíme jej na hotline. Téměř obratem se někdo ozve s pokyny,“ říká s důrazem, jakoby to bylo něco nevídaného, a dodává: „U jiných společností se často ze servisu nikdo neozve celý den.“ Pokud pokyny závadu nepomohou odstranit, služba hotline vyšle do druhého dne nejbližšího dostupného technika. Když není nikdo z ČR po ruce, díky centrálnímu řízení servisu vyšle technika ze sousedních zemí, v tomto případě z Německa. Spolu s technikem pošle také všechny možné náhradní díly, které mohou se závadou souviset. „Jednou se stalo, že se díly na cestě z Německa zdržely v Praze. Když to technik zjistil, sám pro ně dojel, aby se čekáním neodsunul servis do dalšího dne,“ oceňuje ochotu servisu Hermle Petr Peev. „Líbí se mi na nich zejména to, že když přijede servisák, dělá nonstop, aby stroj co nejdříve zase zprovoznil –na rozdíl od konkurence,“ přidává se k chvále Hvizdoš.„Naše společnosti mají totiž podobnou firemní filozofii i cíl, kterými jsou spokojení zákazníci,“ sám si spokojeně zdůvodňuje vzájemnou synergii obou firem. „Pro nás je důležité, aby měl zákazník fungující stroje a stoprocentní podporu,“ dodává k tomu Barbara Hermann, obchodní podpora Hermle.

Reklama
Reklama

„Kvalitní servis je pro nás zásadní, a proto se stále zlepšujeme,většina věcí však vychází právě z filozofie naší rodinné firmy, kde mámetéměř nulovou fluktuaci, všichni kopeme za stejný tým a věříme v to, co děláme. Každý technik navíc nejprve stráví půl roku v mateřském výrobním závodě, kde sám postaví celý stroj – proto jej dokonale zná – a v neposlední řaděje výhodou ten centrální servis, který přesně ví, kdy a kde se jaký technik nachází, a může posílat toho nejbližšího,“ uzavírá.

Sebelepší technologie se nakonec stejně neobejdou bez lidí. Na formách se provádí i ruční práce.

I v této výrobě by se uplatnila paletizace

Opouštím téma servisu, který si nemohou všichni vynachválit a který se zdá být opravdu bezkonkurenční, a obracím pozornost na současné trendy ve výrobě, mezi něž patří i automatizace. Vzhledem k tomu, že přepravní obaly jsou zpravidla vratné, jedná se o oběživo, nikoliv spotřební zboží, takže se jich nevyrábějí miliony kusů. Proto ani forem není potřeba tolik. „Pro jeden typ produktu vyrábíme většinou pouze jednu formu. Výjimečně jich potřebuje klient více, když potřebuje např. rychle rozjet distribuci,“ říká Petr Peev. Některé formy jsou dokonce modulární. To znamená, že lze výměnou několika částí následně z formy lisovat různé produkty (boxy na jiný druh přepravovaného zboží). Z výše popsaného je tedy naprosto jasné, že jde o kusovou výrobu a ta se, jak známo, automatizuje obtížněji než výroba sériová. Přesto společnost Hermle boří tyto mýty se svým paletovým systémem HS Flex. Na můj dotaz, zda by paletizaci využili také při výrobě forem, Pavel Hvizdoš odpovídá: „Naše největší míra automatizace je ve výrobě grafitových elektrod, kde máme u stroje zásobník polotovarů a nástrojů a výroba tak probíhá téměř nepřetržitě.“ Na strojích Hermle vzhledem k charakteru výroby tady v Tachově, kdy každý kus je jiný, při opravách forem často chybí výkresová dokumentace a obrábění hodně stojí na kreativitě operátora, Pavel Hvizdoš zatím nevidí v paletizaci její hodnotu, ale je otevřen vyslechnout argumenty a její hodnotu nalézt. „Výhod paletizace je víc, může pomoci s odpoledními či nočními směnami, které se zpravidla složitěji obsazuji. S tím, že na ranní směně se využívá přítomnosti operátorů a například se obrábějí složitější díly. Na noční směnu se pak na paletách obrábějí díly, které nevyžadují přítomnost operátora,“ vysvětluje výhody Pavel Němeček. Silnou stránkou společnosti Formy Tachov jsou také havarijní opravy, kdy musí rozdělaná práce stranou a je nutné v dohodnutém termínu splnit závazek. „I zde by mohla být paletizace výhodou. Lze totiž rozdělané díly na paletě bez ztráty nulového bodu odložit do skladu. Vložit jinou zakázku a po dokončení vrátit rozdělaný díl,“ uvádí další výhody paletizace Pavel Němeček.

Mnoho tvarů a otvorů se provádí elektroerozí. Práci na těchto pracovištích se snaží Pavel Hvizdoš částečně přesouvat na obráběcí centra Hermle…
…neboť pětiosé obráběcí stroje Hermle a šikovný operátor umožňují opracování dílů velmi složitých tvarů.

Zkracování vstřikovacího cyklu

Má poslední otázka míří na současné požadavky zákazníků v oboru výroby forem. „Nejčastěji to jsou požadavky na nejvyšší možnou efektivitu formy a zkracování vstřikovacího cyklu. Toho se nejčastěji dosahuje masivním chlazením,“ vysvětluje Hvizdoš. „Někteří to řeší například 3D tiskem chladicích kanálů, jiní využívají rozsáhlé analýzy a simulace k optimalizaci vstřikovacího cyklu. Ty však probíhají z důvodu uchování know-how zejména u zákazníka, nikoliv u výrobce,“ doplňuje Pavel Hvizdoš. Velkým trendem v oblasti oprav starých forem je reverzní inženýrství. Ve firmě Formy Tachov disponují 3D skenovací hlavou, která umožňuje vymodelovat ve 3D programu chybějící části formy. A v tom jsou v Tachově opravdu dobří.

Naši hostitelé a doprovod z Hermle. Zleva: Petr Peev, Pavel Hvizdoš, Pavel Němeček a Barbara Hermann.

Jen tak dál

Klobouk dolů před dosaženými výsledky, jež se zejména za poslední roky výrazně zlepšily. „Dříve jsme vyráběli 18 až 20 nových forem za rok. Předloni, ještě před krizí, jsme jich vyrobili téměř 40,“ chválí si výsledky Petr Peev, který ve firmě již také mnoho zažil – pracuje zde 25 let. Výborných výsledků se však nedosahuje jen pomocí perfektní technologie – ta tvoří pouze nezbytnou část. Další částí, a Pavel Hvizdoš i Barbara o tom již výše hovoří, je lidský faktor. V průběhu našeho povídání na mě pan Hvizdoš působil jako velmi osvícený člověk. Přiznal, že se rád vzdělává také v oblasti lidských vztahů a v jeho společnosti mu nejlépe funguje vyprávět zaměstnancům celý příběh, který pomáhá s jejich angažovaností. „Řídím se mj. myšlenkami Simona Sinka, který říká, že zaměstnanec bude angažovaný, když bude chápat, proč je pro firmu důležitý,“ poodhaluje svou manažerskou strategii Pavel Hvizdoš. Rád se také motivuje u těch nejlepších na trhu, což je i podle odborníků nezbytné pro dosažení úspěchu. Přeji Pavlu Hvizdošovi, ať se jemu i celému jeho týmu nadále daří udržovat a dále zvětšovat konkurenční výhodu a uspět s novými projekty v přepravních obalech do Mexika, o kterých jsem zatím slíbila mlčet. Už teď se však těším, až o nich budeme moci v budoucnu napsat – vývoj nového produktu je totiž nesmírně zajímavý.

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Spjato s regiónem, otevřeno pro celý svět

Aktuálním tématem současné doby jsou diskuze o lokálních ekonomikách, jejich vlivu na inovační potenciál, vytváření firemní kultury a rozvoj podnikatelského prostředí. Jejím velkým zastáncem a propagátorem je profesor Milan Zelený. Učíme se od Baťů a jejich metody bychom měli s potřebnou modifikací upravovat pro naši dobu. Nedávno jsem měl možnost navštívit německého výrobce obráběcích strojů, společnost Hermle, která mojí optikou pohledu splňuje znaky lokální výroby s globální působností. Na každém kroku to bylo znát.

Flexibilta v obrábění plastů

Rakouská společnost faigle Industrieplast se původně zabývala obchodováním s technickými polotovary, a rozvíjela si tak znalosti materiálového inženýrství. Technologii jejich opracování nikoliv. To se změnilo, když zákazníci začali požadovat zpracování a kompletní díly. Firma nyní na zakázku frézuje ozubená kola, sady těsnění, pouzdra výhybek nebo celé konstrukční celky.

Související články
V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nový pomocník do nástrojárny

Rodinný podnik Lukov Plast z Českého Dubu je profesionální firma s dynamickým vývojem a mnohaletými zkušenostmi. Zaměřuje se na vývoj a výrobu vzhledových i technických plastových dílů a elektro dílů pro automobilový průmysl. Jeho hlavní činností je výroba komponentů či celých sestav slunečních clon. Vlastní výrobu plastových dílů zajišťuje včetně výroby sériových nástrojů. V současné době disponuje 34 vstřikolisy a zhruba 550 vstřikovacími formami a několika montážními linkami.

S láskou k formařině

Nástrojárna SteelForm Technology vznikla v roce 1996. Zaměřuje se na kompletní výrobu střižných a lisovacích nástrojů, vstřikovacích forem a celé řady přípravků. Portfolio služeb dále zahrnuje konstrukci jednoúčelových strojů a linek. Nástrojárna se nachází v Jeřmanicích nedaleko Liberce, kam jsme se společně s firmou Hermle, klíčovým dodavatelem zdejších technologií obrábění, lednové páteční dopoledne vypravili.

Zakázková výroba pružně a efektivně

Automatizovat zakázkovou výrobu? Jde to, ale jen s dobrým programátorem a plánováním. S tím druhým významně pomáhá kontrolní systém HACS, vyvinutý společností Hermle, který řídí paletový výměník HS flex, ale umí toho mnohem více. Přijměte pozvání do malé firmy JHSP z Rychnova u Jablonce nad Nisou, která přestože se věnuje pouze výrobě na zakázku, si letos na jaře pořídila pětiosé obráběcí centrum Hermle C 400 s automatizací HS flex a nemůže si jej vynachválit.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit