Témata
Zdroj: Rhenus Lub

Aeronautika: Trojí efekt chladicích maziv

Přesnost a nejmodernější technologie, stabilita a snižování hmotnosti: Požadavky kladené na komponenty pro letecký průmysl jsou extrémně přísné. Ruku v ruce s tím jdou obdobně vysoké požadavky na výkonnost ve výrobě dílů – nejenom pro materiály jako hliník, titan a kompozity, ale i pro stroje a nástroje používané v procesech třískového obrábění.

Reklama

Zvlášť důležitý je hladký průběh výroby: Prostřednictvím chladicích maziv speciálně vyvinutých a schválených pro obrábění leteckých komponent zajišťuje odborník na maziva Rhenus Lub vyšší kvalitu dílů při současném snížení nákladů na nástroje. Produkty Rhenus Lub distribuuje v České republice skupina Ecool.

Výrobci leteckých dílů sahají stále častěji po inovativních lehkých materiálech, jako jsou plasty zpevněné uhlíkovými vlákny, hliník nebo titan. Sledují tím jasný cíl: Konstruovat efektivnější letadla s nižší spotřebou paliva. Nejvyšší priorita náleží při výrobě kromě procesní spolehlivosti a přesného sladění procesů zejména kvalitě dílů. Pokud při obrábění například vzniká příliš mnoho horka, mohou se na obráběných součástech tvořit mikroskopické praskliny, zbytková poréznost nebo skvrny, v jejichž důsledku nebudou dodrženy stanovené výrobní tolerance. Výsledkem je vysoká zmetkovitost, která stejně jako příliš rychlé opotřebovávání obráběcích strojů nepřiměřeně zvyšuje náklady. Pokud by kvůli chybným nebo chybějícím součástem bylo dokonce nutné výrobu úplně zastavit, začaly by všem účastníkům výrobního a dodavatelského řetězce okamžitě nabíhat obrovské náklady.

Vyšší kvalita dílů, nižší náklady na nástroje. To jsou rozhodující faktory pro výrobce letadel i jejich subdodavatele.
(Zdroj: Rhenus Lub)

Pro kvalitativně i ekonomicky optimální výsledky je tudíž nezbytností přesná znalost výrobního procesu a výsledných vlastností komponent kritických pro bezpečnost. K optimalizaci procesu obrábění ale zásadně přispívají i speciální chladicí maziva.

Obránění s nejnižšími výrobními tolerancemi

Se speciálními chladicími mazivy se při třískovém obrábění prokazatelně dosahuje menších odchylek a vyšší rozměrové přesnosti. Přispívají ke značnému vylepšení jakosti povrchu, snižují náročnost dokončovacího obrábění a zvyšují kvalitu dílů. Další, zcela rozhodující, výhoda pro výrobce vzniká na straně obráběcích strojů: Používání speciálních chladicích maziv podstatně prodlužuje jejich životnost. To má za následek snížení výdajů na nástroje, které představují důležitý nákladový faktor zejména při obrábění vysokopevnostních materiálů oblíbených v leteckém průmyslu, jako jsou titan nebo niklové slitiny. Náklady na nástroje potřebné k jejich obrábění jsou často extrémní.

Správné využívání chladicích maziv

Frézování, soustružení, vrtání nebo broušení součástí pro trup, žebra, turbíny, podvozek nebo nosné plochy.

Že se v leteckém průmyslu při všem klasickém obrábění používají chladicí maziva, není nic neobvyklého,“ nastiňuje Daniele Kleinmann, vedoucí produktového managementu společnosti Rhenus Lub. „Rozhodující je ale výběr správného produktu. Jen s ním mohou výrobci dosáhnout maximální výrobní jistoty, vyšší kvality a většího podílu produktivního času.

Zvlášť náročnou činností ve výrobě leteckých součástí je obrábění lopatek turbín z niklových slitin.
(Zdroj: Rhenus Lub)

Jako jeden z předních výrobců maziv disponuje Rhenus Lub víc než 20 lety zkušeností s výrobky pro aeronautiku. Zkušeností, které umožňují vyvíjet vhodné produkty pro rozmanité operace a materiály v tomto náročném odvětví a poskytovat zákazníkům spolehlivé poradenství.

Jak důležité to je, objasňuje Jörg Kummerow, vedoucí prodeje chladicích maziv pro jižní Německo a specialista na letecký průmysl ve společnosti Rhenus Lub, na příkladu výroby turbíny: „Lopatky turbín z niklových slitin (např. Inconel 718), kotouče ventilátorů z titanu a motorové bloky ze slitiny Waspaloy se obrábějí různými způsoby. Při optimalizaci každého obráběcího procesu prostřednictvím správného chladicího maziva je důležité zohlednit všechny faktory. Naším klíčem k úspěchu jsou proto právě odborné zkušenosti. Vybrat ten správný produkt totiž zvládne jen ten, kdo ví o výrobním procesu i vlastnostech materiálů a komponent úplně všechno.

Reklama
Reklama
Reklama

Například chladicí mazivo pro třískové obrábění niklových slitin (třeba Inconel nebo Waspaloy) by mělo mít zvlášť účinné mazací vlastnosti. Při obrábění titanu je zase důležitá výkonná kombinace chladicího a mazacího účinku – pro tyto případy doporučujeme zejména mazivo rhenus TU 560.

Právě to dokážou odborníci ze společnosti Rhenus Lub určit intenzivním sladěním obráběcího stroje, nástrojů a chladicího maziva. Konečným důsledkem jsou podstatně kvalitnější produkty v udržitelné jakosti.

Speciální chladicí maziva umožňují kvalitně a hospodárně obrábět lehké materiály, jako jsou plasty zpevněné uhlíkovými vlákny. Zde ve srovnání s běžným třískovým obráběním na sucho (vpravo).
(Zdroj: Rhenus Lub)

Řízení kvality v leteckém průmyslu

Pro používání chladicích maziv ve výrobě některých součástí stanovují výrobci letadel jasně specifikované požadavky na vysoce výkonná maziva. Patří mezi ně dlouhá životnost, která dovoluje dosáhnout nejlepších možných ekonomických výsledků, dále hospodárné odtokové vlastnosti, které zaručují efektivní spotřebu chladicího maziva, a v neposlední řadě dobrá mycí a vyplachovací schopnost, která vylepšuje čistotu dílů i strojů.

Chladicí mazivo se navíc smí často používat teprve poté, kdy má schválení pro aeronautiku.

Pro získání schválení podrobujeme naše chladicí maziva v kombinaci s materiály nejpřesnějším zkouškám toho, zda nezapříčiní poškození součástí, které by mělo za následek vznik zmetků,“ vysvětluje odborník na letecký průmysl Jörg Kummerow a dodává: „Díky schválení pro letecký průmysl mají subdodavatelé i výrobci jistotu, že používaná chladicí maziva nemají nepříznivý vliv na zpracovávané materiály.

V leteckém průmyslu je rozhodující výběr správného produktu. Jen s ním mohou výrobci dosáhnout maximální výrobní jistoty, vyšší kvality a většího podílu produktivního času,“ upozorňuje Daniele Kleinmann.
(Zdroj: Rhenus Lub)

Příslušným schválením od různých významných hráčů v oboru, jako jsou Airbus, Rolls-Royce, MTU, Safran, Premium Aerotec nebo Embraer, disponuje řada vysoce výkonných maziv Rhenus Lub a počet schválení neustále rozšiřujeme,“ dodává Daniele Kleinmann.

Ochrana životního prostředí i zdraví

Používání našich chladicích maziv znamená přínos i pro bezpečnost a ochranu – zejména při obrábění kompozitů. To probíhá zpravidla nasucho, z čehož vyplývají značné nevýhody, mimo jiné krátká životnost nástrojů, nedostatečná kvalita součástí a tvorba zdravotně závadného jemného prachu. Společnost Rhenus Lub ale nabízí špičková řešení i pro zpracování kompozitních materiálů: Speciální chladicí maziva rhenus XT 46 FC a rhenus XY 190 FC pro obrábění karbonu a dalších kombinovaných lehkých materiálů za mokra.

Chladicí mazivo při obrábění automaticky váže a splachuje uvolňovaný jemný prach. Díky tomu není nutné instalovat další odvětrávací a filtrační zařízení potřebná při třískovém obrábění na sucho – tedy nákladnou výbavu, která je ale předepsanou nezbytností pro dostatečnou ochranu před vlákenným prachem.

Reklama

K ochraně životního prostředí a zdraví při práci, a tím pádem i k vysoké míře přijetí mnoha chladicích maziv Rhenus Lub v leteckém průmyslu přispívá také dobrá snášenlivost s pokožkou, absence látek neobsahujících SVHC, piktogramy GHS, a také zařazení do 1. třídy ohrožení vody.

V leteckém průmyslu jsou rovněž oblíbená chladicí maziva neobsahující kyselinu boritou a formaldehyd. I tyto látky totiž mohou být zdravotně závadné,“ dodává Jörg Kummerow.

Naším klíčem k úspěchu jsou odborné zkušenosti. Vybrat ten správný produkt totiž zvládne jen ten, kdo ví o výrobním procesu i vlastnostech materiálů a komponent úplně všechno,“ říká Jörg Kummerow.
(Zdroj: Rhenus Lub)

Rhenus Lub jako všudypřítomný průvodce

Vysoce výkonná maziva Rhenus Lub provázejí celý proces výroby letadla – od použití při třískovém obrábění pevných a lehkých materiálů přes optimalizaci frézování s přesností na mikrometry až po snadnější manipulaci při závěrečné montáži. Chladicí maziva Rhenus Lub tak výrazně přispívají ke zvyšování kvality leteckých komponent a výrobcům i subdodavatelům zároveň zajišťují ekonomickou úsporu, se kterou dokážou vylepšit svou konkurenceschopnost.

rhenus TU 560
rhenus TU 560 je chladicí mazivo mísitelné s vodou, které se hodí zejména pro použití při obrábění titanu, hliníku a oceli. Vyznačuje se vlastnostmi optimalizovanými pro letecký průmysl:
– velmi dobrá životnost nástrojů;
–  při používání téměř nepění;
–  otestovaná kompatibilita s materiály, například podle specifikací výrobců Airbus a Safran;
–  dobrá snášenlivost s pokožkou;
–  třída ohrožení vody 1.

  rhenus XT 46 FC a rhenus XY 190 FC
  rhenus XT 46 FC je speciální chladicí mazivo mísitelné s vodou, rhenus XY 190 FC je speciální plně syntetické chladicí mazivo rozpustné ve vodě. Obě chladicí maziva se používají pro efektivnější třískové obrábění kompozitních materiálů, jako jsou plasty zpevněné uhlíkovými nebo skelnými vlákny či kombinované lehké materiály (stacky).
  –  velmi dobrý rozpad pěny;
  –  vynikající oplachovací účinek;
  –  vysoká stabilita, dobrá životnost, menší náročnost údržby;
  –  neobsahuje kyselinu boritou a formaldehyd;
  –  dobrá snášenlivost s pokožkou;
  –  příjemná vůně;
  –  třída ohrožení vody 1.

   Související články
   Aeronautika má nového favorita

   Svou přední pozici v leteckém průmyslu dál posiluje společnost Rhenus Lub. Další speciální mazivo tohoto německého odborníka - rhenus TU 560 - disponuje celosvětovým schválením pro použití v leteckém průmyslu od výrobce Airbus.

   Bezpečnost od specialistů: řešení pro leteckou dopravu

   Zazní-li u leteckých společností alarm AOG (Aircraft on Ground), počítá se každá minuta. Jestliže v letecké dopravě vypadne stroj kvůli technické závadě, stojí každá hodina, kdy je supermoderní letadlo mimo provoz, leteckou společnost tisíce eur. A pokud je navíc třeba opatřit náhradní stroj, vznikají dodatečné provozní náklady, letištní poplatky a ztráty. Nároky pasažérů na náhradu nebo smluvní pokuty mohou vyhnat finanční riziko do závratných výšek.

   Přidaná hodnota v technologii obrábění

   V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

   Související články
   Chladicí mazivo pro náročné materiály

   Speciálně pro proměnlivé podmínky obrábění a náročné materiály bylo vyrobeno chladicí mazivo rhenus TU 446. Tento inovativní produkt společnosti Rhenus Lub neobsahuje žádné nebezpečí a uživatelům umožňuje snadnou údržbu.

   Reklama
   Reklama
   Reklama
   Reklama
   Související články
   MKU_Maziva pro obrábění ozubených kol

   Ještě před několika lety se musela k dosažení optimálního obrobení ozubených kol použít velká paleta různých obráběcích kapalin, situaci navíc komplikovaly různorodé povrchy a tepelné zatížení. Dnes je situace přehlednější. Vhodným výběrem pokročilých obráběcích kapalin lze výrobu ozubených kol významně zefektivnit.

   Bezúdržbová filtrace kapalin

   Firma technology-support, s. r. o., figuruje na českém trhu v oblasti vysokotlakého a velkoobjemového chlazení pro CNC obrábění již osm let. Během této doby si získala velké množství stálých a spokojených uživatelů, díky jejichž přízni může nadále nabízet svá řešení a služby. Úplnou novinkou v portfoliu technology-support je filtrační čerpadlo CentraBlast od renomovaného výrobce vysokotlakých chladicích systémů, společnosti ChipBlaster.

   Porovnanie postupov pri čistení rezných emulzií

   Každý strojársky či kovospracujúci priemyselný podnik produkuje v rámci svojej výroby odpadové vody - rezné emulzie, ktoré musí eliminovať. Existujú dve možnosti. Likvidácia odpadu externou firmou alebo spracovávanie (rozrážanie) emulzií vlastným zariadením a likvidácia reziduí externou firmou.

   Chceme svítit

   Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

   Pořádná špona je dnes věda

   S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

   Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

   Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

   Vyvrtávání hlubokých otvorů

   V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

   Jak se vyvíjí a vyrábí proudový motor?

   V letošním roce uvedla První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS) na trh nový turbínový motor PBS TJ150. Jedná se o proudový motor, u kterého se výkon, resp. tah motoru uvádí v jednotkách Newton. Maximální tah tohoto motoru činí 1 500 N. Je to již pátý typ proudového motoru, který tato exportně orientovaná firma dodává na zahraniční trhy.

   Efektivní likvidace obráběcích kapalin

   Obráběcí emulze jsou klíčovým prvkem celé řady obráběcích procesů. Emulze zajišťují chlazení, odvod vznikajících třísek, dočasně pasivují obrobky v průběhu operací a mají spoustu dalších funkcí. Na konci životnosti emulze je nutné zajistit jejich likvidaci. Vyčerpané emulze jsou klasifikovány jako nebezpečný kapalný odpad, takže je nelze jednoduše vylít do kanalizace. Článek pojednává o možnostech likvidace obráběcích kapalin.

   Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

   Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

   Reklama
   Předplatné MM

   Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

   Proč jsme nejlepší?

   • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
   • Vysoký podíl redakčního obsahu
   • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

   a mnoho dalších benefitů.

   ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

     Předplatit