Témata
Zdroj: HMS Networks

Bezdrátová komunikace autonomních vozíků

Bezpečnost je vždy na prvním místě. Od ledna 2027 musí všechna automaticky naváděná vozidla (AGV) splňovat nařízení EP a Rady EU o strojních zařízeních 2023/1230. Proto se firma Mercedes-Benz rozhodla flotilu AGV ve svém výrobním závodě modernizovat. Oslovila společnost HMS Networks, která k projektu přispěla odbornými znalostmi, produkty a technickou podporou. Pomohla tak zajistit, že se AGV budou po továrně pohybovat efektivně a bezpečně.

Reklama

Společnost Mercedes-Benz je celosvětově uznávaným výrobcem automobilů, který je známý svou inovativní technologií, řemeslným zpracováním automobilů a jejich luxusním designem. V jejím nejmodernějším výrobním závodě v Ludwigsfelde v Německu přemisťuje více než 70 vozíků AGV automobilové díly – vše od těžkých motorů až po menší elektroniku – na montážní linku na vzdálenost od 300 do 800 metrů. Každý vozík je vybaven palubním programovatelným automatem (PLC) od společnosti Siemens nebo Schneider Electric a PLC zajišťuje efektivní a bezpečnou navigaci.

Bezpečnost je vždy na prvním místě. Od ledna 2027 musí všechna automaticky naváděná vozidla (AGV) splňovat nařízení EP a Rady EU o strojních zařízeních 2023/1230. (Zdroj: HMS Networks)

Dobrá komunikace je klíčová

Navádění AGV spoléhá na dobrou komunikaci mezi AGV a řídicím systémem závodu, aby bylo možné v reálném čase sledovat polohu jednotlivých AGV, jejich stav a také jejich náklad.

Předchozí systém řízení AGV ve společnosti Mercedes-Benz využíval komunikační technologii Bluetooth a produkty Anybus Wireless Bolt a Anybus Bridge. Společnost však chtěla zlepšit účinnost systému a být schopna dodržovat nařízení o strojních zařízeních (EU) 2023/1230, které se stává povinným od ledna 2027. Maximilian Lichan, technik z firmy Mercedes-Benz, vysvětluje: „Ačkoliv komunikace Bluetooth fungovala dobře, nyní chceme vylepšit náš systém řízení AGV a využít komunikační standard, který podporuje vyšší propustnost, umožňuje rychlý roaming a současně má nižší latenci. Musíme také dodržovat bezpečnostní předpis Evropské unie, který brzy vstoupí v platnost. Přitom chceme nejen dodávku spolehlivého vybavení, ale důležití jsou také odborníci dodavatele, kteří přijedou na místo, nainstalují zařízení a ověří, že všechno funguje.

Bezdrátová infrastruktura využívá přístupové body Anybus, napájené manažovanými switchi Anybus PoE L2. Přístupové body byly strategicky rozmístěny v celém závodu, aby bylo zajištěno bezproblémové připojení. (Zdroj: HMS Networks)

Firma HMS pomáhá implementovat bezdrátový komunikační systém tak, aby vyhovoval všem potřebám zákazníka.

Firma Mercedes-Benz poskytla odborníkům na bezdrátové sítě z firmy HMS klíčové informace, jako jsou např. stavební výkresy hal. Pomocí těchto informací společnost HMS nejprve provedla předběžný průzkum lokality, aby určila optimální umístění a počet požadovaných přístupových bodů. Její oborníci pak závod navštívili, aby ověřili přesnost předběžného průzkumu a provedli veškeré nezbytné úpravy. Na místě byli i při oživování sítě, aby zajistili, že instalovaná zařízení budou fungovat podle plánu.

Reklama
Reklama
Reklama

Společnost Mercedes-Benz využila predikci umístění antén k instalaci požadovaných napájecích zásuvek a síťové kabeláže. Po jejich montáži se technici společnosti HMS vrátili, aby nainstalovali a nakonfigurovali produkty Anybus Wireless a následně ověřili, že instalovaná síť funguje správně a spolehlivě.

Technici z firmy HMS Networks byli na místě i při oživování sítě, aby ověřili, že instalovaná zařízení budou fungovat podle plánu. (Zdroj: HMS Networks)

Bezdrátové produkty Anybus

Bezdrátová infrastruktura využívá přístupové body Anybus, napájené manažovanými switchi Anybus PoE L2, a bezdrátové moduly Anybus Wireless Bolt II, namontované na každém AGV. Bezdrátové moduly Anybus Wireless Bolt zvládají přenos dat z AGV do systému řízení provozu a připojují se k 12 různým přístupovým bodům, umístěným pod stropem závodu. Když se AGV vzdálí z dosahu jednoho přístupového bodu, přechází automaticky na další. Tím je zajištěna nepřetržitá komunikace. Kritickým aspektem úspěchu projektu bylo využití frekvenčního pásma 5 GHz. Mechanická podobnost bezdrátových modulů Bolt II s jejich předchůdci celou instalaci zjednodušila. Maximilian Lichan vysvětluje: „Chtěli jsme využít frekvenční pásmo 5 GHz, kde máme čtyři vyhrazené kanály, protože tím nezasahujeme do našich stávajících systémů. Bylo také výhodné, že moduly Bolt II mají stejný připevňovací šroub jako ty předchozí.

Reklama

Výsledky

Díky odbornosti společnosti HMS a díky jejím produktům Anybus Wireless společnost Mercedes-Benz úspěšně dosáhla svého cíle – zajistit efektivní a bezpečnou přepravu zboží v rámci závodu. Maximilian Lichan komentuje výsledek: „Všechno funguje tak, jak jsme to naplánovali. Připojení je velmi stabilní a nyní jsme schopni vyhovět bezpečnostním předpisům kladeným na strojní zařízení. Podpora větší šířky pásma nám dokonce umožnila spravovat a konfigurovat AGV na dálku, což – i když to nebylo klíčovým cílem – je atraktivní bonus.“ A jaké jsou tipy pro uživatele, kteří uvažují o bezdrátovém připojení? „Klíčovým faktorem pro nás bylo, že firma HMS byla vždy po ruce, a to při návrhu i instalaci bezdrátové infrastruktury. To bylo pro nás důležité. Chtěli jsme mít na místě odborníky na bezdrátové sítě, abychom zajistili, že vše proběhne hladce. Sami nejsme odborníci na bezdrátovou komunikaci, ale inženýři společnosti HMS takovými odborníky jsou. My jen vyrábíme auta, která všichni jistě znáte,“ dodává Maximilian Lichan s úsměvem.

Související články
Co přinese rok 2024 v oblasti automatizace?

Řada otřesů v posledních několika letech předznamenala novou éru zvýšených geopolitických a ekonomických rizik. Výrobci jsou nuceni k tomu, aby do obchodních modelů začlenili odolnost a flexibilitu a aby přehodnotili globální dodavatelské řetězce a vztahy. Zároveň stoupá tlak na začlenění principů ESG do rozhodování o provozu (tato zkratka z anglických slov environment, social a governance označuje vliv firmy na životní prostředí, pracovní podmínky ve firmě a její vliv na společnost, celkové fungování firmy uvnitř i navenek a její transparentnost).

Automatická obsluha mezioperačního skladu

Důvodem pro nasazení automatu v obsluze skladu polotovarů v jičínském závodě Continental Automotive Czech Republic je speciální klima. Brzdové komponenty z plastů musejí po určitou dobu schnout a dozrávat za přísných teplotních, a hlavně vlhkostních podmínek, které nejsou vhodné pro delší pobyt člověka.

Robotická detekce a třídění

Robotický manipulátor Denso Robotics, detekční kamery Cognex a vibrační dopravník Roba Engineering tvoří systém Eyefeeder, určený k manipulaci a detekci hůře rozlišitelných a orientovatelných výrobků menších rozměrů. Příkladem může být orientování a následné zakládání pružin, které jsou spojené nebo se překrývají. Celý systém a jednotlivé dílčí mechanismy jsou ovládány jediným kontrolérem, který řídí a vyhodnocuje požadovanou manipulaci, vibraci, detekci přítomnosti a pozice výrobků. Efektivitu systému lze definovat v hodnotách cycle time 60 produktů za minutu, nosnost robotické paže v rozmezí 3–20 kg.

Související články
Průmysl 4.0: Počítačové vidění a jeho použití ve strojírenství

Do strojírenských i jiných výrobních provozů v nejvyspělejších zemích světa vstupuje Průmysl 4.0. Postupně modernizuje výrobní procesy pomocí softwaru a „chytřejších“ strojů, stále snadněji ovládatelných robotů nebo nových procesů jako 3D tisk. Hlavně však výrobu do velké míry automatizuje a propojuje všechny výrobní celky tak, aby spolu komunikovaly a ideálně se i staly autonomními v některých rozhodnutích.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Šetřete svoje síly!

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Úspory především

Dnešní doba patří automatizaci a robotizaci. V průmyslových a výrobních podnicích se automatizace masivně rozšiřuje z výrob i do ostatních činností podniku. Obrovskou proměnou v posledních letech prošel celý obor logistiky a vnitřních procesů hospodaření s nástroji a zásobami. Současný trend velí spořit nástroje a materiál zejména s pomocí jeho dokonalé evidence a přehledu o jeho spotřebě. Je základním přikázáním skladovat pouze nejnižší bezpečný objem zásob, pokud možno v režii dodavatelských firem. Celý proces evidence a životního cyklu nástrojů, včetně objednávání, bývá svěřen softwarovým aplikacím. Samotné fyzické uskladnění nástrojů je řešeno výdejními automaty.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Autonomní roboty jdou s dobou

Výrobci, i např. v potravinářském sektoru, se stále častěji setkávají s požadavkem na rozšíření možností nabídky, aniž by to negativně ovlivnilo produktivitu. Takové požadavky zvyšují objem, ale i složitost testování. Bruno Adam, ředitel evropských projektů mobilních robotů společnosti Omron, vysvětluje, jak se inteligentní mobilní roboty přizpůsobují, aby splnily požadavky na výrobu potravin v budoucnosti.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Rozšířená realita v údržbě a vozíky, které nepotřebují řidiče

O tom, že Průmysl 4.0 nemusí znamenat jen planá slova, jsme se přesvědčili v závodě Bosch Diesel v Jihlavě, kam jsme spolu s dalšími odbornými novináři byli těsně před prázdninami pozváni společností Toyota Material Handling.

Industry 4.0 v roce 2016: Zaměřeno na strojírenství

Abychom správně chápali, co si vlastně máme pod pojmem Industry 4.0 představit a zda a proč je tato iniciativa tak důležitá, je třeba zamyslet se nad situací v našem průmyslu obecně. Situace je natolik složitá (a docela vážná), že je na čase začít přemýšlet, zda ten náš průmysl v moderní době vůbec nějak přežije. Co patří mezi hlavní a nejvíce aktuální problémy?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit