Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> České 3D gravírovací frézky
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

České 3D gravírovací frézky

Před třemi roky byly vyvinuty a zavedeny do výroby počítačem řízené 3D gravírovací frézky Comagrav, určené pro nejširší použití.

Frézky Comagrav mohou gravírovat mosaz, hliník, akryláty, dřevo, plasty a řadu dalších materiálů. Své uplatnění nalézají jak při výrobě orientačních tabulí, firemních štítů, přístrojových panelů a plošných spojů, tak i štočků a přesných gravur. Mezi jejich přednosti patří dostatečně robustní konstrukce, přesnost a příznivá cena.

Gravírovací frézky Comagrav

Ve firmě Comac, spol. s r. o., jsou vyráběny čtyři typy strojů: Comagrav 370 a Comagrav 770 se zdvihem osy Z = 65 mm, a dále Comagrav 900 a Comagrav 1400 se zdvihem osy Z = 130 mm. Tyto frézky jsou určeny zejména pro výrobce reklamy, pro modeláře k frézování měkkých kovů nebo pro zpracovatele plastů na trimování po vakuovém tváření apod. Nabídka zahrnuje různá vřetena. V základní výbavě stroje je výkonné vřeteno 900 W s otáčkami 8000 ÷ 26 000 min-1 a s upínáním do kleštin. Frézky lze také vybavit profesionálními třífázovými vřeteny s měničem o výkonu 550 W, s otáčkami 18 000, resp. 24 000 min-1, nebo speciálními vřeteny pro gravírování s regulátorem hloubek pro gravírování nerovných materiálů s velmi přesnými kleštinami a maximálními otáčkami 20 000, 30 000 nebo 50 000 min-1.
Stroje Comagrav jsou zkonstruovány z velmi tuhých profilů ze slitin Al, pojezdy v osách jsou řešeny pomocí lineárních vedení s vozíky s obíhajícími kuličkami a pohony pak krokovými motory s posuvovými šrouby s maticemi v bezvůlovém provedení. Typ Comagrav 900/1400 lze na přání vybavit 200 W servomotory.
Z dalších parametrů uveďme posuv 0,0075 mm/krok u gravírek 370/770 a 0,01 mm/krok u typů 900/1400, rychlost obrábění lze pro krokové motory nastavit na 0,15 ÷ 40 mm.s-1 (2400 mm.min-1) u 370/770 a 0,15 ÷ 50 mm.s-1 (3000 mm.min-1) u 900/1400 a 0,15 ÷ 80 mm.s-1 u strojů se servomotory a posuvovými šrouby. Velikosti pracovního prostoru jsou uvedeny v tabulce.

Řídicí systém

Při konstrukci řízení gravírovacích frézek Comagrav byla využita stále se lepšící nabídka výkonných PC s kvalitními základními deskami a výkonnými procesory. Tyto PC již umožňují nasazení pro on-line řízení krokových motorů přímo z portu PC. "Kancelářský" PC se tak stal řídicím systémem stroje. To zjednodušilo konstrukci potřebné elektroniky na obvody zesilovačů signálů a rozhraní koncových snímačů. Nebyla tedy použita dosud obvyklá koncepce stroje se složitou a tím pádem drahou řídicí elektronikou (představující vlastně speciálně konstruovaný samostatný počítač), která si do vlastní paměti načte data o drahách nástroje, a pak je v podstatě off-line provádí. A to obvykle bez možnosti on-line zásahů obsluhy za chodu stroje. Nová koncepce naopak umožňuje za chodu stroje on-line měnit rychlosti, referenční polohy apod.
Řídicí PC, který je spolu se strojem obvykle umístěn v hlučném prostředí, je možné propojit do kanceláře pomocí LAN s pracovní stanicí určenou pro přípravu pracovních souborů.

Řídicí software

Řídicí program byl vyvinut jako otevřený systém se soubory ve formátu HPGL nebo v G-kódu, takže je kompatibilní se všemi gravírovacími a frézovacími softwary, které podporují tyto formáty. Byl odzkoušen s mnoha produkty CAM, které jsou v ČR dostupné. Řídicí software CFP, při zpracování souboru ve formátu HPGL, dovoluje nastavit pozici gravírování, hloubky (i na více průchodů) a rychlosti pro jednotlivé dráhy či nástroje, kterých může být až osm. Obsahuje i speciální funkce na nastavení prodlevy při vyjíždění a najíždění nástroje, funkce pro výrobu v sérii, rychlý a pomalý ruční posuv. Navíc si pamatuje veškeré zadané parametry a uchovává je společně s gravírovaným souborem. Proto je velmi snadné gravírování přerušit a pokračovat třeba další den.
Díky využití formátu HPGL lze pro úspěšné gravírování používat i velmi rozšířený a cenově dostupný program CorelDRAW, který, i když to na první pohled nevypadá, umožňuje i "vybírání" ploch, korekci na velikost použitého nástroje, předurčení hloubky gravírování pro Comagrav a má i další užitečné funkce, kterými disponují obvykle dražší specializované programy.
3D verze řídicího programu CFP umožňuje načítat G-kód, který je standardem v 3D obrábění. Uživatel může na obrazovce zkontrolovat načtený G-kód a tak vyloučit chybné aplikace ještě před samotným obráběním. Ke 3D verzi se zdarma dodává Windows aplikace ISOviewer, která používá stejné příkazy jako CFP 3D, takže pomůže odhalit nepřesnosti v dráze nástroje bez zničení materiálu. ISOviewer pracuje pod Windows s instalovaným OpenGL, což bylo ověřeno pro Windows 98, NT4 a 2000. Teach-in je feature řídicího programu CFP 3D a umožňuje uživateli programovat dráhu nástroje ve 3D přímo posuvem frézky v jejím pracovním prostoru.

Vlastnosti programu CFP

Na závěr můžeme shrnout podstatné vlastnosti řídicího programu CFP řídícího chod gravírovacích frézek Comagrav:
 • importuje soubory ve formátu HP-GL nebo ISO G-code (volitelně);
 • jednoduše se ovládá - veškeré potřebné údaje se aktuálně zobrazují na displeji včetně nabídky aktuálních příkazů k ovládání pomocí funkčních kláves;
 • graficky zobrazuje soubory 2D i 3D;
 • umožňuje sériovou výrobu;
 • ukládá nastavené parametry (i po vypnutí je možné pokračovat v místě přerušení);
 • zobrazuje velikost aplikace v mm a v počtu příkazů;
 • zobrazuje počet provedených příkazů;
 • zobrazuje nastavený počátek a aktuální pozici os X, Y, Z;
 • umožňuje změnu Z-počátku během chodu;
 • umožňuje změnu rychlosti v osách X, Y a Z během chodu;
 • ovládání je v češtině, resp. v angličtině;
 • umožňuje jednoduchý překlad do jiných jazyků.
 • Záměrem firmy Comac bylo zkonstruovat a vyrábět dostatečně robustní a přesné 3D gravírovací frézky, které lze nabízet za příznivou cenu. O tom, že se záměr daří, svědčí například množství strojů prodaných nejen v tuzemsku, ale i do Španělska, Argentiny, Jordánska, Bulharska, Turecka, Rumunska, Slovenska, Polska, Irska nebo Ruska.

  Další články

  Zpracování dřeva
  Obráběcí stroje a technologie

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky


  Sledujte nás na sociálních sítích: