Témata
Zdroj: CzechTrade

Čeští strojaři dobývají Polsko

Jistě nikdo nepochybuje o tom, že české firmy mohou být v oblasti strojírenství velmi úspěšné i v zahraničí. Jak zamířit konkrétně na polský trh, nám objasnil Miroslav Manďák, exportní konzultant CzechTrade se zaměřením na strojírenství a kovovýrobu.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Můžete naše čtenáře seznámit se zajímavou akcí, kterou plánujete?

M. Manďák: V rámci naší zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko plánujeme začátkem příštího roku ve spolupráci s polským partnerem česko-polskou podnikatelskou misi v segmentu automatizace, robotizace a souvisejících technologií.

Nyní jsme ve fázi, kdy monitorujeme české dodavatele, pro které bude konference největším přínosem. Profily přihlašovaných firem nám pomáhají najít vhodné partnery z polské strany, kteří pracují s nabízenými technologiemi a řešeními. Kromě technologií jsou pro nás zásadní reference od českých dodavatelů. Snažíme se tak zajistit maximální kompatibilitu mezi českými a polskými společnostmi, abychom co nejvíce zvýšili efektivitu B2B jednání během fóra.

Tématem mise a samotného fóra bude robotizace, mechanizace, manipulace, jednoúčelové stroje, technologické linky, dopravníky, optika, retrofity stávajících pracovišť, engineering zahrnující kompletní dodávku projektu a další. V rámci jednotlivých projektů se pak bude řešit široká škála technologií používaných na automatizovaných pracovištích.

Že mají české firmy v této oblasti co nabídnout, si lidé z CzechTrade ověřili již v letošním roce, kdy úspěšně realizovali účast českých firem na Automotive CEE Day 2023 – Spotkania zakupowe v Opole. (Zdroj: CzechTrade)

MM: Proč právě tento segment?

M. Manďák: Tento segment vnímáme jako jednu z exportních příležitostí pro firmy v Česku. Polsko má silnou průmyslovou základnu, je známé svou výrobou v oblasti automotive, elektroniky a strojírenství.

Pro představu, v polském průmyslu v roce 2021 připadalo 63 robotů na každých 10 000 pracovníků. Pro srovnání, v Německu je tento ukazatel 397, v České republice 168. V automatizaci a robotizaci zažívá polský průmysl v posledních letech rapidní růst. V poslední statistice z roku 2022 zveřejněné Mezinárodní federací robotizace se Polsko umístilo na čtvrté pozici, co se týče nově instalovaných robotů s nárůstem o 56 % ročně. Očekávání jsou optimistická i do budoucna, Polsko má ambici stát se jedním z lídrů v nárůstu instalovaných robotů. Významným faktorem jsou plánované přímé zahraniční investice Německa či dalších zemí, jako je Spojené království.

MM: Jaký je potenciál českých firem?

M. Manďák: Že mají české firmy v této oblasti co nabídnout, jsme si ověřili již v letošním roce, kdy jsme úspěšně realizovali účast českých firem na Automotive CEE Day 2023 – Spotkania zakupowe v Opole. Jednalo se o největší B2B nákupní setkání automobilového průmyslu v Polsku. Akce se zúčastnilo zhruba 600 lidí zastupujících téměř 400 společností ze 14 zemí. Proběhlo rekordních 1 900 schůzek. S podporou CzechTrade se účastnilo šest českých firem.

Reklama

MM: Jak bude mise probíhat?

M. Manďák: Hlavním bodem programu je fórum, na kterém se představí české technologické a engineeringové firmy působící v automatizaci. Za polskou stranu budou přítomni polští integrátoři hledající dodavatele technologií nebo celých řešení. V úvodní části proběhnou prezentace všech účastníků. Následovat bude networking, na němž budou mít zástupci firem příležitost bavit se individuálně se svými potenciálními obchodními partnery. Cílem je umožnit českým firmám navázat komunikaci a spolupráci s novými polskými integrátory. Vzhledem k již probíhajícímu růstu sektoru automatizace a robotizace v Polsku by se do nových projektů mohlo zapojit více českých firem.

MM: Je možné se už nyní na akci přihlásit?

M. Manďák: Čeští zájemci o účast na tomto podnikatelském fóru se mohou hlásit již nyní na oddělení Strojírenství a kovovýroby v agentuře CzechTrade. Jsme také k dispozici pro případné dotazy a prodiskutování potenciálu a efektivnosti účasti firmy na této misi. Kontaktní e-mail je miroslav.mandak@czechtrade.cz.


Umístění expozice společnosti CzechTrade na MSV 2023:
Česká národní expozice, pavilon P přízemí, stánek 9


Chcete uspět v USA? Začněte na veletrhu!

Strojírenská výroba a zpracování kovů je ve Spojených státech důležitým ekonomickým odvětvím. Tradičně se toto odvětví soustředí převážně do oblasti kolem velkých jezer amerického Středozápadu. Podle posledních dostupných dat amerického Ministerstva obchodu z roku 2021 strojírenská výroba a zpracování kovů přinesly do americké ekonomiky 2,3 bilionu dolarů, a představovaly tak 12 % z celkového HDP.

Související články
Chcete uspět v USA? Začněte na veletrhu!

Strojírenská výroba a zpracování kovů je ve Spojených státech důležitým ekonomickým odvětvím. Tradičně se toto odvětví soustředí převážně do oblasti kolem velkých jezer amerického Středozápadu. Podle posledních dostupných dat amerického Ministerstva obchodu z roku 2021 strojírenská výroba a zpracování kovů přinesly do americké ekonomiky 2,3 bilionu dolarů, a představovaly tak 12 % z celkového HDP.

Exportní inkubátor v Indii

V indickém Bengalúru se tento podzim otevřela první pobočka Exportních inkubátorů agentury CzechTrade. Služba je určena firmám, které již mají zkušenosti s exportem a plánují expanzi formou lokálních poboček.

Destinace pro strojírenské exportéry, Čína

Celosvětová pandemie covid-19 mění svět a vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích, vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu a upevnění pozice na trhu.

Související články
Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Partnerství s přidanou hodnotou

O tom, že vše jde lépe, máte-li partnera, na kterého se můžete spolehnout, asi není potřeba nikoho přesvědčovat. A právě proto existuje agentura CzechTrade. Jejím hlavním cílem je praktická pomoc českým exportérům na zahraničních trzích. Využívá k tomu především síť 52 zahraničních kanceláří, které realizují asistenční služby pro české vývozce a získávají informace týkající se příslušného trhu. Na podrobnosti jsme se zeptali Miroslava Manďáka, exportního konzultanta pro oblasti strojírenství a kovovýroba.

Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 4.
Prezentace nabídky

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit