Témata
Reklama

Digitalizujete výrobu? Nezapomeňte na pevné základy

ERP je tradičním podnikovým nástrojem, jehož cílem je podpořit a optimalizovat firemní procesy v rámci jednoho integrovaného řešení. Poskytuje jednotnou datovou základnu, jednotný pohled na dění ve společnosti a svým způsobem je nositelem jednotné verze podnikové pravdy, která je podkladem pro rozhodování managementu.

Bohužel, v mnoha výrobních firmách tomu tak není. Kolem relativně zastaralého ERP systému tu postupem času vzniklo mnoho více či méně integrovaných specializovaných řešení, která jsou používána jednotlivými odděleními podniku. Často se setkáváme s oddělenými systémy pro CRM, údržbu nebo třeba projektové řízení. A na všechno ostatní je tu Excel, který je stále ještě bohužel nejrozšířenějším ERP na světě.

A jaké jsou důsledky? Každé oddělení pracuje se „svými“ údaji, které považuje za správné, data se manuálně přepisují z jednoho systému do druhého prostřednictvím několika různých uživatelských rozhraní, IT oddělení provozuje několik systémů na různých platformách a manažerům nezbývá nic jiného než se spolehnout na data v excelovském reportu, který připravil kolega po dvoudenním úsilí.

Reklama
Reklama

Dobrý základ pro digitalizaci výroby

S digitalizací výroby to může být podobné. Můžete přilepit další specializované řešení, které zoptimalizuje výkonnost výrobní části podniku. Budete mít sice optimální výrobu, ale výkonnost podniku se ve finále bude měřit podle nejslabšího článku v celém řetězci. Anebo můžete začít vybudováním stabilních základů – jednotné platformy, která bude podporovat klíčové procesy od začátku do konce a bude tvořit digitální páteř organizace. A zároveň bude otevřena možnostem napojení specializovaných nástrojů prostřednictvím moderního API rozhraní.

Pokud se rozhlédnete po trhu, možná budete překvapeni, jak daleko vás v digitalizaci výroby dokáže dostat dobře vybraný ERP systém.

Vybírejte, co vám padne

Pryč jsou doby, kdy ideální implementace ERP systému znamenala maximální přizpůsobení potřebám a procesům podniku i za cenu rozsáhlých programových úprav, které ve výsledku dostaly podnik do výše popsané pasti. Rozsáhlé úpravy komplikují údržbu i případný upgrade řešení, které tak postupně zastarává, přestává držet krok s dobou a musí být doplňováno stále větším počtem externích aplikací.

Dnes se dělí zákazníci na ty, co chtějí maximálně využít standardních funkčností, a na ty, kteří za sebou implementaci ERP řešení ještě nemají. Kouzlo totiž spočívá právě ve výběru – hledejte proto takový systém, který ve svém standardním rozsahu pokrývá všechny klíčové procesy podniku. A pokud nepracujete v unikátním oboru, velmi pravděpodobně takové řešení najdete.

Jeden příklad za všechny. Zabývá-li se váš podnik vývojem a výrobou složitých zařízení na zakázku, potřebuje pokrýt v rámci ERP řešení vše od obchodu až po následující servis. Bude pro vás pravděpodobně důležité projektové řízení, protože potřebujete odřídit předvýrobní (vývoj, konstrukce) i povýrobní (instalace, montáž) etapy, využít efektivně zdroje, které máte k dispozici, a v neposlední řadě také sledovat náklady na tyto činnosti, které tvoří nemalou část celkových nákladů na realizaci zakázky. Budete potřebovat silné změnové řízení, abyste byli schopni vysledovat postupné změny ve struktuře výrobku a jejich dopady. Spokojíte-li se s řešením, které pokrývá pouze část vašich požadavků, příliš si oproti současnému stavu nepomůžete.

Jednotné rozhraní ještě není zárukou dobré integrace

Zaměřte svou pozornost ještě na jednu věc. Ne všechna ERP řešení jsou uvnitř tak dobře integrována, jak to vykreslují jejich marketingové materiály. Mnoho ERP produktů má svůj původ v opakované výrobě, která je založena na klasickém a jednoduše predikovatelném plánování pomocí MRP (Material Requirements Planning). Všechna řešení dokážou solidně plánovat výrobu a nákup na základě poptávky nebo forecastu a výrobkových struktur. Odtud se každý rozvíjel svou cestou a postupně přibývaly moduly jako lidské zdroje, údržba a servis, řízení kvality, řízení projektů, document management a další. Ne vždy však vývojáři ERP šli cestou vlastního vývoje a idea jednotného řešení může vzít za své i s ERP systémem, který se navenek tváří jednotně. Pod kapotou se může skrývat špatně integrované řešení získané akvizicí, které navíc může mít i odlišné principy ovládání. V našich podmínkách je také zajímavým tématem podpora české legislativy, která u globálních ERP ne vždy bývá nativní součástí jednoho integrovaného systému.

Proč je to problém? Zdánlivě identické uživatelské rozhraní může skrývat odlišné principy návrhu jednotlivých modulů a tím prodlužuje dobu nutnou na plné zvládnutí produktu ze strany uživatelů. Uživatelská práva se mohou řídit na několika místech. Licencování může být díky použitým produktům třetích stran komplikované. Někdy dokonce mohou být použity jiné principy pro návrh datové struktury, což ve finále vede ke složitějšímu získávání využitelných reportů napříč moduly. Sice máte jednoho dodavatele, se kterým všechny problematické body můžete řešit, ale ve výsledku ani toto není ideální cílový stav.

Integrované řešení, které jde s dobou

ERP řešení je dlouhodobá investice a s tímto vědomím je třeba vybírat vhodný produkt i vést následující implementační projekt. V době koronavirové krize je sice na předpovídání budoucnosti krátká i křišťálová koule, ale určitá vodítka existují.

Se zrychlujícím se tempem inovací a změn se mění i dodavatelé ERP. Jejich produkty již nemají image složitých molochů s velkým množstvím nepřehledných obrazovek, na jejichž ovládání potřebujete sadu přesných pracovních postupů nebo dvě vysoké školy. Adoptují moderní technologie, investují velké prostředky do uživatelského rozhraní a hlavně – snaží se nové funkčnosti a rozšíření vyvíjené v rámci integrovaného celku doručit k zákazníkovi co nejdříve. Cílový stav přitom směřuje k automatickým aktualizacím, které zpřístupní výsledky posledního vývoje na straně výrobce bez narušení funkčnosti a konzistence řešení používaného zákazníkem.

ERP řešení zaměřená na výrobní podniky v sobě integrují řadu nástrojů, o kterých se v rámci digitalizace výroby a obecně Průmyslu 4.0 hovoří. (Ilustrační foto: Pavel Marek)

Minimalizace zákaznických programových úprav

Aby toto bylo možné, je nutné minimalizovat potřeby programových úprav, čemuž jde aktuální technologický vývoj naproti ve dvou rovinách. Jednak mají ERP systémy v rámci své architektury stále dokonalejší vrstvu pro konfiguraci řešení, která umožňuje přizpůsobení řešení bez nutnosti programování. A jednak přicházejí se standardizovaným programovacím rozhraním (obvykle založeném na RESTful API), které zpřístupňuje veškeré funkce ERP systému specifickým systémům třetích stran. Ve výsledku tak má zákazník k dispozici standardní prostředky pro přizpůsobení samotného systému i pro napojení jiných systémů, které nijak neomezují využití nejnovějších updatů od výrobce ERP.

Je totiž daleko levnější a efektivnější využívat aktualizace výrobce, které integrují know-how a best practices od jeho nejvýznamnějších zákazníků, než investovat úsilí a prostředky do vývoje, a hlavně údržby vlastního zákaznického řešení, jehož univerzálnost a kvalita budou vždy limitovány znalostmi a zkušenostmi lidí, kteří jej připravují.

I z toho důvodu je dobré v rámci výběru ERP zjistit, na jaká odvětví se výrobce soustředí a pro jaké zákazníky pracuje. Dobří dodavatelé komunikují se zákazníky směry budoucího rozvoje prostřednictvím produktové road mapy, na jejímž základě můžete plánovat i své rozvojové aktivity.

Digitalizace výroby?

ERP řešení zaměřená na výrobní podniky v sobě integrují řadu nástrojů, o kterých se v rámci digitalizace výroby a obecně Průmyslu 4.0 hovoří. Bohužel podniky tyto nástroje často nasazují ve formě nezávislých řešení, které ne vždy plně spolupracují s ERP a dalšími používanými systémy.

Nejzajímavějším aspektem je pak zdokonalení digitálního modelu podniku, který ERP systém poskytuje prostřednictvím údajů, jež lze zjistit z fyzických zařízení, například strojních zařízení, vyráběných produktů, servisovaných produktů aj. K plánům, které vznikají v ERP systému, se tak přiřazuje realita, která není zprostředkovaná (a často zkreslená) uživateli systému, ale je zachycena skutečnými měřeními v reálném čase. Existuje množství způsobů, jak tato data získat. Klíčové je jejich správné použití, které právě v ERP systému dává největší smysl, neboť poskytuje zpětnou vazbu k plánovaným hodnotám a umožňuje na základě zpětné vazby plánování zpřesňovat.

A hlavně tato reálná data vlastně vytvářejí z ERP systému velmi dobrý virtuální model organizace (digitální dvojče), na jehož základě lze zkvalitnit řízení v mnoha různých oblastech. Můžete sledovat a řídit OEE výrobních zařízení a podle reálné situace online upravovat plán výrobních zakázek. Můžete provádět údržbu vlastních strojních zařízení nebo dodaných produktů na základě jejich skutečného stavu, a nikoliv na základě předpokládaného opotřebení. Můžete kompletně nahradit tok papírové výrobní dokumentace elektronickou cestou. A to vše v jednom integrovaném systému, který má zajištěn rozvoj v souladu s potřebami vašeho odvětví a který pomáhá vyladit podnik pro maximální výkonnost všech spolupracujících oddělení.

InfoConsulting Czech

https://infoconsulting.eu/cs/

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 200915
Datum: 09. 09. 2020
Rubrika: Trendy / Restart průmyslu
Autor:
Firmy
Související články
Edge computing pomáhá definovat podnikovou přeměnu

Edge computing už není jen vzdálený koncept. Jak podniky implementují flexibilní řešení pro hybridní cloud a jak se pokrok v open source systémech, jako je Kubernetes, a technologiích pro 5G stává realitou, tak se rozvíjí i edge computing. Kombinací těchto technologických sil vzniká rámec pro podnikové řešení edge computingu, které vezme moc z rukou několika a předá ji do rukou mnoha .

Snížení energetické náročnosti výroby díky digitalizaci

Digitální transformace výroby je současným největším trendem nejenom v oblasti průmyslu. Přechod na nové, modernější technologie napříč jednotlivými odvětvími, od automobilového průmyslu přes stavebnictví až po farmacii, se závratným tempem zrychluje.

Skutečná tvář zakázkového obrábění

Jak se společnost Pfeiffer stala beta testerem řídicího systému Sinumerik? A jak se vůbec Jak tento systém dostal do světa zakázkového obrábění a provozu obroben? Nebyl to vůbec lehký začátek a pro projektového manažera Karstena Schwarze ze společnosti Siemens, který stojí za tímto historickým milníkem, to nebylo vůbec snadné.

Související články
Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dovolená & práce dohromady – ideální kombinace na léto

Mnoho z nás bylo okolnostmi donuceno pracovat z domova. Této nabyté zkušenosti lze však využít v letních měsících k prodloužení „dovolené“. Pokud jste omezeni tím, že na vytoužený odpočinek máte pouze omezený čas a pak se musíte vrátit zpět k pracovní činnosti, využijte aktuálního trendu a zařiďte si „vacation office“. Jednoduše si vezmete notebook s sebou a práci budete věnovat část své dovolené, kterou si však na daném místě můžete prodloužit dle možností. Stačí se na to jen trochu připravit.

Budoucnost české výroby

Česká výroba prochází složitým obdobím. Naši výrobci musí každý den řešit složité úkoly a problémy, za které si z části ani nemohou. Doba už je taková, je potřeba se jí ale postavit čelem.

Kolaborativní roboty - potenciál automatizace v automobilovém průmyslu

Kolaborativní roboty, neboli koboty, vytvářejí další příležitosti pro automatizaci automobilového průmyslu. Jsou charakteristické svou schopností pracovat ve specifické výrobní oblasti, po boku pracovníků. Dále pak rychlou implementací a snadným přesunem na nové úkoly. V neposlední řadě i intuitivním programováním a obsluhou. Mohou pomoci v procesech jako je vstřikování, při obsluze strojů nebo při balení a paletizaci ve velkých i malých podnicích.

Nová generace plně elektrických vstřikovacích strojů

V říjnu 2020 představí společnost Engel novou generaci plně elektrických vstřikovacích strojů e-mac spolu s náročnou aplikací výroby hrotů pipet. Stroje nové generace budou ještě kompaktnější a přitom maximálně flexibilní s ohledem na nejrůznější individuální požadavky zákazníků.

Stroje a technologie: letět ještě výš

Okolo nás pole, před námi malá obecní silnice a nápis „Business Park Holzhausen“. Nic nenaznačuje, že v tomto malém městě poblíž letiště v Linci za okamžik objevíme obrovský technologický potenciál. Společnost Peak Technology byla založena v roce 2007 Dieterem Grebnerem. Zaměřuje se na dodávky komplexních ultralehkých kompozitů na bázi karbonových vláken pro Formuli 1 či letecký průmysl.

Zaměřeno na povrch

Vývoj výrobních technologií a metod ověřování jejich kvality si vynucuje plynulé zdokonalování způsobů kontroly jakosti výrobků. Společnost Taylor Hobson, přední výrobce metrologických prostředků, rozšířila řadu svých měřících přístrojů pro měření a hodnocení textury, tvaru a kontury povrchu.

Aditiva s nanočásticemi a vlastnosti procesních kapalin

Myšlenka, že lze v různých výrobních procesech použít kovoobráběcí kapaliny - Metalworking Fluids (MWF), aby se zajistila kvalita obrobku, snížilo opotřebení nástroje a zvýšila produktivita procesu, je velmi stará. Už Leonardo da Vinci vytvořil několik testovacích sestav umožňujících analýzu tření za různých podmínek.

Špičková podávací linka vysokopevnostních plechů

Rodinná firma Iron se díky firemní kultuře neustálého výzkumu a inovací stala významným hráčem ve výrobě zakázkových plecho-tvářecích linek. Vyrábí také systémy pro odvíjení a rovnání svitků ve všech rozměrech, a to od nejmenšího podavače o šířce 100 mm až po největší systémy, až do šířky 2 000 mm. Společnost zaznamenává mimořádný růst produkce a ve svých dvou závodech v Itálii dnes disponuje výrobní plochou více než 6 500 metrů čtverečních.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Správné řešení pro každé použití

Tento slogan vystihuje široký sortiment společnosti Zoller v oblasti měření, seřizování, kontroly a správy nástrojů. Pro každý typ výroby a pro každé požadavky jsou k dispozici ta nejoptimálnější řešení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit