Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Díly nejen pro energetiku
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Díly nejen pro energetiku

Důvodem návštěvy meziříčské firmy Sanborn byla skutečnost, že před nedávnou dobou pořídili multifunkční pětiosé obráběcí centrum, jedinečné tím, že je prvním typem tohoto stroje, jenž byl v Evropě prodán.

Tradice strojírenské výroby ve Velkém Meziříčí se zaměřením na energetický sektor nemá dlouhou historii, jak jsme u nás zvyklí. Tento závod byl postaven v 70. letech minulého století jako součást Energetických strojíren Brno. Tak působil dvacet let, až do roku 1990, kdy se stal odštěpným závodem ČEZ. Plnil funkci opravárenské základny pro československé elektrárny se specializací na spojovací díly - svorníky a matice - a pro výrobu náhradních dílů ke škodováckým zařízením do energetického sektoru. V roce 1992 bylo rozhodnuto o privatizaci a majitelem fabriky společnosti se stala holandská firma Sanborn International BV. Její zaměření i po privatizaci pokračovalo v energetickém sektoru, dále pak ve stavebním a dopravním průmyslu  (např. komponenty velkých dieselových motorů) a petrochemii.

Anotace
„Průmyslovák nemůže jít okamžitě do technologie, nemá žádné zkušenosti. Musí napřed na stroj, vše si osahat a pak teprve má šanci se stát schopným technologem," říká Ing. Milan Holub, generální ředitel Sanbornu.

Charakter výroby

Česká republika je bezesporu subdodavatelskou velmocí. I Sanborn patří mezi výrobce, jenž na základě výkresové dokumentace vyrábí komponenty. V jejich případě jde o přesné díly v menších, středních a kusových sériích ze speciálních materiálů. Jsou to zejména díly rotačního charakteru, například svorníky a matice, díly pro turbíny (plynové, vodní  či parní). Nedodávají však finální výrobky. Díly jsou vyráběny jak z klasických materiálů, tak i z inconelů či Super Duplexu. Jako jedni z mála v ČR jsou schopni brousit diamantové nástřiky brusnými diamantovými pásy - ne brusnými kotouči, jak je běžné. To se týká hlavně pístních tyčí pro kompresory do výbušného prostředí k čerpání ropy a plynu.

Ke stěžejním zákazníkům firmy patří Alstom, GE, Siemens, Atlas Copco a další. Podle slov jejího generálního ředitele Ing. Milana Holuba firma neustále prochází certifikacemi - zákaznickými audity - a je začleněna do jejich systémů kontroly v průběhu celé technologie výroby daného dílu. V současné době  firma zaměstnává 200 zaměstnanců, 85 % její produkce je exportováno.

Anotace
Na multifunkčním obráběcím centrum OkumaMultus B 750 firma Sanborn produkuje dle výkresové dokumentace hlavu ventilu parní turbíny pro General Electric. Doposud stroj není stoprocentně využíván, vypracovávají se nabídky na nové díly, které by měly zajistit plné technologické využití stroje. O jeho plnohodnotném využití je možné hovořit až po roce provozu. Před pracovním prostorem stroje je projektový manažer Michal Punčochář (vlevo) a mistr seřizovač Jiří Bojanovský.

Specifika energetického sektoru

Poslední dva a půl roku se zásadním způsobem zpřísnily požadavky na dokumentaci. Je na ni kladen daleko větší důraz než na samotný výrobek. Paradoxně se prý stává, že u malých dílů průvodní dokumentace váží více než samotný výrobek. Většina dílů je kritických, a proto zákazník zintenzivňuje potřebu průběžné kontroly, doprovází je specifické kontrolní plány, jak proces probíhá. V řadě případů je proces výroby sledován a monitorován ze strany zákazníků.

Anotace
Před pracovním prostorem stroje je projektový manažer Michal Punčochář (vlevo) a mistr seřizovač Jiří Bojanovský.Podle ředitele ing. Holuba realita subdodavatele spočívá ve čtyřech základních aspektech. Zvyšování kvality výroby, naopak zkracování dodacích lhůt, požadavky na průvodní dokumentaci k výrobku a samozřejmě tlaku na finální cenu výrobku. S odběrateli nemá firma Sanborn časové kontrakty, ale rámcové smlouvy, které jsou realizovány skrze konkrétní objednávky. Dodávají komponenty do velkých celků i do servisního sektoru. Poté je tlak na čas dodávky větší. Například pokud je prováděn servis 200 MW turbíny a čeká se na kritické díly, které například drží statorové roviny, je dodací lhůta z hlediska hodnocení subdodavatelů jedním z klíčových materiálů.

Moderní díly na moderních strojích

Výše uvedené aspekty vedou k faktu potřeby zvyšování modernizace výrobního parku, zavádění nových technologií, nových systémových přístupů. To klade nemalé požadavky na kvalifikaci personálu, operativnost v jednáních a rozhodování, přehled trhu. Tak tomu bylo i na konci loňského roku, kdy firma Sanborn potřebovala rozšířit stávající výrobní portfolio z důvodu získání zakázky nového dílu pro General Electric. Jednalo se o hlavu ventilu parní turbíny. Na dodávku stroje pro výrobu této součásti vypsali výběrové řízení, do užšího kola postoupilo několik dodavatelů.  Podle slov technického ředitele Ing. Bohuslava Rosslera potřebovali velmi rychlé dodání stroje, neboť museli začít co nejdřív vyrábět dotyčný díl pro GE. Nakonec volba stroje Multus B 750 z produkce firmy Okuma byla nasnadě ze tří hlavních důvodů: stroje Okuma znají a mají s nimi dobré zkušenosti, druhým důvodem byly výhodné cenové podmínky a za třetí dodací lhůta, neboť stroj byl připraven k expedici v Německu, kam byl odvezen po své premiéře v roce 2009 na EMO Milano.

Multus B 750 je soustružnicko-frézovací centrum s možností hlubokého soustružení. Tento inteligentní multifunkční stroj je schopen pracovat z mikronovou přesností, aniž by byl v klimatizovaném prostoru. Základní software je v českém jazyce. Jak uvádí mistr výroby Jiří Bojanovský, vedle celé řady výhod, jenž tento stroj přináší, je i fakt, že zásadním způsobem klesl objem výroby přípravků  a dané díly je možné obrobit na jednou. Stroj představuje historicky největší investice firmy Sanborn a obnáší částku vysoko přes milion eur.

Anotace
Hlava ventilu parní turbíny ze speciálního nerezového materiálu vyráběná na sedmiosém centru Multus B 750 s vysokotlakým chlazením 60 barů. Celkový čas činí 42 hodin, řezné materiály jsou používány od firem Sandvik, Seco a Ghring.Jako odběratel obráběcích strojů firma Sanborn nespatřuje žádné zásadní rozdíly v chování tuzemských výrobců a obchodních zastoupení. Jak uvádí projektový manažer Michal Punčochář, vždy když poptávají nový stroj, kontaktují výrobce z první pětky. Vedle technologických možností samozřejmě přihlíží na cenu stroje a servisní základnu. V prodejní politice se bezesporu hodně sází na historické vztahy mezi zákazníky a dodavateli strojů. A tak ve strojním parku se můžete setkat především se stroji Okuma, ale také s frézovacími centry Hurco či staršími kovosviťáckými soustruhy. Nyní budou kupovat velký pětimetrový soustruh od TOS, a. s.

Anotace

Programování CNC strojů

V Německém Krefeldu ve školicím a technickém středisku výrobce CNC obráběcích strojů Okuma se zástupci firmy Sanborn poprvé setkali s řešením technologického softwaru GibbsCAM pro externí přípravu NC programů pro multifunkční stroje Okuma. V České republice na stejné bázi funguje spolupráce mezi firmami CNC invest a technology-support. Právě majitel druhé firmy Ing. Vlastimil Staněk byl iniciátorem setkání, na jehož základě je tato reportáž připravena.

Anotace
I takovéto technologicky složité díly dokážou ve firmě Sanborn vyrobit.

Firma Sanborn v době nákupu nového CNC obráběcího stroje vlastnila licence na dva CAM systémy - Kovoprog a EdgeCAM. Po jednáních se rozhodla implementovat nový CAM systém, dvě síťové licence GibbsCAM, a to pro stávající CNC strojní park a především pro nový stroj Okuma Multus B750-W. Vlastimil Staněk vysvětluje, proč by firmy takového charakteru, jako je Sanborn měly k programování používat CAM systémy:  „Dílenské programování patří, podle mých zkušeností, do ‚garážových výrob‘, kde jsou uživatelé dialogem přímo na CNC obráběcím stroji naváděni krok po kroku k cíli, tedy k vytvoření NC programu. Ve výrobních provozech, kde je kladen důraz na čas přípravy NC výroby a především na čas cyklový, dílenské dialogové programování nestačí a ISO programování je jediná správná cesta." S CNC obráběcími stroji Okuma získávají zákazníci vždy i dialogové programování Okuma. Výhodou takového řešení je vždy bezchybný NC kód. Nevýhodou je pak nemožnost přiravit NC programy pro jiné CNC obráběcí stroje, kterých ve výrobních provozech bývá celá řada. „Je potřeba přemýšlet, zda mi dialogové programování pomůže v mojí práci. To bylo důvodem, proč se NC technologové firmy Sanborn rozhodli pro externí přípravu NC programování - v tomto případě GibbsCAM," konstatuje Vlastimil Staněk a tím uzavírá naše setkání ve firmě Sanborn ve Velkém Meziříčí.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

CAD/CAM/CAE/CIM
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: