Témata
Foto: autor

První reportáž letošního roku nás zavedla do moravského Slavkova, konkrétně do toho, který leží v okrese Uherské Hradiště, nedaleko slovenských hranic na úpatí Bílých Karpat. Přijali jsme pozvání do nástrojárny firmy Kasko a vypravili jsme se tam se zástupci společnosti Penta Trading, která firmě Kasko – Formy nejen dodává elektroerozivní obráběcí stroje, ale také zde realizovala kompletní robotizované pracoviště.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Budovy nástrojárny Kasko – Formy jsou umístěny hned za branou uvnitř velkého areálu lisovny Kasko. Přivítal nás výkonný ředitel Ing. Richard Staněk. Nejprve nás stručně seznámil s historií firmy a s jejím výrobním programem. Lisovna Kasko se během třiceti let své existence vypracovala v stabilního a renomovaného dodavatele plastových dílů, především pro automobilový průmysl. Jejím největším odběratelem je společnost Škoda Auto. Firma Kasko nabízí nejen výrobu, ale i kompletní vývoj dílů, a to z hlediska výroby i z hlediska funkce. K dílům je schopna odběrateli dodat i příslušenství v podobě kontrolních přípravků, automatizačních stanic na kontrolu dílů nebo speciálních uchopovačů pro robotickou manipulaci při montáži. Zákazník může dostat i prototypové díly, vyrobené technologií 3D tisku. Prototypové díly lze vyrábět také vstřikováním do prototypových forem. Pro tento typ forem má firma k dispozici své univerzální rámy a vyrábí pouze nové tvarové vložky.

Slavkovská firma Kasko patří k významným zaměstnavatelům v slováckém regionu. (Foto: autor)
Nástrojárna Kasko – Formy je umístěna uvnitř velkého areálu společnosti Kasko. (Zdroj: Kasko – Formy)

Aby si lisovna zajistila výrobu forem a jejich opravy podle vlastních potřeb, nezávisle na možnostech externích dodavatelů, založili její majitelé před 17 lety vlastní nástrojárnu. Ta má nyní 45 zaměstnanců a stomilionový obrat. Přibližně desetinu tohoto obratu každoročně investuje do vlastního rozvoje a do obnovy strojového parku. V současné době tyto investice jdou zejména do automatizace a robotizace výroby. Nově pořizované stroje však rovněž dokážou obrábět větší díly a zároveň dosahují lepších parametrů, co se týče spolehlivosti a rychlosti, ale také kvality povrchů a rozměrové přesnosti. Například nová elektroerozivní drátová řezačka FANUC Robocut α-C600iC/ Z 400 umožňuje obrábět díly o hmotnosti až 1 000 Kg. To je o 50 % více než původní drátovka a přitom, díky své kompaktnosti, nezabírá více místa v hale. Schopnost vyrábět větší formy v lepší kvalitě, a navíc efektivněji, přibližuje nabídku firmy požadavkům zákazníků. Kvalita produkce je vždy na prvním místě.

Výkonný ředitel společnosti Kasko – Formy Richard Staněk nám představil čerstvě zprovozněné robotizované pracoviště s novou elektroerozivní CNC hloubičkou Exeron EDM 313. (Foto: autor)

Kooperovat, nebo vyrábět doma?

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá: Vyrábět doma. Proč? Firma má zodpovědnost vůči zákazníkům a jejich projektům. Nástrojárna chce mít kvalitu a termíny plně pod kontrolou, proto firma investuje do obnovy a rozšiřování možností strojního parku. V případě větších zakázek, které překračují kapacitní nebo technické možnosti vlastní výroby, musí i společnost Kasko-Formy spolupracovat s partnery. A to pouze v případě, že zákazník je s tím obeznámen a nemá s tím problém. Jsme schopni splnit jakákoliv přání zákazníka, a to i na výrobu formy v Číně, kde má firma již dlouhodobě vybudované obchodní partnerství. V takových případech je nutno počítat s možnými problémy spojenými s dopravou. Zejména v posledních letech se doprava zboží mezi Asií a Evropou často komplikuje, zdražuje a zpomaluje. To je jeden z důvodů, proč se v nástrojárně Kasko – Formy snaží snížit míru externě vyráběných forem a co nejvíce jich vyrábět sami s využitím vlastních kapacit. Aby nástrojárna tyto náročné úkoly zvládla, musí stále pracovat na zvyšování efektivity a produktivity vlastní výroby. A díky lepšímu a modernějšímu strojovému vybavení může ve větší míře také nabízet svoje kapacity.

Reklama
Reklama

Elektroeroze a robotizace

Také v případě kusové výroby přesných velkých forem, což je typický úkol pro použití elektroerozivního obrábění, lze využít automatizaci a robotizaci. Společnost Kasko momentálně využívá roboty pro manipulaci s obrobky a elektrodami přímo ve stroji. Toto řešení výrazně zvyšuje produktivitu strojů a efektivitu jejich využití, a to až do té míry, že nástrojárně umožnilo snížit počet EDM hloubiček ze tří na dvě.

Robot Erowa ERM, který obsluhuje dvě hloubičky Exeron, má k dispozici kruhový zásobník na osm obrobků a na sto dvacet elektrod. (Foto: autor)

První projekt robotizovaného pracoviště v Kasku realizovali už před 10 lety, a to za účelem zvýšení produktivity práce strojů i jejich obsluhy. V rámci tehdejšího projektu se podařilo propojit dvě hloubičky od různých výrobců s obslužným robotem, praktické využití však postupem času naráželo na problémy, vyplývající z toho, že každý stroj pocházel odjinud a spolupráce několika dodavatelů nefungovala vždy optimálně. Proto se v rámci obnovy strojového parku v nástrojárně rozhodli nahradit starší stroj jiné značky na tomto pracovišti druhou hloubičkou značky Exeron. Především se rozhodli svěřit realizaci celého projektu jednomu spolehlivému dodavateli, a to firmě Penta Trading.

Kasko a Kasko – Formy
Ryze česká rodinná firma Kasko poskytuje zákazníkům komplexní služby v oboru vstřikování plastů, a to už od roku 1992. Třicet let od svého založení firma zaměstnává téměř 400 lidí. Její nabídka zahrnuje vývoj a konstrukci výrobků, výrobu forem a nástrojů, montáž, svařování a kompletaci dílů. Produkce směřuje převážně do automobilového průmyslu. Už dva roky po založení firma uskutečnila sériové dodávky na výrobní linku automobilky Škoda Auto, kde firma Kasko dnes působí v režimu Tier 1. Systém řízení kvality ve firmě Kasko je od roku 1998 certifikován podle normy ISO 9002, VDA6.1, a od roku 2018 podle normy IATF 16949:2016. Firma je certifikována také v oblasti environmentu dle EN ISO 14001:2015. V rámci mezinárodního programu pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu Kasko získalo ocenění Gold Partner (5 Stars). V rámci tohoto ocenění byla firma v rámci České republiky nejlépe hodnocenou společností z oblasti automotive a nejlépe hodnocenou soukromou společností nad 300 zaměstnanců, jejíž majitelé jsou Češi. To potvrzuje dlouhodobou snahu firmy správně a úspěšně podnikat.
V roce 2005 majitelé založili sesterskou firmu Kasko – Formy a vybudovali vlastní nástrojárnu, vybavenou moderními CNC stroji, hloubičkami a řezačkami. Díky ní má lisovna zajištěnu kvalitní a rychlou výrobu forem a může rychlost a kvalitu výroby garantovat i svým odběratelům. A právě nástrojárna Kasko – Formy byla cílem naší výpravy.

Stabilní a spolehlivý partner je k nezaplacení

Na otázku, proč nástrojárna spolupracuje právě se společností Penta Trading, odpovídá pan Staněk bez zaváhání: „S firmou Penta jsme měli vždycky výborné zkušenosti. Pokud cokoli bylo potřeba řešit, prostě se to vyřešilo. Komunikace s panem Šteiglem (pozn. red.: Zdeněk Šteigl je obchodní a technický ředitel společnosti Penta Trading) probíhala vždy bezproblémově, vyhovuje nám i rychlost nabídek. Proto jsme do toho šli. Po minulých zkušenostech s nutností koordinovat dodavatele různých strojů a jejich servis jsme si řekli, že chceme jednoho spolehlivého partnera, a tím z našeho pohledu Penta je.“ Kromě dobrých zkušeností z minulé spolupráce hovoří pro firmu Penta i dobré reference a také to, že dodává špičkové drátové řezačky značky Fanuc, které jsou pro nástrojárnu Kasko jednoznačnou volbou. Richard Staněk dodává: „Při porovnávání nabídek pro nás není důležitá ani tak cena jednorázové investice, jako spíš to, co bude následovat v budoucnu. Kvalitní servis a spolupráce se spolehlivým partnerem pro nás představují daleko větší hodnotu, než je případná úspora v ceně stroje.“ Oceňuje také přístup společnosti Penta Trading v roli integrátora, který zastřešuje celý projekt, koordinuje dodávky všech technologií a zajišťuje jejich zprovoznění a propojení. Pro odběratele je důležité mít jednoho partnera, jemuž sdělí svoje požadavky a s nímž dohodne všechny podmínky – partner pak vše potřebné dodá a zkompletuje.

Pro elektroerozivní obrábění každé formy je třeba nejprve navrhnout a vyrobit desítky grafitových elektrod speciálních tvarů. (Foto: autor)

Lidské zdroje a společenská odpovědnost

Firma Kasko je v regionu významným zaměstnavatelem a ve svém vlastním zájmu se stará o to, aby ji lidé z okolí vnímali pozitivně. Jedině tak má šanci získávat a vychovávat kvalitní mladé lidi schopné a ochotné pro firmu pracovat. Společnost Kasko se proto různými formami účastní společenského života a především podporuje technické vzdělávání mládeže. Spolupracuje se základními i středními školami, zejména se střední průmyslovou školou v Uherském Brodě, kde vznikají perspektivní studijní a učební obory šité na míru potřebám firmy. Jejich studenti ve firmě absolvují odborné praxe a v rámci stipendijního programu „Firemní žáci“ firma studentům platí obědy, kapesné a prospěchová stipendia a těm nejlepším nabízí garanci pracovního místa. Další aktivitou je podpora kroužku mladých techniků.

Penta Trading
Také společnost Penta Trading již na trhu působí třicet let. I v tomto případě jde o českou rodinnou firmu. Penta je největším prodejcem a výrobcem elektroerozivních strojů v České a Slovenské republice. Nabízí drátové řezačky Fanuc Robocut, CNC hloubičky od německého výrobce Exeron, CNC hloubičky a vrtačky vlastní výroby, HSC obráběcí centra Exeron a také spotřební materiál pro elektroerozi. V nabídce samozřejmě nechybějí ani služby – kompletní podpora včetně školení a servisní péče. V posledních letech firma u zákazníků stále častěji realizuje na klíč kompletní robotizovaná pracoviště, složená ze strojů a robotů od různých výrobců a vybavená potřebným softwarem.

Ke strojům

Po příjemném rozhovoru v klidu ředitelské kanceláře jsme se přesunuli do výrobních hal, jimiž nás pan ředitel provedl, aby nám přímo v provozu ukázal strojní vybavení nástrojárny.

Grafitové elektrody do hloubiček se vyrábějí pomocí HSC obráběcích center Exeron od společnosti Penta Trading. (Foto: autor)

Předmětem našeho zájmu bylo zejména čerstvě zkompletované robotizované pracoviště. To je sestaveno ze dvou elektroerozivních CNC hloubiček Exeron (starší EDM 314 a zbrusu nové EDM 313), společně obsluhovaných jedním robotem Erowa ERM. Všechny tyto stroje byly do nástrojárny dodány firmou Penta Trading, která si vzala na starost také integraci a zprovoznění celé sestavy.

Reklama

Vlastně šlo o modernizaci stávajícího pracoviště, v jehož sestavě byla původní starší hloubička OPS-Ingersoll Gantry 500 nahrazena již zmíněným novým strojem Exeron EDM 313. Touto výměnou nástrojárna získala nejenom novější stroj s lepšími kvalitativními parametry, danými zejména novým generátorem, ale také možnost obrábět větší, o polovinu těžší obrobky. Oproti původnímu plánu pořídit novou hloubičku stejné velikosti, jakou má stávající hloubička Exeron EDM 314, se v Kasku rozhodli pro menší, kompaktnější model EDM 313. Tento stroj svými parametry vyhovoval daným požadavkům a díky svým menším rozměrům se snáze vešel do omezených prostor výrobní haly.

Společně s každou vyrobenou formou dostane zákazník veškerou potřebnou dokumentaci včetně fotografií. (Zdroj: Kasko – Formy)

Implementaci dodaných technologií na místě zajišťoval tým Penty pod vedením technického manažera Martina Netolického. Díky erudici a nasazení lidí z Penty trvalo zprovoznění drátové řezačky Fanuc, včetně zaškolení obsluhy, pouhé čtyři dny. Nová hloubička Exeron mohla začít obrábět během jednoho týdne od dodání, do dvou týdnů fungovalo všechno včetně automatizace. Rychlé a bezproblémové zprovoznění dodaných strojů je dalším důležitým momentem realizace projektu, jehož si společnost Kasko velice cení.

Společnost Penta Trading dodala do nástrojárny i tuto drátovou řezačku FANUC Robocut α-C600iC se zvětšenou výškou řezu 410 mm. Tento stroj je schopen obrábět velké díly o hmotnosti až 1 000 kg, což je o 50 % více, než dokázal stroj původní, ač díky svému kompaktnímu provedení zabírá v hale stejný prostor jako starší model. (Foto: autor)

Ze Slavkova jsme se vraceli s dobrým pocitem, že navzdory všem současným problémům je svět aspoň v některých ohledech v pořádku. Poctivé podnikání založené na budování vzájemné důvěry a důraz na kvalitu odvedené práce přinášejí zasloužené úspěchy.

Vydání #1,2
Kód článku: 220109
Datum: 09. 02. 2022
Rubrika: Redakce / Reportáž
Firmy
Kasko

Ryze česká rodinná firma Kasko poskytuje zákazníkům komplexní služby v oboru vstřikování plastů, a to už od roku 1992. Třicet let od svého založení firma zaměstnává téměř 400 lidí. Její nabídka zahrnuje vývoj a konstrukci výrobků, výrobu forem a nástrojů, montáž, svařování a kompletaci dílů. Produkce směřuje převážně do automobilového průmyslu. Už dva roky po založení firma uskutečnila sériové dodávky na výrobní linku automobilky Škoda Auto, kde firma Kasko dnes působí v režimu Tier 1. Systém řízení kvality ve firmě Kasko je od roku 1998 certifikován podle normy ISO 9002, VDA6.1, a od roku 2018 podle normy IATF 16949:2016. Firma je certifikována také v oblasti environmentu dle EN ISO 14001:2015. V rámci mezinárodního programu pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu Kasko získalo ocenění Gold Partner (5 Stars). V rámci tohoto ocenění byla firma v rámci České republiky nejlépe hodnocenou společností z oblasti automotive a nejlépe hodnocenou soukromou společností nad 300 zaměstnanců, jejíž majitelé jsou Češi. To potvrzuje jejich dlouhodobou snahu správně a úspěšně podnikat.

Číst dál
Kasko – Formy

V roce 2005 majitelé lisovny Kasko založili sesterskou firmu Kasko – Formy a vybudovali vlastní nástrojárnu, vybavenou moderními CNC stroji, hloubičkami a řezačkami. Díky ní má lisovna zajištěnu kvalitní a rychlou výrobu forem a může rychlost a kvalitu výroby garantovat i svým odběratelům.

Číst dál
Penta Trading

Penta Trading je ryze česká firma s 30letou tradicí. Dnes ve stovkách českých a slovenských firem používají stroje Fanuc a Exeron s technologií EDM a HSC dodané a servisované Pentou. Již více než 15 let vyvíjí a vyrábí vlastní elektroerozivní hloubičky a řídící systémy Penta CNC. Společnost, jako dlouhodobý lídr na poli dodávek špičkových technologii, také implementuje ověřená řešeni pro automatizaci a robotizaci zejména elektroerozivních obráběcích strojů a frézovacích center.
V současnosti má firma dceřinou společnost na Slovensku, zákazníky na pěti kontinentech celého světa a dohromady kolem padesáti zaměstnanců.

Číst dál
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit