Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj pro HSC
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj pro HSC

Tak jako jiné oblasti, i obrábění podléhá módním trendům. Jedním z těch dynamicky se rozvíjejících je vysokorychlostní obrábění. Jeho směr určují především výrobci nástrojů, kteří v konkurenčním boji o zákazníka přicházejí na trh se stále novými technologiemi.

Dříve nevídaným možnostem nástrojů se dnes musí přizpůsobovat parametry obráběcích strojů, na něž jsou kladeny velmi vysoké požadavky. Jedním z výrobců, kteří se snaží držet krok s technickým pokrokem, je TOS Varnsdorf, a. s. Tento tradiční výrobce horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů střední velikosti se v roce 2000 na veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT 2000 v Brně prezentoval novým výrobkem, vysokorychlostním horizontálním frézovacím a vyvrtávacím strojem WFN 180 HS Q Idea. Stroj byl odbornou komisí oceněn Zlatou medailí.

Stroj řady WFN HS Idea

Stroj řady WFN HS Idea je ve výrobním programu firmy, představovaném klasickými horizontkami pro univerzální užití, do jisté míry unikátním. Jeho ojedinělost spočívá nejen v jeho poměrně specifickém určení pro vysoce produktivní technologie vysokorychlostního obrábění, ale také ve způsobu vysokorychlostního obrábění těžkých dílců v porovnání s řešením jiných výrobců. Konstruktéři stroje byli postaveni před dilema, zda obrobek o hmotnosti deseti i více tun orientovat vertikálně, či horizontálně a zda jej upevnit na pevný nepohyblivý základ, nebo jím pohybovat. U stroje Idea byla zvolena klasická koncepce vodorovných vyvrtávaček s uspořádáním loží ve tvaru T. Promyšlená konstrukce a použití nejpokrokovějších prvků umožňují i při hmotnosti obrobku 12 000 kg dosahovat velmi vysokých dynamických pohybů pracovních skupin. Velkou výhodou ve srovnání se stroji, kde všechny pracovní pohyby musí vykonávat nástroj, je velice kompaktní konstrukce a v konečném důsledku také výhodná cena. Nezanedbatelnou výhodou tohoto horizontálního uspořádání (s horizontální osou vřetena) je skutečnost, že nevzniká problém se žhavými třískami, které u vertikálně orientovaných strojů ulpívají na obrobku, ohřívají jej a mohou tak nepříznivě ovlivnit výslednou kvalitu.

Konstrukční řešení

Za základ stroje posloužil skelet zkombinovaný z těžkých dílců strojů stávajícího výrobního programu. Stroj je řízen ve čtyřech plně souvisle řízených osách X, Y, Z a B řídicím systémem Heidenhain TNC 426/430 M, který je vybaven funkcemi pro řízení zrychlení a pro řízení vysokých otáček vřetena. Výrobce je připraven realizovat dodávky i s jiným řídicím systémem, např. Sinumerik 840 D. Vřeteník stroje je osazen nevýsuvně uloženou elektrovřetenovou jednotkou (např. firmy WEISS) bez mechanických převodových stupňů s vysokofrekvenčním řízením otáček. Elektrovřetenová jednotka je vybavena autonomním chladicím zařízením pro odvod tepla z motoru. Výrobce nabízí možnost výběru takové elektrovřetenové jednotky, která přesně odpovídá technologickým potřebám zákazníka. Z hlediska technologického užití výrobce rozděluje elektrovřetenové jednotky na dvě skupiny. Pro dokončovací obrábění povrchů pokrokovými nástroji je určena elektrovřetenová jednotka s maximálními otáčkami 24 000 min-1 a krouticím momentem od 80 Nm. Pro univerzální užití (hrubování ve smyslu rychlostního obrábění) pak elektrovřetenová jednotka s maximálními otáčkami do 12 000 min-1 a krouticím momentem do 340 Nm. Důležitým konstrukčním prvkem je vedení pohybových skupin na tzv. kompaktních lineárních vedeních s předepnutými valivými elementy, které svými minimálními pasivními odpory umožňují dosahovat vysokých rychlostí posuvů, zrychlení a vysoké přesnosti polohování.
Nová řada strojů nabízí také variantní provedení stupně automatizace pracovního cyklu. Stroje označené WFN HS Q jsou vybaveny zařízením pro automatickou výměnu nástrojů v lineárním, resp. velkokapacitním řetězovém zásobníku. Stroje označené WFN HS MC jsou navíc doplněny o zařízení umožňující automatickou výměnu technologických palet. Modulární koncepce stroje nabízí uživatelům bohaté možnosti výběru nejen z hlediska volby řezných parametrů, ale i velikostí souřadnic X,Y a Z, velikostí a únosností upínacích stolů a volby speciálního technologického příslušenství.
Idea je typickým příkladem zákaznicky orientovaného vývoje, reagujícího na konkrétní požadavky zákazníka. Výrobce, TOS Varnsdorf, svým novým výrobkem oslovuje především výrobce lisovacích nástrojů a forem a zároveň tak reaguje na stále rostoucí požadavky automobilového a plastikářského průmyslu. Cílevědomé zařazení tohoto stroje do výrobního procesu přináší uživateli zkrácení výrobních časů a v konečném důsledku i celkové snížení výrobních nákladů.

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: