Témata
Reklama

Impulzy z nového světa podnikání

Konferencí s tímto názvem organizovanou společnostmi IPA Slovakia, Fosfa, Nadace ZET od mediální záštitou MM Průmyslového spektra bylo připomenuto životní jubileum globálního ekonoma profesora Milana Zeleného. Akce byla zvláštní tím, že své inspirativní příběhy zde vyprávěli právě žáci tohoto výjimečného člověka a naslouchalo jim přes 60 účastníků konference. Stalo se tak na konci května v překrásných prostorech zámku Vilémov nedaleko Golčova Jeníkova a my bychom rádi alespoň částečně přiblížili atmosféru tohoto setkání.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Prostory zámku Vilémov a jeho okolí byly dějištěm konference a večerní oslavy 75. narozenin prof. Zeleného. Poprvé se takto koncipovaná akce zde konala před deseti lety, následně po pěti letech při příležitosti jeho sedmdesátin a věříme, že tradice bude zachována i v letech následujících.
Konferenci zahájil oslavenec profesor Zelený vystoupením, v němž hovořil o novém světě podnikání a o změnách, na které se musejí podnikatelé a jejich firmy připravit. Mluvil o evoluční ekonomice, nových technologiích, o potřebě vytváření sítí mezi subjekty a samozřejmě se dotkl i tématu vzdělávání. Na závěr se pak věnoval změně jako zákonu života s důrazem na fakt, že ti, kdo se zabývají minulostí a současností, bezesporu promeškají svoji budoucnost.
Aplikace myšlenek profesora Zeleného je nejvíce patrna ve společnosti Fosfa. Její majitel Ivan Baťka hovořil o hledání vlastní cesty, která započala v roce 2002, kdy společnost s velkými dluhy převzal. Klíčové milníky jej přivedly až do současnosti, kdy společně se svým týmem vybudoval moderní firmu světového formátu.
Další ze žáků prof. Zeleného, který se k tomuto odkazu hrdě hlásí, je slovenský podnikatel Peter Krištofovič. Vystoupil zde s přednáškou Změna začíná u lídra, v níž na příkladech svého podnikání demonstroval úspěchy založené především na schopnosti spolupracovníků a hledání jejich potenciálu.
Velký ohlas přítomných sklidilo vystoupení Libora Witasseka, generálního ředitele společnosti Vítkovice, za jeho odhodlání, se kterým vloni v létě do vedení firmy nastoupil a které jej přes všechny komplikace stále neopustilo. Vyprávěl tři příběhy o tom, jak v turbulentním prostředí hledá rovnováhu, nový život a motivaci.
Dlouholetý technický ředitel a šéf vývoje obráběcích strojů profesor Jiří Marek hovořil o byznys modelech v této komoditě, o analýze potřeb zákazníků promítnuté do podoby vysokého podílu customizovaných řešení, o využívání moderních prvků virtuální reality v procesu návrhu i o digitalizaci procesu výroby.
Ředitel Moravskoslezského automobilového klastru Ladislav Glogar představil klíčové změny, které odvětví automotive provázejí a do budoucna čekají – například dekarbonizace, autonomní vozidla či alternativní paliva. Všechny tyto aspekty vytvářejí nové byznys modely, na něž musejí všichni zainteresovaní reagovat.
Industry 4.0 a jeho vliv na podnikání – to bylo hlavní téma vystoupení Tihomira Erdeljaca. Zmínil tři klíčové aspekty, které moderní výroba přináší – vzájemně propojenou síť informací, propojení reálného a virtuálního světa a v neposlední řadě pak existenci kyberneticko-fyzických systémů.
Ladislav Verner, majitel společnosti Soma, vyrábějící flexotiskové stroje, hovořil o cestě k úspěchu založené na kompetentnosti, znalostech, sebedůvěře a silném zaujetí. Podle něho být dobrým subdodavatelem pro strategického partnera není správná cesta k perspektivě. Je třeba nalézt strategický program se strategickým produktem.
Majitel vizovické společnosti Koma Modular Stanislav Martinec přítomné po náročném programu téměř na samém konci konference zaujal svým pohledem na budování flexibilního světa. Představil principy modulárních systémů staveb a možnosti a účely jejich využití napříč celým světem.
Závěrečné vystoupení patřilo Zdeňku Bílkovi, který se zabýval tím, jak se mění role podnikatelů při podpoře a rozvoji lidí ve svém okolí. Zdůraznil potřebu úzké vazby na další generaci, která bude s těmito aspekty pracovat. Jako příklad uvedl letní kempy pro mladé lidi pořádané Nadací ZET, kde získávají potřebné znalosti a zkušenosti při budování vlastních firem.
Jednotlivé řečníky originálním způsobem spojeným s osobním příběhem uváděl inovační guru Ján Košturiak ze společnosti IPA Slovakia, organizátora konference. Ve svém vystoupení pak hovořil o vlastních zkušenostech s inovacemi podnikatelských modelů.
Nedaleko zámku Vilémov se nachází vesnička Klucké Chvalovice, rodiště Milana Zeleného. Následující den po konferenci a večerní oslavě zde došlo díky inicitivě Zdeňka Bílka k odhalení pamětní desky, která připomíná rodiště tohoto významého Čecha.
Speciální vydání novin jako projev uznání a díků Fakulty managementu UTB ve Zlíně, kde profesor Zelený na zdejší Baťově manažerské škole často přednáší.


Roman Dvořák, foto: Tomáš Hudec

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Impulzy z nového světa podnikání

Žijeme ve světě akcelerující kvalitativní změny. Nejde o běžnou změnu z příruček podnikového řízení, ale o bezprecedentní, nejrychlejší a nejhlubší proměnu výroby, spotřeby, hodnot i chování – způsobu a stylu života jedinců, skupin i národů. Vše bude jinak, nic se nevrátí do starých kolejí. Vstupujeme do věku podnikatelství nebo podnikání, chcete-li. V něm zaujímá největší význam rozvoj podnikatelského myšlení.

Být či nebýt adaptivní organizace?

Svět se nezadržitelně mění, což potvrzuje i skutečnost, že zkušenosti se stávají novým typem inovací. A inovace potřebují místo, kde si váží inspirace, kde se nebojí experimentovat, kde uplatňují flexibilní přístup ke všem „moderním“ zdrojům a kde funguje sdílení. Rychlost změny je dnes nejvíce vidět na pronikání moderních technologií do praxe. Celá řada podniků tzv. dojela a stále dojíždí na to, že jejich vedení nepochopilo rychlost změny a neporozumělo ani tomu, co a proč se děje. Tyto podniky s převážně byrokratickým a hierarchickým mnohastupňovým systémem řízení jsou a byly neadaptivní.

Mysleme globálně, jednejme lokálně. Téma na říjen: Hledání vlastní cesty

Profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů Milan Zelený se svými spolupracovníky zřídil Nadaci ZET za účelem rozvoje podnikatelství národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti jak českých podniků, tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách.

Související články
Mysleme globálně, jednejme lokálně, Téma na červen: Masová customizace

Profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů Milan Zelený se svými spolupracovníky zřídil Nadaci ZET za účelem rozvoje podnikatelství národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti jak českých podniků, tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inovace v menších firmách

V posledních vydáních MM Průmyslového spektra jste měli možnost setkat se s názory profesora Jána Košturiaka, v nichž se zabýval představami a realitou štíhlého podniku. V rozhovoru, který jsme přetiskli v minulém čísle, jsme se celkem kriticky a otevřeně věnovali faktu, jak je u nás obecně chápán inovační proces. Realita byla dost skličující. Dnes svůj pohled na inovace zaměříme úžeji, a to na segment malých firem.

Mezioborové sdílení znalostí, dnes zaměřeno na digitální technologie

Společnost Fosfa, přestože se primárně zabývá potravinářskými a průmyslovými aplikacemi, není našim čtenářům neznámá. A to díky publikovaným myšlenkám a pohledu na podnikání jejího generálního ředitele Ivana Baťky, i citacemi jeho názorů v článcích jiných autorů. Pod jeho vedením vzniká v Břeclavi high-tech technologická společnost se všemi atributy, které k ní patří. Jejím cílem je optimalizace procesů, vedoucí k jejich systémovému zkracování a stabilitě, což se následně odráží v jejich efektivnosti a kvalitě vyráběných produktů. Pojďme postupně nahlížet na výsledky vybraných procesů a inspirujme se zkušenostmi, které zde na jihu Moravy za dlouhá léta nasbírali a díky nimž nabízejí zajímavá profesní uplatnění.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Baťův odkaz máme v DNA, říká ekonom Milan Zelený

Přestože profesor Milan Zelený žije od roku 1967 ve Spojených státech, tvrdí o sobě, že je Čech jako poleno a doma se cítí tam, kde zrovna pobývá. Nejen na téma globalizace, lokální ekonomiky a odkaz Baťů jsme si povídali při jednom z jeho četných pobytů v České republice.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Podnikatelia, spojte sa!

Již několik let se na jaře pravidelně scházejí slovenští a čeští podnikatelé a manažeři v žilinském hotelu Holiday Inn, aby vzájemně sdíleli své zkušenosti, příběhy a odborná poznání. Nejinak tomu bylo i letos po dva dny posledního dubnového týdne, kdy se na 120 účastníků ze Slovenska i České republiky na pozvání profesora Košturiaka sešlo a diskutovalo na téma spolupráce lidí a integrace technologií.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit