Témata
Reklama

Během loňského roku jsme v celkem osmi částech seriálu prezentovali na stránkách MM Průmyslového spektra nejen manažerské obci, ale i dalším zájemcům z řad průmyslových podniků a akademických i profesních institucí podstatu potřeby maximálního zhodnocování kapitálu ROI (Return on Investment).

Tento článek je součástí seriálu:
Řízení podniku podle ROI
Díly
Prof. Milan Matějka

Patří mezi letité zastánce a bojovníky za zvyšování efektivity výrobních procesů dle ROI. Založil rodinou společnost, ve které vyvíjí systém PPROI a implementují jej do výrobních společností.

Publikovaný seriál setkal s velkou odezvou ze strany čtenářů, a proto se vydavatelství MM publishing společně s autory rozhodlo zrealizovat seminář, který by se aspektům problematiky zhodnocování investovaného kapitálu věnoval – nejen po teoretické stránce, ale i v praktických ukázkách implementace informačního systému PPROI a následně s referencí konkrétní výrobní firmy. Partnerem konference se stala síť Enterprise Europe Network a Technologické centrum AV ČR, v jejichž prostorech se akce 8. března 2017 za účasti téměř 60 přítomných konala.

Reklama
Reklama
Reklama
Profesor Milan Matějka, letitý zastánce a bojovník za zvyšování efektivity výrobních procesů a zakladatel systému PPROI.

Na konferenci postupně vystoupily klíčové osobnosti ve vazbě na informační systém PPROI. Úvodní přednášky se zhostil profesor Milan Matějka, který se ve svém vystoupení věnoval vědeckým aspektům efektivního řízení podniku. Na něj v praktických ukázkách využití systému PPROI navázal jeho syn doktor Marcel Matějka. Společnost HŽP Prostějov (dříve Hanácké železárny a pérovny Prostějov) je od roku 2005 klíčovým implementátorem informačního systému PPROI. Finanční ředitel Radek Páleník, který je zásadní osobou ve společnosti pro tento systém, ve svém vystoupení referoval o milnících implementace a vyzdvihl přednosti jak systému PPROI, tak i komunikace s jeho tvůrci. Firma HŽP Prostějov, člen skupiny Moravia Steel, se specializuje na vývoj, výrobu a prodej šroubových, listových a parabolických pružin z oceli především pro železniční a automobilový průmysl.

Doktor Marcel Matějka demonstroval na konkrétních ukázkách příklady aplikací systému PPROI.Společná fotografie všech aktivních vystupujících. Sympatická dáma na fotografii je důkazem toho, že efektivita výrobních činností není záležitostí pouze mužů. Zleva Ing. Radek Páleník, finanční ředitel HŽP Prostějov, kde už přes 10 let úspěšně systém PPROI používají, dále Marcel Matějka, prof. Milan Matějka, Jan Vrba, Petr Hladík a Roman Dvořák, moderátor konference.
Petr Zavoral, konzultant PPROI ,(vlevo) v družném rozhovoru s Petrem Hladíkem z Technologického centra AV, který v úvodu konference přítomným představil možnosti spolupráce se sítí EEN.

Pro pořadatele bylo velkou ctí mezi řečníky přivítat Ing. Jana Vrbu, který byl mj. po sametové revoluci za vlády Petra Pitharta ministrem průmyslu a obchodu a v roce 1991 prosadil privatizaci mladoboleslavské Škody německému koncernu VW. Ing. Vrba má obrovské praktické znalosti a zkušenosti, dlouhodobě spolupracuje s týmem zahraničních expertů, kteří kupují, restrukturalizují a prodávají podniky. Po důkladném prostudování sborníku článků, který mu pořadatelé před akcí poskytli, považuje Ing. Vrba PPROI za komplexní nástroj ke zvýšení hodnoty firmy, který by neměl skončit někde ve vědeckých knihovnách nebo v několika českých podnicích.
Akce se mezi přítomnými setkala s velkým zájmem, o čemž svědčila i dlouhá diskuze v rámci panelu, kterého se výše uvedení řečníci společně s Ing. Petrem Zavoralem (konzultant PPROI) účastnili. Konferenci moderoval šéfredaktor MM Průmyslového spektra Roman Dvořák, atmosféru semináře věnovaného úvahám a konkrétním krokům pro zvyšování hodnoty firem přibližují fotografie Michaely Blšťákové z Technologického centra.

Kompletní seriál Řízení podniků podle ROI včetně rozhovoru s tvůrci a reakcí čtenářů má své místo i ve speciální sekci našeho webového portálu. Naleznete jej na adrese www.mmspektrum.com v sekci Seriály.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Podnikatelia, spojte sa!

Již několik let se na jaře pravidelně scházejí slovenští a čeští podnikatelé a manažeři v žilinském hotelu Holiday Inn, aby vzájemně sdíleli své zkušenosti, příběhy a odborná poznání. Nejinak tomu bylo i letos po dva dny posledního dubnového týdne, kdy se na 120 účastníků ze Slovenska i České republiky na pozvání profesora Košturiaka sešlo a diskutovalo na téma spolupráce lidí a integrace technologií.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CNC obráběcí stroje Made in Tchaiwan

O asijských obráběcích strojích byly popsány stohy papíru. Každá firma z tohoto světadílu má svůj charakteristický rukopis, který se odráží v konstrukci stroje. Autorovi bylo umožněno navštívit firmu Wele Mechatronic z Tchaj-wanu, včetně podrobné prohlídky výrobních závodů, a dvěma na sebe navazujícími články by se chtěl s technickou veřejností podělit o své zážitky. Produkty této firmy jsou u nás a na Slovensku nabízeny společností Newtech, která zde etablovala značku Mori Seiki či LVD.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Digitální podnik budoucnosti, Část 3 - Digitální konkureční výhoda

Na počátku seriálu o digitálním podniku jsme zdůraznili význam klíčové otázky, kdo je můj zákazník a v čem je má klíčová dovednost, ve druhém díle jsme pak představili různé digitální podnikatelské modely. Dnes pokračujeme v digitální transformaci hledáním digitální konkurenční výhody, odpovědi na třetí klíčovou otázku pro digitální lídry.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí - část 4.

Pokračujeme v našem seriálu o transformačním procesu montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. V minulém vydání jsme se zabývali instinktem lovce a schopnostmi rychlé akce, dnes se zaměříme na eliminaci TAGA a inovační myšlení.

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí, Část 2.

V minulém vydání jsme si vysvětlili pojem montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku, a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. Výroba je de facto poskytovanou službou zvanou „outsourcing“ pro globální a nadnárodní společnosti s nízkým podílem vlastního výzkumu a vývoje. Prvním důležitým krokem je přiznat si submisivní pozici v globálním dodavatelském řetězci a sebrat odvahu ke změně. Odvážní čeští manažeři to dokázali prosadit i v rámci nadnárodních koncernů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit