Témata
Reklama

Již několik let se na jaře pravidelně scházejí slovenští a čeští podnikatelé a manažeři v žilinském hotelu Holiday Inn, aby vzájemně sdíleli své zkušenosti, příběhy a odborná poznání. Nejinak tomu bylo i letos po dva dny posledního dubnového týdne, kdy se na 120 účastníků ze Slovenska i České republiky na pozvání profesora Košturiaka sešlo a diskutovalo na téma spolupráce lidí a integrace technologií.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

„Setkání se správným člověkem může v byznyse ušetřit mnoho námahy a financí. Podnikání se dnes dá dlouhodobě realizovat pouze v sítích, ve kterých jsou důvěra a znalosti,“ říká organizátor projektu Podnikatelia, spojte sa! Ján Košturiak z IPA Slovakia. Akce propojuje lidi, pro které je podnikání životní styl, a poskytuje jim prostor pro společný růst. Důkazem, že nejde jen o teoretické vize, je také fakt, že na dosavadních pěti setkáních vznikly společné projekty účastníků v hodnotě několika desítek milionů eur. Nejiný impulz bezesporu poskytl letošní ročník, ze kterého vám přinášíme stručnou fotoreportáž.

Reklama
Reklama
Ján Košturiak patří k významným inovátorským guru jak doma na Slovensku, tak i v České republice, ve které se také velmi často vyskytuje. Ti, kdo měli možnost se s ním osobně setkat, vyslechnout jeho přednášku, být účastníky jím vedeného semináře, někteří vyvolení pak začít s ním úžeji spolupracovat, jsou obohaceni nejen profesně, ale i o duchovní rozměr. Se všemi vystoupivšími jej pojí dlouholeté pracovní pouto, často přerostlé do roviny přátelství.
Profesor Milan Zelený, často nazývaný „náš učitel“, zahájil konferenci vystoupením na téma Příprava na nový svět v kontextu integrace technologií. Kdo zná jeho myšlenky a predikce, několikrát se bezesporu přesvědčil, že se následně setkaly s realitou. Jeho pohled je nadoborový, a právě propojení nových technologií spatřuje jako klíčové pro další růst podniků, které vnímá jako živý organismus.
Manažer Libor Witassek patří k předním českým podnikatelům s velkým přesahem svých aktivit do zahraničí. Jeho dlouholeté profesní zkušenosti opřené o vzdělání kybernetika jej opravňují k definici vizí budoucí průmyslové výroby, které účastníkům demonstroval na konkrétních již realizovaných příkladech, a naopak varoval před těmi chybně nastavenými. Je hlasitým podporovatelem strategie výroby finálních produktů.
Další český podnikatel, majitel firmy Koma Modular Stanislav Martinec hovořil o svém podnikatelském příběhu založeném na strategii modularity. Po celém světě se nacházejí stovky modulárních staveb jeho firmy humanitárního, sociálního i průmyslového charakteru. Do mysli veřejnosti se mimojiné zapsala stavbou Českého pavilonu na výstavě Expo v Miláně, které se nyní nachází ve Vizovicích a slouží jako centrum modulární architektury.
Rodinnému podnikání a aspektům generační výměny ve vedení firmy se věnovala ve svém vystoupení Kristína Lang, která pracuje ve firmě Medeko Cast, v moderní slévárně, kterou založil její otec. Kristína je vzděláním ekonomka se zkušenostmi v IT sektoru. Nyní působí v rodinné firmě v Považské Bystrici a po boku svého otce získává cenné zkušenosti potřebné k převzetí vedení firmy.

Stěžejním programem odpolední části prvního dne konference byl workshop vedený Marcelem Rypákem z IPA Slovakia zaměřený na efektivní týmovou spolupráci. Účastníci se rozdělili na několik skupin a v moderaci pracovníků IPA Slovakia a pod centrálním vedením Ing. Rypáka v týmové spolupráci metodou Design Sprint zmapovali problémy, vybrali z desítek nápadů ty nejsilnější, navrhli řešení a vytvořili prototypy, které následně otestovali. Metodika Design Sprint byla vytvořena v inkubátoru Google Ventures pro vývoj startupů, jako je například Slack.
Večerní program byl jako vždy velmi zajímavý a hledal propojení byznysu napříč obory, často zdánlivě nepropojitelnými. Diskuze s Antonem Šťastným, bývalým hokejistou a zakladatelem firmy Evergreen, na téma Sport a byznys demonstrovala přítomným přenos sportovních návyků do byznysu. Vladimír Maslák, zakladatelem Občanského sdružení Dobrý pastier, hovořil o podnikání s lidmi na okraji společnosti. V Klášteře pod Znievom vybudovali útulek pro muže, kteří nemají domov a často se po výkonu trestu nemají kam vrátit. A právě díky partnerství s Jánom Košturiakem, a v poslední době i firmou Koma Modular, se daří občanské sdružení Dobrý pastier rozšiřovat.
Nedílnou součástí konferencí pořádaných IPA Slovakia je doprovodná výstava partnerů, často lokálních. Letos tak měli účastníci možnost ochutnat bezlepkové cukrářské výrobky začínající žilinské cukrářky, různé typy pražené kávy či produkty pocházející z Dobrého pastiera, které členové komunity vyrábějí.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 180610
Datum: 06. 06. 2018
Rubrika: Servis / Reportáž
Firmy
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Digitální podnik budoucnosti, Část 3 - Digitální konkureční výhoda

Na počátku seriálu o digitálním podniku jsme zdůraznili význam klíčové otázky, kdo je můj zákazník a v čem je má klíčová dovednost, ve druhém díle jsme pak představili různé digitální podnikatelské modely. Dnes pokračujeme v digitální transformaci hledáním digitální konkurenční výhody, odpovědi na třetí klíčovou otázku pro digitální lídry.

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Mně se tady v Čechách líbí…

…byla jedna ze sympatických odpovědí Josefa Průši, majitele společnosti Prusa Research, která vyrábí 3D tiskárny Original Prusa i3. Ke konstruování 3D tiskáren ho dovedla snaha stále něco tvořit, takže dal přednost návrhům tiskáren před hudbou a školou.

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

Inovace 2015, Téma 10: Inovační kultura

Má-li firma udržet svoji pozici na trhu a zvyšovat na něm svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků, či v ideálním případě přicházet s nápady ještě dříve, než o ně trh projeví zájem. S postupnou globalizací dochází k nárůstu konkurenceschopnosti.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Nastal čas očisty a posílení

V rámci našeho seriálu podnikatelských příběhů vám představujeme lidi s mozkem a srdcem na pravém místě, kteří celý svůj profesní život věnují tvorbě firemního ekosystému pro společenské uspokojení a profesní realizaci svých zaměstnanců podílející se na vzniku produktu, jež zajistí stabilitu a perspektivu pro další léta existence firmy. Tentokráte jsme hovořili s ing. Lubošem Švecem, který před 27 lety zprivatizoval tehdejší Teslu Vráble nedaleko slovenské Nitry, kde nyní naleznete špičkový strojírenský provoz.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit