Témata
Reklama

Jak na podnikání v Brazílii?

V dalším díle našeho putování po zajímavých exportních destinacích navštívíme Brazilii, největší ekonomiku Jižní Ameriky a představíme zdejší trh a perspektivní odvětví brazilského hospodářství.

Tato země patří mezi nejperspektivnější nastupující ekonomiky na světě. Jde o pátou největší zemi, co se týče obyvatelstva i rozlohy, a šestou, co se velikosti ekonomiky týče. Žije v ní téměř polovina populace Jižní Ameriky a produkuje se v ní více než polovina HDP tohoto regionu. Ekonomický růst v uplynulých letech zpomalil a loni klesl na 0,9 %. Analytici Citibank předpokládají letos zotavení na úrovni 2,6 % a růst v následujících letech kolem 2 %. V uplynulém desetiletí Brazílie zavedla hospodářskou politiku s cílem udržet nízkou inflaci a podporovat hospodářský rozvoj. To vedlo k relativně nízkým mírám inflace a nejnižší míře nezaměstnanosti v dějinách země. Tato země zůstává velmi atraktivní pro firmy z celého světa díky jejímu růstovému potenciálu, zvětšující se střední třídě, největšímu trhu v Jižní Americe, politické stabilitě a diverzifikované ekonomice. Dodatečným lákadlem jsou veřejné investice v souvislosti s blížícím se Mistrovstvím světa ve fotbale v roce 2014 a Letními olympijskými hrami v roce 2016.

Reklama
Reklama
Ivan Vrhel, obchodní ředitel pro firemní klientelu, Citibank

Restrikce pro cizince

Brazílie tradičně striktně kontrolovala přeshraniční měnové transakce. Odesílatel je povinen registrovat platby procházející přes Brazilskou centrální banku a existují taktéž přísná omezení pro repatriaci kapitálu. „Nerezidenti nemohou otevřít účet v brazilské měně real (BRL), rovněž není možné vést v realech účty v zahraničí. Specifické pro Brazílii také je, že odesílatel musí při platbě uvést detailní informace jak o příjemci, tak o sobě,“ upozorňuje Helena Port, obchodní ředitelka oddělení platebního styku ze Citibank. Mezi povinné údaje například patří úplný název a adresa příjemce a odesílatele, telefonní číslo, daňová identifikace příjemce, identifikace pobočky banky a důvod platby.

Investoři vítáni

Navzdory přísným měnovým kontrolám v Brazílii neexistuje mnoho překážek pro podnikání zahraničních subjektů. Brazilské zákony spíše investice kontrolují, než by jim zabraňovaly. Jedná se především o zahraniční vlastnictví podniků v oborech, které tamní vláda vnímá jako citlivé. Jde například o komunikace, média, veřejné služby nebo dopravu. I zde však existují výjimky – v uplynulých letech umožnila brazilská vláda zahraničním firmám vstup do některých z těchto odvětví v rámci privatizace, například do firem, které vyrábějí či distribuují elektřinu nebo do telekomunikačních firmem.

Nejčastější právní formou při zakládaní nových firem jsou akciové společnosti (sociedade por ações) a společnosti s ručením omezeným (sociedade limitada). Druhá zmíněná je obyčejně administrativně jednodušší na založení a provozování. Neexistují požadavky pro minimální základní kapitál při založení firem, avšak všechny zahraničně vlastněné firmy musejí být registrované u Brazilské národní banky. Společnost s ručením omezeným musí mít nejméně dva vlastníky, fyzické nebo právnické osoby. Akciová společnost smí mít jediného vlastníka, jen pokud jde o brazilskou osobu. V případě, že má dva a více vlastníků, mohou ji celou vlastnit i zahraniční osoby. Zahraniční vlastníci musejí být právně zastoupeni brazilskou osobou, aby mohli přijímat soudní předvolání a obsílky.

Založení pobočky zahraniční společnosti vyžaduje předchozí úřední schválení. Kvůli tomuto vysoce byrokratickému a administrativně náročnému procesu v Brazílii působí tímto způsobem jen málo mezinárodních firem. Pokud však podnik získá povolení, brazilská pobočka je oprávněna provádět obchodní aktivity v zemi jménem mateřské firmy.

„Většina brazilských sektorů nabízí excelentní krátkodobé obchodní příležitosti,“ říká Marián Durči, vedoucí oddělení Trade Finance ze Citibank a dodává: „V rámci průmyslových odvětví patří mezi nejdůležitější petrochemický, hutnický, automobilový průmysl a také těžba nerostných surovin. V neposlední řadě je velký potenciál také v dopravě, kde dochází k privatizaci některých odvětví a zároveň k nárůstu státních investic.“

Státní subvence

Příležitostí pro české firmy jsou taktéž rozsáhlé investiční programy provozované brazilskou vládou, které mají v období 2011 až 2014 dosáhnout přibližně 400 miliard eur. Tyto investice směřují do budování nových vodních děl různých velikostí, do rozvoje těžby energetických surovin a rozvoje dopravní infrastruktury. Představují šanci především v oblasti subdodávek pro konečné dodavatele. Nejen při snaze účastnit se subdodávek pro vládní projekty je důležité mít zastoupení přímo v zemi a najít brazilského partnera.

Citi působí v Jižní Americe již od roku 1914, kdy otevřela svou první pobočku v Buenos Aires. Od roku 1915 působí také v Brazílii, kde má 100 poboček ve 20 městech a nabízí širokou škálu služeb pro firemní a korporátní klientelu, včetně obchodního zajištění, řízení hotovosti a služeb treasury. Citi působí v devíti jihoamerických a v patnácti středoamerických zemích.

Lukáš Martoš

Citi

lukas.martos@citi.com

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 131230
Datum: 17. 12. 2013
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Autor:
Firmy
Související články
Říše středu pod strojírenským drobnohledem

Před pětatřiceti lety přijala čínská komunistická strana plán na rozsáhlé ekonomické reformy, které začaly zavádět "socialistické" tržní hospodářství. Tyto ekonomické reformy stály za zrodem oslavovaného čínského hospodářského zázraku. To vše však na úkor politické svobody a lidských práv, bez ohledu na životní prostředí a za pomoci metod, které stály život mnoha lidí (...).

Jak na podnikání v Kazachstánu?

Další díl našeho seriálu zabývající se možnými podnikatelskými aktivitami na zahraničních trzích se zaměřuje na region Kazachstánu. Mezi jeho hlavní lákadla patří silná a liberální ekonomika, dobře organizovaný a efektivní trh, otevřenost vůči zahraničním společnostem a politická stabilita. Jak však proniknout na tento atraktivní trh? Možné cesty se snaží nastínit specialisté ze společnosti Citibank.

Jak na podnikání v Číně?

Říše středu skýtá obrovský potenciál i pro české strojírenské podniky. Jaké jsou příležitosti a rizika čínského trhu a jak na tento trh úspěšně vstoupit? Další díl našeho seriálu zabývajícího se expanzí podnikání na zahraniční trhy se opět zaměřuje na Čínu. Ve první části jsme se zabývali právě příležitostmi a riziky čínského trhu a nyní přinášíme některé otázky související se vstupem na tento trh.

Související články
Jak na podnikání v Číně

Dnešní díl našeho seriálu zabývající se případnými podnikatelskými aktivitami na zahraničních trzích se zaměřuje na region Číny. Zdejší průmysl navzdory stále vysokému růstu v současnosti čelí mnohým výzvám. Jejich řešení vyžaduje zvýšení produktivity, nové technologie a postupy. Tato situace představuje příležitosti i pro české průmyslové společnosti jak uvádějí dále specialisté ze společnosti Citibank.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak na podnikání v Rusku

Další část našeho seriálu zabývající se možnostmi exportérů na zahraničních trzích se zaměřuje na region Ruska Současné dramatické hospodářské problémy nutí firmy k expanzi na nové trhy. Rusko je právě jedním z nejatraktivnějších. Více než polovina přímých zahraničních investic do této, nám geograficky i kulturně nejebližší země ze států BRICS, směřuje do průmyslu a strojírenství. Minule specialisti ze společnosti Citibank mj. popsali možná úskalí platebního styku, či existujících obchodních bariér při obchodování s Ruskem. Dnes se budeme v předávání zkušeností pokračovat.

Jak na podnikání v Indii

V minulém vydání jsme odstartovali nový serial, v němž vám příslušní odborníci Citibank představují zajímavé světové destinace, na které doporučují zaměřit vaší pozornost a to jak z úhlu pohledu exportního, tak investičního. Začali jsme Indií (viz. www.mmspektrum.com/120955) a v této zemí zůstáváme i nyní, ale náš pohled směřujeme na problematiku investování ve zdejším regionu.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery, tak i příp. s představiteli státu, diskutovat?

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit