Témata
Zdroj: Geis CZ

Jak zvýšit efektivitu přepravy zboží

Pro zajištění efektivity přepravy zboží je třeba, aby byla rychlá, spolehlivá, bezpečná a zároveň i co nejméně nákladná. Nezáleží jen na použitém dopravním prostředku a technologii přepravy, ale i na tom, jak je zboží naloženo, zda je správně zajištěno a vhodně rozloženo. V případě nákladních aut jde zejména o maximální využití rozměrové a hmotnostní kapacity vozidla. Zapomínat by se nemělo ani na vhodnou kombinaci dopravních cest a vozidel.

Reklama

Poskytovatel logistických služeb Geis používá pro optimální využití ložné plochy svých nákladních vozidel více nástrojů. Zásadní je znát přesné parametry zásilek. Jen díky tomu je možné vhodně naplánovat celý tok zboží tak, aby byl efektivní. Od klientů, kteří objednávají přepravu, nejsou však data vždy kompletní a správná. Pro korekci těchto údajů má společnost Geis řadu systémových procesů. Díky nim jsou informace o zásilkách upravovány a mohou být využity pro lepší plánování transportu.

Automatizace prostřednictvím fotoaparátů a 3D skenerů Významným pomocníkem pro získání přesných dat je automatizace. Společnost Geis zkouší nové aplikace pro mobilní telefony a tyto aplikace umožní použitím fotoaparátu zjistit rozměry zásilek. Ve skladech k tomu existují už i sofistikované systémy. Společnost Geis nyní testuje 3D skener s kamerou, který automaticky přenáší parametry zásilek přímo do určeného softwaru.

Geis nyní testuje 3D skener s kamerou, který automaticky přenáší parametry zásilek přímo do určeného softwaru. (Zdroj: Geis CZ)

Snaha o standardizaci manipulačních jednotek Aby mohla být plocha vozidel maximálně využita, používají se standardizované manipulační jednotky. Nejrozšířenější z nich je paleta. Zboží se v maximální možné míře paletizuje neboli ukládá na přepravní palety. S těmi se dobře manipuluje a jsou skladné. Existuje všeobecná snaha mít co nejméně přesahových palet nestandardních rozměrů.

Na pravidelných linkách mezi pobočkami a překladišti se společnost Geis snaží zefektivnit přepravu i tím, že využívá přípojnou techniku ke klasickým návěsům. Oproti běžnému návěsu lze kapacitu soupravy zvýšit až o 36 palet, tedy celkem na 102 palet.

Vývoj spedičního softwaru Novinkou společnosti Geis je vývoj spedičního systému, který porovnává zjištěné parametry zásilek s parametry vozidel tak, aby byla plně využita. Provozní ředitel společnosti Geis Petr Družkovský k tomu dodává: „Po zavedení nového spediční softwaru budeme schopni kdykoliv vyhodnotit nakládku jednotlivých vozidel a operativně reagovat ještě před jejich vyjetím na trasu.

Na pravidelných linkách mezi pobočkami a překladišti se společnost Geis snaží zefektivnit přepravu i tím, že využívá přípojnou techniku ke klasickým návěsům. Speciální souprava má celkovou délku přes 25 metrů (namísto návěsu dlouhého klasických 13,6 metru ). (Zdroj: Geis CZ)

Pravidelné školení zaměstnanců Firma také pravidelně školí své zaměstnance ve skladech tak, aby věděli, jak co nejlépe využít kapacitu kamionů. Družkovský doplňuje: „Způsob nakládky kamionů sběrné služby a nakládka a expedice kamionů z našich logistických projektů se liší. U projektů máme na nakládku více času a zásilky můžeme jednodušeji třídit.

Reklama

Zefektivnění přepravy pomocí přípojné techniky Na pravidelných linkách mezi pobočkami a překladišti se společnost Geis snaží zefektivnit přepravu i tím, že využívá přípojnou techniku ke klasickým návěsům. Speciální souprava s celkovou délkou přes 25 metrů (namísto návěsu dlouhého klasických 13,6 metru) vyžaduje speciální povolení od ministerstva dopravy. Objem nákladového prostoru tím značně vzrůstá a znásoben je i využitím systému double decker, tedy patrového návěsu. Oproti běžnému návěsu lze kapacitu soupravy zvýšit až o 36 palet, tedy celkem na 102 palet. Náklady na palivo, mýtné i ekologické dopady jsou využitím těchto vláčků logicky nižší.

Provozní ředitel společnosti Geis Petr Družkovský (Zdroj: Geis CZ)

Neustálé testování a vývoj Společnost Geis se kontinuálně věnuje budoucím výzvám v celé šíři přepravních logistických procesů. Neustále testuje a vyvíjí nové aplikace a připravuje projekty, které efektivitu přepravy a všech dalších souvisejících služeb zvyšují. A to vše ruku v ruce s technickým a technologickým vývojem jasně směřujícím k větší automatizaci, robotizaci a digitalizaci. Jejím cílem je mimo jiné i odstranění rutinní a těžké práce pro zaměstnance a jejich posun na méně stereotypní a náročné pozice.

Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Související články
Podpora zavádzania LOTO

Po úspešnej fáze implementácie konceptu TPM (Total Productive Maintenance) sa vedenie spoločnosti DS Smith, závod Martin, rozhodlo doplniť systematický prístup starostlivosti o výrobné zariadenia rovnako dôležitou súčasťou, nasmerovanou na starostlivosť o pracovníkov. Všetky aktivity súvisiace s výkonom údržby, obsluhy, nastavovania a dolaďovania výrobných zariadení sú späté s výkonom ľudskej práce a teda fyzického kontaktu človeka so strojom.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

IoT na insfrastruktuře elektrických rozvodů

V minulém vydání jsme představili nový systém WorkSys, otevřenou IoT platformu pro tvorbu nových aplikací a jejich propojení s již existujícími. Dnes toto téma uzavřeme a představíme nástroj FactoryDashboard pro tvorbu komplexního digitálního dvojčete fabriky.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Investice firem do Průmyslu 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizoval během letního období průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak tuzemské firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální transformaci připraveny. Z výsledků vyplynulo, že polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat větší objem financí. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno do 5 % investičního rozpočtu. Jak se dalo dedukovat, aktivnější a připravenější na zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Technologie zpracování plechů od A do Z

Trojice konferencí s názvem Technology days 2019 hostila zájemce o tvářecí technologie v Praze, Prostějově a v Beladicích na Slovensku. Pořádala ji společnost Exinco, která na českém a slovenském trhu zastupuje několik špičkových zahraničních výrobců tvářecí techniky. Obchodní zástupci pěti z nich přijeli účastníkům konference představit novinky z vlastních výrobních portfolií. Konkrétně se jednalo o společnosti Zani, Muffato, Iron, Sangiacomo a Hürsan.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit