Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Jemné broušení při obrábění keramiky předčí lapování
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Jemné broušení při obrábění keramiky předčí lapování

U dokončovacího obrábění nabývá stále většího významu jemné broušení před lapováním. Na základě podobných kinematických poměrů je dosaženo pomocí obou metod vysoké rozměrové a tvarové přesnosti. Protože je však při jemném broušení brusné zrno vázáno v nástroji, je možné náklady na odpad a čištění podstatně zredukovat.

Výhody jemného broušení

Inovativní procesy jemného broušení využívající jako brusiva diamantu nebo kubického nitridu boru mají převahu nad dokončovacím obráběním se ztraceným brusivem nejen pro jejich snášenlivost k životnímu prostředí, ale i pro jejich mnohostrannost a výkon při odběru materiálu. Dokládá to porovnání výsledků obrábění, kterých bylo dosaženo při jemném broušení a při lapování keramických kotoučových těsnění firmou Wolters. Na obrázku 1 je příklad nástroje s hexagonálními brusnými segmenty. Oběžné kotouče, v nichž jsou umístěna obráběná keramická těsnění, a vnitřní i vnější kolíkový věnec jsou součástí stroje pro jemné broušení.

Obrábění keramického těsnění

Všimneme-li si ve stručnosti dosažených parametrů, je vidět, že jemným broušením lze dosáhnout při větších úběrech materiálu lepší kvality povrchu než při lapování. Dokládá to obrázek 2, kde je znázorněna závislost úběru materiálu a kvality povrchu na druhu nástroje a chladiva při jemném broušení a lapování těsnicího kotouče z keramiky na bázi Al2O3 o průměru 34,4 mm. Při porovnání byly použity 905 mm brusné kotouče D20-30 a D91 s keramickým pojivem, D107 s pojivem ze syntetické pryskyřice a lapování s B4C, F 320. Přídavek na obrábění byl 400 µm. Na obrázku 3 je porovnán vliv použitého nástroje při jemném broušení a lapování na následující dobu leštění.
Obrázek 4 porovnává závislost úběru materiálu, kvality povrchu obrobku a rovinnosti obrobku na rychlosti řezu vm a tlaku na nástroj pe při jemném broušení. Parametry procesu byly zachovány stejné jako na obrázcích 1 a 2. Při broušení byl osazen segmentovaný brusný kotouč a jako chladivo byl použit minerální olej.
Redakčně zpracováno na základě podkladů poskytnutých firmou SK Technik, s. r. o.

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: