Témata
Zdroj: Argo-Hytos

Nová generace filtračních vložek pro hydrauliku

Jako přední výrobce inovativních řešení pro hydraulický průmysl se společnost Argo-Hytos neustále zabývá vývojem nových technologií, materiálů a aplikací hydraulických systémů. Jedním z výsledků tohoto vývoje je nová generace filtračních vložek s označením Exapor Max 3.

Reklama

Dlouhodobým významným atributem filtračních elementů Argo-Hytos, jenž je odlišuje od konkurenčních produktů, je vysoká jímavost nečistot při současné nízké tlakové ztrátě. Tyto parametry stále vylepšujeme. Výpočty a simulace ukázaly, že specifický průtokový odpor je závislý na použitých filtračních materiálech, struktuře a mezerách mezi jednotlivými překlady filtračního materiálu, tzv. kanály. Čím hlubší je kanál mezi jednotlivými překlady, tím větší je i průtokový odpor.

Nižší tlaková ztráta

U nové generace vložek Exapor Max 3 lze díky hybridní podpůrné tkanině vyráběné z plastových a nerezových vláken snížit tlakovou ztrátu v jednom překladu až o 50 % oproti běžným filtrům na trhu a celkovou tlakovou ztrátu ve srovnání s vložkami Exapor Max 2 až o 20 %. Obtokový ventil chránící element před roztržením při vysoké zátěži je otevřen méně často a na kratší dobu, a tím je zajištěna nižší kontaminace systému nefiltrovaným olejem.

Simulace poklesu tlaku na jednotlivých překladech filtru: Nahoře konvenční ocelové pletivo, dole hybridní podpůrná tkanina s optimalizovanou vazbou. (Zdroj: Argo-Hytos)

Vícevrstvé netkané textilie

Při konstrukci filtračních vložek Exapor Max 3 byly poprvé použity netkané textilie s vícevrstvou strukturou. Typické pro ně je několik vrstev rozdílné jemnosti ve struktuře stěny filtrační vložky, které zajišťují optimální zanesení částicemi různých velikostí, a tím se prodlužuje životnost a zvyšuje kapacita filtrační vložky oproti předchozí generaci Exapor Max 2 až o 15 %.

Kolísání objemového průtoku způsobuje změny diferenciálního tlaku na filtrační vložce, což vede ke změně ohybového napětí, a následkem mohou být únavové zlomy podpůrných vrstev až kolaps struktury materiálu. Tradiční filtrační vložky mají na odtokové straně, resp. na straně čistého oleje, výztuže z kovu nebo umělých hmot. Kovová vlákna mají výhodu vysoké pevnosti v tahu a dobré elektrické vodivosti, ale mají v delším časovém horizontu vyšší tendenci k výskytu únavových lomů. Opakem jsou plastové tkaniny, jejichž vlákna nejsou citlivá vůči měnícímu se ohybovému napětí, jejich nevýhodou však jsou velmi nízké hodnoty pevnosti v tahu a elektrické vodivosti.

Reklama

Výhody vláken z nerezové oceli a polyesteru

Firma Argo-Hytos vyvinula a patentovala hybridní tkaniny, které využívají výhody vláken z nerezové oceli a polyesteru. Podélně orientovaná vlákna z nerezové oceli vyrovnávají síly vznikající měnícím se tlakovým spádem a odvádějí elektrostatický náboj. Polyesterová vlákna, uspořádaná napříč přes kovová vlákna, zajišťují optimální odolnost proti měnícímu se ohybovému napětí, a zabraňují tak únavovým lomům. Výsledkem je pevná, ale zároveň pružná struktura filtračního materiálu, která uživatelům zaručuje ochranu jejich hydraulických systémů.

Povrchová síťová vrstva umožňuje realizovat celoplošné barevné potisky filtračních vložek na přání zákazníka. (Zdroj: Argo-Hytos)

Ochranná povrchová vrstva s potiskem

Nová generace filtračních vložek byla navíc vybavena ochrannou povrchovou vrstvou, která podtrhuje kvalitu výrobků a výrazně zvyšuje jejich rozpoznávací hodnotu, ve srovnání s nekvalitními náhradami. Povrchová síťová vrstva umožňuje, ve spojení s novou technologií potisku, realizovat celoplošné barevné potisky filtračních vložek na přání zákazníka. Kromě označení typu a loga zákazníka mohou být přímo na filtrační vložce zobrazeny i další informace o výrobku nebo např. pokyny k instalaci a údržbě. Použití ochranné značky výrobku ve formě QR kódu umožňuje kontrolu pravosti originálního produktu online kdekoli na světě. Snižuje se tak riziko poškození strojů a zařízení v důsledku použití levných náhrad a padělaných produktů.

Parametry filtračních vložek Exapor Max 3

• zvýšení kapacity jímavosti nečistot až o 15 %;

• snížení tlakových ztrát až o 20 %;

• 3 standardní jemnosti filtru: 5 μm, 10 μm, 16 μm;

• flexibilní čtyřbarevný potisk podle přání zákazníka;

• vynikající odolnost proti změnám objemového průtoku;

• prodloužení životnosti ve všech aplikacích;

• úspora provozních nákladů systému;

• ochrana životního prostředí.


Umístění expozice firmy Argo-Hytos na MSV 2022:
pavilon P, stánek 18

Související články
Tradice s novým jménem

Historie společnosti Glentor se pod tímto obchodním jménem datuje od roku 1995, ale tradice výrobního programu v oboru hydraulických a pneumatických systémů, na kterou aktivity Glentoru přímo navazují, sahá až do padesátých let minulého století.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Průmyslové inženýrství a jednoúčelové stroje

Harmonický výrobní proces není jen iluze. Cest a možností, jak dosáhnout souladu ve výrobě, je i v současné nelehké situaci bezpočet.

Související články
VaVaI a průmysl: Aby know-how zůstalo ve firmě

Ryze česká společnost Lavat se sídlem v Chotuticích vyrábí a dodává přesné strojírenské součásti, vakuové zařízení a komponenty a také výrobky z oboru laboratorní techniky. A aby toho nebylo málo, intenzivně se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji, na který vynakládá více než 15 % z celkového obratu. Na zkušenosti s propojením vědy a výzkumu s oblastí průmyslu, tak aby bylo prospěšné oběma stranám, jsme se zeptali Ing. Tomáše Chaloupky, technického ředitele a vedoucího zdejšího výzkumně vývojového oddělení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Strojaři se potkají ve Zlíně

Jsem strojař. Kreslil jsem převodovku na pauzák s tuší, diferenciální rovnice počítal ručně a diplomku psal na psacím stroji. Na počítači se zelenou obrazovkou a děrnými páskami jsem pracoval jako student v posledních dvou ročnících studia. Konstruoval jsem uložení ložisek v ZVL, psal technologické postupy na stroje typu SV18RA, VR4 nebo FA3V.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit