Témata
Reklama

Strojaři se potkají ve Zlíně

Jsem strojař. Kreslil jsem převodovku na pauzák s tuší, diferenciální rovnice počítal ručně a diplomku psal na psacím stroji. Na počítači se zelenou obrazovkou a děrnými páskami jsem pracoval jako student v posledních dvou ročnících studia. Konstruoval jsem uložení ložisek v ZVL, psal technologické postupy na stroje typu SV18RA, VR4 nebo FA3V.

Prof. Ján Košturiak

Vystudoval strojírenství a průmyslové inženýrství, dlouhoudobě spolupracoval s největší evropskou společností pro aplikovaný výzkum Fraunhofer, spolupracoval na vývoji systému Simple++ (dnes PlantSimulation) a na desítkách inovací s nadnárodními i domácími firmami – např. VW, Mercedes, Siemens. Je spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia, zemědelského družstva Agrokruh, spolupracuje na vývoji customizovatelného eBiku a jeho aditivní výrobě, buduje vlastní Podnikatelskú univerzitu (www.podnikatelskauniverzita.sk) ve které propojuje inovátory a podnikatele, pracuje v komunitě Dobrý pastier (ozdobrypastier.eu), ve které se nachází 350 lidí z okraje společnosti návrat do života s pomocí podnikatelských aktivit. Inicioval založení partnerské sítě Inovato, jejíž je prezidentem. Žije mezi Varínem na Slovensku a Měrůtkami na Moravě s manželkou Milenou a dětmi Jánem, Lucii a Zuzanou. Věnuje se jízdě na horském kole, turistice a psaní knih.

My, kteří jsme studovali strojírenskou technologii před více než 20 lety, nemáme znalosti z mnoha nových technologií a materiálů, jako jsou například aditivní výroba, digitalizace, nové způsoby řízení vývojových projektů a práce v konstrukci, technologii a vývoji, kolaborativní roboti, rozšířená realita, nanomateriály, kompozity nebo karbon. Neznáme nové technologie zušlechťování, spojování a povrchových úprav materiálů, nejnovější technologie obrábění a zvyšování produktivity ve výrobě. Denně jsme konfrontováni s tím, abychom snižovali náklady, zkracovali časy a zvyšovali parametry výrobků, jsme často přetížení prací a nemáme čas ani zdroje, kde bychom se mohli učit nové věci, které by nám pomohly v naší práci.

Reklama
Reklama

Přichází rychlá a radikální změna.

Je třeba hledat odpovědi na následující otázky:

 • Jaké jsou hlavní transformační trendy a jejich vliv na strojírenské podniky?
 • Jak se budou v budoucnu řešit strojírenské rozpory mezi výkonem, účinností, hmotností, rozměry, náklady a ekologií?
 • V jakém stadiu jsou průlomové technologie a podpůrné sítě pro jejich využití?
 • Jaké nové materiály nastupují do strojírenské výroby (součástka, stroj, nářadí, řezné kapaliny, maziva apod.)?
 • Jaké jsou strojírenské profese budoucnosti a jak zajistit jejich vzdělávání?
 • Jak organizovat podniky, aby v nich dokázaly spolupracovat rozdílné generace X, Y a Z?
 • Na jaké zásadní vlivy z jiných oborů se musí podniky a podnikatelé připravit?
 • Jak zaručit extrémní požadavky na rychlost, pružnost, sdílení zdrojů a znalostí?
 • Do jakých oblastí investovat, když se vše rychle mění a zastarává?

Otázek je mnohem více. Hledání správných odpovědí na ně nás může rychle probudit a nastartovat potřebné změny. Jejich ignorování a čekání na to, „jak to dopadne“, je jako umělý spánek nebo kóma těžce nemocného pacienta.

3P

Byl jsem ve firmě, kde jsem viděl prázdnou halu s moderními stroji, které nepracovaly. Koupili je před dvěma lety s velkými plány a dnes pro ně nemají výrobu. Změnily se produkty, technologie, materiál, nemají série a výrobní dávky. V další firmě zavírají výrobu kvůli tomu, že trh válcují výrobci z Číny, třetí firma končí, neboť ji zlikvidovala průlomová technologie.

Změny jsou rychlé a nečekané, dlouhodobé strategie nefungují a investiční rozhodování jsou velmi složitá. Čím později si koupíte stroj nebo linku, tím jsou levnější a mají lepší funkce. Musíme se naučit používat 3P – Pozorovat, co se děje kolem nás (trendy, změny v byznysu, konkurenti, technologie, problémy a nedostatky). Pochopit, co to znamená a Podniknout akci. Porozumět rychlému a měnícímu se světu kolem nás je důležité pro nás i naše děti. Písmenem P začínají i slova příležitost, pád nebo prohra. „Na cestě k úspěchu máme dvě překážky – strach a lenost,“ říkal Tomáš Baťa.

Tomáš Baťa nechtěl ve své firmě lidi s pokřiveným charakterem, ale ani ty, kteří jenom vzdychají. Nepomůže nám vzdychání nad tím, že nemáme pracovníky, že máme méně peněz na vývoj než německé firmy, že nás ničí čínští výrobci, že školy nefungují tak, jak bychom si představovali, že se zvyšují ceny materiálů a energií.

Potřebujeme pozorovat a pochopit rychle nastupující trendy, sdílet znalosti a kapacity, setkávat se a spolupracovat. Strojírenství je stále více o informacích a znalostech, o digitalizaci a inteligentních řešeních než o železe a elektřině.

IPA Slovakia

Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

kolinkova@utb.cz

A PROTO....

...zveme všechny strojaře, kteří chtějí jít tímto směrem, na společné setkání 18. září 2019 ve Zlíně na konferenci „Lidé – výzva pro budoucnost podnikání – Baťův odkaz Evropě“. Ve strojírenské části budou diskutovat například Norbert Brath, bývalý šéf vývoje Embraco a ředitel firmy Spinea Prešov, Ota Horák, ředitel Spoluworks Kyjov, František Červenka, bývalý šéf firmy Šroubárna Kyjov a současný ředitel Kovárny Viva ve Zlíně, majitel firmy Švec a SPOL Vráble Ľubomír Švec, Ján Košturiak, IPA Slovakia Žilina, a další. Budeme hovořit o spolupráci při sledování nových trendů a technologií, sdílení znalostí, vzdělávání strojírenských odborníků, sdílení kapacit a inovacích.

V rámci konference budeme hovořit o spolupráci při sledování nových trendů a technologií, sdílení znalostí, vzdělávání strojírenských odborníků, sdílení kapacit a inovacích.

Na konferenci, kterou organizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně spolu s Nadací Tomáše Bati, přijalo pozvání více než 50 řečníků na plenární zasedání a do sedmi sekcí. Doplní ji bohatý doprovodný program a setkání v Baťově vile. Konferenci pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky společně s Nadací Tomáše Bati.

Více o konferenci na webových stránkách
www.batuvodkazevrope.cz.

Reklama
Související články
Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podpora výzkumu a vývoje v podnicích, Daňové odpočty

V prvním díle našeho miniseriálu o podpoře výzkumu a vývoje v České republice jsme se věnovali porovnání základních druhů podpory výzkumu a vývoje v České republice s uvedením jejich základních specifik a odlišností. V tomto díle bychom se rádi detailněji zaměřili na možnost podpory výzkumu a vývoje prostřednictvím daňového odpočtu na výzkum a vývoj.

Strojírenské fórum ukazuje firmám, jak uspět

Na třetí ročník Strojírenského fóra do Obecního domu v Praze přišlo na dvě stě odborníků, zástupců strojírenských firem i státních institucí. Hlavním tématem dvoudenní akce bylo best practice v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovacích či průmyslovém designu nebo odborném školství.

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Stroje v pohybu – Autonomní studentská formule

Prostřednictvím našich článků už jsme vám na stránkách časopisu představili mezinárodní soutěž Formula Student a také několik týmů z českých technických univerzit, jež se do ní každoročně zapojují s vlastnoručně postavenými závodními auty. Tentokrát bude řeč o novince – prvním českém samořiditelném monopostu, s nímž se tým eForce z ČVUT účastní této soutěže v nové kategorii Driverless.

Stroje v pohybu – Létající roboty inspirují intralogistiku

Stroje v pohybu, to je název nového seriálu, ve kterém vám budeme představovat technicky zajímavá řešení především z oblasti dopravní a manipulační techniky. Dnes se budeme věnovat oblasti bionických konstrukcí, konkrétně projektu BionicSwift (bionický rorýs). Tito bioničtí rorýsové mohou díky GPS pro vnitřní prostory a radiokomunikaci prostřednictvím širokopásmové technologie UWB bezpečně a koordinovaně létat v definovaném vzdušném prostoru. Pro provádění těchto vzdušných manévrů tak, aby to co nejvíce odpovídalo živé předloze, mají jejich křídla pera, podobně jako skuteční ptáci.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit