Témata
Foto: autor

Cesta za touto reportáží nás zavedla na východ Moravy – na rozhraní Valašska, Slovácka a Hané. Firma, kterou jsme navštívili, sídlí v jedné z funkcionalistických továrních budov Baťova areálu v centru Zlína. Název akciové společnosti ZPS – Frézovací nástroje (ZPS-FN) napovídá, co je hlavní náplní její činnosti. Dnes bude řeč o výrobě frézovacích nástrojů. A jen pro úplnost dodáváme, že zkratka ZPS znamená Závody přesného strojírenství.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

V sídle firmy jsme se sešli s technickým poradcem a jednatelem společnosti Stroje JMK Jiřím Macháčkem. Ve své kanceláři nás přivítal Michal Grepl, předseda představenstva a ředitel firmy ZPS-FN. Nejprve nám představil historii firmy a její výrobní program a po tomto úvodu nás společně s Jiřím Macháčkem seznámil s úspěšným projektem, který byl hlavním cílem naší návštěvy: Společnost Stroje JMK sem v loňském roce dodala dvě CNC univerzální nástrojové ostřičky značky Reinecker od německé firmy Ulmer Werkzeugschleiftechnik.

Dvě CNC univerzální nástrojové ostřičky značky Reinecker od firmy Ulmer Werkzeugschleiftechnik byly do Zlína dodány ve třetím čtvrtletí roku 2021 a naplno pracují od začátku letošního roku. (Foto: autor)

Baťovská tradice pomáhá i zavazuje

Letos na podzim firma ZPS-FN oslaví 30. výročí založení stávající akciové společnosti. Před 30 lety však historie firmy nezačala. Podnik Závody přesného strojírenství vznikl po druhé světové válce (v roce 1950) z původních strojíren koncernu Baťa. Začátky zdejší nástrojařské výroby se datují do poloviny 30. let a za dva roky si tu připomenou 90 let jejího trvání. Baťův odkaz si ve firmě uvědomují a jsou na něj hrdí. Historickou funkcionalistickou budovu opustit nehodlají, byť rozložení výroby do čtyř podlaží není z hlediska logistiky ideální a omezená velikost pozemků nedává mnoho šancí na budování nových prostor pro budoucí rozvoj firmy. Poloha téměř přímo v centru města má i své výhody, například z hlediska dopravní dostupnosti pro zaměstnance. Plášť budovy č. 71 tedy právě prochází nákladnou renovací, zahrnující zateplení fasády a střechy a výměnu oken, to vše samozřejmě pod dohledem památkářů. V plánu je i rekonstrukce interiérů budovy.

Technický poradce a jednatel firmy Stroje JMK Jiří Macháček (vlevo) a ředitel firmy ZPS – Frézovací nástroje Michal Grepl nám představili dodané nástrojové ostřičky Reinecker. (Foto: autor)
Reklama
Reklama

Výrobní program

Divize Nástroje
Nosným výrobním programem firmy je výroba fréz z rychlořezných ocelí (jde o oceli HSSE-PM, HSSCo8, HSSCo5 a HSS). Díky tomu, že většina evropských výrobců nástrojů tento sortiment přestala vyrábět a soustředí se na výrobu nástrojů z jiných materiálů, se firma ZPS-FN stala největším evropským výrobcem nástrojů tohoto typu. Oproti asijské konkurenci má výhodu v přítomnosti na trhu, v poloze uprostřed Evropy i ve stabilní kvalitě produkce a spolehlivosti dodávek při zachování výhodného poměru výkonu k ceně. Divize výroby nástrojů generuje okolo 70 % tržeb firmy. Sto dvacet zaměstnanců firmy ZPS-FN vyrábí přibližně půl milionu nástrojů ročně, přičemž čtyři pětiny tohoto objemu tvoří standardní katalogové nástroje vyrobené podle normy DIN, pětinu pak nástroje speciální. Aby mohla uspokojit veškeré požadavky zákazníků, má firma ve svém prodejním katalogu i nástroje, které sama nevyrábí, ale nakupuje od jiných výrobců.

Firma ZPS – Frézovací nástroje sídlí v jedné z budov Baťova areálu v centru Zlína. Momentálně probíhá renovace pláště budovy, která má za cíl mimo jiné snížit energetickou náročnost. (Foto: autor)

Divize Kalírna
Druhou divizí firmy je Kalírna, která je umístěna v samostatné hale sousedící s hlavní budovou firmy. Tento moderně vybavený provoz zajišťuje potřebné tepelné zpracování vyráběných nástrojů a jeho volnou kapacitu firma využívá k poskytování služeb tepelného zpracování externím zákazníkům z blízkého okolí i ze vzdálenějších oblastí. Mezi tyto služby patří vakuové kalení a následné popouštění, iontová nitridace, zmrazování kovů či žíhání. Samozřejmostí je také vlastní svozová služba.

Divize Obrábění
Nejmladší divize firmy vznikla vloni a je vybavena pětiosým frézovacím centrem a souřadnicovým měřicím přístrojem. Tuto moderní výbavu firma využívá pro zefektivnění vlastní výroby nástrojů a volné kapacity nabízí externím zákazníkům pro kooperaci. Specializuje se na sériovou výrobu malých i velmi malých přesných součástí z železných i neželezných kovů. Divizi Obrábění chce firma v blízké době posílit pořízením dalších pětiosých frézovacích center. Tato divize díky svému zaměření poskytuje velmi důležitou zpětnou vazbu k nástrojům společnosti ZPS-FN, kterými se na této technologii obrábějí konkrétní dílce.

Oba dodané stroje Reinecker jsou vybaveny automatizací – o manipulaci s obráběnými nástroji a také o výměnu brusných kotoučů, včetně chlazení, se starají integrované roboty. (Zdroj: Ulmer Werkzeugschleiftechnik)

Spolupráce se školou a vlastní školicí středisko

Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou polytechnickou – Centrem odborné přípravy Zlín firma v roce 2017 vybudovala školicí středisko pro praktickou výuku, umístěné ve čtvrtém patře budovy firmy. Učebna obrábění je vybavena vertikálními frézkami, soustruhy, bruskou ploch, ohýbačkou plechů, pákovými nůžkami na plech a mechanickými stoly s potřebnými nástroji a vybavením. Je zde rovněž počítačová učebna, kde probíhá výuka programování CNC strojů jak pro žáky, tak pro zaměstnance firmy. Žáci školy mají možnost vykonávat odbornou praxi přímo v provozu firmy a vybraní z nich jsou zároveň klíčovým zdrojem mladých pracovních sil. Této spolupráce si firma ZPS-FN cení, protože technicky vzdělaných pracovníků je v regionu s bohatou průmyslovou tradicí a se silným zastoupením řady strojírenských firem velký nedostatek.

Ve čtvrtém patře je umístěno školicí středisko vybavené pro praktickou výuku obrábění. Učebnu využívá Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín. (Foto: autor)

Potřeba obnovy strojového parku

Některé CNC brousicí stroje ve firmě slouží už déle než 25 let, postupně zastarávají technicky i morálně a přestávají vyhovovat rostoucím nárokům na efektivitu a produktivitu výroby. Firma proto průběžně investuje do nových technologií. Tak před časem vznikla i potřeba nahradit starší jednoúčelový stroj na broušení drážek stopkových fréz. Do výběrového řízení byly zahrnuty nejen značky strojů, které ve firmě aktuálně slouží, ale i značka Reinecker. Tyto stroje vyrábí firma Ulmer Werkzeugschleiftechnik, zastoupená společností Stroje JMK. Její nabídka ve výběrovém řízení nakonec zvítězila.

Reklama

Jedním z argumentů pro výběr strojů Reinecker byla možnost používat korundové brusné kotouče, které jsou z pohledu nákladů na brusivo výrazně výhodnější. Dalšími rozhodujícími parametry byly univerzálnost stroje, vysoký stupeň automatizace, kompaktní provedení s malou zástavbovou plochou (díky robotu integrovanému uvnitř stroje) a menší energetická náročnost.

V samostatné hale je umístěn provoz kalírny, vybavené moderními kalicími a popouštěcími pecemi. (Zdroj: ZPS-FN)

Pohled dodavatele

Jiří Macháček popisuje nejdůležitější momenty realizace projektu ze svého pohledu: „S firmou ZPS – Frézovací nástroje se známe dlouho, už od roku 2008. Dosud se nám však nedařilo prolomit určitou setrvačnost dlouholetých uživatelů strojů jiných značek, na které byla obsluha zvyklá. Byla to pro nás výzva, protože jsme nahrazovali takové stroje, jaké ve svém portfoliu nemáme – šlo o starší jednoúčelový stroj s průměrem kotouče 400 mm na výrobu drážek, určený pro velké série. Máme předchozí zkušenosti s výkonným broušením do rychlořezné oceli, a tak jsme zkusili vybrousit drážku, a i celý nástroj na výkonném univerzálním stroji Reinecker WZS 700, který jsme upravili tak, abychom mohli použít brusné kotouče o průměru 250 mm. Cílem bylo dosáhnout stejných nebo lepších výrobních časů, a tento cíl jsme splnili. V průběhu výběrového řízení jsme dokázali zákazníka přesvědčit o dosažení požadovaných technických parametrů a také jsme splnili jeho představu o ceně.“

Společnost ZPS-FN nakupuje materiál do zásoby, a to až s ročním předstihem. V tomto skladu jsou ocelové tyče v hodnotě desítek milionů korun. Takové zásoby je náročné financovat, ale díky nim má firma stále z čeho vyrábět. (Foto: autor)

Druhý stroj „nad plán“

Přibližně v polovině dvouleté realizace projektu, když už byl potvrzen výběr stroje Reinecker a probíhala administrativní část nutná pro využití státní dotace na pořízení nové technologie, přišel dodavatel s výhodnou nabídkou dodání druhého, menšího stroje Reinecker WZS 70. Šlo o zánovní stroj, původně využívaný jako předváděcí, jeho parametry a výbava, včetně robotu, však odpovídaly aktuálním potřebám zákazníka. Po dobrých zkušenostech z výběrového řízení se firma ZPS-FN rozhodla tuto nabídku přijmout, a posílit tak svoji výrobní kapacitu. Vzhledem k tomu, že druhý stroj byl pořizován z vlastních prostředků bez využití dotací, byl jeho nákup jednodušší a rychlejší, a nakonec byly oba stroje dodány téměř současně, a to koncem loňského léta. Dnes pracují v plně dvousměnném režimu a firma připravuje třísměnný provoz tohoto pracoviště.

Nově pořízené stroje jsou univerzální a umožňují snadný a rychlý přechod na jiný typ výrobků. Díky tomu mohou být lépe využity pro výrobu menších sérií, přičemž dochází k výraznému zkracování vedlejších časů a zvyšuje se efektivita i produktivita výroby. Právě v této univerzálnosti vidí Michal Grepl velký přínos, se kterým se na začátku ani nepočítalo.

Po přátelském rozhovoru v ředitelně a po exkurzi, během níž nás pan Grepl provedl celým provozem firmy, odjíždíme ze Zlína s dobrým pocitem, že Baťův podnikatelský odkaz i jeho průmyslový areál stále žijí. Stejně tak funguje spolupráce místních firem, díky níž má český průmysl naději na lepší budoucnost, jíž se mohou dočkat nejen firmy, ale celá společnost.

Společnost Stroje JMK
Kroměřížská firma vznikla v roce 2008 na základě předchozích zkušeností majitele firmy v oblasti prodeje strojů a brzy se etablovala na trhu s nabídkou prodeje strojů i kompletních technologií se zaměřením na dodávku projektů na klíč.
Firma na českém trhu zastupuje řadu německých výrobců strojů, přičemž se specializuje na dvě hlavní oblasti. V oblasti broušení je jejím hlavním partnerem společnost Ulmer Werkzeugschleiftechnik, která vyrábí brusky značky Reinecker. Dále firma dodává přesné brusky na plocho od společností Elb-Schliff Werkzeugmaschinen, Lapmaster Wolters a dalších, polotovary z tvrdokovu od firmy PCG a brusné kotouče od firmy Dr. Müller Diamantmetall. Druhou hlavní oblastí působení jsou stroje na výrobu forem a nástrojů. V tomto oboru společnost Stroje JMK zastupuje například výrobce vysokorychlostních frézek Röders a výrobce strojů na elektroerozivní hloubení Zimmer + Kreim.
Firma klade důraz na budování trvalých a pevných vztahů založených na kvalitní komunikaci mezi dodavatelem a konečným zákazníkem, na technické podpoře před dodáním stroje, ale i na kvalitním poprodejním servisu a poradenství.

Vydání #6
Kód článku: 220634
Datum: 01. 06. 2022
Rubrika: Redakce / Reportáž
Firmy
Stroje JMK

Kroměřížská firma vznikla v roce 2008 na základě předchozích zkušeností majitele firmy v oblasti prodeje strojů a brzy se etablovala na trhu s nabídkou prodeje strojů i kompletních technologií se zaměřením na dodávku projektů na klíč.
Firma na českém trhu zastupuje řadu německých výrobců strojů, přičemž se specializuje na dvě hlavní oblasti. V oblasti broušení je jejím hlavním partnerem společnost Ulmer Werkzeugschleiftechnik, která vyrábí brusky značky Reinecker. Dále firma dodává přesné brusky na plocho od společností Elb-Schliff Werkzeugmaschinen, Lapmaster Wolters a dalších, polotovary z tvrdokovu od firmy PCG a brusné kotouče od firmy Dr. Müller Diamantmetall. Druhou hlavní oblastí působení jsou stroje na výrobu forem a nástrojů. V tomto oboru společnost Stroje JMK zastupuje například výrobce vysokorychlostních frézek Röders a výrobce strojů na elektroerozivní hloubení Zimmer + Kreim.

Firma klade důraz na budování trvalých a pevných vztahů založených na kvalitní komunikaci mezi dodavatelem a konečným zákazníkem, na technické podpoře před dodáním stroje, ale i na kvalitním poprodejním servisu a poradenství.

Číst dál
ZPS – Frézovací nástroje

Společnost ZPS - Frézovací nástroje (ZPS-FN) je největším českým výrobcem a jedním z nejvýznamnějších výrobců fréz z rychlořezných ocelí v Evropě. Katalogové nástroje jsou standardizovány převážně dle normy DIN, kdy nosnými produkty jsou frézy, vyráběné ze 4 kvalitativních úrovní rychlořezných ocelí (HSSE-PM, HSSCo8, HSSCo5, HSS). Kromě katalogového sortimentu je kapacita výroby vytížena z 30 % výrobou speciálních, převážně rotačních nástrojů dle požadavků klientů.
Široké portfolio zákazníků (zhruba 70 % produkce je exportováno nejen v rámci EU) zajišťuje stabilní zdroje pro rozvoj společnosti. Nejdynamičtější růst v oblasti nástrojů zaznamenává v posledních letech sortiment fréz a vrtáků ze slinutých karbidů. Významným a rostoucím segmentem nástrojů jsou také vrtáky z rychlořezných ocelí, které strategicky doplňují široký sortiment fréz. Dále jsou v nabídce společnosti závitníky, záhlubníky, technické frézy, pily a pilové pásy.
ZPS-FN tak buduje a intenzivně rozvíjí své jméno nejen v oblasti výroby nástrojů, ale také jejich distribuce, založené na skvělém poměru ceny, výkonu a skladové dostupnosti.
Důležitou oblastí činnosti firmy zastřešuje Divize Kalírna, která nabízí služby tepelného zpracování nástrojových ocelí ve vakuových pecích, nitridaci ve vakuu či kryogenní zpracování kovů.
Nově založenou divizí je pak Divize Obrábění, která kromě podpory klíčové Divize Nástroje nabízí produktivní výrobu menších dílců na 5osém obráběcím centru Fanuc Robodrill. Při výrobě jsou využívány především vlastní nástroje a díky tomu je jejich výkon prakticky a interně ověřován. V následujících letech je plánováno postupné navýšení kapacit této divize o další obráběcí centra.

Číst dál
Související články
Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Automatizace plug and play bez programování

Automatizace má za úkol usnadnit život lidem pracujícím u obráběcích center a samozřejmě zvýšit produktivitu, zajistit stabilní kvalitu výroby a stát se úsporným opatřením v nelehkých časech. Pokud se podíváte správným směrem, nemusí být robotizace frézky nikterak nedosažitelná, i když jste třeba společnost skromnějších poměrů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Monitorování obráběcího procesu přináší přidanou hodnotu

Slovy Garyho Kinga z Harvardovy univerzity, zatímco dat je bezpočtu a je snadné je shromáždit, skutečná hodnota spočívá v tom, co s nimi uděláte.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit