Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Novinky ve vývoji řídicího systému SandRA
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Automatizace, regulace

Novinky ve vývoji řídicího systému SandRA

Společnost ZAT každoročně představuje novinky ve vývoji českého řídicího systému SandRA. Nač se zaměří letos? „V roce 2016 jsme se věnovali vývoji a posílení vizualizace a komunikace, letos cílíme na kybernetickou bezpečnost a rozvoj aplikací a služeb směrem k Průmyslu 4.0,“ říká Pavel Kulík, ředitel útvaru Technický rozvoj společnosti ZAT a.s.

Systém SandRA spadá do kategorie Distributed Control System (DCS). Je navržen pro řízení technologií v náročných průmyslových odvětvích vyžadujících vysokou spolehlivost a dlouhou dobu života řídicího systému (ŘS).

Vizualizace a dispečerská pracoviště

Z pohledu operátorských stanic a vizualizace řízené technologie na dispečerských pracovištích má systém plně integrovaná tři řešení vizualizace, a to Wonderware (InTouch nebo Aplication server), Reliance a pro menší aplikace systém Control Web. Novinkou v oblasti vizualizace je implementace web serveru SandRA přímo do řídicích stanic řady Z200 a Z210, což umožnuje vizualizovat a zadávat povely pro řízenou technologii z libovolného zařízení typu PC, tablet či smartphone, na kterém běží některý ze standardních webových prohlížečů.

Důležitou komponentou v architektuře ŘS SandRA je inženýrská stanice, která umožňuje správu řídicí aplikace z jednoho místa. Jádrem nástrojů pro správu dat je Projektová databáze Pertinax. „Do ní jsme nově plně integrovali vizualizační systém Reliance. Z pohledu začlenění do architektury ŘS SandRA i komfortu zprávy dat v aplikaci je nyní na stejné úrovni jako produkty Wonderware,“ konstatuje Kulík.

Procesní komunikace

Další novinka je v oblasti procesní komunikace. Na této komunikační úrovni ZAT implementoval protokol podle standardu IEC 60870-5-104. Jde o protokol rozšířený v energetice, ale i v jiných průmyslových oborech. V současné době tak mohou tímto protokolem komunikovat jednotlivé řídicí stanice mezi sebou i s operátorskou úrovní. Do komunikační sítě lze jednoduše připojit i zařízení a systémy jiných výrobců, kteří tento protokol podporují.

S protokolem „104“ souvisí i další nová vlastnost, a to komunikace řízená událostmi. Dojde-li ke změně například na logickém vstupu řídicí stanice, je zcela nezávisle na vykonávání řídicího cyklu tato událost komunikována například na archivační server nebo na dispečerské pracoviště. Tím je možné zachytit i události kratší než samotný cyklus vykonávání řídicího algoritmu. Událost nemusí být nutně na přímém vstupu stanice, může jít například o příjem datového rámce po některém komunikačním protokolu či lince. K tomu je používán konfigurátor komunikačních bridge (mostů), který umožňuje efektivně nadefinovat iniciaci a směrování datových komunikací.

Další novinkou v oblasti procesní komunikace je implementace nových verzí protokolu Simple Network Management určeného pro správu sítí. Implementované verze V2 a V3 podporují autentizaci a šifrování dat. Stanice SandRA mohou sloužit jako management station tohoto protokolu. „Jsme tak schopni data z IT zařízení, jako jsou síťové switche, PC, tiskárny, záložní zdroje apod. přenášet například pomocí protokolu ‚104‘ na dispečerská pracoviště,“ upřesňuje Kulík.
 


Procesní komunikace protokolem IEC 60870-5-104

Pertinax S pro SandRA Z100

V oblasti procesního řízení ZAT vyrábí procesní stanice řady SandRA Z100 a Z200. Řada Z100 je primárně určena pro bezpečnostní funkce v jaderné energetice. Jde o specializované a uzavřené aplikace často s velmi specializovaným hardwarem. U těchto stanic určených i pro aplikace nejvyšší bezpečnostní kategorie se ZAT kromě vývoje celé řady hardwarových desek, který proběhl v loňském roce, zaměřil na vývoj prostředí, ve kterém je vytvářen aplikační software. „Vyvinuli jsme nástroj Pertinax S, který v sobě integruje veškeré funkce potřebné pro moderní návrh aplikačního softwaru. Dnes můžeme tyto stanice programovat například graficky pomocí funkčních bloků. Nástroj v sobě integruje všechny funkce potřebné pro tvorbu aplikačního SW, jako správce projektu, nástroje pro tvorbu dokumentace, překlady, ověřování kódu atd.,“ vysvětluje Kulík. Tvorba bezpečnostního softwaru se tak stává stejně pohodlnou a efektivní, jako je tomu u běžných aplikací bez vlivu na bezpečnost.

Novinky ve stanicích řady Z200 a Z210

Další řadou jsou procesní stanice Z200. Ty jsou určeny pro obecné řídicí funkce v nejrůznějším spektru oborů, například v klasické energetice, plynárenství, na drahách atd. Tento systém je modulární s vysokým výpočetním výkonem a širokými komunikačními možnostmi. Pro tuto procesní stanici byla v loňském roce vyvinuta nová karta pro přímé měření teplot, ať už snímači typu PT100, PT1000, termočlánky, nebo dalšími typy teplotních senzorů.

Odvozenou řadou ze Z200 jsou kompaktní stanice Z210. Z hlediska výpočetního výkonu jsou obě řady shodné. Oproti Z200 jde o kompaktní stanice s menším počtem vstupů a výstupů. Inženýři ZAT je také používají jako komunikační bridge pro sbírání dat po různorodých komunikačních protokolech a jejich následnou komunikaci směrem k dispečinku či řízení pomocí zařízení připojených na komunikačních linkách. „V této rodině jsme v loňském roce vyvinuli dva produkty, opět jde o rozšíření v oblasti komunikace. Jsou to stanice SandRA Z210 s komunikací Profibus DP, která je stále velmi rozšířenou a podporovanou komunikací na úrovni fieldbus. Druhým fieldbusovým protokolem implementovaným do stanic Z210 je průmyslový ethernet Powerlink. Tato stanice umožňuje zapojení komunikační sítě do kruhu, takže při přerušení kabelu na jednom místě zůstává celá síť funkční,“ vysvětluje Pavel Kulík.


Nové typy kompaktních stanic SandRA Z210

Automatizované testery SandRA Z100 a Z200

V uplynulém roce se vývojáři ZAT zaměřili také na zvýšení spolehlivosti a testování vyráběné produkce. Ve spolupráci s plzeňským Regionálním inovačním centrem při Elektrotechnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni vyvinuli automatizované testovací pracoviště pro řadu SandRA Z100. Obdobné pracoviště pro řadu Z200 firma vyvinula již v předchozím roce. V současné době jsou obě řady ověřovány na těchto automatizovaných testerech, jejichž přínosem je zejména eliminace lidské chyby při testování, zvýšení pokrytí testy a zrychlení vykonávání testovacích procedur.

Vývoj v roce 2017

„I v letošním roce budeme pokračovat ve zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti našich systémů. Chceme se zaměřit na další aktuální témata, jako je kybernetická bezpečnost systémů SandRA. Spolehlivost z výrobní fáze chceme rozšířit i na provozovaná zařízení. Sem patří i rozšíření funkčnosti aplikačně nezávislé dálkové diagnostiky,“ konstatuje Kulík. Závěrem lze říci, že se vývoj a uvádění na trh procesních stanic SandRA daří. Čtvrtou generaci řídicího systému firma uvedla na trh v roce 2011. V následujícím roce ZAT vyrobil procesní stanice v nákladových cenách za 9 milionů korun, v prvních třech kvartálech fiskálního roku 2016 už za 41 milionů korun.


Operátor výrobních linek SMD

ZAT

Denisa Ranochová

Denisa.Ranochova@zat.cz

//www.zat.cz/

Další články

Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: