Témata
Reklama

Obráběcí řešení pro letectví a kosmonautiku

Výroba v letectví a kosmonautice je nesmírně náročná pro všechny prvky dodavatelského řetězce, od OEM až po subdodavatele. Zajímaly nás specifické výzvy obrábění, kterým čelí tento obor, abychom mohli nabídnout konkrétní řešení.

Po celá desetiletí čelilo odvětví komerčního letectví a kosmonautiky všeobecnému trendu a vykazovalo nadprůměrný růst, který byl podporován neustálým zvyšováním poptávky po letech a výjimečně rychlým cyklem výměny leteckého parku. Výzkum společnosti Deloitte uvádí, že velká meziroční zvýšení celkových osobových kilometrů podporují dosud nevídanou úroveň výroby letadel. Ta byla v roce 2015 přibližně dvojnásobná ve srovnání se stavem před 10 lety.

To klade mimořádné požadavky na řetězec dodávající do odvětví letectví a kosmonautiky. Důsledkem je, že v posledních letech se stále více a více dodavatelů na různých úrovních rozhodlo zavřít své dílny se starými stroji a dát důvěru subdodavatelům, kteří jsou vybaveni kvalitními stroji, aby tak dokázali vyhovět stále vyšším požadavkům v oboru.

Společnosti zapojené do výroby součástí pro letectví a kosmonautiku čelí obrovskému množství výzev, od obrábění konstrukčních dílů, jako jsoučásti křídel a výztuhy, přes součásti motoru, až po systémy přistávacích podvozků. Kromě toho se obrábí široká škála kovů a slitin, od titanu po hliník.

Rozličné výzvy z oblasti obrábění stojí bezesporu za analyzování, neboť je nutné identifikovat problémy, kterým toto odvětví čelí, a zdůraznit některá potenciální strojní řešení.

Reklama
Reklama
Reklama

Přesnost a efektivita

Konstrukční díly, jako jsou trupy, křídla a výztuhy, vyžadují specifické obráběcí charakteristiky, zejména schopnost tvarového frézování velkých obrobků. Pětiosé horizontální obráběcí centrum Vortex Horizontal Profiler (HP) 160 je vybaveno vodorovným vřetenem a velkým svisle orientovaným pracovním stolem s maximální nosností 3 000 kg. Je tedy ideálním řešením pro konstrukční díly. Speciální skříňová konstrukce stroje v sobě spojuje jeho základnu, stojan a stůl, aby byl zajištěn konzistentní, vysoce tuhý obráběcí výkon poskytovaný hlavním vřetenem s otáčkami 26 000 min-1 či volitelně 30 000 min-1.

Pro subdodavatelské výrobce konstrukčních dílů je životně důležité přesné a efektivní obrábění velkých tenkostěnných dílů a jedním z nejoblíbenějších strojů pro tento typ práce je vertikální obráběcí centrum VTC-800/30SDR. Tento stroj se vyznačuje vřetenem s kuželem 40 nebo HSK-A63 s otáčkami 18 000 min-1, výkyvnou hlavou vřetena (osa B) a stojanem plně posuvné konstrukce se dvěma synchronizovanými otočnými NC stoly vzdálenými od sebe 3 690 mm. Stroj podporuje velký přípravek s poloměrem průchodu 820 mm, který zajišťuje efektivní řešení obrábění konstrukčních dílů pro letectví a kosmonautiku o délce až 3 000 mm.

Velké objemy třísek, které v důsledku tohoto typu obrábění vznikají, jsou efektivně odváděny z pracovního prostoru kombinací žebrové konstrukce lože se zabudovaným oplachem chladiva, pokrývajícím celou délku osy X. Tyto charakteristiky pokročilého řešení odvodu třísek jsou dále doplněny velkoobjemovou nádrží chladiva a speciálním dopravníkovým systémem, který umožňuje dlouhodobé a nepřerušované obrábění.

Na velikosti záleží

Obráběcí centrum VTC-800/30SDR je navíc k dispozici volitelně s CNC řídicím systémem Mazatrol Matrix 2 nebo Siemens Sinumerik 840D sl, což poskytuje další možnosti pro zákazníky, kteří mají ve svých výrobních zařízeních standardně zavedené řídicí systémy Siemens.

Schopnost obrábět složité geometrické povrchy s vysokým stupněm přesnosti je pro odvětví letectví a kosmonautiky velmi důležitá. Proto mnoho dodavatelů v tomto odvětví volí stroj Variaxis řady i, který nabízí plně simultánní pětiosé obrábění spolu s různými možnostmi vřeten tak, aby byl stroj vhodný pro více aplikací.

Stroj Variaxis i-1050T například kombinuje možnost pětiosého frézování a soustružení při jednom nastavení pro velké součásti do maximálního průměru 1 250 mm a výšky 900 mm, což z něj činí ideální stroj pro obrábění součástí motorů. Výkon je zajišťován frézovacím vřetenem s kuželem č. 50, otáčkami 10 000 min-1 a výkonem 37 kW a vysoce tuhým otočným stolem, který využívá motor s přímým pohonem a otáčkami 500 min-1 a je zabudován do plně oboustranně podepřeného stolu pro zabezpečení maximální stability. Navíc může být toto frézovací vřeteno volitelně dále specifikováno. Například s otáčkami 5 000 min-1 s vysokým krouticím momentem pro těžce obrobitelné materiály nebo s otáčkami 15 000 min-1 pro požadavky vysokorychlostního obrábění.

Variaxis i-1050T – multifunkční pětiosé obráběcí centrum s výklopným stolem

Rozsah obrábění, jež ovlivňuje velikost součásti, která může být obráběna, je pro odvětví letectví a kosmonautiky také důležitým faktorem. Stroj Integrex řady e-V, který je v odvětví letectví a kosmonautiky velmi oblíbený, se vyznačuje schopností provádět několik operací současně, a to včetně pětiosého tvarového obrábění s možností obrábění velkých obrobků. Například stroj Integrex e-1600V/10 může obrábět obrobky maximálního průměru 2 050 mm a do výšky až 1 600 mm, zatímco vysoce tuhá konstrukce základny spolu s dvojitým stojanem umožňuje vřetenu dosáhnout až 540 mm mimo osu. To činí ze stroje Integrex e-1600V/10S ideální volbu pro vysoce přesné požadavky součástí v odvětví letectví a kosmonautiky, jako jsou skříně motorů a ventilátorů.

Schopnost obrábět velké těžké obrobky sdílí také svislé stroje pro současné provádění více operací řady Integrex i-V. Například stroj Integrex i-630V/6S je vybaven jedním stolem, který poskytuje rozsáhlé schopnosti obrábění průměru až 1 250 mm a výšky až 1 400 mm s maximální nosností 1 750 kg. To umožňuje stroji obrábět velké součásti, jako jsou kotouče oběžného kola turbíny, skříně ventilátorů a výztuže.

Integrex i-630V/6 – multifunkční pětiosé obráběcí centrum s opcí soustružení

Vyhnout se úzkým místům

Složité obrobky, například akční členy, lopatky turbín a bloky hydraulických ventilů, vyžadují rozličné obráběcí disciplíny, které mohou vést k úzkým místům ve výrobě. Stroj řady Integrex i se schopností Done-in-One (vše najednou) včetně pětiosého současného obrábění může dramaticky snížit počet operací a tím i výrobní dodací lhůty při výrazně nižších výrobních nákladech. Stroj řady Integrex i s délkami lože od jednoho metru do 2,5 metru nabízí pružnou konfiguraci podle požadavků příslušné oblasti použití. Stroj má výkonné hlavní a druhé soustružnické vřeteno, koník, spodní revolverovou hlavu a plně konturovací osu B. Obsahuje buď vysoce výkonné frézovací vřeteno s otáčkami 12 000 min-1, nebo vysokorychlostní frézovací vřeteno 20 000 min-1, což z něj činí ideální stroj pro obrábění složitých obrobků.

Kombinace výkonných soustružnických schopností s frézováním je pro odvětví letectví a kosmonautiky velmi důležitá, zejména pro velké obrobky. Stroj řady Integrex e-H pro provádění více operací najednou kombinuje schopnosti soustružnického centra s výkonným frézováním a plným pětiosým obráběním, což z něj činí oblíbenou volbu pro toto odvětví. Stroj řady Integrex e-670H s výjimečně velkým oběžným průměrem 1 050 mm a délkami lože až šest metrů obsahuje výkonné frézovací vřeteno s otáčkami 10 000 min-1 a výkonem 37 kW s plně konturovací osou B. Možnosti obrábění jsou dále rozšířeny plně automatickým NC koníkem a pevnou lunetou pro podepření dlouhých hřídelových součástí, zatímco zásobník pro ukládání dlouhých vyvrtávacích tyčí poskytuje řešení pro obrábění hlubokých otvorů, což z něj činí stroj ideálně vhodný pro splnění náročných požadavků velkých aplikací, jako jsou například vzpěry podvozků.

V oblasti letectví a kosmonautiky existuje velká škála různých výrobků. To vylučuje použití jednoho stroje pro všechny velikosti. Mezi obráběním výztuh a obráběním převodů nebo zpětných klapek jsou velké rozdíly, je tedy nutné použít různá výrobní řešení. Naším doporučením je spojit se s dodavatelem, který může nabídnout řadu strojů a aplikační podporu a který vám umožní vybrat si to nejlepší obráběcí řešení.

Yamazaki Mazak

Dr. Damien Cleugh

igeistova@mazak-ce.cz

https://www.mazakeu.cz/

Reklama
Související články
Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Vzestup leteckého a vesmírného trhu

Pro sektor třískového obrábění je automobilový průmysl jedním z nejdůležitějších trhů. V trendu stále více se uplatňujícího elektrického pohonu automobilů se výrobci obráběcích strojů a nástrojů snaží objevit nové trhy. Zaměřují se na letecký a vesmírný průmysl.

Společně k dalšímu vývoji

Stěhování společnosti Fylde CNC do nové budovy bylo sice jen na krátkou vzdálenost, ale v historii společnosti zaměřující se na zakázkové obrábění přesných dílů to znamená významný krok kupředu. Rozvoji firmy navíc pozitivně přispívá úzká spolupráce se společností WNT, která spravuje nástroje a poskytuje technickou podporu v oblasti třískového obrábění.

Související články
Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Jedinečný - výkonný - spolehlivý

Výrobu nového plně simultánního pětiosého obráběcího centrum, které bylo vyvinuto speciálně pro uživatele strojů s pětiosým obráběním, spustila společnost Yamazaki Mazak. Zajímavé je, že stroj byl vyvinut ve Velké Británii speciálně pro evropský trh a je na něj uváděn s vysoce konkurenční cenou, takže je ideální pro subdodavatele, začínající podniky a výrobní dílny.

Specifika leteckého průmyslu z pohledu obráběcích technologií

Od výrobců obráběcích strojů se v leteckém průmyslu vyžaduje, aby dodávali vysoce výkonné, vysoce produktivní a vysoce přesné pětiosé a multifunkční stroje a navrhovali nové technologie pro zpracování obtížně obrobitelných materiálů nebo dílů se složitými tvary.

Zapoj a používej

Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře už je téměř za dveřmi a vystavovatelé již „leští“ stroje, které zde hodlají představit. Jedním z nich je i společnost Yamazaki Mazak, která má pro návštěvníky své expozice připraveno nové řešení pro soustružnická centra a robotické obrábění typu „zapoj a používej“ pro subdodavatelský trh – QUICK TURN 250MY a TA-20/200.

Dokonalé technologie byly k vidění v Jažlovicích

Ve dnech 10. – 13. května směřovalo neobvyklé množství lidí nejrůznějšího věku do obce Jažlovice u Prahy. Proč? Zdejší technologické centrum společnosti Yamazaki Mazak totiž v těchto dnech otevřelo své dveře zákazníkům, dodavatelům, studentům i zájemcům z řad odborné veřejnosti. Redakce MM Průmyslového spektra při této akci, při níž rozhodně bylo na co se dívat i co se dozvědět, nemohla samozřejmě chybět.

Na zemi i ve vesmíru

Tisíce metrů čtverečních, bezmála 200 zaměstnanců a roční obrat 250 milionů Kč. Tak v kostce vypadají čísla výhradně české, soukromé společnosti Startech. Její výrobní haly a další prostory najdeme ve dvou obcích poblíž Brna – v Říčanech a Rosicích. Společnost se mimo jiné zabývá přesným obráběním prakticky všech myslitelných materiálů pomocí nejmodernějších CNC technologií. To logicky znamená, že v rámci zdejšího – vskutku úctyhodného – strojního parku hrají hlavní roli stroje značky Mazak.

Hodnoty rodinného podnikání

S Miroslavem Vehovským jsem se poprvé setkal před necelými šesti lety v Lovani nedaleko Bruselu při příležitosti slavnostního otevření automatizovaného skladu náhradních dílů společnosti Yamazaki Mazak, které je firma pana Vehovského klíčovým zákazníkem. V nejednom případě instalovali v Oticích u Opavy nový typ stroje jako jedni z prvních v Evropě.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit