Témata
Zdroj: Iscar

Obrábění otvorů

Když na přelomu minulého století poprvé uvedla společnost Iscar svou nástrojovou řadu Multi-Master na trh, mělo to významný dopad na svět řezných nástrojů.

Reklama

Systém Multi-Master byl založen na třech hlavních principech: Byl to čelní kontakt mezi karbidovou hlavicí a stopkou nástroje, vystředění hlavice díky krátkému kuželu a upnutí hlavice ve stopce pomocí závitového spojení. A právě závit na každé hlavici umožnil rychlou a jednoduchou výměnu hlavice a vytvořil z takového systému snadno použitelný nástroj, který je charakterizován heslem „bez potřeby seřizování“. Vyměnitelné hlavice, opatřené závitovým spojením, se proto rychle staly oblíbenými a začaly se používat v dalších nástrojových systémech a sestavách a rychle se staly nástrojovým standardem.

Na začátku jen pro formy a zápustky

Zpočátku byla řada nástrojů Multi-Master určena výhradně pro frézování při výrobě forem a zápustek. Brzy poté se systém Multi-Master rozšířil i do ostatních průmyslových odvětví, jako jsou automobilový, letecký a všeobecný strojírenský průmysl. Frézování však nadále zůstává hlavní aplikací této řady. Nově se začala používat i k vrtacím aplikacím. Řada Multi-Master se postupem času výrazně rozšířila a dnes pokrývá širokou škálu aplikací, které nyní zahrnují i hlavice pro vrtání, zahlubování a pro srážení hran otvorů. Není tedy divu, že za více než dvě desítky let existence úspěšného systému Multi-Master přibyla i řada nástrojů pro obrábění otvorů.

Dva typy vyměnitelných karbidových hlavic

Existují dva typy vyměnitelných karbidových hlavic Multi-Master. První typ je tvarově podobný vícebřitému monolitnímu stopkovému nástroji, ale liší se délkou pracovní části a výrazně celkovou délkou. Vyšší počet břitů je mnohem příznivější a činí chod nástroje mnohem stabilnějším a také produktivnějším. Hlavice prvního typu se vyrábějí z válcových polotovarů broušením na požadovaný tvar. Hlavice druhého typu jsou vyráběny lisováním karbidových prášků a slinováním a svůj konečný přesný tvar získávají pomocí broušení. Hlavice tohoto typu mají pouze dva břity a vyznačují se vysokou pevností. To umožňuje použít vyšší hodnoty posuvu na zub v porovnání s hlavicemi prvního typu. Moderní technologie lisování prášků umožňuje výrobu rozmanitých složitých geometrických tvarů hlavic Multi-Master.

Vyměnitelné hlavice, opatřené závitovým spojením, se rychle staly oblíbenými.

Integrální provedení nebo součást sestavy

Hlavice se montují na upínací stopku, která může být i v integrálním provedení (včetně upínače), nebo jsou součástí sestavy obsahující stopku, prodloužení nebo redukci. Stopka je rotační nástroj ve válcovém provedení nebo má kuželový profil a nic nebrání bezproblémovému odchodu třísek. Vrtací hlavice Multi-Master jsou vhodné pro výrobu relativně mělkých otvorů. To může představovat jisté omezení, avšak při potřebě vyvrtat krátký otvor, kdy tvar obrobku nebo upínacího přípravku vyžaduje nástroj s velkým vyložením, je nástroj Multi-Master s dlouhým dosahem ve srovnání s konvenčním vrtákem o dost tužší.

Reklama

Dvoubřité hlavice pro širokou škálu aplikací

Dvoubřité hlavice MM HCD jsou extrémně všestranné a jsou dostupné s různými úhly špičky: 60°, 80°, 90°, 100° a 120°. Lze je použít pro širokou škálu aplikací, jako je např. navrtávání, vrtání pilotních otvorů, srážení hran a zahlubování pro zapuštěné šrouby a pro šrouby a nýty podle norem ISO/DIN/ANSI. V případě nutnosti sražení hrany z obou stran průchozího otvoru nabízí společnost Iscar tříbřitou hlavici MM EDF (obr. 1), která výrazně zvyšuje produktivitu.

Tříbřité výměnné monolitní karbidové frézovací hlavice MM EDF pro srážení hran z obou stran průchozího otvoru. (Zdroj: Iscar)

Karbidové středicí hlavice s dlouhou životností

Obrábění za použití středicích vrtáků je jednou z nejčastějších vrtacích operací. Středicí vrtáky z rychlořezné oceli byly v minulých letech běžně používanými a cenově dostupnými nástroji. Nové karbidové středicí vrtací hlavice Multi-Master MM ECS (obr. 2) společnosti Iscar si získaly velkou oblibu tím, že poskytují dlouhou životnost a produktivitu nástroje, a to i při náročných řezných podmínkách.

Středicí vrták MM ECS pro výrobu středicích důlků podle normy DIN 332. (Zdroj: Iscar)

Vrtání pilotních otvorů

Běžně používanými nástroji jsou také NC navrtáváky. Tyto nástroje se vyznačují malou hloubkou řezu a používají se především na CNC strojích k vrtání pilotních otvorů určených pro vrtáky s více než 8 × D bez nutnosti použití vodicích pouzder. Pro toto řešení nabízí společnost Iscar hlavice Multi-Master MM ECD (obr. 3). Geometrie těchto hlavic velmi účinně zabraňuje kmitání nástroje při počátečním pronikání do materiálu. Navíc díky úhlu špičky 90° mohou být tyto hlavice použity i pro srážení hran otvorů.

Vyměnitelná karbidová navrtávací hlavice MM ECD pro předvrtávání zaváděcích otvorů. (Zdroj: Iscar)

Otvory s rovným dnem

Poměrně běžné jsou také požadavky na výrobu otvorů s rovným dnem. Pro takové případy nabízí společnost Iscar dvoubřité karbidové hlavice Multi-Master MM ECDF s plochým čelem. Za použití těchto hlavic je možné vrtat otvory s rovným dnem až do hloubky 1,2 × D. Hlavice umožňují vrtat i do šikmých ploch (obr. 4).

Vyměnitelná karbidová vrtací hlavice MM ECDF s plochým čelem pro otvory s rovným dnem. (Zdroj: Iscar)

Rozšiřující se nabídka

V posledních desetiletích se systém Multi-Master rychle rozšířil a stal se velmi oblíbeným a spolehlivým ekonomickým nástrojem. Pole použití se stále rozšiřuje o nové a nové hlavice. V případě sestavení nástroje společnost Iscar v současné době nabízí více než 40 000 kombinací a zdaleka se již nejedná jen o frézovací aplikace. Ekonomičnost a šetrnost vůči životnímu prostředí jsou další nespornou výhodou, zvláště v době, kdy se svět potýká s velkým nedostatkem surovin. Dalším benefitem jsou nulové seřizovací časy, jelikož k výměně hlavice dochází přímo ve stroji.


Umístění expozice firmy Iscar na MSV 2022:
Pavilon F, stánek 16

Související články
Trochoidní metoda frézování

Před několika desítkami let byly představeny obráběcí stroje s výrazně zrychlenou kinematikou a díky svým novým vlastnostem úspěšně rozšířily možnosti efektivních metod vysokorychlostního obrábění (HSM).

Čelní frézování s velmi dobrou drsností povrchu

V kovoobráběcím průmyslu bylo dosažení dobré drsnosti obrobených ploch vždy jedním z hlavních směrů vývoje řezných nástrojů. Zejména to platí pro nástroje s vyměnitelnými destičkami. I přesto, že drsnost povrchu obrobku se v posledních letech výrazně zlepšila, konstruktéři nástrojů se domnívají, že je stále co zlepšovat. Kvalitu povrchu obrobků mohou výrazně vylepšit inteligentní aplikace posledních generací moderních nástrojů.

Obráběcí nástroje pro letecký průmysl

Z pohledu výroby je při obrábění leteckých komponentů největší výzvou typ obráběného materiálu. Titan, vysokoteplotní superslitiny (HTSA) a žáruvzdorné oceli jsou těžko obrobitelné materiály, a tato jejich charakteristika je problémem v celém dodavatelském řetězci leteckého průmyslu.

Související články
Nástroje pro obrábění v leteckém průmyslu

Letecký průmysl nejenže patří k největším odběratelům obráběcích nástrojů, ale především výrazně ovlivňuje jejich vývoj. Při obrábění dílů letadel se všichni výrobci snaží o maximální možnou efektivitu výroby, cílí na maximální provozní bezpečnost letadel a snižování potencionálních nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Moderní výroba forem a zápustek

Pro každého výrobce řezných nástrojů je výroba forem a zápustek velmi důležitým segmentem zákaznické produkce. Tento průmyslový obor nejenže spotřebovává stále více nástrojů, ale také neustále generuje nové požadavky, které mají významný dopad na pokrok v oblasti řezných nástrojů. O výrobě forem a zápustek, řezných materiálech, metodách a digitálních sestavách pro efektivitu výroby jsme hovořili s Martinem Horváthem, marketingovým manažerem ze společnosti Iscar ČR.

Výroba elektromobilů vyžaduje
nová řešení

Podle odhadů odborníků by během 21. století měly elektromobily nahradit vozidla s konvenčním spalovacím motorem. Na elektrifikaci automobilového průmyslu je nutno pružně reagovat. Společnost Iscar se přizpůsobuje tomuto trendu a nabízí jedinečná a špičková řešení řezných nástrojů k obrábění komponentů pro výrobu elektrických vozidel. Nejdůležitější aspekty této problematiky a vybraná řešení nám v rozhovoru popsal Martin Horváth, marketingový manažer firmy.

Inovace řezných materiálů

Ve stavebním průmyslu začíná každá stavba domu zhotovením základové desky. Následná stabilita a spolehlivost celé stavby pak závisí na tom, jak pevné základy jsou. Ve strojním průmyslu je při konstrukci řezných nástrojů základem řezný materiál.

Světová show v oblasti obrábění kovů

EMO je jedna z největších průmyslových obchodních výstav na světě. Letos zde bude vystavovat více než 2 000 společností z 41 zemí a očekává se, že tuto největší světovou show věnovanou obrábění kovů přijde navštívit na 150 000 návštěvníků. Firma Iscar na svém stánku představí nástrojovou řadu „Inteligentní obrábění“, z níž předvede ty nejdůležitější nástroje. Standardní nástroje Iscar Industry 4.0 pomáhají zákazníkům přizpůsobit se požadavkům vysokorychlostního obrábění a dosahovat vysokých posuvů, jakož i využívat metodu minimálnímu množství mazání (MQL) i další moderní strategie obrábění.

Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Čištění upínacích kuželů nástrojů

Při obrábění je zpravidla věnována značná pozornost kvalitě řezných nástrojů a také způsobu jejich upnutí. Již menší pozornost ale bývá věnována rozhraní upínací kužel - vřeteno stroje. Přitom právě upnutí nástrojové sestavy ve vřetenu obráběcího stroje výrazným způsobem ovlivňuje jak celý proces obrábění, tak i trvanlivost ostří, bezpečnost a v neposlední řadě také životnost upínačů i drahých vřeten strojů.

Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Doplňkový katalog nástrojů

Specialista na třískové obrábění, společnost Ceratizit, vydává svůj nový doplňkový katalog Up2date, v němž opět představuje inovované nástroje, produktové doplňky i zcela nová nástrojová řešení - mezi nimi i čtyřbřitý vrták WTX HFDS.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit