Témata
Zdroj: Iscar

Obrábění otvorů

Když na přelomu minulého století poprvé uvedla společnost Iscar svou nástrojovou řadu Multi-Master na trh, mělo to významný dopad na svět řezných nástrojů.

Reklama

Systém Multi-Master byl založen na třech hlavních principech: Byl to čelní kontakt mezi karbidovou hlavicí a stopkou nástroje, vystředění hlavice díky krátkému kuželu a upnutí hlavice ve stopce pomocí závitového spojení. A právě závit na každé hlavici umožnil rychlou a jednoduchou výměnu hlavice a vytvořil z takového systému snadno použitelný nástroj, který je charakterizován heslem „bez potřeby seřizování“. Vyměnitelné hlavice, opatřené závitovým spojením, se proto rychle staly oblíbenými a začaly se používat v dalších nástrojových systémech a sestavách a rychle se staly nástrojovým standardem.

Na začátku jen pro formy a zápustky

Zpočátku byla řada nástrojů Multi-Master určena výhradně pro frézování při výrobě forem a zápustek. Brzy poté se systém Multi-Master rozšířil i do ostatních průmyslových odvětví, jako jsou automobilový, letecký a všeobecný strojírenský průmysl. Frézování však nadále zůstává hlavní aplikací této řady. Nově se začala používat i k vrtacím aplikacím. Řada Multi-Master se postupem času výrazně rozšířila a dnes pokrývá širokou škálu aplikací, které nyní zahrnují i hlavice pro vrtání, zahlubování a pro srážení hran otvorů. Není tedy divu, že za více než dvě desítky let existence úspěšného systému Multi-Master přibyla i řada nástrojů pro obrábění otvorů.

Dva typy vyměnitelných karbidových hlavic

Existují dva typy vyměnitelných karbidových hlavic Multi-Master. První typ je tvarově podobný vícebřitému monolitnímu stopkovému nástroji, ale liší se délkou pracovní části a výrazně celkovou délkou. Vyšší počet břitů je mnohem příznivější a činí chod nástroje mnohem stabilnějším a také produktivnějším. Hlavice prvního typu se vyrábějí z válcových polotovarů broušením na požadovaný tvar. Hlavice druhého typu jsou vyráběny lisováním karbidových prášků a slinováním a svůj konečný přesný tvar získávají pomocí broušení. Hlavice tohoto typu mají pouze dva břity a vyznačují se vysokou pevností. To umožňuje použít vyšší hodnoty posuvu na zub v porovnání s hlavicemi prvního typu. Moderní technologie lisování prášků umožňuje výrobu rozmanitých složitých geometrických tvarů hlavic Multi-Master.

Vyměnitelné hlavice, opatřené závitovým spojením, se rychle staly oblíbenými.

Integrální provedení nebo součást sestavy

Hlavice se montují na upínací stopku, která může být i v integrálním provedení (včetně upínače), nebo jsou součástí sestavy obsahující stopku, prodloužení nebo redukci. Stopka je rotační nástroj ve válcovém provedení nebo má kuželový profil a nic nebrání bezproblémovému odchodu třísek. Vrtací hlavice Multi-Master jsou vhodné pro výrobu relativně mělkých otvorů. To může představovat jisté omezení, avšak při potřebě vyvrtat krátký otvor, kdy tvar obrobku nebo upínacího přípravku vyžaduje nástroj s velkým vyložením, je nástroj Multi-Master s dlouhým dosahem ve srovnání s konvenčním vrtákem o dost tužší.

Reklama

Dvoubřité hlavice pro širokou škálu aplikací

Dvoubřité hlavice MM HCD jsou extrémně všestranné a jsou dostupné s různými úhly špičky: 60°, 80°, 90°, 100° a 120°. Lze je použít pro širokou škálu aplikací, jako je např. navrtávání, vrtání pilotních otvorů, srážení hran a zahlubování pro zapuštěné šrouby a pro šrouby a nýty podle norem ISO/DIN/ANSI. V případě nutnosti sražení hrany z obou stran průchozího otvoru nabízí společnost Iscar tříbřitou hlavici MM EDF (obr. 1), která výrazně zvyšuje produktivitu.

Tříbřité výměnné monolitní karbidové frézovací hlavice MM EDF pro srážení hran z obou stran průchozího otvoru. (Zdroj: Iscar)

Karbidové středicí hlavice s dlouhou životností

Obrábění za použití středicích vrtáků je jednou z nejčastějších vrtacích operací. Středicí vrtáky z rychlořezné oceli byly v minulých letech běžně používanými a cenově dostupnými nástroji. Nové karbidové středicí vrtací hlavice Multi-Master MM ECS (obr. 2) společnosti Iscar si získaly velkou oblibu tím, že poskytují dlouhou životnost a produktivitu nástroje, a to i při náročných řezných podmínkách.

Středicí vrták MM ECS pro výrobu středicích důlků podle normy DIN 332. (Zdroj: Iscar)

Vrtání pilotních otvorů

Běžně používanými nástroji jsou také NC navrtáváky. Tyto nástroje se vyznačují malou hloubkou řezu a používají se především na CNC strojích k vrtání pilotních otvorů určených pro vrtáky s více než 8 × D bez nutnosti použití vodicích pouzder. Pro toto řešení nabízí společnost Iscar hlavice Multi-Master MM ECD (obr. 3). Geometrie těchto hlavic velmi účinně zabraňuje kmitání nástroje při počátečním pronikání do materiálu. Navíc díky úhlu špičky 90° mohou být tyto hlavice použity i pro srážení hran otvorů.

Vyměnitelná karbidová navrtávací hlavice MM ECD pro předvrtávání zaváděcích otvorů. (Zdroj: Iscar)

Otvory s rovným dnem

Poměrně běžné jsou také požadavky na výrobu otvorů s rovným dnem. Pro takové případy nabízí společnost Iscar dvoubřité karbidové hlavice Multi-Master MM ECDF s plochým čelem. Za použití těchto hlavic je možné vrtat otvory s rovným dnem až do hloubky 1,2 × D. Hlavice umožňují vrtat i do šikmých ploch (obr. 4).

Vyměnitelná karbidová vrtací hlavice MM ECDF s plochým čelem pro otvory s rovným dnem. (Zdroj: Iscar)

Rozšiřující se nabídka

V posledních desetiletích se systém Multi-Master rychle rozšířil a stal se velmi oblíbeným a spolehlivým ekonomickým nástrojem. Pole použití se stále rozšiřuje o nové a nové hlavice. V případě sestavení nástroje společnost Iscar v současné době nabízí více než 40 000 kombinací a zdaleka se již nejedná jen o frézovací aplikace. Ekonomičnost a šetrnost vůči životnímu prostředí jsou další nespornou výhodou, zvláště v době, kdy se svět potýká s velkým nedostatkem surovin. Dalším benefitem jsou nulové seřizovací časy, jelikož k výměně hlavice dochází přímo ve stroji.


Umístění expozice firmy Iscar na MSV 2022:
Pavilon F, stánek 16

Související články
Pozornost se upíná ke speciálním nástrojům

Při výběru vhodného řezného nástroje pro konkrétní aplikaci je často obtížné rozhodnout, zda je vhodnější použít standardní, nebo speciální nástroj. Výběr správného řezného nástroje je ovlivněn mnoha faktory, jako je např. charakter obchodní situace, výrobní program, typ výroby a někdy i osobní preference. Standardní řezné nástroje z produkce zavedených výrobců se vyznačují vysokou univerzálností a je možno je použít pro obrábění dílů nejrůznějších tvarů a nejrůznější konstrukce.

Trochoidní metoda frézování

Před několika desítkami let byly představeny obráběcí stroje s výrazně zrychlenou kinematikou a díky svým novým vlastnostem úspěšně rozšířily možnosti efektivních metod vysokorychlostního obrábění (HSM).

Čelní frézování s velmi dobrou drsností povrchu

V kovoobráběcím průmyslu bylo dosažení dobré drsnosti obrobených ploch vždy jedním z hlavních směrů vývoje řezných nástrojů. Zejména to platí pro nástroje s vyměnitelnými destičkami. I přesto, že drsnost povrchu obrobku se v posledních letech výrazně zlepšila, konstruktéři nástrojů se domnívají, že je stále co zlepšovat. Kvalitu povrchu obrobků mohou výrazně vylepšit inteligentní aplikace posledních generací moderních nástrojů.

Související články
Obráběcí nástroje pro letecký průmysl

Z pohledu výroby je při obrábění leteckých komponentů největší výzvou typ obráběného materiálu. Titan, vysokoteplotní superslitiny (HTSA) a žáruvzdorné oceli jsou těžko obrobitelné materiály, a tato jejich charakteristika je problémem v celém dodavatelském řetězci leteckého průmyslu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nástroje pro obrábění v leteckém průmyslu

Letecký průmysl nejenže patří k největším odběratelům obráběcích nástrojů, ale především výrazně ovlivňuje jejich vývoj. Při obrábění dílů letadel se všichni výrobci snaží o maximální možnou efektivitu výroby, cílí na maximální provozní bezpečnost letadel a snižování potencionálních nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Moderní výroba forem a zápustek

Pro každého výrobce řezných nástrojů je výroba forem a zápustek velmi důležitým segmentem zákaznické produkce. Tento průmyslový obor nejenže spotřebovává stále více nástrojů, ale také neustále generuje nové požadavky, které mají významný dopad na pokrok v oblasti řezných nástrojů. O výrobě forem a zápustek, řezných materiálech, metodách a digitálních sestavách pro efektivitu výroby jsme hovořili s Martinem Horváthem, marketingovým manažerem ze společnosti Iscar ČR.

Partnerství na Borech

Do průmyslového areálu na plzeňských Borských polích se za účelem reportáže vracím po necelém půl roce. Tentokráte společně se zástupci společnosti Iscar, jejíž technologie pomáhají zdejší progresivní mladé firmě KTD Technologies v jejím růstu a díky prolínání profesních a osobních vztahů tak vzniká mezi oběma subjekty pevné partnerství.

Výroba elektromobilů vyžaduje
nová řešení

Podle odhadů odborníků by během 21. století měly elektromobily nahradit vozidla s konvenčním spalovacím motorem. Na elektrifikaci automobilového průmyslu je nutno pružně reagovat. Společnost Iscar se přizpůsobuje tomuto trendu a nabízí jedinečná a špičková řešení řezných nástrojů k obrábění komponentů pro výrobu elektrických vozidel. Nejdůležitější aspekty této problematiky a vybraná řešení nám v rozhovoru popsal Martin Horváth, marketingový manažer firmy.

Inovace řezných materiálů

Ve stavebním průmyslu začíná každá stavba domu zhotovením základové desky. Následná stabilita a spolehlivost celé stavby pak závisí na tom, jak pevné základy jsou. Ve strojním průmyslu je při konstrukci řezných nástrojů základem řezný materiál.

Světová show v oblasti obrábění kovů

EMO je jedna z největších průmyslových obchodních výstav na světě. Letos zde bude vystavovat více než 2 000 společností z 41 zemí a očekává se, že tuto největší světovou show věnovanou obrábění kovů přijde navštívit na 150 000 návštěvníků. Firma Iscar na svém stánku představí nástrojovou řadu „Inteligentní obrábění“, z níž předvede ty nejdůležitější nástroje. Standardní nástroje Iscar Industry 4.0 pomáhají zákazníkům přizpůsobit se požadavkům vysokorychlostního obrábění a dosahovat vysokých posuvů, jakož i využívat metodu minimálnímu množství mazání (MQL) i další moderní strategie obrábění.

Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Doplňkový katalog nástrojů

Specialista na třískové obrábění, společnost Ceratizit, vydává svůj nový doplňkový katalog Up2date, v němž opět představuje inovované nástroje, produktové doplňky i zcela nová nástrojová řešení - mezi nimi i čtyřbřitý vrták WTX HFDS.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit