Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Obrábění velmi přesných děr
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Obrábění velmi přesných děr

Nový způsob vystružování přesných děr nahrazující ve většině případů jednobřité vyvrtávání, broušení nebo elektroerozívní obrábění s několikanásobným zvýšením produktivity obrábění vyvinula pod označením RC systém firma Ham-Final.

Na základě dlouholetých praktických poznatků vzniklo nové řešení, které využívá plně automatizovaných CNC obráběcích center pro výrobu velmi přesných děr v ocelích, litinách, neželezných kovech i kalených ocelích až do tvrdosti 62 HRC. Počítá také s využitím stávajících strojů bez nutnosti investic do speciálních technologií (elektroerozivní stroje, speciální brusky apod.). Použít je možné nástroje pro opracování různých materiálů (i v jejich kombinacích), případně lze opracovávat různé tvrdosti materiálů (zakalená vrstva, základní materiál) až do tvrdosti 62 HRC. Celý proces také přináší značné navýšení produktivity práce proti vybrušování otvorů nebo elektroerozivnímu obrábění a tím snížení nákladů na investice, neboť nejsou nutné speciální stroje.
Nástrojový systém pro vystružování přesných otvorů je určen pro díry o průměrech 2,5 - 20,1 mm ve stupni přesnosti IT7 na strojích s rotací nástroje, především pro obráběcí centra CNC, ale i pro jiné stroje s rotací nástroje, které mají dostatečnou tuhost a přesnost vřetene.

Části nástrojového systému

Řezným nástrojem je čelní výstružník, což je pro tento systém v podstatě velmi přesná vícezubá fréza, vyrobená z jemnozrnného slinutého karbidu, případně i cermetu. Použitím speciálního materiálu bylo možné vyrobit nástroj s eliminovanými radiálními řeznými silami, které jsou hlavním nedostatkem vícebřitých výstružníků. Tato základní koncepce spolu s odpovídajícím povlakem pro jednotlivé druhy opracovávaného materiálu je zárukou dosažení požadovaných parametrů opracování děr. Vzhledem ke koncepci řezného nástroje bylo nutné vytvořit speciální upínací zařízení, které v soustavě nástroj - upínač - stroj zabezpečí snížení házivosti řezné části nástroje pod hranici 0,005 mm. Upínací zařízení se v principu skládá z příslušného upínacího kužele (podle použitého stroje), nastavovací příruby a upínací kleštiny.
Výhoda vystružování prostřednictvím velmi přesně centricky upnutého čelního výstružníku spočívá v tom, že obráběný materiál je ubírán pouze břity na čele řezné části nástroje, který má proto zčásti povahu vyvrtávacího nástroje a zčásti výstružníku. Tento nástroj zároveň nekopíruje tvarové nepřesnosti předpracované díry tak, jak je tomu u výstružníků běžného provedení. Použitím čelního výstružníku lze dosáhnout vysoké tvarové přesnosti vystružené díry a její přesné polohy až do hloubek 10D i u přerušovaných děr. Předpracované díry se volí s přídavkem na vystružování 0,3 - 1,0 mm na průměru, což umožňuje obrobení díry s poměrně velkou tvarovou nepřesností. V některých případech lze vystružovat předlité nebo dokonce předlisované díry. Zvlášť výhodné je využití čelních výstružníků při třískovém způsobu dokončování děr v kalených součástech až do tvrdosti 62 HRC, kde s výrazně vyšší produktivitou nahrazují dokončovací práce broušení nebo elektroerozivní obrábění. Typickými příklady jsou výroba a renovace forem, různé aplikace v nástrojárnách, např. vystružování děr na šikmých a zakřivených plochách. Další předností je, že lze obrábět společně více druhů materiálů, např. 11 523 (pevnost 600 MPa), 19 312 (60 HRC) a Al slitinu, přičemž se dosáhne nejen shodné přesnosti děr ve všech materiálech, ale také velmi dobré kvality povrchů díry (Ra = 0,3 - 0,8). Čelní výstružník lze na přání vyrobit i z cermetu, který zejména u měkkých ocelí několikanásobně zvyšuje produktivitu výroby a kvalitu povrchu.

Ostřička zvýší produktivitu

Nový nástrojový systém řeší problém vystružování uceleně také tím, že jeho součástí je ostřička KXM10B, pomocí níž lze během několika minut velmi jednoduše a kvalitně přeostřit nástroj. Tím se zvyšuje životnost nástroje a snižují prostoje. Ostřičkou je jednoduchá stolová bruska s manuálním ovládáním určená pro stopkové nástroje - výhrubníky, výstružníky a záhlubníky. Je ale možné ostřit i soustružnické nože, dřevoobráběcí a jiné nástroje. Univerzální otočná hlava s přímým dělením na 24 poloh umožňuje různé aplikace broušení nástrojů např. broušení obrážecích nebo vyvrtávacích nožů včetně rádiusu. Brousicí kotouč je upevněn na přírubě s přesnou kuželovou dírou. To zajišťuje velmi přesné upnutí a není nutné pokaždé brusnou plochu kotouče orovnávat. Ostřička je vybavena speciálním přípravkem pro snadné, rychlé a přesné přeostřování výstružníků ze slinutého karbidu (SK) a cermetu o průměru 3 - 20 mm.

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: