Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Překonávat blbou náladu a předsudky
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Překonávat blbou náladu a předsudky

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi, jejichž společným zájmem je podpora technického rozvoje, výzkumu, vzdělávání a inovací. V jejích řadách najdeme špičkové odborníky z nejrůznějších technických oborů. V našem seriálu dáváme postupně slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvláště zajímavé.

Pozitivní ekonomický vývoj v posledním období v ČR ovlivňuje i poptávku po kvalitních a motivovaných pracovnících. Prostě nejsou lidi. Výjimkou není ani poptávka po absolventech VŠ, a to zejména v přírodovědných a technických oborech. Přitom se na počtech absolventů projevuje dopad demografického vývoje.

Nebudu se vyjadřovat o všech vysokých školách, to mi nepřísluší. Zaměřím se pouze na oblast technického vysokého školství. Pro technické školy je důležité, aby měly kvalitní zájemce o studium. Přitom platí, že studium na technických školách je považováno za těžké a společenská prestiž technického vzdělání začíná jen pomalu v posledních letech stoupat.

Jak tedy motivovat mladou generaci ke zvýšení zájmu o technické a přírodovědné disciplíny? Je nutno překonávat „blbou náladu“ a předsudky, které ve společnosti ve vztahu k technickým disciplínám panují. Zbavit děti strachu z matematiky, fyziky, chemie a dalších. Když jsme ve spolupráci s dalšími partnery na našem ústavu na stavební fakultě VUT cca před 12 lety začínali projekt „technické mateřské školky“, tak jsme měli podporu několika firem, které umožnily koupit vybavení (papír, tužky, provázek, lepidlo aj.) a děti si mohly sestavovat různé konstrukce. Dnes nás hřeje, že projekt „technických školek“ již žije samostatným životem a je opakován v řadě krajů. A běží i bez nás.

A dovolím si upozornit ještě na jednu skutečnost, kterou se technické školy odlišují. Do hodnoticích kritérií kvality škol by měl být zařazen např. i obrat ze spolupráce s praxí: když firma přijde, objedná si od školy určitou službu, dostane ji včas a v dobré kvalitě, čímž firmě pomůže například vytvořit nový výrobek, snížit náklady, zrychlit výrobu apod. V technických a přírodovědných disciplínách totiž existují i jiná hodnoticí kritéria než impaktované publikace, např. patenty, prodané technologie, spolupráce s průmyslem atd. Bohužel tomuto bude nutno ještě v připravovaném hodnocení výzkumných organizací podle M17+ věnovat zvýšenou pozornost.

Inženýrská akademie ČR

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., rektor Vysokého učení technického v Brně

hana.janisova@mmspektrum.com

Další články

Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: