Témata
Zdroj: ADS

Nedaleko Kopřivnice se nachází společnost Advanced Design Solution, projekční a výrobní firma zaměřující se na speciální pohonné systémy pro terénní vozidla. Pro OEM výrobce v Evropě, Asii a na Středním východě dodává své vlastní finální výrobky – nezávislé zavěšené nápravy, přídavné převodovky a hnací trakty vozidla. Komponenty, ze kterých jsou sestaveny tyto sofistikované produkty, vznikají výkonným a přesným obráběním, a to v převážné kompetenci technologií Mazak. Partnerství mezi těmito dvěma společnostmi bylo důvodem realizace další naší reportážní cesty.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Klíčovou osobou a jediným vlastníkem firmy Advanced Design Solution (dále ADS) je Vilém Neuman, který celý svůj profesní život zasvětil oblasti pohonných systémů terénních vozidel. Jeho odborná cesta se začala formovat ve vývoji podvozků náprav Tatry Kopřivnice, kam po absolvování oboru dopravní techniky na VUT v Brně nastoupil. Tatrovku měli u Neumanů doma pevně umístěnou ve svých srdcích. Otec Ladislav zde po dlouhá léta šéfoval v konstrukci, legendární Tatra 815 byla jeho „dítětem“. A společně se svým synem ve firmě ADS aktivně pracoval až do svých 84 let. Po několika letech Vilém Neuman Tatru opustil a nastoupil do menší společnosti Borcad, která se zpočátku věnovala vývoji a výrobě zdravotnické techniky a následně sedadel pro železniční dopravu. Zde získal vedle odborných znalostí i pohled na fungování soukromé firmy, což následně zužitkoval ve svém podnikání.

Nedaleko Kopřivnice, v obci Lubina, sídlí společnost Advanced Design Solution, která v počtu 120 lidí vyvíjí, konstruuje a vyrábí speciální pohonné systémy pro terénní vozidla.
(Zdroj: ADS)

Zkrocení tygra

V roce 1997 zakládá Vilém Neuman společnost Advanced Design Solution, zpočátku pouze jako konstrukční kancelář s příležitostnou outsourcingovanou výrobou prototypů. Během následujících sedmi let je zde realizováno mnoho zajímavých projektů v oblasti užitkových a nákladních vozidel, traktorů. Uveďme například spolupráci s českou společností Automax, která se zabývala dovozem a úpravou východoevropských pracovních terénních vozidel ARO, UAZ a dalších. Pro ně tehdy vyvíjeli přídavné převodovky. Díky této spolupráci se následně dostali k poptávce renomované společnosti Bin Jabr Group ze Spojených arabských emirátů. Ta pro svůj projekt terénního vojenského vozidla Nimr (arabsky tygr, pozn. redakce) hledala vývoj a výrobu rozvodovek a přídavných převodovek. „Tehdy mi tato poptávka ležela na stole mezi celou řadou jiných a dlouho jsem na ni nereagoval, až teprve bratr mě upozornil, o jak renomovaného výrobce se jedná,“ vzpomíná při našem povídání pan Neuman na tento zásadní milník jeho profesní cesty z roku 2004. Ten byl spouštěcím mechanismem úspěchu následujících měsíců a let. Události nabraly velmi rychlý spád a s majitelem se během týdne dohodli, že pro projekt Nimr dodají v limitním čase pět prototypů rozvodovek a přídavných převodovek. Vše se podařilo zrealizovat a vozidla byla s velkou pompézností vystavena v únoru roku 2005 v Abú Dhabí na renomované světové výstavě IDEX. Veškeré testy proběhly na výbornou a tým pana Neumana následně obdržel zakázku na 500 vozidlových sad. „Tehdy se jednalo o velký skok v naší činnosti. Uplatnil jsem předchozí zkušenosti z firmy Borcad, z velmi efektivního modelu montáže pod vlastní střechou a kooperace veškerých vyráběných dílů. Vše jsme zvládli v týmu 10 montážních pracovníků,“ vzpomíná pan Neuman. Následně od majitele společnosti Bin Jabr přišla nabídka navrhnout celý zbytek nápravy, kterou doposud dodávala ruská společnost GAZ. Vše úspěšně ve shodném modu vlastní montáže a kooperační výroby dílů zvládli. Od té doby tyto nápravy a převodovky dodali do více než 2 500 terénních vozidel Nimr a stále je mají ve své nabídce.

Reklama
Reklama

Po velkém růstu pokles

Léta 2004 až 2016 bych charakterizoval jako období velkého nárůstu objemu zakázek. Přibyli noví zákazníci, především z asijského světa, produktově jsme se posunuli do segmentu těžších vozidel s nápravami 8 x 8, jako např. pro armádu Malajsie. Dařilo se nám v tendrech porážet světové leadery,“ vzpomíná Vilém Neuman na toto přelomové období. Následně se prý ale začala projevovat nespolehlivost některých kooperačních dodavatelů třískového obrábění, a to z hlediska plnění termínů a udržení cen. Stěžejní však byla potřeba mít tuto klíčovou technologii pod vlastní kontrolou, posílit respekt firmy a deklarovat zákazníkům svoji stabilitu. „Svěřit výrobu klíčové komponenty vozidla partnerovi obnáší zásadní rozhodnutí a ten musí být ve všech ohledech stabilní. Proto jsme se rozhodli začít postupně budovat soběstačnost v třískovém obrábění,“ říká pan Neuman. V době ekonomické krize pořídili použité technologie z nedaleké krachující společnosti a společně s „převzatými“ operátory strojů začali v pronajaté hale v Novém Jičíně psát první listy knihy divize ADS Machining. Ta je dlouhodobě společně s vlastní konstrukcí a vývojem klíčovou pro celou společnost. V roce 2013 začali postupně rozšiřovat zdejší areál a výrazně investovali do nových technologií. Během rekordního roku 2015 instalovali 13 (!) nových CNC obráběcích strojů a za pět měsíců postavili novou výrobní halu č.2. Bouřlivý rozvoj a růst firmy byl tažený enormním růstem zakázek u tradičních i nových zákazníků, a jak to tak bývá, vnějším zásahem přijde určitá korekce. Ta v tomto případě představovala ztrátu značného objemu zakázek. „Náš klíčový zákazník okopíroval náš produkt a rozjel jeho vlastní výrobu, a druhý zákazník nás částečně opustil. Bylo to i naší vinou, neboť jsme se v progresivním růstu firmy dostatečně nevěnovali zákaznické péči, podpoře a rozvoji sledování kvality výroby,“ rekapituluje pan Neuman důvody, které tehdy vedly k poklesu zakázek v následujícím období.

Mezi vlastní výrobky společnosti Advanced Design Solutionpatří nezávisle zavěšené nápravy a přídavné převodovky, které představují klíčové komponenty hnacího traktu vozidla.

Manažerské teorie v praxi

Tyto zkušenosti vedly ke zdravému procesu a potřebě dát o sobě více vědět formou marketingové podpory. Rozhodli se aktivně účastnit dvou mezinárodních výstav – IDEX Abú Dhabí a Eurosatory Paříž, a z důvodu aktivit na tureckém trhu i veletrhu IDEF Istanbul. „Nastavili jsme proces otevřeného marketingu, cíleného vyhledávání nových zákazníků a budování silné ucelené výrobní řady v nápravách, což byl samozřejmě velký nápor na výzkum a vývoj. Zároveň jsme intenzivně pracovali na vnitřních procesech ve firmě, budování efektivního manažerského týmu a propracovaném využití nově implementovaného ERP informačního systému,“ přibližuje pan Neuman nastavenou strategii. Během dvou let se jim podařilo naplánované kroky zrealizovat. Bylo to prý období, na které je ve své historii budování firmy nejvíce hrdý. „Náš rozvoj v první fázi podnikání byl tažený externími vlivy, kdežto tato změna a následný nový růst vzešly zevnitř firmy, z nasazení a pochopení našich lidí,“ komentuje pan Neuman. Účast na veletrzích, a zejména trpělivá práce na nových projektech vycházející z nového konceptu marketingu jim začala přinášet ovoce v podobě nových zakázek, a tím postupně budovali zákaznickou diverzifikaci, která je do budoucna stabilnější než jejich dřívější historická závislost na pěti aktivních zákaznících. Období od roku 2019 až po současnost je obdobím růstu dosahovaného v partnerství přibližně 30 zákazníků.

V rámci diverzifikace ADS se rýsuje spolupráce s německým výrobcem převodovek do tanků, kdy podle jeho výkresové dokumentace budou vyrábět komponenty. Toto je naopak příklad diverzifikace byznys modelu do nevlastního produktu.

Reklama

Trh se mění

Rok 2016 byl zlomovým obdobím v našem segmentu. Jestli jsme dříve realizovali kontrakty dodávek pro 500 až 700 kusů vozidel, nyní standardně kalkulujeme a následně realizujeme o řád méně. Trh se postupně stává více konkurenčním,“ přibližuje Vilém Neuman tržní změny a pokračuje: „Naší hlavní strategií je být stále unikátní v technickém řešení, naplňovat význam slova Advanced v názvu naší firmy. Nicméně není naším cílem být vývojovou firmou pro jiné výrobce. Naše primární činnost je výroba vlastního produktu pro renomované zákazníky a být jim silným partnerem pro flexibilitu, podporu a efektivitu vzájemných činností.

Dodávky pro OEM zákazníky ale s sebou mohou přinášet určitá konkurenční omezení. V ADS to mají ošetřeno. „Předpokladem pro naše úspěšné fungování a expanzi je skutečnost, že naši zákazníci nejsou spoluvlastníky daného konstrukčního řešení. Ta z různých projektů rozšiřují množinu našich standardních řešení, které dále efektivně kombinujeme, někdy i napříč produktovými řadami, a tím narůstá naše flexibilita,“ poodhaluje pan Neuman obchodní strategii.

Hotové nezávisle zavěšené nápravy v prostoru montáže. Jsou vhodné pro velké spektrum vozidel, od lehkých a rychlých až po obrněné transportéry nebo vozidla odolná proti minám.
(Zdroj: ADS)

Aktuální nedostatek vstupního materiálu a případné ohrožení výroby nejsou v ADS tzv. na programu dne. Veškeré materiálové vstupy převážně nakupovali od domácích dodavatelů napojených na výrobce Moravia Steel, a to se jim nyní v době nedostatku materiálu plně osvědčuje. Koncentrace na tuzemské železárny vychází z historie, kdy se v Třinci vyvinula speciální ocel pro Tatru Kopřivnice, kterou v ADS stále používají.

Loňský covidový rok byl v ADS nadprůměrný. Krize se ale v tomto oboru projevuje se zpožděním. Ve světě lidé důsledněji dodržují nařízená opatření, firmy jsou stále částečně na homeofficech a celý proces se zpomalil. Konečný zákazník je stát a ten své investice dočasně napřímil do zdravotnictví a dalších preferovaných oblastí.

Inovativní přístup

V rámci průzkumu trhu a potřeby být inovativní firmou se v ADS rozhodli začít věnovat oblasti elektrických pohonných systémů a nezůstat pouze u tradičního konvenčního modelu hnacího traktu vozidla. Intenzivní práce na elektrickém pohonném modulu probíhaly ve druhé polovině loňského roku a již letos v polovině února 2021 vystavovali první elektrickou nápravu na veletrhu IDEX v Abú Dhabí. Definovali si cíle svého technického řešení a došli k názoru, že má svoji budoucnost.

Podobně jako u jiných našich inovativních výrobků jsme v oblasti ochrany našeho know-how obezřetní. Naše specifická zkušenost je, že nejvýznamnějšími konkurenty jsou někteří naši zákazníci, kteří mají ambice sami vyrábět pohonné systémy pro terénní vozidla, jak jsme se v minulosti bohužel přesvědčili,“ nastiňuje obezřetnost pan Neuman.

Elektricky pohonný modul je velmi kompaktní a je možné jej umístit do středu veškerých ADS náprav. Obsahuje nové funkce převedené do elektrických modulů. Tento modul má velký potenciál i pro komerční užitková vozidla, a tím se firmě otevírá cesta i do tohoto sektoru.

Vilém Neuman nevidí budoucnost v čistě elektrickém užitkovém vozidle, ale v hybridním, který využívá spalovací motor a elektrický generátor. Tedy dieselelektrický pohon s baterií potřebné kapacity. Toto řešení podle něho bude fungovat, protože přináší výhody, kterých se s tradičním pohonem nikdy nedosáhne. „Dostáváme unikátní svobodu v architektuře vozidla díky absenci hlavní a vedlejší přídavné převodovky a kardanů, a jediné, co zůstane, jsou dvě nápravy,“ představuje pan Neuman výhody hybridního pohonu a pokračuje: „Motor přibližně dvoutřetinové velikosti můžeme společně s generátorem umístit kdekoliv ve vozidle, například v invertním uspořádádní vzadu. Klíčovým parametrem je totiž bezpečnost posádky v kombinaci s nízkým profilem vozidla, a to je možné touto konstrukční variabilitou řešit.

Jednotlivé díly sofistikovaných produktů vznikají výkonným a přesným obráběním, a to v převážné kompetenci technologií Mazak.
(Foto: autor)

Modulární řešení vs. customizovaná

Charakter produktů ADS umožňuje využívat oba přístupy a těžit ze vzájemné synergie mezi nimi. Ta vychází z historie a množství projektů, které zde realizovali. Nyní mají velmi širokou základnu standardních produktů, které jsou schopni vzájemně efektivně kombinovat a v rámci customizovaného přístupu navrhovat dle zákaznických požadavků. S nimi diskutují požadované řešení a často se jim prý snaží nabídnout i jiné, levnější a technicky jednodušší, vycházející z jejich zkušeností. Jako příklad pan Neuman uvádí volbu vhodné přídavné převodovky k jedné z náprav realizovaného projektu namísto původně zamýšlené změny převodu. ADS se tak stává renomovaným partnerem v konstrukci pohonných komponent.

Montáž, testování a zkušebnictví

Na montážní pracovníky jsou kvůli velké variabilitě činností a nízké produktové sériovosti kladeny vysoké nároky. Musí být schopni se okamžitě přeorientovat na montáž nového výrobku. Zde je podle mínění pana Neumana zásadní rozdíl oproti montáži v automotive. Charakter zdejších činností by ve shodě s vyjádřením bývalého ředitele Tatry Trucks charakterizoval jako vysoce profesní manufakturu vyrábějící unikátní výrobky, které se významně liší. Zde však není významné místo pro automatizaci a robotizaci a celou vlnu Průmyslu 4.0. Podle něho nemůže být finančně rentabilní.

Vedle kontroly kvality výrobků je v celém řetězci významným prvkem testování, kdy dochází ke 100% kontrole. Mohou využívat paralelně až čtyři agregáty. V rámci spolupráce se Žilinskou univerzitou testují nově vyvíjené agregáty pod zatížením.

Firma ADS ve dvou minutách.

Technologické kompetence

Jak již bylo v úvodní části řečeno, snahou ADS bylo dosáhnout soběstačnosti v celém technologickém řetězci – od CAD konstrukce přes tvorbu NC programů až po technologie obrábění. Výrobek podle pana Neumana je příkladem krásné strojařiny a kvalitní obrábění je jeho podstatou. Výrobní park disponuje především frézovacími a soustružnickými technologiemi Mazak. Jako jedni z mála mají kompletní technologii na výrobu ozubení před a po tepelném zpracování – CNC odvalovací frézky a obrážečky, CNC odvalovací brusku Reishauer RZ410 a CNC profilovou brusku Gleason 300TWG.

K naší diskuzi se připojuje Petr Láznička, obchodní zástupce společnosti Mazak, a přibližuje důvody nasazení konkrétních technologií ve zdejší výrobě. „Výrobky vyžadují specifický typ obrábění na horizontálních čtyř a pětiosých frézovacích centrech, kde zásadní využití strojů spočívá v produktivním úběru materiálu díky vysoké dynamice a optimálnímu odvodu třísek.“ Tyto stroje pocházejí z výrobního závodu v Oguchi, které se nachází ve stejnojmenné lokalitě v rodném Japonsku společnosti Mazak. Jedná se o jejich historicky první výrobní závod, kde nadále sídlí vedení společnosti. Zatím poslední dodávka třech strojů probíhala na konci roku 2020 a v první polovině roku 2021. Pětiosé centrum Vortex s novým řídicím systémem bylo následováno dvěma horizontálními centry HCN rozdílných velikostí, z nichž jedno disponuje osou C a plynulým stolem. Historicky jsou zde v provozu soustružnické stroje pro celou řadu rotačních dílů nápravy.

Výrobní technologie jsou sestaveny tak, že umožňují v podstatě z polotovaru nebo z odlitku či výkovku obrobit jakýkoliv dílec pro různé modifikace stávajícího výrobního programu ADS, jako např. díly náprav a převodovek, skříně kolových redukcí, ramena pérování. Skříně převodovek jsou buď složeny ze dvou dílů, nebo tzv. tunelové konstrukce se vstupním otvorem.

V prototypové části využívají v ADS aditivní technologie, ale pro běžnou výrobu pro ně Vilém Neuman zatím nevidí uplatnění. Příkladem využití byla výroba prototypu elektrického pohonného modulu.

„Jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli a zůstali nadále věrni značce Mazak, je kvalita výrobku a jeho minimální poruchovost,“ říká majitel společnosti ADS Vilém Neuman (vpravo) a Petr Láznička, obchodní zástupce společnosti Mazak, k tomu dodává: „Pro nás je servisní přístup v postprodejní fázi klíčový. Každý prostoj ve výrobě je pro našeho zákazníka ztrátovým.“
(Foto: autor)

Partnerství ADS & Mazak

Původně zde obráběli na třech velmi tuhých a robustních horizontálních centrech Hüller Hille, za které následně hledali generační obměnu. „Stroje Mazak byly po technické stránce ideální volbou ze všech posuzovaných strojů. I přístup Mazaku byl k nám velmi vstřícný,“ vzpomíná pan Neuman na první výběrová řízení strojů nahrazující tato horizontální centra. Ve fázi hrubování je třeba velkých objemů úběru a technologie strojů Vortex a HCN prý v tomto plně vyhovují. Aktuálně jsou technologie Mazak ve zdejším třískovém obrábění dominantní. Spolupráce je podle slov pana Neumana na vysoce profesionální a přátelské úrovni. Vytváříme kulturu firmy a vybíráme si podobné subjekty do spolupráce. „Mazak je součástí našeho příběhu, a i jim vděčíme za nás úspěch,“ řekl mi pan Neuman a pokračoval: „Jsem technik a v případě strojů Mazak oceňuji kombinaci technického řešení, kvality provedení, kompaktnosti rozměrů, stability procesu, čistoty tvarování, designu a příznivé ceny.

Petr Láznička k tomu uvádí: „Volba technologie horizontálních center s sebou nese automatizaci v podobě dvoupaletové výměny. Jelikož se jedná o komplexní tvarově složité dílce, často odlitky a výkovky komplikovaně upínané, je paletizace žádaná z důvodu překrývání upínacích časů. Jelikož se zde převážně obrábějí dílce z litiny, bylo třeba do okruhu vysokotlakého chlazení předřadit filtry pro zbavení emulze odpadního materiálu v podobě jemného prachu.

Servisní přístup dodavatele v postprodejní fázi je klíčový a je pro provozovatele mj. určitou garancí eliminace prostojů ve výrobě. Na udržení strojní technologie v chodu po stránce mechaniky reaguje napřímo servisní oddělení a v případě SW záležitostí se např. řeší doladění postprocesoru a využívání nových cyklů. Zde je silná podpora ze strany aplikačních inženýrů Mazak. Vilém Neuman otázku servisu komentuje následovně: „Postprodejní přístup je na velmi vysoké úrovni, a u takového typu produktu to i považuji za samozřejmost. Jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli a zůstali nadále věrni značce Mazak, je kvalita výrobku a jeho minimální poruchovost. Je hezké mít prodlouženou záruku třeba na vřeteno, ale klíčové přeci je předcházet závadám a eliminovat je. Stroje jsou dobré konstrukce, kvalitn výroby a řízení, spolehlivé elektroniky – to vše vytváří komplex spolehlivého produktu, a to mě jako ředitele zajímá nejvíce.

Další strategie

V této chvíli stojíme před započetím stavby haly č. 3, která by měla vyřešit aktuální požadavky na potřebné rozšíření montážní plochy. Další rozvoj firmy v horizontu 10 let je již ale plánovaný v externí lokalitě. Zdejší možnosti expanze již byly vyčerpány,“ odpovídá mi Vilém Neuman na dotaz ohledně budoucí podoby jeho firmy. Ze stávajících 120 lidí předpokládá do roku 2030 navýšit počet pracovníků na cca 300. Ale klíčové je, jak se bude vyvíjet trh a jejich pozice na něm. To však na rozdíl od podoby firmy jako takové neovlivní. Díky dobrému jménu v regionu a pracovním podmínkám nemají obecně problém v náboru nových lidí, jelikož zdejší práce je pestrá a zajímavá. V době cyklických poklesů jsou schopni si udržet klíčové odborníky. A to společně s finálním produktem vysoké hodnoty v zákaznické diverzitě zaručuje potřebnou stabilitu podnikání. Držíme Vilému Neumanovi a celému jeho týmu palce na jeho další cestě.

Rodina Neumanů je již po třetí generaci věrna strojírenství. Vnuk Ladislava, legendárního konstruktéra Tatry 815, právě dokončuje FSI na VUT v Brně a uvažuje o plném pracovním zapojení do firmy svého otce Viléma. V rámci svých brigád pro firmu pracuje jako konstruktér a obchodní zástupce na výstavách. Vedle zájmu o motorová vozidla jej se svým otcem pojí i společné sportovní aktivity jako například skialpinismus či horská turistika.
(Foto: archiv V. Neumana)
Vydání #9
Firmy
Yamazaki Mazak

Společnost byla založena v roce 1919 ve městě Nagoja v Japonsku. Nyní má po celém světě více než 8 300 zaměstnanců. Společnost má 10 stávajících výrobních závodů, z nichž pět je v Japonsku, a dále jsou výrobní provozy ve Spojených státech, Spojeném království, Singapuru a v Číně. Mezi výrobky patří stroje pro provádění několika operací současně, CNC soustružnická centra, vertikální a horizontální obráběcí centra, CNC laserové řezací stroje, flexibilní výrobní systémy (FMS), CAD/CAM produkty a software pro řízení továren. Společnost otevřela také jedno Technologické centrum v Praze s názvem Yamazaki Mazak Central Europe. To zákazníkům poskytuje příležitost vidět nejnovější technologie a inovace společnosti Mazak na vlastní oči.

Číst dál
ADS Advanced Design Solution

Projekční a výrobní firma na poli speciálních pohonných systémů pro terénní vozidla. Produktová řada ADS je dobře známa a používána mnoha OEM výrobci jak v Evropě, tak i v Asii nebo na  Středním východě. ADS nabízí ucelenou řadu produktů přinášející osvědčené pohonné systémy, nejlepší výkon ve své třídě a partnerství se silnými zákazníky. Zákazník si může vybrat mezi standartními produkty s modulární konstrukcí a jejich mnoha variantami, na míru upravenými produkty nebo zcela nově vyvinutými podle požadavků zákazníka.Produkty ADS mají sofistikovanou konstrukci, skvělé parametry a čistý vzhled.

Číst dál
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Hodnoty rodinného podnikání

S Miroslavem Vehovským jsem se poprvé setkal před necelými šesti lety v Lovani nedaleko Bruselu při příležitosti slavnostního otevření automatizovaného skladu náhradních dílů společnosti Yamazaki Mazak, které je firma pana Vehovského klíčovým zákazníkem. V nejednom případě instalovali v Oticích u Opavy nový typ stroje jako jedni z prvních v Evropě.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit