Témata
Reklama

Produktivní řešení pro výrobu automobilů

Jak je možné komplexní automobilové konstrukční díly vyrábět ještě efektivněji a jakou roli při tom hraje digitalizace výrobních prostředků? Odpovědi na tyto otázky má skupina Emag připravené pro letošní AMB, který se odehraje ve dnech od 18. do 22. září ve Stuttgartu.

Konstruktéři zde představí použití několika řešení High-Performance. Kromě jiného také dvouvřetenový vertikální soustruh pick-up VL 1 TWIN pro výrobu ozubených kol, vaček, pouzder a mnoha dalšího. Tento soustruh je vybaven dvěma hlavními vřeteny, pomocí kterých je možné současně obrábět dva stejné díly. Díky tomu masivně stoupá výkonnost a klesají náklady na díl.

Dalším důležitým tématem společnosti Emag na veletrhu bude postupující digitalizace výrobní technologie. Specialisté tak představí zdokonalená softwarová řešení, pomocí kterých je možné výrobu cíleně kontrolovat a analyzovat. V určeném prostoru mohou návštěvníci tyto webové aplikace otestovat. To se týká také nové servisní aplikace. Je k dispozici pro všechny stroje Emag a usnadňuje navázání kontaktu se servisem Emag v případě technických problémů nebo v případě dotazů na náhradní díly.

Reklama
Reklama

Dynamika, přesnost a bezpečnost

Stroj VL 1 TWIN pro díly o průměru až 75 milimetrů udává svou kvalitou v jisté míře směr veletržní prezentace firmy Emag, která se stejně jako u stroje soustředí na dynamiku, přesnost a procesní bezpečnost obecně. U soustruhu VL 1 TWIN to zajišťují dvě pracovní vřetena pick-up (9,9 kW / 136 Nm při 40% ED), pomocí kterých jsou z dopravního pásu odebrány dva stejné obrobky, přemístěny do pracovního prostoru a současně obráběny. Díky tomu se zdvojnásobí výkonnost. Důležité: průměr a délku (směr X/Z) obou dílů je možné nezávisle na sobě korigovat, protože vřeteníky lze zcela nezávisle pohybovat.

Pomocí vertikálního soustruhu pick-up VL 1 TWIN je možné obrábět dva stejné díly současně.

Další dynamiku, přesnost opakování a práci v paralelním procesu zajistí lineární motor v ose X v kombinaci s přímým odměřovacím systémem (pravítka). Masivní lože stroje z polymerbetonu Mineralit a také válečková ložiska velikosti 45 zajišťují potřebnou stabilitu během soustružení.

„Kromě toho můžeme pomocí vlastního systému TrackMotion Emag propojit několik soustruhů VL 1 TWIN nebo stroj použít v multitechnologických výrobních linkách,“ vysvětluje Björn Svatek, Sales & Marketing Director Modular Solutions u společnosti Emag. „Tímto způsobem vznikají s vysokou procesní bezpečností kompletní vačkové kusy, planetová nebo středová kola, pouzdra nebo kroužky pro valivá ložiska.“

Pohled do pracovního prostoru: Díky dvěma pracovním vřetenům pick-up se zdvojnásobí výkonnost.

Na cestě k „Smart Factory“

Dalším vrcholem veletrhu je prezentace různých softwarových nástrojů, pomocí kterých je možné výrobu řídit, předvídat a monitorovat. Např. webová aplikace „MultiMachineMonitor“ tak nabízí rychlý přehled všech strojů ve výrobě. Aplikace „MachineStatus“ (Stav stroje) přitom poskytuje ukazatele, které umožňují zpětné vazby na vaši produktivitu.

Obě aplikace jsme představili již na loňském veletrhu EMO. Velmi pozitivní zpětná vazba zákazníků byla pomocí při dalším cíleném vývoji,“ vysvětluje Rainer Seitz, vedoucí vývoje softwaru & IoT společnosti Emag. „Díky nim jsme například dále zjednodušili jejich obsluhu. Přehledně je možné znázornit také velký počet strojů a v diagramu je možné porovnávat údaje různých strojů. Výsledek nyní demonstrujeme na veletrhu AMB.“

Aplikace „MultiMachineMonitor“ nabízí rychlý přehled všech strojů ve výrobě. Její použití je na všech běžných koncových zařízeních.

Nový přínos u servisních otázek

Také servis je pro společnost Emag centrálním tématem na letošním veletrhu AMB – výrazně to dokazuje prezentace nové aplikace Emag ServicePlus pro chytré telefony a tabletové počítače. Usnadňuje komunikaci mezi uživatelem a pracovníkem servisu, např. při technických problémech. V takovém případě otevře obsluha stroje jednoduše aplikaci a naskenuje QR kód na stroji. Poté si pomocí softwaru vyžádá zpětné volání servisu nebo spustí dotaz na náhradní díl.

Existují dvě rozhodující přednosti,“ dodává Peter Strohm, projektový manager Global Service společnosti Emag. „Za prvé: naši technici ihned ví, o jaký stroj se jedná a znají přesně jeho konfiguraci. Za druhé: uživatel automaticky kontaktuje správnou kontaktní osobu. Obojí zajistí rychlost servisu.“

Kromě toho společnost Emag spouští aplikaci na přání s funkcí video-telefonu. Díky ní může obsluha stroje problém pomocí kamery naživo nahrát a ukázat ho servisnímu technikovi. Veškerá komunikace aplikace Emag ServicePlus probíhá prostřednictvím vlastního serveru Emag a splňuje náročné bezpečnostní standardy.

Aplikace ServicePlus usnadňuje komunikaci mezi uživatelem a pracovníkem servisu.

Skupina Emag v hale 4, stánek 4B51, předvede celou paletu svých technologií. Návštěvníci uvidí řadu výrobních řešení, které v různých oblastech použití zaručují kvalitu a efektivnost. S tím spojené procesy sahají od polotovaru až po konečné velmi přesné opracování – široké spektrum technologií skupiny EMAG to nakonec umožňuje.

Snadné propojení modulárních strojů

Jak snadné je zapojení strojů EMAG do výrobních linek, představují specialisté na příkladu „výroby řetězových kol“, který si můžete prohlédnout v této animaci:

Nejprve se vysypané polotovary roztřídí a automaticky přepraví k lince, ve dvouvřetenovém soustruhu typu VL 3 DUO probíhá soustružení ve dvou operacích. Poté proběhne přesné vysokorychlostní třískové obrábění odvalovací frézkou pick-up série VL 4 H. Pro celý proces je rozhodující synchronizovaná souhra automatizace Pick-up ve strojích s automatizačním systémem TrackMotion společnosti Emag. Nechtěné vedlejší časy, kdy stroj stojí, jsou tak sníženy na minimum. Společnost Emag představí oba stroje linky, VL3 DUO a VL 4 H, také na veletrhu AMB.

Emag, umístění na IMT 2018: pavilon P, stánek 120 (CZ.TECH Čelákovice)

hana.janisova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Přesné obrábění převodových kol osobních vozidel

Již po desetiletí je produkce převodovek charakterizována velkým množstvím kusů a extrémní kvalitou dílů. Avšak změny v oblasti trhu a techniky jsou v současnosti stále rychlejší, např. se zvyšuje počet převodových stupňů v automobilech, čímž roste objem vyráběných součástí. Současně posiluje konkurence díky asijským výrobcům. Jak mají konstruktéři převodovek u OEM výrobců a dodavatelů ve svých výrobních oblastech na tento vývoj reagovat?

Zajímavosti letošního MSV v Brně

Zájem firem je opět velmi vysoký, ve srovnání s rokem 2015, kdy měl veletrh stejnou skladbu, se očekává o sto firem více. Evidováno je 1 630 vystavujících firem z 28 zemí. Přibližně polovina vystavovatelů opět přijede ze zahraničí, nejvíce jako tradičně z Německa. Zajímavé je, že téměř pětina německých firem bude na MSV vystavovat poprvé.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Související články
Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Czechbus 2018

Na výstavišti v Praze-Holešovicích ve dnech 20-22. listopadu proběhl 8. ročník veletrhu Czechbus, který představil nejnovější vozidla pro městskou, linkovou i dálkovou osobní dopravu od tuzemských i zahraničních výrobců, jakož i garážovou a servisní techniku, komponenty pro autobusy a informační technologie. Jak již bývá tradicí, nechyběly ani vzorně renovované autobusové veterány.

Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají obchodní zástupce pro ČR a SR společnosti Maximator Hochdrucktechnik GmbH Ing. Lukáš Starý a Sales Engineer společnosti Renold Gears Jaroslav Edlinger, M.A.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Sektor obráběcích a tvářecích strojů doma i ve světě

Výroba obráběcích a tvářecích strojů představuje tradiční obor, který se po dlouhá desetiletí u nás těší velké oblibě a zastává zde jednu ze zásadních rolí inovačních procesů. Zároveň je to ale i obor (zejména sériově vyráběné stroje), který s minimálním zpožděním kopíruje celosvětový vývoj ekonomiky. 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit