Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Průmysl 4.0 jako výzva pro výrobní podniky
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Průmysl 4.0 jako výzva pro výrobní podniky

Pro výrobní firmy zůstává Průmysl 4.0 klíčovým tématem. Pokusme se tedy více objasnit, jaké změny s sebou tento trend nese, jaké přináší požadavky a co naopak výrobním firmám nabízí.

Jako Průmysl 4.0 se nejčastěji označuje postupná, nicméně rozsáhlá automatizace a robotizace a stejně tak neustálá on-line kontrola nad probíhajícími procesy a možnost do nich okamžitě zasahovat (agilita). Tato automatizace se přitom často týká i rutinní duševní práce, kterou dosud vykonávali lidé, a zahrnuje například některé kancelářské činnosti včetně správy IT. Co však znamená Průmysl 4.0 pro firmy z oblasti výroby a příbuzných oborů podnikání?


Ilustrační obrázek. (Zdroj: Fotolia)

Stírání hranic mezi doposud oddělenými procesy

Za jeden z hlavních efektů Průmyslu 4.0 lze považovat narušení hranic mezi dosud spíše oddělenými podnikovými systémy a procesy. Provoz tradičního oddělení podnikového IT včetně hlavních ekonomických informačních systémů dosud většinou nebyl příliš integrován s výrobními systémy (ICS, SCADA, „operations technology“ apod.). Business procesy, například prioritizace investic nebo vytváření nových obchodních modelů, probíhaly odděleně od výroby, ale i od procesů, jako je monitoring aktiv nebo prediktivní údržba.

Tato situace byla dána hlavně historickými důvody. Především ve zpracovatelském průmyslu se dosud používá obrovské množství systémů, které jsou zcela zastaralé – mohly být původně navrženy například pro provoz trvající 30–40 let. Navíc i bez přerušení provozu (odstávky a údržby) mohou takové systémy vydržet roky, takže jejich propojení s moderními technologiemi řazenými pod Průmysl 4.0 není mnohdy jednoduché. Například v leteckém průmyslu i jinde se dosud používají technické výkresy a značné množství další dokumentace, která se předává spolu s produkty v papírové podobě.

Jak souvisí Průmysl 4.0, internet věcí (IoT) a big data

Na druhé straně jsou průmyslové firmy již ve velké míře zasaženy postupem internetu věcí (IoT), kdy stále větší množství zařízení je vybaveno senzory. Takto generovaná data jsou na rozdíl od papírové dokumentace dobře dostupná, ale to neznamená, že je stávající systémy (pro big data apod.) dokážou „odemknout“ a získat z nich skutečný obchodní přínos.

Nasazení potřebných analytických procesů bude ještě nějakou dobu trvat a jejich zavedení se může lišit také podle toho, zda výrobní procesy probíhají procesně nebo diskrétně. Nicméně bez ohledu na to mají výrobní firmy v principu stejné požadavky a dobrou zprávou pro ně může být, že Siemens, Rockwell, Honeywell a Mitsubishi Electric a další největší dodavatelé průmyslových řídicích systémů (systémů pro projektování, průmyslovou automatizaci aj.) mají již své produkty otestovány tak, aby mohli zákazníkům technologie spojované s Průmyslem 4.0 zprostředkovat.

Data jako základ pro analýzy

Co si mají počít podniky, které v současnosti nemají možnost implementovat do svých továren tuto novou funkcionalitu? I bez všudypřítomných senzorů a nejnovějších systémů internetu věcí toho pro zlepšení procesů mohou stejně udělat hodně. Historicky až 90 % zachycených dat nebylo analyzováno. Systémy PIMS (Plant Information Management Systems, systémy pro správu dat a informací) shromažďují data z průmyslových procesů potřebná k monitoringu a řízení výroby. Právě data lze využít jako základ pro další analýzy, a to i takové, které se snaží zvyšovat výkonnost procesů a provádět další optimalizace ekonomického typu.
Velká data generovaná z výrobních procesů mohou podniky využívat již za stávající situace, když dají dohromady znalosti operátorů výroby a datových specialistů. Tímto způsobem se lze dostat k modelům o výkonnosti procesů, identifikovat trendy, předpovídat události a dále zvyšovat efektivitu výroby.

Průmysl 4.0 ale současně znamená také proudění dat od zákazníků. Je třeba analyzovat, jaký vliv bude mít customizace (personalizace) produktů na objem výroby jednotlivých produktů a na požadovanou frekvenci dodávek/strukturu objednávek. Speciálně v Evropě bude změna chování spotřebitelů souviset zřejmě také se stárnutím populace. Všechny tyto znalosti bude třeba nějak získat a učinit z nich součást nových výrobních systémů.

Podporované technologie

Příkladem systémů pro Průmysl 4.0 mohou být produkty společnosti IFS, která již nyní ve výrobních firmách podporuje řadu metod výroby: inženýrský vývoj na zakázku (engineer-to-order), konfiguraci, výrobu a montáž na zakázku (configure, make, assemble-to-order), výrobu typu make-to-project, kusovou/dávkovou i sériovou výrobu (batch manufacturing, repetitive manufacturing).

V rámci systémů pro správu podnikových aktiv, které nabízí společnost IFS, jsou k dispozici i nástroje pro nové fyzické systémy a další vybavení, ať už jde o CNC stroje, nebo 3D tiskárny. Také tyto technologie úzce souvisejí s trendem nazývaným Průmysl 4.0.

IFS Applications

ERP software IFS Applications kombinuje přední technologii s jedinečnou znalostí řady průmyslových odvětví tak, aby svým uživatelům pomáhal držet krok s trendy, jako jsou internet věcí (IoT), digitální transformace, servitizace a individualizace. Nabízí komplexní funkce k optimalizaci firemních operací a také výjimečné uživatelské rozhraní, díky němuž budou zaměstnanci systém rádi používat.

Společnost InfoConsulting Czech, která působí v České republice jako hlavní partner společnosti IFS, poskytuje komplexní dodávky švédského ERP systému IFS Applications – od implementace přes špičkovou podporu až po kontinuální rozvoj podle potřeb zákazníka. Díky kombinaci špičkového produktu, týmu zkušených konzultantů a certifikovaných vývojářů pomáhá firmám snížit výdaje a zajistit vyšší produktivitu i zisk.

Dana Kovačovičová

https://infoconsulting.eu/cs/

Další články

Průmysl 4.0
Informační technologie/E-business

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: