Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Průmyslová automatizace a řízené pohybové mechanismy
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Průmyslová automatizace a řízené pohybové mechanismy

Komplexní řešení problematiky řízených pohybových mechanismů, manipulátorů a strojů v sobě zahrnuje obor mechatroniky slučující technické disciplíny z oblasti strojní, elektrotechnické a softwarové.

Příkladem mechatroniky v praxi mohou být stroje a zařízení americké společnosti Bodine z Bridgeportu, která vyrábí stavebnicový systém montážních a testovacích automatů, umožňujících komplexní automatizaci výrobních procesů vyžadujících rychlou a přesnou činnost v dlouhodobém pracovním tempu.

Montážní a testovací automaty Bodine

Základem zařízení je nosný rám se soustavou vaček na dvou společných hřídelích, které svým provedením a tvarem uvádějí v činnost pohybové mechanismy. Na systém může být připojeno 6 až 80 pracovišť, kde se vykonávají jednotlivé operace. Jedna vačková hřídel je umístěna nad pracovišti a druhá pod nimi, takže s výrobkem může být manipulováno z obou směrů. Mechanický přenos energie zajišťuje nejlepší způsob synchronizace, který tak umožní vysoké rychlosti operací. Typickým příkladem je jeden cyklus za 1 až 4 sekundy. Po ukončení operace je výrobek přesunut na další pracoviště. Modularita systému umožňuje snadnou výměnu používaných nástrojů či přeskupení stroje, a tím i případnou jednoduchou záměnu produkce. Konstrukční řešení celého mechanismu dokáže zajistit přesný a spolehlivý chod 24 hodin denně po 7 dní v týdnu s opakovatelností ± 0,05 mm. Příkladem výrobků, které jsou na těchto strojích montovány, mohou být karburátory, zapalovací svíčky, světla, patrony inkoustových tiskáren, zámky atd.
Přestože firma Bodine má ke svým základním strojům vyvinuty i patřičné nástroje, například pro lisování, obracení, přesun mezi pracovišti, ale i externí dopravník výrobků, je možno jednotlivá pracoviště celé sestavy doplnit o různorodé akční členy řešící konkrétní funkci montážního či testovacího kroku.

Akční členy Tecnomors

Jedním z výrobců vysoce kvalitních akčních členů s celosvětovou působností je italská firma Tecnomors produkující různorodé univerzální i speciální akční členy, které jsou začleňovány do robotizovaných pracovišť s vysokým stupněm spolehlivosti a pracovního výkonu.
Nejširší spektrum jejích výrobků tvoří chapadla. Dokáží uchopit součástku o několika gramech, ale i obrobek vážící několik metrických centů. Výrobek mohou uchopit zevnitř nebo zvenčí. Podle konstrukce mohou být dvou- nebo tříprstá, paralelní nebo úhlová, což poskytuje široké možnosti využití. Většina chapadel je pneumatická, vyráběna jsou i hydraulická, některá vyhovují oběma médiím.
Použitelnost chapadel lze rozšířit pomocí dalšího produktu této firmy - otočné jednotky. Po smontování těchto dvou elementů lze s manipulovaným obrobkem otáčet o úhel až 180°. Otočné jednotky jsou též vyráběny v řadě variant lišících se například způsobem spojení s ovládaným prvkem (talíř nebo hřídel), druhem pohonu jednotky (jeden či dva písty) a způsobem přenosu tlakového vzduchu do následujícího elementu, což je důležité např. pro kombinaci s chapadlem.
Dalším zajímavým produktem této řady jsou rychlovýměníky. Jedna, tzv. pevná část je trvale namontována na rameno robota a druhá, tzv. volná část se spolu s nástrojem snadno vymění podle požadavků výroby. Na obou částech jsou protikonektory, které zajišťují přenos tlakového média a elektrosignálů do nástroje. Byly vyvinuty i rychlovýměníky pro bodové sváření, jejichž protikonektory mohou přenášet až 200 A/600 V.
Firma Tecnomors vyrábí i kompenzátory umožňující vyrovnat nesouosost spojovaných elementů, ochranné jednotky signalizující nadměrný ohyb, torzi nebo osový tlak.

Aplikace montážních automatů

Aplikace výrobků firem Bodine a Tecnomors vyžaduje též vybavení dalšími komponenty z oblasti pneumatiky, senzoriky (různé typy snímačů, spínačů a měřicích sond), dále pak vybavení komplexní elektrovýzbroje obsahující elektroinstalaci vlastního stroje, elektrorozváděč vybavený příslušnými silovými a řídicími obvody, ale i řídicí systém s patřičným SW vyvinutým pro konkrétní aplikaci. Touto činností se zabývá firma ELPA Kupeček, která je současně výhradním technicko-obchodním zástupcem firem Bodine i Tecnomors pro ČR a SR.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: