Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Rodinné stříbro pro plasty
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Rodinné stříbro pro plasty

„Historie zavazuje, budoucnost motivuje.“ To je motto české rodinné strojírenské společnosti Chodos Chodov s tradicí dlouhou již 136 let. Firma kompletně vyrábí stroje a zařízení pod vlastní značkou CHODOS pro gumárenský a plastikářský průmysl, včetně příslušenství, tzv. pod jednou střechou. Firma má již od roku 1962 vlastní výrobní program, který konstrukční a technologické oddělení zabezpečuje a rozvíjí do současné doby.

Novodobá historie firmy je spojena především s vlastnickou změnou, která proběhla v roce 2013. V té době spolumajitel společnosti, Miroslav Černý starší, společně se svými syny, odkoupil podíly od původních spolumajitelů, a firma tak mohla vykročit na cestu skutečně rodinného podniku.

„Táta spojil svůj profesní život s Chodosem, pracuje ve firmě již přes 50 let, bratr nastoupil do firmy po absolvování strojní fakulty na ČVUT v Praze v roce 2000. Já jsem přišel v roce 2013, právě v souvislosti s majetkovou změnou,“ vzpomíná Ing. Miroslav Černý mladší, jeden z trojice jednatelů Chodosu a dodává: „V první fázi jsme provedli kompletní analýzu stavu společnosti se záměrem ihned efektivně optimalizovat veškeré náklady a na druhé straně jsme začali realizovat potřebné investice – začali jsme se rozhodovat jako rodina. Zaměřili jsme se na zlepšení kvality pracovního prostředí, sociálního zázemí a začali jsme se zabývat nutností obměny strojního vybavení nákupem nových technologií z důvodu zvýšení výrobní soběstačnosti a produktivity. Následně jsme zrealizovali projekt Úspory energie. Kompletně jsme zateplily objekty a změnili systém vytápění. Významné investice bychom nemohli nastartovat bez dotační podpory z EU.“

V současné době firma zaměstnává 220 zaměstnanců, čímž se řadí na horní hranici středních společností a dosud patří k největším zaměstnavatelům v regionu. Přes její velikost se firma snaží o vytváření rodinné atmosféry, což dokládá i fakt, že jednatelé znají většinu zaměstnanců křestním jménem.

„V rámci rodinného rozhodování je vše pružnější, je jednodušší cokoli řešit, protože máme jasný a společný zájem – dlouhodobou prosperitu,“ vysvětluje Miroslav Černý. „Společně se každodenně přímo podílíme na vedení firmy. Když se ráno sejdeme na poradě a na něčem se domluvíme, následně se záměr může operativně realizovat. Operativnost je naše výhoda především oproti firmám, jejichž vedení sídlí mimo naši zemi a procesy rozhodování mají zdlouhavější. Pružnější režim je k celkovému prospěchu zákazníků.“


Budoucnost majitelé Chodosu - (zleva) Daniel Černý, Miroslav Černý starší a Miroslav Černý mladší - spatřují právě v prohlubování rodinné atmosféry ve firmě.

Lahve i pneumatiky

Firma již od 60. let minulého století patří mezi významné výrobce strojů na zpracování pryže a plastů. Tyto stroje nacházely a nacházejí uplatnění v nejen v České republice, ale i v okolních zemích.

Z vlastních plastikářských strojů je výrobcem vyfukovacích automatů určených pro vyfukování dutých nádob, jako jsou lahve, kanystry, hračky atd. Na chodosáckých vyfukovacích automatech vyrábějí obaly také významní čeští výrobci, např. J. P. Plast Kyjov, Novoplast Liberec, Dixi Hlohovec, Polyplast Boleradice, Motoron Načeradec či Kamabe Valašské Klobouky. Vyrobené stroje byly exportovány také do stovek firem v Rusku a mnoha evropských zemích.

Pro potřeby gumárenského průmyslu zde byly desítky let vyráběny vulkanizační lisy v mechanickém provedení. Na nich pak byly vyráběny pneumatiky v pneumatikárnách zvučných jmen, jako je například Trelleborg-Mitas Praha, Trelleborg-Rubena Náchod, Continental Otrokovice či závody koncernu Bridgestone Europa.

Jednoduchost údržby

Další skupinu zdejší produkce tvoří extrudery na zpracování pryže a plastů. Ty jsou využívány jako stroje pro finální výrobek, ale mají i významnou ekologickou úlohu.

„Při procesu vyfukování nádob nabízíme možnost tzv. ‚průhledítka‘, které zajišťujeme také díky svým extrudérům,“ vysvětluje Daniel Černý a dodává: „A nabízíme samozřejmě také retrofit vlastních i cizích strojů.“

Zákazníci u strojů oceňují pověstnou jednoduchost řešení pro obsluhu i jednoduchou údržbu, což v praxi znamená, že zákazník, který zdejší stroje využívá, si často vystačí s vlastním oddělením údržby nebo případnou vzdálenou konzultací.
 

„Kromě výrobků, které nesou naši vlastní značku, dlouhodobě spolupracujeme s německou firmou Herbert. Podílíme se na výrobě dílů a celkové montáži. Firma Herbert je nositelem duševního vlastnictví. Vulkanizační lisy se expedují do celého světa pod značkou Herbert,“ říká Miroslav Černý.

Prostor ve výrobní hale je skutečně obrovský, a tak kromě výroby vlastních produktů firma rezervuje volné kapacity pro své dlouhodobé tuzemské i zahraniční obchodní partnery. „Zaměřujeme se na rozvíjení dlouhodobých seriózních obchodních vazeb s firmami, které ocení naši bezmála stoprocentní výrobní soběstačnost i nabídku specifických montážních prací,“ vysvětluje Daniel Černý.


Od roku 2013 pořídili noví majitelé k doplnění původního strojového parku například TruLaser 1030 a ohraňovací lis od firmy Trumpf a dvě CNC horizontální obráběcí centra TOS Varnsdorf.

Plně soběstační

Pověstné „zlaté české ručičky“, jimiž zdejší zaměstnanci skutečně disponují, jsou důvodem, proč výrobky Chodosu konkurují renomovaným zahraničním výrobcům.

Velmi důležitým aspektem je i výrobní soběstačnost. Je dána faktem, že zaměstnanci pokrývají prakticky celé spektrum profesí, které jsou potřebné při výrobě, a to včetně schopnosti provést záruční či pozáruční servis a případně okamžitě vyrobit náhradní díly.

„Dokonce i po 10, 20 nebo 40 letech užívání stroje,“ říká Ing. Daniel Černý, třetí jednatel firmy. „Jestliže se na nás obrátí zákazník, který má řadu let v užívání náš stroj a potřebuje opravu, najdeme dokumentaci a příslušný díl vyrobíme. Tímto také prezentujeme historickou výrobní kontinuitu a stabilitu. Zákazníci u nás mají dlouholetou servisní podporu. Svým zákazníkům také garantujeme původ použitých materiálů a fakt, že firma využívá subdodávky ověřených celosvětových dodavatelů.“

Rozsáhlá výrobní hala je již od doby svého vzniku koncepčně řešena v úhlopříčném uspořádání, odpovídající logistice strojírenské výroby. Proces začíná příjmem a dělením materiálu, pokračuje přípravou a svařováním, obráběním, tepelným zpracováním, lakováním, montáží a končí balením a expedicí. K dispozici jsou také specifická pracoviště elektro, pneumatiky a hydrauliky.

Od roku 2013 pořídili noví majitelé k doplnění původního strojového parku například TruLaser 1030 a ohraňovací lis od firmy Trumpf, dvě CNC horizontální obráběcí centra TOS Varnsdorf WHN 10, WHN 13, od firmy MAS soustruh MASTURN, SP 430 a SP 180. Dále modernizovali cementační a plynovou nitridační pec, která je svým objemem a možnostmi nitridování rozměrově nadměrných dílců bezkonkurenční. Mezi jednou z dalších významných technologií je hluboké vyvrtávání na jednoúčelovém vyvrtávacím stroji TBT. Stroj disponuje rozsahem vyvrtávaných průměrů ve standardu od 18 mm do 160 mm v až neskutečné maximální délce vyvrtávaných otvorů 3 000 mm do všech základních konstrukčních, ale rovněž chromových a nerezových ocelí s pevností do 1 100 MPa.


TRADICE, KTEROU PAMATUJEME

Výhradně na chodosáckých vyfukovacích automatech se vyfukovaly například klasické lahve na ocet nebo „citronek“, který je k vidění ještě dnes.

 


Ekologičnost i design

Chodos se vždy prezentoval poctivým přístupem k výrobě vlastních strojů. O jejich kvalitě proto svědčí i skutečnost, že některé jsou k dnešnímu dni v provozu i 40 let.

„Naše stroje jsou historicky odzkoušené, jsou ve výborné kondici a nejsou přetechnizované,“ s hrdostí konstatuje Miroslav Černý. „Jsou to pracanti, fachmani. Poctivé stroje, které určitě budou pracovat ještě za 20, 30 let... Funkčnost našich strojů je prioritní a zcela odpovídá moderním požadavkům, ale nyní se věnujeme oblasti designu. Například právě náš vyfukovací automat VA 521 čeká již velmi brzy nový ‚kabát‘. Jinak bude také vypadat náš univerzální granulovací stroj sloužící ke granulaci plastových strun, jehož výkon je vhodný pro různé typy extrudérů. A také všech 12 typů našich extrudérů bude předmětem designové změny. Podle našich představ by měly být ve stejném designu též veškeré periferie k našim strojům. Diskutujeme nyní toto téma s průmyslovým designérem. Design je dnes pro volbu stroje ze strany zákazníka také důležitý a my se snažíme reagovat na podněty.“

Vyfukovací automaty opouštějící výrobní haly však rozhodně nejsou jeden jako druhý. Zákazník totiž většinou už předem ví, co hodlá na stroji vyrábět a požadavky konzultuje přímo s našimi konstruktéry.

„Základní koncept vyfukovacích automatů je daný, ale specifické požadavky se přizpůsobí potřebám zákazníka,“ vysvětluje Miroslav Černý. „Hlavním parametrem je např. objem vyfukovaného výrobku. Výrobu přizpůsobujeme zcela požadavkům zákazníka a zákazník se může i účastnit přímo výrobního procesu. Tento postup tzv. montovny zajistit nemohou.“

Velmi aktuální a zajímavé pro firmy může být spojení vyfukovacího automatu a extrudéru nebo vstřikolisu a extrudéru. Důvod je jednoduchý: Ekologie a úspory. Ze strany EU vzrůstá tlak na ekologičnost výroby a na recyklaci. A právě extrudér, který je součástí regranulační linky je schopen hned na místě zpracovat přetoky nebo zmetky z výroby, je výborným řešením pro okamžité využití nutných odpadů. Nemusí se následně řešit odvozy a zpracování. Extrudér tento nepotřebný materiál zpracuje na granulát, který se zpětně může využít pro výrobu nových výrobků. V tom vidí majitelé velký potenciál. Již nyní se o recyklaci firmy zajímají a vzrůstá zájem o vstupní informace z oblasti recyklačních linek.


Rozsáhlá výrobní hala je již od doby svého vzniku koncepčně řešena v úhlopříčném uspořádání, odpovídající logistice strojírenské výroby.


POHLED DO HISTORIE

V loňském roce CHODOS oslavil hned trojí výročí: 135 let od založení strojírenství v Chodově, 50 let od registrace ochranné známky CHODOS a pět let od vzniku rodinné firmy.

Základ zdejší strojírenské výrobě položil v roce 1883 kovář Carl Gasch založením strojírenské firmy Carl Gasch Maschinenfabrik. Začal s výrobou jednoduchých strojů a zařízení dle potřeb regionu vyznačujícího se rozvojem těžby surovin a výroby porcelánu.

Již v roce 1905 měla firma zhruba 100 zaměstnanců. První světová válka byla samozřejmě ve znamení zbraní. Následovalo poválečné období prosperity, které přerušila další světová válka. Po ní dochází ke sloučení s dalšími chodovskými firmami a v roce 1948 je firma zestátněna a začleněna do Teplických strojíren.
Od roku 1950 byl závod zařazen do národního podniku Buzuluk Komárov. V Chodově však postupně dochází ke specializaci na současný strojírenský obor a k realizaci rozsáhlých dodávek strojů a zařízení do zemí bývalého východního bloku.

V roce 1968 byl podnik transformován na národní podnik CHODOS CHODOV a byla schválena nová ochranná známka, která je registrovaná a chráněna dodnes. V roce 1989 se společnost osamostatňuje a stává se státním podnikem. Ten byl v roce 1995 privatizován. V roce 2013 se stává rodinnou firmou.


Všechno je o lidech

Na zajištění výrobního programu z hlediska lidských zdrojů zde systematicky pracuje personální odbor a využívá originální náborové metody.

„Pro výrobu strojů a zařízení je totiž nutné zajistit odborný personál vysoké kvality, což není, vzhledem k situaci na trhu práce, snadný úkol,“ vysvětluje Štěpán Javůrek, vedoucí oddělení lidských zdrojů. „Momentálně pracujeme na dlouhodobé strategii i na aktuálních úkolech. Hledáme například vývojového konstruktéra. Můžeme nabídnout předání historického know-how výborných zkušených konstruktérů a práci na vlastním výrobním programu,“ a dodává: „Již rok rozvíjíme individuální spolupráci se školami a zavádíme vlastní koncept nazvaný trefně ‚Rodinná firma‘. Žáci mohou v naší firmě v rámci tohoto konceptu absolvovat odbornou praxi, přičemž si mohou vybrat svého odborného lektora. Může jím být třeba i jejich otec, strýc či rodinný známý, pokud je naším zaměstnancem. V případě, že žák absolvuje praxi a osvědčí se, obdrží lukrativnější nabídku pracovní smlouvy s vyšším nástupním platem než běžný absolvent školy.“

Budoucnost totiž majitelé Chodosu spatřují právě v prohlubování rodinné atmosféry ve firmě. „Za pět let jsme si ověřili, že rozvíjení osobních vztahů v rámci firmy je přínosné,“ říká Štěpán Javůrek.

„Pořádáme zde dny otevřených dveří, abychom ukázali i lidem mimo naši firmu, že firma žije, rozvíjí se a má dlouhodobou perspektivu,“ doplňuje Miroslav Černý. „A těší nás jejich zájem. Přišla sem třeba babička, která se zastavila u soustruhu a říkala, že tady strávila celý život.“


CHODOSÁK - MASKOT STOKRÁT JINAK

Populární postavičku, sestávající z dílů, které lze na vyfukovacích automatech, extrudérech a vulkanizačních lisech vyrábět, navrhl v roce 1974 Josef Bachmann. Pracoval ve firmě jako propagační grafik a designér a nechal se inspirovat figurkou Michelin. Účelem 23 cm vysoké figurky, usměvavého panáčka, vyráběné v nejrůznějších barevných odstínech, bylo testování nových vyfukovacích automatů. Chodosák byl využíván jako hračka pro děti, kasička a časem se stal předmětem sběratelského zájmu. Společnost Chodos se prezentuje Chodosákem jako oficiálním maskotem firmy.


Původním účelem figurky Chodosáka bylo testování nových vyfukovacích automatů.


NOVÁ HVĚZDA - VYFUKOVACÍ AUTOMAT VA 521

Firma je již od minulého století výrobcem vyfukovacích automatů určených pro vyfukování dutých těles o různých objemech. Těmito stroji lze zpracovávat termoplasty skupin PE-LD, PE-HD, PVC-U, PP a v některých případech také PET-G. Vyfukovací automaty mají celosvařovaný masivní a tuhý rám, který zaručuje vysokou přesnost zavedení trnu do formy a přesné nastavení dělicí roviny formy díky zdvojené synchronizaci zavírání formy. Masivnost a stabilita byla historicky a je stále oceňovaná jako velký benefit strojů.

Vyfukovací automat se skládá z vytlačovacího stroje, vyfukovací jednotky, hydraulického systému, pneumatického systému a řídicí části. Vyfukovací automaty jsou uspořádány jako jednoformové nebo dvouformové. Vyfukování je shora, pohyb vozíku forem je horizontální.

V roce 2017 byl vyroben VA 521, který je již pátou vývojovou řadou a který je první z nové řady vyfukovacích automatů VA 521 TYP 033 015 M001. Jde o moderní, výkonný, dvouformový stroj určený pro vyfukování dutých předmětů o jmenovitém objemu 1 litr. Konkrétní možnost výroby je určena rozměry upínacích ploch formy. Stroj je nabízen v elektrickém nebo hydraulicko-elektrickém provedení. V základním provedení je vybaven regulací síly stěny a dle zpracovávaného materiálu příslušným šnekem a vytlačovací hlavou. Stroj je uspořádán jako dvouformový, ale je možné tento vyfukovací automat dodat také v jednoformovém provedení.


VA 521 TYP 033 015 M001 je moderní, výkonný, dvouformový stroj určený pro vyfukování dutých předmětů o jmenovitém objemu 1 litr.
 


 Hana Janišová, Chodov

hana.janisova@mmspektrum.com
 

Další články

Automobilový průmysl
Renovace a údržba
Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: