Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Rychlá cesta od nápadu k výrobku
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Rychlá cesta od nápadu k výrobku

Proces přípravy výroby zabírá ve strojírenství často značné množství času a lidských zdrojů. Obzvláště v kusové a malosériové výrobě hraje jednoduchost a rychlost přípravy výroby významnou roli, neboť se často stává, že vlastní provedení výrobní operace je rychlejší a jednodušší než její příprava. Jedním z představitelů progresivního provedení frézování tvarových dílů jsou produkty firmy Hurco.

Heslem je jednoduchost

Hlavní přednosti jejího řídicího systému Ultimax tkví v dobře vypracovaném programování strojů, které je co nejjednodušší a snadno srozumitelné pro obsluhu. Hardware na bázi PC je také jednoduchý, s ponechaným prostorem pro zdokonalování a zrychlování. Celý systém je otevřen pro aplikace PC sítí i CAD/CAM systémů.
Dílenské programování se provádí přímo na stroji. Součástí systému Ultimax je komunikační software v češtině ovládaný prostřednictvím textového monitoru s dotykovou obrazovkou s názorně strukturovaným menu, pokyny a dotazy. Pomocí klávesnice se pak zadávají pouze číselné údaje. Programovat je možné i z neúplného výkresu, systém umí dopočítat neznámé parametry a předkládá obsluze všechna matematická řešení. Dialog obsluhy se systémem se provádí srozumitelným textem, kdy vlastní programování probíhá pomocí krátkých otázek. Nejsou nutné žádné znalosti G nebo M funkcí, provozovatel potřebuje pouze zadávat požadované údaje. Např. způsob obrábění (vrtání, řezání závitů, soustružení nebo frézování), nastavení v ose X a Y, počáteční rozměr v ose Z, hloubka ponoru v ose Z, čísla nástrojů a nutné standardní průběhy obrábění. Odpovědi zadá provozovatel tlačítkem vstupu programu a dotykem na obrazovce.

Bohatá knihovna cyklů

Pro ulehčení programování obsahuje Ultimax obsáhlou knihovnu podprogramů obráběcích cyklů a matematických výpočtů a sám dopočítává tvary. Např. pomocí funkce roztečná kružnice se vrtá požadovaný počet děr na roztečné kružnici. Šroubový pohyb může být realizován programováním kruhového oblouku v rovinách X - Y pod stoupáním v ose Z mezi bodem začátku a konce oblouku. Toto je potřebné např. pro orbitální frézování závitů. Vystružování nabízí tři cykly - normální vystružení, vystružení s orientací vřetene, vystružení s rychlým zpětným chodem suportu v ose Z. Dále je možno použít funkcí frézování rovinných ploch, vyplachování při vrtání, automatické řezání závitů, gravírování a dalších.
Systém pak také obsahuje množství podprogramů pro různé druhy obrábění, např. opakování (může být opakován tvar obrábění uvnitř jednoho nebo více obrobků), víceřezné obrábění (drážky nebo výřezy mohou být frézovány více řezy bez doplňkových dat), rotace, kopírování, zrcadlení, změna měřítka, současné tří- až pětiosé polohování, plná tříosá lineární a kruhová interpolace atd.

Ruční ukládání dat

Odděleně od vložení dat pro obrábění se ve zvláštních blocích paměti zadávají data pro nástroje a obrobky. Všechna data v obráběcím programu se automaticky přepočítávají popřípadě vztahují na referenční bod definovaný ve vložených datech jako uspořádaný obrobek. Během ustavování obrobku může být stanovena bezpečnostní zóna k zamezení kolizí a stůl může být odsunut do výchozí polohy. Vložená data uspořádání nářadí dovolují optimalizaci potřebného nářadí. Může být programováno a automaticky kalibrováno až 99 různých nástrojů. K tomu stačí zadat pouze řeznou rychlost, posuv na zub, počet řezů a průměr nástroje.

Jednoduše z CADu

Programování dílu z výkresu zhotoveného CAD systémem je při použití softwaru Hurco jednoduché. Výkres ve formátu .dxf se načte do systému z diskety nebo přes port RS 232 a objeví se kompletní na obrazovce. Po vymazání popisků a textu se zbylá kontura ihned přenáší pomocí grafické obrazovky a trackballu do programu. Obsluha určuje pouze typ obrábění (frézování vně či zevnitř, vrtání, vyvrtávání, závitování, vystružování) a použitý nástroj. Přímo na stroji je pak možno programovat i jednodušší 3D tvary, třeba tzv. přímkové prostorové plochy posouváním nebo rotací vytvořené kontury, např. pro formy nebo lisovací nástroje.
Propojení s CAD/CAM systémem lze realizovat buď port kabelem pro přesouvání programů oběma směry pomocí postprocesoru Ultimax v CAD/CAM systému, nebo propojením systému stroje do sítě s CAD/CAM pomocí běžné síťové karty počítače. Tímto způsobem je možné systém stroje připojit jako pracovní stanici a programovat i ovládat stroj DNC. Zhotovení naprogramovaného tvaru na tuhém stroji pomocí progresivních nástrojů je už otázkou automatické práce stroje.

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: