Témata
Foto: autor

Tentokrát jsme se za reportáží vypravili do severovýchodního cípu Čech. Navštívili jsme výrobní závod Wikov MGI v Hronově, kde jsme se setkali se zástupci společnosti Walter CZ, která tomuto výrobci velkých průmyslových převodovek dodává řezné nástroje.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

V zasedací místnosti nové administrativní budovy společnosti Wikov MGI nás uvítal marketingový ředitel Martin Sychrovský. Ještě než jsme se společně vydali na prohlídku výrobních hal, seznámil nás s historií firmy a představil nám její výrobní program a současnou situaci.

Regionální obchodní zástupce firmy Walter CZ Jakub Čtvrtečka (vlevo) a Jaromír Beran, vedoucí seřizovacího pracoviště ve společnosti Wikov MGI, u soustruhu CTX 1250 Gamma. (Foto: autor)

Novodobá historie tradiční strojírny

Tradice strojírenské výroby v Hronově sahá až do konce 19. století. Moderní historie současné společnosti Wikov MGI se však začala psát až po roce 2000. V roce 2002 současný majitel Martin Wichterle, potomek zakladatele legendární značky Wikov, začal znovu budovat rodinný podnik a investoval do nákupu několika významných strojírenských závodů. Jedním z nich byl výrobní závod ČKD Hronov, který byl v roce 2004 pod novým jménem Wikov MGI (MGI znamená Mechanical Gear Industry) začleněn do skupiny Wikov Industry. Do této skupiny dnes patří také plzeňský závod Wikov Gear (dříve Škoda Gear), závod Wikov Sázavan (dříve Strojírny Sázavan) ve Zruči nad Sázavou a další podniky, včetně německé firmy Gmeinder, která vyrábí převodovky pro kolejová vozidla.

Citové investice Martina Wichterleho

Vnuk vynálezce kontaktních čoček Martin Wichterle podniká více než 30 let. Začínal ve strojírenství, kde se mu podařilo vybudovat impérium na výrobu převodovek. Před pěti lety se vrhl na záchranu zkrachovalých českých skláren. Jak se mu v této oblasti daří, jaké má zkušenosti s nástupnictvím a co pro něj znamená zdravá firma, úspěch a peníze? O tom a dalších tématech jsme si povídali v našem rozhovoru, který Martin Wichterle poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Hronovský závod Wikov MGI je se svým miliardovým ročním obratem a s přibližně 380 zaměstnanci v současnosti největší součástí skupiny Wikov. Jako nástupce původního výrobce průmyslových převodovek ČKD se zabývá vývojem a výrobou nových převodovek a zároveň dodává originální náhradní díly k převodovkám nesoucím značku ČKD, k nimž také nabízí kompletní servis v podobě údržby, upgradů a generálních oprav.

Novou sortu soustružnických destiček Tiger·tec Gold ve Wikovu testovali déle než půl roku. (Zdroj: Walter)

Boom větrných elektráren

V roce 2008 firma investovala do výstavby nové haly a nakoupila velké stroje, aby mohla zahájit výrobu převodovek pro větrné elektrárny ve velkém objemu. Ukázalo se však, že aby naplnila rostoucí požadavky zákazníků, musela by zrušit veškerou ostatní výrobu. Majitel se rozhodl raději omezit výrobu převodovek pro větrné elektrárny, aby zachoval ty ostatní. To se ukázalo jako prozíravé rozhodnutí, když se zanedlouho potom výroba větrných elektráren začala z Evropy přesouvat do Číny.

Široké pole působnosti

Firma Wikov MGI dnes vyrábí převodovky pro zákazníky z různých průmyslových odvětví. Kromě výrobců kolejových vozidel, jejichž zakázky tvoří přibližně polovinu obratu firmy, jde o energetické strojírenství (Wikov MGI vyrábí převodovky pro větrné, vodní, a dokonce i přílivové elektrárny), gumárenství (mixéry a extrudéry) a drtiče na recyklaci různých materiálů. Široký záběr dává firmě stabilitu. Mezi hlavními odběrateli jsou například výrobci kolejových vozidel Škoda Transportation, Pesa a Alstom, z oboru metalurgie firmy Primetals a Friedrich Kocks a z gumárenského průmyslu většina světových výrobců pneumatik a také výrobci gumárenských mixérů.

Reklama
Reklama

V současné době Wikov MGI nakupuje nové stroje s paletovými zakladači a s automatizací, které umožňují efektivní výrobu větších sérií převodovek pro kolejová vozidla. Zároveň probíhá transformace ze zakázkové výroby speciálních převodovek na výrobu převodovek katalogových. Cílem je využít hotové díly a polotovary vyrobené na sklad a zkrátit dodací lhůty.

Konstrukce, výzkum a vývoj

Firma Wikov MGI má také vlastní konstrukční oddělení. Tým konstruktérů zpracovává konstrukční řešení – na základě požadavků od zákazníka převodovku navrhnou a vytvoří výkresy pro technologii a výrobu.

Společnost disponuje několika zkušebnami, včetně unikátního zařízení na testování pohonů pro kolejová vozidla, umožňujícího simulovat téměř reálné podmínky provozu, včetně dynamického zatížení.

Výzkumný tým vyvinul vlastní systém vzdálené diagnostiky převodovek. Systém nazvaný WiGuard je preventivní a diagnostický nástroj, který lze přikoupit k větším převodovkám. Systém prostřednictvím sady čidel online sleduje vibrace, teplotu, otáčky, kvalitu oleje a další veličiny, a dokáže ochránit převodovku proti kritickým provozním podmínkám a prodloužit její životnost.

Areál hronovské firmy Wikov MGI se od roku 2014 může pochlubit novou administrativní budovou a velkým parkovištěm. (Zdroj: Wikov)

Jak sehnat lidi

Přibližně před 10 lety se firma Wikov MGI začala potýkat s nedostatkem zaměstnanců. Mimo jiné proto, že v sousedních okresech jsou dva závody společnosti Škoda Auto (ve Vrchlabí a v Kvasinách), které spolu s řadou svých subdodavatelů působí na pracovní trh v regionu jako silné magnety. Nabízelo se řešení této situace pomocí agenturních zaměstnanců nebo zahraničních pracovníků, ve Wikovu se však rozhodli jinak: V nově upraveném areálu uspořádali v září 2014 pro veřejnost velkolepý den otevřených dveří a v regionu spustili náborovou kampaň propojenou se sociálními sítěmi. Díky této akci se podařilo do závodu získat potřebný počet nových zaměstnanců z okolí. Společnost pravidelně podporuje kulturní, sportovní a charitativní akce a služby moderní kantýny nabízí též místním občanům a okolním firmám. Funguje také spolupráce se školami v regionu, především s hronovskou průmyslovkou, jejímž studentům firma umožňuje vykonávat odbornou praxi a nabízí stipendia.

Původní firma Wikov vyráběla také automobily. Rekonstruované vozy ze sbírky současného majitele společnosti zdobí vstupní halu. Tento automobil Wikov 7-28 „Sport“ byl vyroben v závodě Prostějovské továrny na stroje Wichterle & Kovářík v roce 1930. (Foto: autor)

Nástroje od firmy Walter

Po úvodním seznámení se nás ujal Jaromír Beran, vedoucí seřizovacího pracoviště ve společnosti Wikov MGI, a společně s regionálním obchodním zástupcem firmy Walter CZ Jakubem Čtvrtečkou nám přiblížili detaily vzájemné spolupráce. Ta se datuje už od doby, kdy hronovský závod měl ještě značku ČKD.

Dnes ve Wikovu používají řezné nástroje značky Walter při řadě operací, především při soustružení, závitování a také vrtání. Obrábějí se zde různé materiály (od měkkých, svařitelných ocelí až po zušlechtěné oceli s tvrdostí 40–45 HRC a také litina) a nejde tu o velké série, tvary obrobků se často mění. Aby nástroje dokázaly takto širokou škálu operací zvládnout a mohly být použity v různých podmínkách, musí být co nejuniverzálnější. Proto Wikov nakupuje převážně univerzální nástroje z katalogové nabídky výrobců, pouze v ojedinělých případech se vyplatí objednat speciální nástroj, navržený a vyrobený pro konkrétní operaci.

Co se týče konkrétních nástrojů, ve Wikovu se osvědčily například závitová fréza TC620 Supreme, univerzální vrtáky Titex DC170 a soustružnické destičky Tiger·tec Gold.

Reklama

Základem je dobrá spolupráce

„Hronovská strojírna spolupracuje s firmou Walter už od 90. let. Kvalita a rychlost dodávek je dnes standardem u všech našich dodavatelů, proto je třeba zohlednit i další aspekty, jako jsou vstřícnost, podpora aplikačních techniků a schopnost rychle řešit problémy. Shrnul bych to slovy dobrá spolupráce. Navíc firma Walter nám má vždy co nového nabídnout. Pravidelně přichází s novinkami, které nám pomáhají zvyšovat efektivitu výroby, abychom obstáli v náročném konkurenčním prostředí,“ popisuje spolupráci s firmou Walter CZ Jaromír Beran. „Walter nám dodává nástroje na soustružení, závitování i vrtání. Soustružnické nástroje od Waltru používáme už od počátku. Nedávno jsme úspěšně otestovali univerzální vrtáky Titex DC170, které se velmi osvědčily, a v nejbližší době se chystáme testovat nové nástroje na rohové frézování.“

Jakub Čtvrtečka slova o dobré spolupráci potvrzuje a dodává: „Wikov je pro nás nejen významný zákazník a dobrá reference, ale především perspektivní partner, který nám dává možnost spolupráci dále rozšiřovat. Oceňujeme i možnost testovat nové nástroje přímo ve výrobě, a získávat tak cennou zpětnou vazbu pro naše vývojové oddělení, které sídlí v Německu. Vývojáři pak tyto poznatky využívají při návrhu dalších generací nástrojů. Například novou sortu soustružnických destiček Tiger·tec Gold jsme ve Wikovu společně testovali déle než půl roku. Zdaleka ne každý zákazník je schopen a ochoten nám takovou možnost nabídnout.“

Základní součástí převodových skříní jsou ozubená kola. Ve výrobních halách firmy Wikov MGI na ně narazíte na každém kroku. (Foto: autor)

Testování něco stojí, ale vyplatí se

O testech nových nástrojů hovoří i Jaromír Beran: „Není to jednoduchá věc – na testy musíme vyčlenit strojový čas a zaplatit musíme také lidi. To představuje náklady navíc. Testování je však i v našem zájmu; výsledky nám poskytují užitečné informace o budoucím využití nástrojů, o jejich životnosti a řezných parametrech. Díky těmto znalostem pak dokážeme optimalizovat výrobní procesy a plně využít vlastnosti testovaných nástrojů, což nám ve výsledku přináší úspory a lepší efektivitu i produktivitu. Tak tomu bylo právě v případě destiček Tiger·tec Gold, které v testech prokázaly lepší parametry jak ve srovnání s předchozí generací nástrojů značky Walter, tak oproti nástrojům konkurenčním.“

Ve spolupráci je síla

Opět jsme se přesvědčili o tom, že jedno z tajemství úspěchu spočívá ve schopnosti spolupracovat a budovat dlouhodobé dobré vztahy založené na férovém přístupu a vzájemné důvěře. Společnosti Walter a Wikov, přesněji řečeno lidé v těchto firmách, takové partnerství budují a užitek z něj mají všichni. Přejeme jim, aby se dobrou spolupráci dařilo dále rozvíjet a aby toho užitku bylo co nejvíce.

Walter CZ
Společnost Walter naši čtenáři dobře znají, o tomto tradičním výrobci řezných nástrojů píšeme poměrně často. Specialista na obrábění nabízí obsáhlý sortiment přesných nástrojů pro frézování, soustružení, vrtání a závitování. Firmu založil v roce 1919 německý technik, metalurg a výzkumník Richard Walter, který mimo jiné vynalezl slitinu slinutého karbidu wolframu. Společnost Walter AG má už více než 30 let pobočku v České republice.
Pobočka společnosti Walter v České republice sídlí v jihomoravské Kuřimi.
(Zdroj: Walter CZ)

Související články
V Ostravě vznikají díly pro podmořskou těžbu ropy

Historie společnosti V-NASS sahá do roku 1917. Po 2. svštové válce se stala nástrojárnou podniku Vítkovice. Pod současným názvem je známa od roku 1997, kdy byla privatizována a postupně přeměněna n azakázkovou obrobnu, která se specializuje na přesnou a technologicky náročnou výrobu strojních dílů.

Made in Česko: Výzkum a vývoj napříč prostorem i časem

Pro celou řadu českých firem se v posledních letech staly významným zdrojem financí dotace. A není žádným tajemstvím, že existují i subjekty, které se získávání finanční podpory od státu věnují doslova programově. Mění se tak kauzalita a důsledek předchází příčinu – „potřebujeme peníze, tak vymyslíme výzkumný projekt podle programu, který je zrovna aktuální.“ Naštěstí existují také i zdravé firmy a v jejich vedení gentlemani průmyslu, kteří dodržují pravidla hry a dotace opravdu férově využívají ke zvyšování konkurenceschopnosti firem i produktů.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Související články
Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Energetický management v průmyslové praxi

Téma hospodaření s energií je pro představitele průmyslových podniků zajímavé v každé době. O to více v současnosti, kdy cestou k úspěchu na trhu je hledání úspor ve vlastních provozech. Jednou z možností, jak dosáhnout nejen jednorázových, ale zejména dlouhodobých a trvalých cílů v oblasti snižování spotřeby energií, je energetický management.

Obrábět stejně za méně - Energetická efektivita obráběcích strojů

Energetická efektivita výrobních strojů - ekodesign, má čím dál větší význam. Na světových výstavách v čele s EMO Hannover 2013 byla patrná snaha výrobců nabídnout zákazníkovi nejen stroj s potřebnými užitnými vlastnostmi, ale i stroj pracující energeticky úsporně. Je také patrná vyšší informovanost zákazníků a do obecného povědomí se dostává čím dál více informací o řešeních, která zajišťují stejné užitné vlastnosti při snížené spotřebě energie.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit