Témata
Reklama

Snížení energetické náročnosti výroby díky digitalizaci

Digitální transformace výroby je současným největším trendem nejenom v oblasti průmyslu. Přechod na nové, modernější technologie napříč jednotlivými odvětvími, od automobilového průmyslu přes stavebnictví až po farmacii, se závratným tempem zrychluje.

Firmy, které jsou schopny rychle reagovat na změny, jež přináší digitální transformace, včetně zavádění nových technologií, budou v následujících letech disponovat celou řadou výhod oproti své konkurenci. Dodání kvalitního výrobku za konkurenceschopnou cenu je nyní již automatickým požadavkem všech zákazníků. Pro jejich získání a udržení se bude muset každý podnik snažit nabídnout ještě něco navíc. Jedná se zejména o rychlou a automatizovanou komunikaci s dodavateli a odběrateli, rychlejší uvedení produktů na trh, větší míru flexibility, vyšší kvalitu, rostoucí efektivitu i zvýšení bezpečnosti. V některých oblastech pak i širší možnost specifikace výrobků a služeb dle přání zákazníka.

V průmyslové výrobě lze nalézt uplatnění technologie internetu věcí (IoT), cloudových technologií digitálních dvojčat či sdílení dat především v oblasti optimalizace provozu a snížení nákladů. Nasazuje se ke vzdálenému monitoringu aktuálního stavu strojů, výroby či jednotlivých produktů, k propojení jednotlivých procesů a sledování jejich efektivity, k prediktivní údržbě a správě objektů.

Reklama
Reklama

Dveře k Průmyslu 4.0 otevřeny

Potřebu digitalizovat a automatizovat výrobu a přenést podniky do éry Průmyslu 4.0 k zajištění dostatečné konkurenceschopnosti v porovnání se světovou konkurencí vnímá i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které za tímto účelem poskytuje finanční podporu v podobě dotačního programu Technologie – Průmysl 4.0 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK).

Podstatou tohoto dotačního titulu je podpora projektů zaměřených na digitální transformaci společností. Cílem dotačního programu je napomoci společnostem integrovat pomocí různých modulů informačních systémů všechny nebo většinu podnikové činnosti, především pak plánování a řízení výroby, skladování, nákup, prodej, finanční řízení, účetnictví, personalistiku apod. Výstupem projektů je pak pořízení nových strojů a technologií, které musí být propojeny se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem. Nejčastěji se jedná o ERP, MES či MIS.

O podporu mohou žádat malé a střední podniky působící ve zpracovatelském průmyslu, které mají za sebou minimálně dvouletou historii. V tomto programu lze čerpat dotaci v rozmezí 1–40 mil. Kč. V rámci komplexní poradenské činnosti nabízí společnost 201 consulting svým zákazníkům bezplatné předběžné posouzení investičního záměru, ověření přijatelnosti a bodovou optimalizaci projektu v souladu s hodnoticími kritérii dotačního programu. Tímto krokem je zajištěna vyšší šance na úspěch při schvalovacím procesu.

„Hlavním cílem tohoto programu je účinné nakládání s energiemi, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie,“ objasňuje autorka článku, Pavlína Torhanová. (Zdroj: 201 Consulting)

Omezení emisí

Nejen Průmysl 4.0, ale i problematika úspory primárních zdrojů energie spojená s omezením emisí CO2 patří ke klíčový tématům Evropské unie, a to i včetně České republiky. Do této oblasti směřují tedy nemalé finanční prostředky napříč všemi podporovanými oblastmi. Mezi nimi je i dotační program Úspory energie (rovněž z OP PIK), který je zaměřen na podniky napříč jednotlivými hospodářskými odvětvími.

Správně nakládat s energiemi

Hlavním cílem tohoto programu je účinné nakládání s energiemi, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin a celkově zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru. Podporováno je například zateplení obvodového pláště, výměna oken, modernizace soustav osvětlení, kotlů, rozvodů energií, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren na střechy objektů do max. výkonu 100 kWp atd. Za určitých podmínek je možné do projektu zahrnout i výměnu staré technologie za novou.

Cílovou skupinou jsou všechny velikosti podniků a také podnikatelské subjekty s majetkovou účastí obcí, měst, krajů a státu. Minimální doporučená výše investice je cca 3 mil. Kč. Povinnou přílohou k žádosti o dotaci je energetický posudek.

Společnost 201 consulting nabízí svým zákazníkům bezplatnou vstupní energetickou analýzu, v rámci které upřesní charakter projektu, aby měl vysokou šanci na schválení. Tento krok je ze strany žadatelů velmi vítaný, protože umožňuje správně nastavit skladbu projektu tak, aby následné zpracování energetického posudku bylo smysluplné. Žadatelé pak mají zajištěnou kompletní přípravu projektu, monitoring projektu a případná výběrová řízení na dodavatele.

Jana Nejedlá

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 201025
Datum: 09. 10. 2020
Rubrika: Trendy / Restart průmyslu
Autor:
Firmy
Související články
Skutečná tvář zakázkového obrábění

Jak se společnost Pfeiffer stala beta testerem řídicího systému Sinumerik? A jak se vůbec Jak tento systém dostal do světa zakázkového obrábění a provozu obroben? Nebyl to vůbec lehký začátek a pro projektového manažera Karstena Schwarze ze společnosti Siemens, který stojí za tímto historickým milníkem, to nebylo vůbec snadné.

Edge computing pomáhá definovat podnikovou přeměnu

Edge computing už není jen vzdálený koncept. Jak podniky implementují flexibilní řešení pro hybridní cloud a jak se pokrok v open source systémech, jako je Kubernetes, a technologiích pro 5G stává realitou, tak se rozvíjí i edge computing. Kombinací těchto technologických sil vzniká rámec pro podnikové řešení edge computingu, které vezme moc z rukou několika a předá ji do rukou mnoha .

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Související články
Stroje a technologie: letět ještě výš

Okolo nás pole, před námi malá obecní silnice a nápis „Business Park Holzhausen“. Nic nenaznačuje, že v tomto malém městě poblíž letiště v Linci za okamžik objevíme obrovský technologický potenciál. Společnost Peak Technology byla založena v roce 2007 Dieterem Grebnerem. Zaměřuje se na dodávky komplexních ultralehkých kompozitů na bázi karbonových vláken pro Formuli 1 či letecký průmysl.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Budoucnost české výroby

Česká výroba prochází složitým obdobím. Naši výrobci musí každý den řešit složité úkoly a problémy, za které si z části ani nemohou. Doba už je taková, je potřeba se jí ale postavit čelem.

Aditiva s nanočásticemi a vlastnosti procesních kapalin

Myšlenka, že lze v různých výrobních procesech použít kovoobráběcí kapaliny - Metalworking Fluids (MWF), aby se zajistila kvalita obrobku, snížilo opotřebení nástroje a zvýšila produktivita procesu, je velmi stará. Už Leonardo da Vinci vytvořil několik testovacích sestav umožňujících analýzu tření za různých podmínek.

Třicet let na výsluní

Po Sametové revoluci, zavládl v České republice tak zvaný "divoký kapitalismus". V praxi to znamenalo, že po čtyřicetiletém nuceném podnikatelském abstinování zkoušel podnikat téměř každý. Výjimku netvořili ani lidé z oblasti IT. Zvláště proto, že tato branže se zpočátku, díky naprosto nenasycenému českému trhu, jevila jako opravdový zlatý důl. Firem, které věřily, že výpočetní technika je pro ně správnou cestou, vzniklo v raných 90. letech úctyhodné množství. Jen málo z nich však dnes najdeme v obchodním rejstříku. Mezi ty, které byly úspěšné a dnes jsou ledry oboru bezesporu patří Asseco Solutions, producent informačních systémů Helios. Na podrobnosti cesty k úspěchu i na to, jak to jde dnes, jsme se zeptali Ing. Jiřího Huba, generální ředitele společnosti.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Digitalizujete výrobu? Nezapomeňte na pevné základy

ERP je tradičním podnikovým nástrojem, jehož cílem je podpořit a optimalizovat firemní procesy v rámci jednoho integrovaného řešení. Poskytuje jednotnou datovou základnu, jednotný pohled na dění ve společnosti a svým způsobem je nositelem jednotné verze podnikové pravdy, která je podkladem pro rozhodování managementu.

Chytrý metrologický software

Nový progresivní software pro měření a hodnocení povrchu Metrology 4.0 představila společnost Taylor Hobson. Inovací tohoto metrologického softwaru je nasazení dvou souřadných systémů – měřicího přístroje a měřené součásti. Touto novinkou jsou vybaveny nejnovější modely z řady špičkových profiloměrů Form Talysurf. Další budou následovat.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak máte obsazeny výrobní kapacity pro druhé pololetí roku 2021 (příp. ve srovnání se stejným obdobím roku předešlého), co tento stav nejvíce ovlivňuje a jak odhadujete výhledy ohledně svých zakázek pro rok 2022?

Fórum děkanů strojních fakult

Zanedlouho začne nový akademický rok, který s sebou, v souvislosti reflexe poznání předchozího covidového období, přinese mnoho změn v přístupu nejen ve výuce, ale i ve fungování vzdělávacích institucí jako takových. Mohli byste prosím uvést, na které novinky a inovace se mohou studenti vaší fakulty těšit?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit