Témata

Speciální hrotová bruska na broušení skla

Broušené sklo zná asi každý. Patřívalo (nebo leckdy možná ještě patří) k chloubám nejedné domácnosti. Avšak technologie broušení skla nachází zcela racionální uplatnění i v průmyslu. A bruska, která se zakusuje do rozměrného skleněného válce skoro stejně dravě jako soustruh do kusu železa, to se hned tak nevidí.

Přiznám se, že naživo jsem to neviděl ani já. Seděl jsem v zasedačce s Václavem Chvatlinou, obchodním ředitelem společnosti Fermat Machine Tool a sledoval video, jehož prostřednictvím mi pan Chvatlina unikátní stroj představil. Ve firmě však tento speciální stroj aktuálně nenajdeme, protože již více než rok spolehlivě slouží u zákazníka.

MM: Pane Chvatlino, můžete nejprve krátce představit výrobní program vaší společnosti?

V. Chvatlina: Naše společnost Fermat Machine Tool je českým výrobcem přesných CNC brousicích strojů a patří do skupiny Fermat. Výrobu máme tady v Hostivaři, ale v současnosti se chystáme na stěhování do nového závodu, který se už staví na okraji Prahy. Zaměřujeme se na výrobu univerzálních hrotových brusek s oběžným průměrem 320 až 1 000 mm, se vzdáleností mezi hroty 1 000–6 000 mm a maximální hmotností obrobků až do 5 000 kg. Ale v případě požadavku jsme schopni vyrobit i stroje s oběžným průměrem až 1 200 mm a vzdáleností mezi hroty do 7 000 mm. V nabídce máme několik nových modelů brousicích strojů pro broušení na kulato, které se vyznačují vysokou přesností a vynikající výslednou drsností broušených kusů.

Brusky mohou být vybaveny zařízením na vnitřní broušení, buď ručně sklopným, nebo umístěným na automaticky řízené ose B. Stroje dále mohou být vybaveny různým speciálním příslušenstvím, jako například automatickým vyvažováním brousicího kotouče, sondou axiálního ustavení, lešticím zařízením nebo inprocesním měřidlem, které umožňuje kontrolu rozměrů přímo v průběhu procesu broušení. Další speciální příslušenství a přídavná zařízení jsme vyvinuli a vyrobili na míru pro řadu různých zákazníků. Dá se říct, že co stroj, to originál.

Václav Chvatlina, obchodní ředitel společnosti Fermat Machine Tool. (Foto: autor)

MM: Jak jste se dostali ke stavbě brusky na broušení skla?

V. Chvatlina: Před nedávnem nás oslovil jeden z největších výrobců skleněných trubek na světě, který potřeboval obnovit svůj strojní park a objednal u nás novou hrotovou brusku na broušení skla. Skleněné trubky se používají zvláště v petrochemickém průmyslu, jelikož sklo je inertní a nereaguje s přepravovanými chemikáliemi. K jejich předním odběratelům proto patří zejména arabské země.

MM: Čím se liší technologie broušení skla od běžného obrábění kovů?

V. Chvatlina: Broušení skla, to je speciální technologie neporovnatelná s klasickým broušením oceli. Sklo lze totiž obrábět velice agresivně, s vysokou produktivitou. Zatímco při klasickém broušení bývá úběr materiálu průměrně 0,02 mm, při broušení skla s použitím speciálního brousicího kotouče je úběr průměrně 25x vyšší. Do materiálu se tak dá nástrojem mnohem více „zajet“. Jde tedy o velice specifický proces, kterému je potřeba přizpůsobit nejen samotnou technologii broušení, ale vůbec celou koncepci stroje, na kterém má být sklo broušeno. Dokonce ani nástroje, které se zde používají, nejsou na trhu běžně dostupné – jedná se o speciální brousicí kotouče, které byly vyvinuty přímo pro daného zákazníka.

MM: Jaké jsou tedy parametry vaší nové brusky na sklo?

V. Chvatlina: Bruska má typové označení BUC E 63/3000 CNC. Její maximální oběžný průměr je 630 mm a maximální délka broušených kusů 3 000 mm. Brousicí vřeteník je vybaven speciálně navrženým vřetenem pro zajištění obvodové rychlosti brousicího kotouče v rozsahu 10–60 m.s-1. Také rychloposuv je v technologickém cyklu nastaven na vyšší hodnotu než u jiné běžné technologie broušení.

Pohled na brusku BUC E 63/3000 CNCMM: Jaká opatření byla provedena v její konstrukci?

V. Chvatlina: Především jde o zcela novou konstrukci stroje, který se vyznačuje vysokou tuhostí. S ohledem na vlastnosti obráběného materiálu bylo potřeba vyvinout řadu nových prvků. Skelný prach vznikající při broušení je velmi agresivní abrazivní materiál, před nímž je třeba chránit konstrukci stroje i obsluhu. Konstrukce je proto kvalitně utěsněna a veškeré převody, unášecí a brousicí vřeteník, koník, lože atd. jsou během provozu nafukovány vzduchem pro zajištění přetlaku. Pro utěsnění ložisek byly použity atypické labyrinty. Dále bylo použito dvojité krytování stroje, jehož vnitřní část sestává z předních přístupových dveří (tj. polokrytování), druhá vnější část pak kompletně uzavírá celý stroj. Protože broušení skla je velmi hlučný proces, který je doprovázen vysokým pištivým zvukem, bylo nutné provést důkladné odhlučnění stroje pomocí pěnových výplní na vnitřních stěnách kapotáže. V neposlední řadě dbáme i na design, protože jak se říká, oko prodává.

Další konstrukční úpravy souvisejí s technologií. Jelikož při broušení skla může být k chlazení použita pouze čistá voda bez jakékoliv emulze, musí být bruska důkladně chráněna proti korozi a v její konstrukci jsou použity součásti z nerezové oceli, například vřetena nebo pinoly. Bruska je také vybavena centrální filtrační jednotkou, kde dochází k oddělování skelného prachu od kapaliny. Vyčištěná voda se pak vrací zpět do stroje, zatímco skelný prach je jímán do speciálního zásobníku a je pak zasílán do skláren k recyklaci.

S ohledem na vysoké úběry bylo vylepšeno vyvažování brusného kotouče. Dalším specifikem je upínání. Protože skleněné trubky není možné upnout klasicky mezi hroty, je stroj na obou stranách vybaven speciálními sklíčidly na sklo s čelistmi opatřenými gumovými vložkami. Bruska je dále vybavena nejlepším řídicím systémem od Siemensu, pro který jsme ve spolupráci se zákazníkem vyvinuli nové brousicí cykly.

Přes veškeré vychytávky jde koncepčně stále o univerzální hrotovou brusku, kterou by bylo možné přestavět na broušení oceli.

Vnitřní krytování brusky


MM: Jakým způsobem broušení skleněného dílu probíhá?

V. Chvatlina: Broušení skla probíhá v několika krocích. První je hrubování, následuje broušení na jemno a pak leštění. Na závěr probíhá tzv. vyjiskřování, což je vlastně odstraňování otřepů – brusný kotouč jezdí volně podél obrobku, přičemž se občas dotkne otřepku a tím jej odstraní.

Obrobek upnutý v pracovním prostoru brusky


MM: Jak dlouho probíhal vývoj a výroba této brusky?

V. Chvatlina: Výroba trvala déle než u klasické brusky, protože zde byla použita řada novinek. Jen příprava zabrala asi rok a půl. Během té doby se upřesňovaly požadavky zákazníka a probíhaly konstrukční práce. Vlastní výroba trvala přibližně 12 měsíců. Po dokončení brusky ještě proběhla důkladná kontrola podle postupu podepsaného zákazníkem a zkušební broušení. Bez toho od nás žádný stroj neodejde.

MM: Komponenty strojů si vyrábíte sami, nebo máte nějaké subdodavatele?

V. Chvatlina: Pracujeme tak, abychom nebyli primárně závislí na subdodavatelích. Většinu dílů proto vyrábíme v rámci skupiny Fermat – například asi 80 % dílů si obrábíme sami. Nakupované díly pocházejí z výroby především českých firem a dalších významných evropských dodavatelů, se kterými udržujeme dobré vztahy a u kterých máme jistotu, že po několik dalších následujících let budou stále dodávat náhradní díly k zakoupeným komponentům. Pozici na trhu brousicích strojů jsme si museli vybudovat od nuly a víme tedy, jak důležité je dodávat našim zákazníkům především kvalitu – a na tom také stavíme každou naši brusku. Díky této filozofii tak nemáme prakticky žádné zásadní reklamace a zákazníci se k nám opětovně vracejí.

Brousicí vřeteník se speciálním vřetenemMM: Používáte při výrobě nějaké speciální technologie?

V. Chvatlina: S ohledem na požadovanou vysokou přesnost brusek používáme ruční zaškrabávání vodicích ploch. Ale zatímco dříve se ve vedeních používala šedá litina proti šedé litině, dnes používáme na vodicích plochách teflonové lišty, takže kluzné plochy jsou tvořeny šedou litinou proti teflonu – pochopitelně také ručně zaškrábané. Ostatní si už musíme nechat pro sebe...

MM: Jak se bruska na sklo v provozu osvědčila?

V. Chvatlina: Naše bruska ve výrobě kapacitně nahradila asi dva a půl staršího stroje. Povedla se hned v prvním exempláři a zákazník má zájem o další. Když jsme po roce provozu jeli na první servis, otevřeli jsme stroj, všechno jsme zkontrolovali a výsledek byl úžasný. Zákazník k tomu řekl, že takzvaně „není co řešit“ a jeho nákupní oddělení ihned dostalo pokyn připravit podklady k nákupu dalšího, mnohem sofistikovanějšího stroje pro tento druh obrábění. Je to pro naše techniky, konstruktéry a technology velké ocenění a patří jim za to můj obdiv a hlavně dík. Je skvělé pracovat s kolegy, na které se můžete stoprocentně ve všem spolehnout.

Speciální sklíčidlo a pinola z nerezové oceliMM: Co tento úspěch znamená pro vás osobně?

V. Chvatlina: Dobré obchodní jméno ve strojírenské branži buduje velice dlouho, takže i tento úspěch, který otevřel bránu dalšího využití našich brusek, mě velice potěšil. Většina našich klientů má od nás více strojů a díky dlouholeté spolupráci se k nám pravidelně vrací. Postupem času se z nás stávají přátelé, což je, jak se říká, k nezaplacení. Ale abych nezapomněl, rád bych vás také ještě pozval na EMO do Hannoveru, kde budeme vystavovat naši nejnovější brusku BHM 50/1500 CNC.

MM: Děkuji a přeji řadu dalších podobných obchodních úspěchů.

Pavel Marek

pavel.marek@mmspektrum.com

www.fermatmachinetool.com

Něco navíc....

Video, které představuje tuto unikátní brusku na sklo:

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit