Témata
Reklama

Speciální hrotová bruska na broušení skla

Broušené sklo zná asi každý. Patřívalo (nebo leckdy možná ještě patří) k chloubám nejedné domácnosti. Avšak technologie broušení skla nachází zcela racionální uplatnění i v průmyslu. A bruska, která se zakusuje do rozměrného skleněného válce skoro stejně dravě jako soustruh do kusu železa, to se hned tak nevidí.

Přiznám se, že naživo jsem to neviděl ani já. Seděl jsem v zasedačce s Václavem Chvatlinou, obchodním ředitelem společnosti Fermat Machine Tool a sledoval video, jehož prostřednictvím mi pan Chvatlina unikátní stroj představil. Ve firmě však tento speciální stroj aktuálně nenajdeme, protože již více než rok spolehlivě slouží u zákazníka.

MM: Pane Chvatlino, můžete nejprve krátce představit výrobní program vaší společnosti?

V. Chvatlina: Naše společnost Fermat Machine Tool je českým výrobcem přesných CNC brousicích strojů a patří do skupiny Fermat. Výrobu máme tady v Hostivaři, ale v současnosti se chystáme na stěhování do nového závodu, který se už staví na okraji Prahy. Zaměřujeme se na výrobu univerzálních hrotových brusek s oběžným průměrem 320 až 1 000 mm, se vzdáleností mezi hroty 1 000–6 000 mm a maximální hmotností obrobků až do 5 000 kg. Ale v případě požadavku jsme schopni vyrobit i stroje s oběžným průměrem až 1 200 mm a vzdáleností mezi hroty do 7 000 mm. V nabídce máme několik nových modelů brousicích strojů pro broušení na kulato, které se vyznačují vysokou přesností a vynikající výslednou drsností broušených kusů.

Brusky mohou být vybaveny zařízením na vnitřní broušení, buď ručně sklopným, nebo umístěným na automaticky řízené ose B. Stroje dále mohou být vybaveny různým speciálním příslušenstvím, jako například automatickým vyvažováním brousicího kotouče, sondou axiálního ustavení, lešticím zařízením nebo inprocesním měřidlem, které umožňuje kontrolu rozměrů přímo v průběhu procesu broušení. Další speciální příslušenství a přídavná zařízení jsme vyvinuli a vyrobili na míru pro řadu různých zákazníků. Dá se říct, že co stroj, to originál.

Reklama
Reklama
Václav Chvatlina, obchodní ředitel společnosti Fermat Machine Tool. (Foto: autor)

MM: Jak jste se dostali ke stavbě brusky na broušení skla?

V. Chvatlina: Před nedávnem nás oslovil jeden z největších výrobců skleněných trubek na světě, který potřeboval obnovit svůj strojní park a objednal u nás novou hrotovou brusku na broušení skla. Skleněné trubky se používají zvláště v petrochemickém průmyslu, jelikož sklo je inertní a nereaguje s přepravovanými chemikáliemi. K jejich předním odběratelům proto patří zejména arabské země.

MM: Čím se liší technologie broušení skla od běžného obrábění kovů?

V. Chvatlina: Broušení skla, to je speciální technologie neporovnatelná s klasickým broušením oceli. Sklo lze totiž obrábět velice agresivně, s vysokou produktivitou. Zatímco při klasickém broušení bývá úběr materiálu průměrně 0,02 mm, při broušení skla s použitím speciálního brousicího kotouče je úběr průměrně 25x vyšší. Do materiálu se tak dá nástrojem mnohem více „zajet“. Jde tedy o velice specifický proces, kterému je potřeba přizpůsobit nejen samotnou technologii broušení, ale vůbec celou koncepci stroje, na kterém má být sklo broušeno. Dokonce ani nástroje, které se zde používají, nejsou na trhu běžně dostupné – jedná se o speciální brousicí kotouče, které byly vyvinuty přímo pro daného zákazníka.

MM: Jaké jsou tedy parametry vaší nové brusky na sklo?

V. Chvatlina: Bruska má typové označení BUC E 63/3000 CNC. Její maximální oběžný průměr je 630 mm a maximální délka broušených kusů 3 000 mm. Brousicí vřeteník je vybaven speciálně navrženým vřetenem pro zajištění obvodové rychlosti brousicího kotouče v rozsahu 10–60 m.s-1. Také rychloposuv je v technologickém cyklu nastaven na vyšší hodnotu než u jiné běžné technologie broušení.

Pohled na brusku BUC E 63/3000 CNCMM: Jaká opatření byla provedena v její konstrukci?

V. Chvatlina: Především jde o zcela novou konstrukci stroje, který se vyznačuje vysokou tuhostí. S ohledem na vlastnosti obráběného materiálu bylo potřeba vyvinout řadu nových prvků. Skelný prach vznikající při broušení je velmi agresivní abrazivní materiál, před nímž je třeba chránit konstrukci stroje i obsluhu. Konstrukce je proto kvalitně utěsněna a veškeré převody, unášecí a brousicí vřeteník, koník, lože atd. jsou během provozu nafukovány vzduchem pro zajištění přetlaku. Pro utěsnění ložisek byly použity atypické labyrinty. Dále bylo použito dvojité krytování stroje, jehož vnitřní část sestává z předních přístupových dveří (tj. polokrytování), druhá vnější část pak kompletně uzavírá celý stroj. Protože broušení skla je velmi hlučný proces, který je doprovázen vysokým pištivým zvukem, bylo nutné provést důkladné odhlučnění stroje pomocí pěnových výplní na vnitřních stěnách kapotáže. V neposlední řadě dbáme i na design, protože jak se říká, oko prodává.

Další konstrukční úpravy souvisejí s technologií. Jelikož při broušení skla může být k chlazení použita pouze čistá voda bez jakékoliv emulze, musí být bruska důkladně chráněna proti korozi a v její konstrukci jsou použity součásti z nerezové oceli, například vřetena nebo pinoly. Bruska je také vybavena centrální filtrační jednotkou, kde dochází k oddělování skelného prachu od kapaliny. Vyčištěná voda se pak vrací zpět do stroje, zatímco skelný prach je jímán do speciálního zásobníku a je pak zasílán do skláren k recyklaci.

S ohledem na vysoké úběry bylo vylepšeno vyvažování brusného kotouče. Dalším specifikem je upínání. Protože skleněné trubky není možné upnout klasicky mezi hroty, je stroj na obou stranách vybaven speciálními sklíčidly na sklo s čelistmi opatřenými gumovými vložkami. Bruska je dále vybavena nejlepším řídicím systémem od Siemensu, pro který jsme ve spolupráci se zákazníkem vyvinuli nové brousicí cykly.

Přes veškeré vychytávky jde koncepčně stále o univerzální hrotovou brusku, kterou by bylo možné přestavět na broušení oceli.

Vnitřní krytování brusky


MM: Jakým způsobem broušení skleněného dílu probíhá?

V. Chvatlina: Broušení skla probíhá v několika krocích. První je hrubování, následuje broušení na jemno a pak leštění. Na závěr probíhá tzv. vyjiskřování, což je vlastně odstraňování otřepů – brusný kotouč jezdí volně podél obrobku, přičemž se občas dotkne otřepku a tím jej odstraní.

Obrobek upnutý v pracovním prostoru brusky


MM: Jak dlouho probíhal vývoj a výroba této brusky?

V. Chvatlina: Výroba trvala déle než u klasické brusky, protože zde byla použita řada novinek. Jen příprava zabrala asi rok a půl. Během té doby se upřesňovaly požadavky zákazníka a probíhaly konstrukční práce. Vlastní výroba trvala přibližně 12 měsíců. Po dokončení brusky ještě proběhla důkladná kontrola podle postupu podepsaného zákazníkem a zkušební broušení. Bez toho od nás žádný stroj neodejde.

MM: Komponenty strojů si vyrábíte sami, nebo máte nějaké subdodavatele?

V. Chvatlina: Pracujeme tak, abychom nebyli primárně závislí na subdodavatelích. Většinu dílů proto vyrábíme v rámci skupiny Fermat – například asi 80 % dílů si obrábíme sami. Nakupované díly pocházejí z výroby především českých firem a dalších významných evropských dodavatelů, se kterými udržujeme dobré vztahy a u kterých máme jistotu, že po několik dalších následujících let budou stále dodávat náhradní díly k zakoupeným komponentům. Pozici na trhu brousicích strojů jsme si museli vybudovat od nuly a víme tedy, jak důležité je dodávat našim zákazníkům především kvalitu – a na tom také stavíme každou naši brusku. Díky této filozofii tak nemáme prakticky žádné zásadní reklamace a zákazníci se k nám opětovně vracejí.

Brousicí vřeteník se speciálním vřetenemMM: Používáte při výrobě nějaké speciální technologie?

V. Chvatlina: S ohledem na požadovanou vysokou přesnost brusek používáme ruční zaškrabávání vodicích ploch. Ale zatímco dříve se ve vedeních používala šedá litina proti šedé litině, dnes používáme na vodicích plochách teflonové lišty, takže kluzné plochy jsou tvořeny šedou litinou proti teflonu – pochopitelně také ručně zaškrábané. Ostatní si už musíme nechat pro sebe...

MM: Jak se bruska na sklo v provozu osvědčila?

V. Chvatlina: Naše bruska ve výrobě kapacitně nahradila asi dva a půl staršího stroje. Povedla se hned v prvním exempláři a zákazník má zájem o další. Když jsme po roce provozu jeli na první servis, otevřeli jsme stroj, všechno jsme zkontrolovali a výsledek byl úžasný. Zákazník k tomu řekl, že takzvaně „není co řešit“ a jeho nákupní oddělení ihned dostalo pokyn připravit podklady k nákupu dalšího, mnohem sofistikovanějšího stroje pro tento druh obrábění. Je to pro naše techniky, konstruktéry a technology velké ocenění a patří jim za to můj obdiv a hlavně dík. Je skvělé pracovat s kolegy, na které se můžete stoprocentně ve všem spolehnout.

Speciální sklíčidlo a pinola z nerezové oceliMM: Co tento úspěch znamená pro vás osobně?

V. Chvatlina: Dobré obchodní jméno ve strojírenské branži buduje velice dlouho, takže i tento úspěch, který otevřel bránu dalšího využití našich brusek, mě velice potěšil. Většina našich klientů má od nás více strojů a díky dlouholeté spolupráci se k nám pravidelně vrací. Postupem času se z nás stávají přátelé, což je, jak se říká, k nezaplacení. Ale abych nezapomněl, rád bych vás také ještě pozval na EMO do Hannoveru, kde budeme vystavovat naši nejnovější brusku BHM 50/1500 CNC.

MM: Děkuji a přeji řadu dalších podobných obchodních úspěchů.

Pavel Marek

pavel.marek@mmspektrum.com

www.fermatmachinetool.com

Něco navíc....

Video, které představuje tuto unikátní brusku na sklo:

Reklama
Související články
Chorvatská strojařina

Krátce po zotavení Chorvatska z válečných útrap na začátku 90. let 20. století převzal mladý muž s velkolepými návrhy, ale pramalými zkušenostmi rodinnou firmu specializující se na výrobu kování z nerezové oceli pro skleněné produkty. Firma Bertol, založená v roce 1983, od roku 2003 pod vedením Daniela Bertola každoročně rostla o 30 procent, na čemž se podle něj z velké části podílely i investice do moderních CNC obráběcích strojů s cenovou dostupností a výkonností.

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, Zastavení čtvrté

Zkušenosti zákazníků jsou nejcennějším podnětem, kterých se dodavateli-výrobci dostává. Nezkreslené reference na zkušenosti z provozu a servisu pak přináší objektivními informace pro další potenciální zákazníky. Kdo jiný by měl tedy o kvalitě firmy vědět více než ten, kdo její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Navštěvovat uživatele produktů a nechat je vyprávět o zkušenostech, které mají s jejich používáním, s komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Pak získáme skutečnou referenci, z níž si lze udělat určitou referenci.

Zaměřeno na povrch

Vývoj výrobních technologií a metod ověřování jejich kvality si vynucuje plynulé zdokonalování způsobů kontroly jakosti výrobků. Společnost Taylor Hobson, přední výrobce metrologických prostředků, rozšířila řadu svých měřících přístrojů pro měření a hodnocení textury, tvaru a kontury povrchu.

Související články
Od ruční pilky k laseru

Laserové zpracování plechů, ohýbání trubek, robotické svařování, CNC obrábění, povrchové úpravy a mnoho dalšího. To je výčet hlavních činností západočeské strojírenské firmy Baumruk & Baumruk. Vyrábějí se zde sériové součásti dle výkresové dokumentace, včetně dodávky přímo k zákazníkovi – ať už pro stavební a výrobní stroje, operační stoly, či třeba drážní vozidla. Nejen na to, jak v době extrémní konkurence lze dosáhnout v oboru úspěchu, jsme se zeptali Ing. Martina Baumruka, jednatele firmy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Jak vypadá skutečný průmysl 4.0

Výroba špičkové elektronické tlakoměrné techniky – tak stručně řečeno vypadá náplň činnosti buchlovické společnosti BS Sensors. Ke své činnosti firma pochopitelně potřebuje velmi kvalitní stroje. Proto (ale nejen proto) se rozhodli pro CNC soustružnická centra Hyperturn 45 a Hyperturn 65 od společnosti EMCO.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Soustředit se na jednu věc a dotáhnout ji do konce

"Bylo důležité, aby zaměstnanci uvěřili, že se podnik vydal správným směrem, protože v roce 2016 byl ve velmi těžké pozici," dodává Ing. Libor Kuchař k nelehké situaci po svém nástupu do vedení společnosti Kovosvit MAS v roce 2017. Podle posledních zpráv společnost ustálila soustružnický program a soustředí se na multifunkční obrábění. Jaké jsou vyhlídky na další období? Podaří se společnosti udržet krok s nelehkou konkurencí? Čtěte, jaké jsou plány jihočeského výrobce obráběcích strojů.

Měřicí přístroje a systém správy nástrojů

Máme-li přesně obrábět, je třeba kontrolovat nejen rozměry obrobků, ale i řezných nástrojů. K tomu slouží měřicí a seřizovací přístroje, které se používají ve výrobních firmách, nebo měřicí a kontrolní přístroje, které využívají především výrobci řezných nástrojů. Jejich předním světovým výrobcem je společnost Zoller, která má v Brně zastoupení pro Českou a Slovensku republiku. O rozhovor na tato témata jsme požádali Karla Suchnu, jednatele společnosti Zoller Czech, s. r. o.

Facelift pro staré stroje

Opravy a modernizace starých strojů s využitím současných technologií tak, aby jejich užitná hodnota byla posléze srovnatelná s novým strojem. To je náplň práce 35členného týmu společnosti Fermat Pressl, která sídlí v romanticky industriální budově v Rokycanech. Jejich práce by se dala přirovnat k plastické chirurgii u lidí, výsledek je však rozhodně trvanlivější i užitečnější. Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Vojtěcha Vlka, jednatele společnosti.

Mít vůli i trpělivost

Zaměstnanec v socialistickém strojírenství, poté na vedoucích místech v První brněnské strojírně Velká Bíteš a Ekol Brno. Před odchodem do důchodu se věnoval konzultační činnosti v energetice. To lze stručně říci o Ing. Lubomíru Doležalovi. O tom, že prosazovat inovativní změny za socialismu nebylo nic snadného, by mohl psát romány...

V řízení týmů preferuji naslouchání a spolupráci, říká statutární ředitelka Monika Šimánková

O tom, proč k prezentaci firemní strategie nepoužívá excelové tabulky, proč slušnost je ve firmě základ a proč věří v české strojírenství, si naše redakce povídala se statutární ředitelkou strojírenské společnosti Hestego Monikou Šimánkovou.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit