Témata
Zdroj: Orca machines

Srovnání CNC technologií pro řezání oceli

Ocel je nejpoužívanějším materiálem ve strojním a automotive průmyslu, který je v České republice dominantním odvětvím. Využití výrobků z oceli je neskutečně široké, a proto je také průmysl zpracování kovů jedním z nejprogresivnějších odvětví současné doby. Pro řezání ocelových plechů, profilů nebo trubek je používáno několik technologií, které mají své výhody i nevýhody.

Reklama

Výběr technologie závisí zejména na portfoliu výroby a investičních možnostech.

Řezání autogenem

Nejstarší technologie pro řezání ocelových plechů. Technologie je omezena pouze na řezání konstrukční oceli, na druhé straně umožňuje řezání velkých tlouštěk, i více než 50 mm. Nevýhodou je velmi velká tepelně ovlivněná oblast. Navíc vlivem vysoké teploty dochází k velkým strukturálním změnám materiálu. Technologie je nejpomalejší a nejméně efektivní.

Vláknový laser GF Plus je díky vynikajícímu poměru výkonu a ceny neprodávanějším CNC laserem pro řezání plechu. (Zdroj: Orca machines)

Řezání plazmatem

Nástupce autogenu dosahuje v porovnání s ním mnohem vyšší efektivity a menšího tepelného ovlivnění. Výhodou je možnost řezání všech vodivých materiálů poměrně velkých tlouštěk a možnost bezproblémového řezání úkosů. Počáteční investice do plazmového stroje není vysoká, ale na druhou stranu má stroj velmi vysoké provozní náklady. Oproti modernějším metodám dělení materiálu nejsou řezy příliš kvalitní a výpalky vyžadují po řezu další opracování. Řezání je pomalé, a ve srovnání s pokročilejšími technologiemi je charakteristické velké tepelné ovlivnění materiálu a velká hlučnost zařízení.

Vodní paprsek

Velmi oblíbený CNC stroj v různých typech provozů. Ohromnou výhodou je jeho univerzálnost, co se týče zpracovávaných materiálů. Vodním paprskem je možné řezat plast, keramiku, kámen a všechny kovové materiály. Možnost instalace 3D řezací hlavy pro řezání pod úhlem ještě rozšiřuje jeho použití. Kvalita řezu může podle nastavených parametrů dosahovat vysokého stupně. Nevýhodou jsou nízké řezné rychlosti, nižší efektivita a vyšší provozní náklady spojené zejména s používáním abraziva a nutností čistit vodu.

Reklama
Reklama

CO2 laser

Předchůdce nejmodernější technologie vláknových laserů, která ho v současné době v mnohých výrobách nahrazuje. Nespornou výhodou CO2 technologie je možnost řezání různých (i nekovových) materiálů a možnost řezání silnějších materiálů. Technologie vlákna se však neustále vyvíjí a rozdíly v možnostech řezání větších tlouštěk se postupně stávají minulostí. Oproti vláknu vyžadují CO2 lasery velkou zástavbovou plochu, mají mnohem dražší provoz a nižší efektivitu.

Vláknový laser

Nejprogresivnější technologie řezání, díky které lze dosahovat až neuvěřitelných řezných rychlostí současně s nízkou spotřebou elektrické energie. Umožňuje sice řezat pouze kovové materiály, ale efektivita a přesnost vláknové technologie je nepřekonatelná. Investiční náklady na stroje jsou sice vysoké, ale následná údržba a náklady na spotřební materiál jsou ve srovnání s ostatními technologiemi minimální. Vláknové lasery umožňují dosahovat vysokých zisků a velmi kvalitních výpalků bez potřeby dalšího opracování. Návratnost investice do zařízení je tak v řádu jednotek let (podle provozu a provozních nákladů).

Srovnání vybraných parametrů uvedených technologií. (Zdroj: Orca machines)

Závěrem

Technologie laserového řezání způsobila revoluci ve výrobním průmyslu a poskytuje rychlejší, přesnější a nákladově efektivnější řešení pro řezání různých materiálů. Laserové řezání se rychle stalo preferovanou metodou a nahradilo tradiční metody, jako je např. řezání plazmatem.

Pokud jde o laserové řezání plechů, kovových trubek nebo profilů, je řezání vláknovým laserem nejlepší technologií, kterou lze použít pro dosažení optimálních výsledků. Vláknové lasery nabízejí bezkonkurenční přesnost, rychlost a účinnost řezání, díky čemuž jsou vysoce efektivní ve velkoobjemových výrobních prostředích.

Bez ohledu na použitou technologii laserového řezání je důležité vybrat spolehlivého a zkušeného poskytovatele nejen samotného stroje, ale především navazujících služeb, jako je servis a dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu. Zákazníci společnosti Orca machines mají možnost před výběrem stroje navštívit provozovatele, který danou technologii už používá, a získat tak cenné informace z výroby.

Související články
Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Spolehlivé odstranění otřepů po pálení

Pardubická Obchodní společnost TVK se specializuje na zakázkovou výrobu přesných tvarových výpalků z plechu laserem, plazmou a autogenem. Díly po plynovém pálení standardně dodávají očištěné. Před necelými dvěma roky byl na odstraňování strusky a otřepů po pálení pořízen stroj Lissmac. "Stroj šetří čas, ale hlavně ruce pracovníků," říká jednatel společnosti TVK Pavel Tužil.

MSV ve znamení svařování i zpracování plechů

Na letošním MSV v Brně se setkají i výrobci špičkových zařízení pro svařování a strojů pro zpravování plechů. Na naše otázky odpovídají Taťána Malá, jednatelka společnosti JC-Metal, a Jaroslav Pavlů, majitel firmy Presstechnik.

Související články
Inovovaná fiber laserová centra

Dnešní výrobci plechových dílů vyžadují vysoce flexibilní, efektivní a inteligentní řešení. Nové inovace ve výrobě vláknového laseru Prima Power byly navrženy a vyvinuty tak, aby splňovaly tato očekávání. Platino Fiber Evo je nejnovější verzí platformy Platino s více než 2 000 instalací po celém světě, vylepšenou o důležité technologické inovace.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Laserová svařovací buňka, která promíjí nepřesnosti v plechu

Vstup do oblasti laserového svařování se stává snadnějším než dříve díky tolerantnímu laserovému svařování metodou FusionLine a balíčku pro náběh výroby. Nové konstrukční prvky a softwarové komponenty zjednodušují obsluhu.

Lokální, přesto světový Intertool 2016

Začátkem května 2016 se uskutečnila v celém areálu výstaviště Messe Wien přehlídka průmyslového sektoru. V hale A stejného výstaviště se konala výstava Smart Automation Austria. Souběžně probíhající akce Intertool v halách A a B trvala o den déle a těšila se nebývalé návštěvnosti.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Výrobní laserové technologie

Výrobní laserové technologie lze dělit mnoha způsoby-, podle použitého výkonu, délky pulzu nebo interakce s materiálem. Nejjednodušší způsob rozdělení laserových technologií je do tří skupin: dělení a odebírání materiálu, spojování materiálu a úprava povrchu materiálu. Vzhledem k rozmanitosti využití laseru není toto dělení zcela jednoznačné a existuje několik dalších technologií, které se nacházejí mezi těmito kategoriemi.

Automatizace plug and play bez programování

Automatizace má za úkol usnadnit život lidem pracujícím u obráběcích center a samozřejmě zvýšit produktivitu, zajistit stabilní kvalitu výroby a stát se úsporným opatřením v nelehkých časech. Pokud se podíváte správným směrem, nemusí být robotizace frézky nikterak nedosažitelná, i když jste třeba společnost skromnějších poměrů.

Zdraví a stroje

Nové technologie prodlužují průměrný i maximální věk člověka a zvyšují jeho schopnosti. Jejich použití je přitom v podstatě oborově neomezené a neexistuje snad oblast výzkumu, která by se nějakým způsobem nepromítla do vývoje pro medicínu – od elektroniky až po strojírenství.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit