Témata
Reklama

V dnešní době se lze poměrně často setkat s názorem o poklesu úrovně našeho školství, mimo jiné i v technické oblasti. Jako nejčastěji nabízenými důvody se uvádí podfinancování škol a pedagogů, malá popularita odborné vzdělanosti a výuky řemesel, vysoký počet studentů až honba za vědeckými výkony na vysokých školách namísto zodpovědné a individuální práce se studenty.

Prof. Miroslav Píška

Univerzální obráběč kovů, 48 let praxe a výzkumu v technologii obrábění a materiálovém inženýrství. Zakladatel a spoluzakladatel konferencí Frézování/Milling (5 ročníků),  NewTech (7 ročníků) a zástupce ČR ve vědecké konferenci New Trends in Fatigue and Fracture (NT4F, 20 ročníků). Člen předsednictva Svazu nástrojáren české republiky. Je profesorem oboru Strojírenská technologie na FSI VUT v Brně. 

Scopus ID 650795955

ORCID iD 0000-0002-1873-3750

H-index (Scopus): 9 , 40 dokumentů, 307 citací  v 295 dokumentech
H-index (WOS): 8, 28 dokumentů, 209 citací v 205 dokumentech
Celkem: 316 publikací, 1 305 citaci v odborných pracích

Další publikace pro MM Průmyslové spektrum: 

HUMÁR, A., PÍŠKA, M.: Materiály pro řezné nástroje, MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.84-95, ISSN 1212-2572

HUMÁR, A., PÍŠKA, M.: Technologie frézování, MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.26-46, ISSN 1212-2572

HUMÁR, A., PÍŠKA, M.: Technologie soustružení, MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.6-22, ISSN 1212-2572

HUMÁR, A., PÍŠKA, M.: Technologie vrtání, MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.52-61, ISSN 1212-2572

HUMÁR, A., PÍŠKA, M.: Technologie vyvrtávání, MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.64-68, ISSN 1212-2572

PÍŠKA, M., HUMÁR, A.: Testování řezivosti nových nástrojových materiálů, MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.98-108, ISSN 1212-2572

HUMÁR, A., PÍŠKA, M.: Upínání rotačních nástrojů, MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.70-82, ISSN 1212-2572

HUMÁR, A., PÍŠKA, M., PODRÁBSKÝ, T.:  Frézování kompozitů, MM Průmyslové spektrum, Vol.2000, (2000), No.4, pp.14-15, ISSN 1212-2572

Není tomu však všude. A není přitom nutné objevovat už objevené nebo podléhat různým módním vzdělávacím trendům. Důležité je dlouhodobé udržení kvality studia a výchova pro potřeby praxe, které by byly srovnatelné s předními zahraničními univerzitami, a dále podpora talentovaných studentů v mladém věku mezi jejich vrstevníky na mezinárodním poli.

Reklama
Reklama
Profesor Miroslav Píška s úspěšnými absolventy programu Double Degree Industrial Engineering.

Double Degree Industrial Engineering

Jedním z takovýchto vysokoškolských programů je Double Degree Industrial Engineering, který se vyučuje na FSI VUT v Brně. Na tomto magisterském programu se podílí za českou stranu zejména Ústav strojírenské technologie, Letecký ústav a Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Partnerskou technickou univerzitou je Art et Metiérs ParisTech (ENSAM) se sítí vzdělávacích a výzkumných center, pokrývající celou Francii. V rámci tohoto trilingválního vzdělávacího systému (jazyk český, francouzský a anglický) procházejí naši studenti řadou výukových kurzů rozdílnými vzdělávacími systémy s dvouletým pobytem u partnerské univerzity (Centré Cluny). Zdání snadného studia ve sladké Francii se však rychle rozplývá, když se zjistí, že veškerá výuka je zde povinná, včetně přednášek, absence prakticky vyloučena a i případné nemoci se léčí v místní nemocnici, umístěné v areálu školy. Hluboká příprava před výukou, průběžné testy a zkoušky jsou samozřejmostí, přičemž systém se může opírat o zkušenosti se vzděláním, které se zde praktikuje více než 1100 let (nemá být 100 nebo 110???). Setkávání bývalých studentů, dnes podnikatelů a příznivců, na každoročním Grand Gala večeru v duchu udržovaných tradic je velkolepou podívanou i úžasnou reklamou, jak propagovat technické vzdělávání, prestiž a podporu této škole.

Studenti procházejí řadou výukových kurzů u partnerské univerzity (Centre de Cluny).

Asistence výrobním inženýrům

Vlastní výuka obsahuje řadu stáží ve strojírenských podnicích v rámci obou univerzit a prakticky veškerý čas o prázdninách studenti věnují nejrůznějším praxím ve formě asistencí výrobním inženýrům (o délce až 13 týdnů) formou projektů. Tyto stáže se dále doplňují tzv. mobilitním programem, v rámci kterého francouzští studenti mohou navštívit naše přední strojírenské podniky a elektrárny, neboť tyto země spojuje mj. exportní schopnost obou států v rámci výroby elektrické energie. To není překvapující u země, která vládne všemi přírodními zdroji, ale naopak u vnitrozemského státu s limitovanými možnostmi, jakými naše země disponuje, což se setkává se zaslouženým obdivem. Zájem o náš stát je ovšem komplexní a odborné přednášky jsou doplňovány informacemi o našem právním systému, dlouhodobé strategii rozvoje ČR, možnostech ochrany duševního vlastnictví i formách našich výrobních organizací. Návštěvy vybraných kulturních památek, poznávání naší gastronomie, vína a sýrů patří k přirozeným společenským aktivitám studentů obou zemí. ENSAM pořádá navíc každým rokem tzv. Mezinárodní letní školu, v rámci níž se mohou studenti setkat s politiky, novináři a diskutovat například otázky budoucnosti EU a možnostmi studia a života v jiných zemích ještě před nástupem do školy.

Ing. Marie Illeová, MSc. a Ing. Zdenka Ryšavá, MSc., získaly stříbrnou medaili Duc La Rochefoucaulda Liancourta za vynikající studijní výsledky.

Historie programu

Tento program probíhá letos již sedmým rokem, doposud do něj bylo zapojeno 23 francouzských a českých studentů a 150 frekventantů mobilitních programů. Je podporován mj. Francouzskou ambasádou a Burgundským regionem. Státní závěrečné zkoušky probíhají u jedné mezinárodní komise a úspěšní studenti získávají dva plnohodnotné tituly – inženýr VUT v Brně a ENSAM Engineer, které je opravňují k zastávání předních manažerských pozic v rámci celé EU. V letošním roce byl v této spolupráci zaznamenám mimořádný úspěch – dvě naše mimořádně úspěšné absolventky (Ing. Marie Illeová, MSc., a Ing. Zdeňka Ryšavá, MSc.) získaly stříbrnou medaili Duc La Rochefoucaulda Liancourta za vynikající studijní výsledky, což dokládá silnou konkurenceschopnost a srovnatelnost českého vzdělávacího systému a úrovně našich studentů. To jim vytvořilo i podmínky pro úspěšné uplatnění v rámci výrobních společností EU. Více informací o tomto programu lze nalézt na internetových stránkách //ensam.fme.vutbr.cz.

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

ÚST FSI VUT v Brně

piska@fme.vutbr.cz

www.fme.vutbr.cz

Reklama
Související články
Firmy oceňují studentskou mezioborovou spolupráci

Už po patnácté se na Západočeské univerzitě v Plzni uskutečnil ojedinělý výukový projekt DESING, v němž studenti z několika zdejších fakult pracují v multioborových týmech na tématech zadaných průmyslovými podniky. Vyvrcholením jeho, již 15. ročníku, byl jubilejní 10. mezinárodní workshop, který proběhl začátkem dubna ve Vědeckotechnickém parku Plzeň. Čtyři nejúspěšnější plzeňské a dva bavorské studentské týmy tu v anglicky vedených prezentacích představily návrhy svých technických produktů.

Česko a Sasko společně pro plasty

Pracovní skupina zabývající se technologiemi plastů a vláknových kompozitů se na Vysoké škole v Žitavě/Zhořelci (Hochschule Zittau/Görlitz) začala postupně ustavovat v zimním semestru roku 2015.

Spolu (nejen) pro informační bezpečnost

Jedním z komerčních subjektů, které dlouhodobě spolupracují s českými univerzitami, je společnost Gordic. Tento tvůrce softwaru, především pro veřejnou správu a bankovnictví, se dlouhodobě zabývá dnes tak žhavou problematikou kybernetické bezpečnosti. Jedním z jeho důležitých partnerů na poli akademickém je Fakulta podnikatelská brněnského VUT. Ohledně názorů na tuto spolupráci tentokrát proběhla diskuze ve třech. Zúčastnila se doc. Ing. Zdeňka Konečná, proděkanka fakulty, Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., pracovník Ústavu informatiky, a Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic.

Související články
Mezi světem znalostí a světem peněz

Není zvykem začínat článek citací, ale nemohu si pomoci: „Spolupráce mezi komerční a akademickou sférou je obvykle nejvyšší přidaná hodnota, která vůbec v celé společnosti existuje.“

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Najít dveře do budoucnosti

Již 20. ročník Ceny Wernera von Siemense vyvrcholil 22. února slavnostním večerem v pražské Betlémské kapli. Za své práce zde převzalo ocenění celkem 25 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů. Werner Siemens prý řekl: „Lepší než bušit hlavou do zdi je najít v ní očima dveře.“ Z mladých lidí, kteří převzali ocenění nesoucí jeho jméno, by měl jistě radost. Všichni totiž dokázali nejen najít dveře, ale otevřít je do budoucnosti.

Sázejme olivovníky, ať mají naši potomci co sklízet

Profesor Stanislav Hosnedl se celý svůj odborný život věnuje oboru konstruování výrobních strojů a zařízení. Značným podílem přispěl k rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology, ve které se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí. K jeho pedagogické a vědecké činnosti jej přivedly kroky z výrobní praxe. Tak by tomu mělo být. Stanislav Hosnedl je Plzeňák tělem i duší s aktivními kontakty po celém světě. Bylo nám ctí, že jsme mu mohli na letošním MSV v Brně předat Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Quo vadis, svařování?

Svařování je dlouhodobě jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií. Má rozhodující vliv na jakost řady výrobků a na výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Patří také mezi technologie zpracovávající největší objem kovových materiálů (cca 25 %). Žádná jiná technologie nezpůsobuje tak rozsáhlé změny ve vlastnostech materiálů.

Elektromobilita pro energetickou nezávislost

Téměř veškeré hlavní fosilní zdroje energie planety – ropa nebo uhlí, se nacházejí v nějak problematických oblastech, ať už místem, nebo politicky, či ekonomicky, a závislost na nich je snadno zneužitelná. Proto je snaha o energetickou samostatnost tak strategicky důležitá pro celou Evropu.

Výzkum, vývoj, simulace - z Čech až na konec světa

„Všeobecný přehled je vlastně to nejlepší, co styl vysokoškolského vzdělání v Česku mladým lidem dává. Ještě zlepšit jazyky a máme – s malou nadsázkou řečeno – celou Evropu v hrsti.“ To jsou slova Ing. Jakuba Jelínka, vedoucího Střediska virtuálních simulací v německé společnosti TÜV SÜD Czech, které se věnuje nejen zkušebnictví a testování.

Český mozek pro německé inovace

Ing. Petr Grulich pracuje jako poradce a podporovatel vývojových týmů pro speciální technická témata ve společnosti Robert Bosch GmbH v německém Stuttgartu. Ačkoli to podle jeho jména nepoznáte, je Čech. Tento rodák z České Lípy je absolventem Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT. Je jedním z těch „našich“, díky nimž v zahraničí začínají chápat, že Česko není jen o pivu a hokeji.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit