Témata
Zdroj: Pixabay

Systém ERP ve výrobním prostředí

Psát o podnikových systémech ERP v časopise o strojírenství není plácnutím do vody, ale zásahem do černého. Vždyť tyto systémy se kdysi poměrně těžce rodily právě v tomto prostředí – zejména v odděleních nákupu čili materiálového zásobování výroby. Jistě, ne v dnešní fešácké podobě, ale na strnulých alfanumerických monitorech tehdejších střediskových počítačů.

Petr Zavoral

Ředitel společnosti Sabris CZ. Jeho profesní historie je dlouhodobě spojená s firmou SAP, jejíž tuzemskou pobočku počátkem 90.let v Praze na pozici obchodního ředitele spoluvytvářel. Podnikovými informačními systémy se ale zabýval i na vedoucích pozicích dalších mezinárodních gigantů typu Oracle Czech, KPMG Kanada nebo SAS Institute. Z působení v nadnárodních firmách se následně léčil, až do vyčerpání všech úspor, v řadě startupů zaměřených zejména na sociální sítě a big data. Ve volném čase se pasivně věnuje alternativní rockové hudbě a literatuře.

Reklama

Trocha historie

To, že množství výrobních zásob není levnou záležitostí a jeho optimalizace vede k značným úsporám, se vědělo už minimálně od r. 1913, kdy Američan F. W. Harris přišel s promyšleným vědeckým postupem výpočtu Ekonomické velikosti objednávky (Economic Order Quantity, EOQ). Tenkrát se už optimální zásoby definovaly též přes Objednávkový bod (Re-Order Point, ROP), resp. Bod objednání od kritického množství (Re-Order Quantity, ROQ).

Po druhé světové válce, zejména pod taktovkou otce a syna Toyodových, vzniká v Japonsku unikátní metoda pro řízení výroby, Toyota Production System (TPS), která apeluje na potřebu neplýtvání materiálem ve výrobě a držení pouze nezbytných zásob.

Nicméně, až když zaměstnanec IBM, Čechoameričan Joseph Orlicky, zapojí do těchto aktivit v 60. letech minulého století výpočetní techniku, lze hovořit o automatizovaném procesu Plánování potřeby materiálu (Material Requirements Planning, MRP). V80. letech na duchovního otce MRP a našeho rodáka navazuje Američan Oliver Wight s novou generací MRP – Plánování výrobních zdrojů (Manufacturing Resource Planning, označovanou jako MRP II). Zde nejde už jen o plánování potřeby materiálu, ale navíc i o plánování dalších zdrojů typu strojů, zaměstnanců a financí. To byl už jenom krůček k systémům pro Plánování veškerých podnikových zdrojů, Enterprise Resource Planning (ERP), jež shromažďují a sdílí důležité informace o správě a řízení přes celou organizaci. Mohou komplexně řídit celé spektrum firemních aspektů, včetně výroby, procesů logistiky, účetnictví, prodeje a lidských zdrojů.

Mezi klíčové funkce ERP patří integrace, škálovatelnost, snadné použití, mobilní rozhraní, přístup k datům v reálném čase a funkce specifické pro dané odvětví. (Zdroj: Pixabay)

Benefity ERP

Dobře zavedený software ERP může výrazně zlepšit provoz firmy ve všech směrech a značně posílit její konkurenceschopnost. Zajišťuje standardy, kvalitu, lepší sledovatelnost a neustálé zlepšování firemních dat a procesů. Zefektivňuje plánování, controlling a monitoring podnikových zdrojů – zabezpečuje jejich optimalizaci a dostupnost v každé fázi výroby, v celém životním cyklu výrobku.

Mezi další nesporné výhody systémů ERP patří:

 • transparentnost výroby v reálném čase, informovanost o přesném stavu výrobků v každé fázi jejich výrobního, resp. montážního procesu;
 • efektivní služby zákazníkům a prodejcům s kompletní historií nákupu, výroby, prodeje, expedice, dopravy a zákaznické podpory produktu či služby;
 • zvýšená kontrola zásob, včetně lepších predikcí, sledování a plánování materiálu pro lepší rozhodování „make orbuy“ a sestavení just-in-time (JIT) / just-in-sequence (JIS) programů;
 • ucelený obraz o celé organizaci, zastřešený reportingem a informacemi z analytických modulů – od klíčových ukazatelů pro řízení výkonu podniku až k efektivitě jednotlivých pracovníků, linek, strojů a zařízení;
 • kompletní finanční správa pokrývající všechny operace, ať už místní, nebo globální, včetně mezd, nákladů na procesy, marží, a stálá fixní aktiva;
 • audit, kontrola shody a kvality, včetně sledovatelnosti šarží, průtoku zásob, výrobních postupů, kontroly dokumentů, nápravných opatření a objednávek technických změn;
 • harmonizace a zefektivnění procesů, pracovních toků a operací (workflow);
 • sjednocení a standardizace kmenových dat přes celou organizaci.

Softwarové funkce

Výrobní a montážní procesy bývají poměrně složité a rozmanité, a takový by měl být i ERP software. Při jeho výběru pro tuto oblast se nelze uspokojit s univerzálním balíčkem. Existují vhodné výrobní systémy ERP nabízející vhodnou oborovou funkcionalitu, jež výrazně zlepšují návratnost investic a šanci na úspěšné zavedení a využití v provozu. Mezi klíčové funkce patří integrace, škálovatelnost, snadné použití, mobilní rozhraní, přístup k datům v reálném čase a funkce specifické pro dané odvětví.

Integrace

Není nutné pokrýt každou z podnikových oblastí tím nejlepším SW řešením, které se momentálně na trhu nabízí – a následně tato řešení sešroubovávat do jednoho celku. Udržovat celou zoologickou zahradu různých aplikací, jako ve smartfonu, není pro firmu vůbec snadné – už jenom z pohledu péče a údržby každého kusu softwaru, držení posledních aktuálních verzí, jejich dalšího rozvoje. Nemluvě o potřebě personálu pro každé fragmentární řešení a jeho pravidelné školení. Je mnohem efektivnější soustředit se na jeden plně integrovaný systém, jenž nabízí vše najednou.

Škálovatelnost

Škálovatelnost systému v čase je rovněž důležitá. Systém ERP by měl být schopen růst s naším podnikáním – a to pokud jde o funkcionalitu, počet uživatelů i celkovou robustnost a bezpečnost. V neposlední řadě i uživatelskou přívětivost a vybavenost směrem k rozhraním na aplikace třetích stran.

Mobilita

Do výrobních pracovišť, logistických center a skladů, stejně jako do zaměstnaneckých aktivit mimo kancelář, vstoupily tablety, chytré telefony, skenery a mnohá další přídavná elektronická zařízení. Systém ERP umí tato zařízení nativně a bezpečně včlenit do svých procesů a dále s nimi pracovat.

Data

Data jsou solí každé SW aplikace a pro úspěch libovolné operace zcela zásadní. Avšak pouze pokud jsou krystalicky čistá, konzistentní, důvěryhodná a aktuální. Dozvědět se o finalizaci výrobku 24 hodin po jeho sestavení je k ničemu a rozhodně neumožňuje zaujmout proaktivní přístup pro řízení firemních operací.

Reklama
Reklama

Odvětvová řešení

Kritickým místem výběru jsou průmyslové branžové balíčky s funkcemi zaměřenými na oborovou výrobu a montáž, jež podpoří pokročilé plánování výroby, online MRP běhy přes více závodů, správu životního cyklu výrobku i řízení kvality. Obzvláště užitečné jsou funkce jako pokročilá analytika a modelování, tvorba expedičních seznamů, hlášení práce, systémy MES.

Software ERP může zvýšit produktivitu podniku, zkrátit přístupy nejen k novým trhům (time to market), zajistit nová odbytiště a povznést výrobní společnost na vyšší úroveň. Stručně řečeno, správně vybraný systém ERP může výrobní podnik přenést do budoucnosti.

Funkce ERP specifické pro výrobu a montáž zahrnují:

 • flexibilita výrobních postupů– ať už jsou výrobně-montážní procesy organizovány kolem pracovních center, linek, nebo v kombinaci mnoha různých typů, ERP software musí nabízet specifické možnosti pro kontinuální i dávkovou výrobu;
 • správa kusovníků– montážně-výrobní postupy přímo volají po flexibilitě při vytváření neomezených procesů a jejich návaznosti ke specifickým kusovníkům viditelným v každém kroku výroby. ERP musí podporovat více procesů a více dob cyklů, jež vytvářejí jeden jedinečný produkt či více produktů – v závislosti na potřebě;
 • zásobování materiálem– systém ERP musí poskytovat široké portfolio nástrojů na podporu systému kontroly, řízení a optimalizace zásob. Metody typu MRP, BOA, kanban, JIT/JIS jsou zde uvedeny pouze pro ilustraci široké škály možností;
 • hlášení práce– ERP musí disponovat schopností měřit práci pro proces nebo směnu, sledovat výrobky v každé fázi produkce a na svém konci hlásit míru zmetků, resp. defektů pro každý výrobní proces;
 • zabezpečení procesu– nabízí montérům možnost certifikovat samostatné procesy nebo konkrétní odborné pracovníky. Rovněž by měl poskytovat možnost přidělit práva správce pro odbavení linky a konečné schválení sestavy;
 • správa životního cyklu produktu– monitoring produktů od procesního návrhu, nabídky přes výrobu, montáž až do konce životnosti;
 • pokročilé plánování výroby– tento software by měl umožnit zpracování podrobných výrobních a montážních postupů. Cílem je získat přehled nad procesy plánování, sladit všechny plány a vytvořit jeden centrální výrobní plán s podrobnými plány pro všechna pracoviště. Dochází tak k zefektivnění náplně práce plánovačů. Výhodou je rovněž dodržení návaznosti jednotlivých výrobních operací;
 • Manufacturing Execution System (MES)– specifické požadavky výroby ERP systém sám plně nepokryje. Podnikové procesy je potřeba dostat až k výrobním linkám a strojům. To zajistí systém MES. Oba potom musí být oborově specifické a prointegrované. ERP definuje pravidla, MES hlídá jejich stavy.
Související články
Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

Související články
Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Skutečná tvář zakázkového obrábění

Jak se společnost Pfeiffer stala beta testerem řídicího systému Sinumerik? A jak se vůbec Jak tento systém dostal do světa zakázkového obrábění a provozu obroben? Nebyl to vůbec lehký začátek a pro projektového manažera Karstena Schwarze ze společnosti Siemens, který stojí za tímto historickým milníkem, to nebylo vůbec snadné.

Digitálne dvojča & Factory Twin

Uplatnenie digitalizácie vo výrobe predstavuje revolučnú zmenu. Táto zmena má paradigmatický charakter, pretože sprístupňuje dáta z výroby všetkým výrobným prvkom, čo umožňuje uplatnenie nových systémov riadenia výroby v reálnom čase.

Přesolená polévka a podnikové plánování

Už pár let jsme všichni s velkou chutí ujídali z polévky, která se vařila v kotli globální ekonomiky a jejími nejkvalitnějšími ingrediencemi byly nízká nezaměstnanost a hospodářský růst. A každý přitom čekal, kdy do tohoto stále více se přehřívajícího kotle neviditelný šéfkuchař trh přisype něco, po čem nám ta delikatesa začne pomalu opět hořknout na jazyku. Delší dobu se mluvilo o nejistém směřování čínského hospodářského zázraku, který dosud významnou měrou ovlivňoval jakžtakž pozitivní statistiky WTO a vedle toho analytici průběžně strašili odhady, která bublina praskne jako první.

Průmysl 4.0 jako výzva pro výrobní podniky

Pro výrobní firmy zůstává Průmysl 4.0 klíčovým tématem. Pokusme se tedy více objasnit, jaké změny s sebou tento trend nese, jaké přináší požadavky a co naopak výrobním firmám nabízí.

Pomocník pro řízení strategické změny

Dobře zvládnuté řízení strategické změny je základem pro přežití firmy v podmínkách dnešního neustále se měnícího trhu. Plánování je dnes extrémně důležité, ale stejně tak je důležité umět plány i upravovat a měnit. V tom vám mohou velice efektivně pomoci moderní podnikové informační systémy, jako jsou Helios Orange a Helios Green.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 3. Od inovací k produktu

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty. V minulém dílu k diskuzi s ním usedl Jiří Vaněk, bývalý kolega z Karosy Vysoké Mýto a v současné době zastávající post technického ředitele společnosti Ammann Czech Republic, a Petr Novague, průmyslový designer světového renomé.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit