Témata

Technologické centrum jako reakce na Průmysl 4.0

V září 2017 bylo dokončeno Technologické a Vzdělávací centrum Kuboušek v Českých Budějovicích, ve kterém bude předáváno zákazníkům vlastní know-how. Co vše nové technologické centrum přináší, popsal Petr Troják, výkonný ředitel Kuboušek Systems.

Vznikem Kuboušek Systems překročila skupina Kuboušek práh obchodně-servisní společnosti a stala se definitivně holdingem s technologickým zaměřením, vlastním vývojem, konstrukcí, školicími kapacitami a možností výroby. Hlavní úlohou Kuboušek Systems je poskytovat podporu při implementaci nových systémů, technologií a automatizace a k tomu mají nyní vynikající nástroj – Technologické a Vzdělávací centrum Kuboušek.

Vít Hněvkovský: Mohl byste na úvod seznámit čtenáře s firmou Kuboušek Systems? Jaké služby poskytuje a jak funguje v rámci skupiny s ostatními sesterskými společnostmi?

Ing. Petr Troják: Kuboušek Systems je součástí obchodní sekce KTI – Kuboušek Technologies and Instruments, která se již od roku 1990 zabývá prodejem měřicích přístrojů a systémů. Brzy se portfolio rozšířilo o vstřikovací stroje a všechna v provozu nezbytná periferní zařízení. Založení Kuboušek Systems bylo jen logickým krokem. Poskytujeme podporu právě obchodu výše zmíněných zařízení. Zajišťujeme aplikační podporu, výrobní technologie, stavíme celé automatizované buňky a zavádíme výrobu. Právě v automatizaci spojujeme zdánlivě vzdálené segmenty měřicí techniky a plastikářského průmyslu. Dokážeme totiž zákazníkovi připravit plně automatizovanou bezobslužnou výrobní linku včetně stoprocentní výstupní kontroly kvality přímo ve výrobě.

Vít Hněvkovský: Vybudování technologického centra je určitě zásadní milník pro firmu i celou skupinu. Co vy sám od tohoto centra očekáváte a co od něj může očekávat váš zákazník?

Ing. Petr Troják: Chtěli bychom zákazníkům představovat inovativní high-endové technologie přímo na našich strojích. Zákazník bude mít jedinečnou možnost využít náš strojový park vybavený technologiemi MuCell, RocTool nebo např. APC+ pro rozjezd či testování svého projektu. V technologickém centru se také budeme zabývat integrací periferních zařízení a automatizace do komplexních výrobních celků. Dále se chceme zaměřit na implementaci výrobních informačních systémů a další vývoj směřující k Průmyslu 4.0. Česká republika se Slovenskem jsou po přepočtu na obyvatele světové velmoci v plastikářské výrobě, především pro automotive. Zde vidím velký potenciál a budoucnost právě těchto inovativních technologií. Vyberte si jakýkoliv model auta a srovnejte jeho dvě poslední verze – vždy uvidíte obrovský skok v použitých technologiích. Výrobci aut, a nejen oni, nesmějí zaspat a stále musejí využívat nové poznatky. Zákazník od nás může očekávat, že jim budeme prezentovat nové technologie a pomůžeme s jejich implementací do výrobního procesu.

Jedním ze strojů v technologickém centru je plně elektrický stroj KraussMaffei řady PX, jak uvádí Ing. Petr Troják, výkonný ředitel Kuboušek Systems.

Vít Hněvkovský: Takže můžete říct, že technologické centrum je a bude ukázkou nejnovějších technologií, ze kterých si bude zákazník vybírat?

Ing. Petr Troják:
Technologické centrum bude sloužit jako showroom. Zájemce si může technologii osahat v praxi a její případnou aplikaci v jeho vlastním závodě prodiskutovat s naším odborníkem. To, že zde budou prezentovány nové technologie, je samozřejmě hodně důležité, ale není to jediný přínos pro zákazníka. Ruku v ruce s technologickým centrem vzniká i vzdělávací centrum. Bude tedy širší nabídka kurzů a školení, ale v počátcích je i spolupráce s univerzitami a středními technickými školami. Nabídli jsme jim konkrétní programy dlouhodobé spolupráce, která bude přínosná pro obě strany. Školy možnost praktického zapojení svých studentů v technologických a výrobních firmách vítají.

A opomenout bychom neměli ani to, že nevyužitá kapacita našich strojů bude k dispozici našim partnerům v případě, že se dostanou do problémů ve výrobě – například z důvodu výpadku jejich vlastních strojů.

Vít Hněvkovský: V posledních letech se často skloňuje pojem Průmysl 4.0. Ten je asi s technologickým centrem úzce spojen. Co vy konkrétně vnímáte pod tímto pojmem a jak je na Průmysl 4.0 připraveno vaše technologické centrum?

Ing. Petr Troják: Koncepci Průmyslu 4.0 vnímám jako směr, kterým se dříve či později budou vydávat všechna výrobní odvětví průmyslu. Jde o široké téma od virtuálního plánování celých hal přes automatizovanou výrobu a prediktivní údržbu až po navázanou logistiku. V našem technologickém centru jsme připraveni pomoci našim zákazníkům s implementací nových technologií směřujících k plně automatizované výrobě. Abychom této vize dosáhli, je nutné pracovat na více frontách. Je třeba automatizovat obsluhu strojů, kontrolu, kvalitu, sbírat výrobní data, v reálném čase je vyhodnocovat. V současné době dokážeme řešit pro naše zákazníky projekty týkající se zavádění automatizace do plastikářské výroby i následné kontroly dílů a to vše pomocí 6osých nebo dokonce kolaborativních robotů. Dále řešíme požadavky na sběr a vyhodnocování výrobních dat a testování nových technologií na vstřikovacích strojích.

Obecně vize Průmyslu 4.0 směřuje k vytvoření autonomní výrobní haly se vzdálenou správou a automatickým plánováním kapacit. V praxi to znamená, že zadáte, kolik kusů jakého výrobku chcete vyrobit, a pak už jen čekáte, než se naplní kamion hotovými díly.

Kuboušek, umístění na MSV: pavilon G1, stánek 40

Vít Hněvkovský

hnevkovsky@kubousek.cz

www.technologicke-centrum.cz

Vydání #10
Kód článku: 171038
Datum: 03. 10. 2017
Rubrika: Trendy / MSV 2017
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit