Témata
Reklama

Těsnění pro chemická čerpadla

Pod značkou Parofluor představuje společnost Parker Hannifin GmbH, člen americké skupiny Parker Seal Group, těsnicí O-kroužky z perfluoroelastomerů, určené pro nejvyšší nároky ve výrobě polovodičů a v raketové technice, ale především pro zajištění nulových emisí u chemických čerpadel a armatur.

I když označení perfluoroelastomer (FFKM) je pro tyto materiály vznikající jako kopolymer tetrafluorethylenu (TFE) a perfluormethylvinyletheru (PFMVE) poněkud zavádějící, jejich vlastnosti se více blíží elastomerům na rozdíl od jiných polymerů, jako například PTFE. Proti standardním elastomerům ale mají podstatně vyšší teplotní a chemickou odolnost. Odolávají většině extrémně agresivních anorganických a organických látek, kyselin a alkálií, leteckých a raketových paliv (hydrazinů a tetroxidu dusíku) při použití jako statická i dynamická těsnění; nicméně u některých rozpouštědel, jako jsou tetrachlormethan, 2-methyltetrahydrofuran, tetrachlorethylen a tetrahydrofuran je použití O-kroužků Parofluor omezeno pouze na statická těsnění. Jako všechny elastomery jsou i perfluoroelastomery permeabilní pro plyny. Možné úniky závisí na druhu plynu, typu elastomeru (v tomto ohledu jsou FFKM nejlepší se součinitelem F [cm3.cm1.s-1.bar-1. 10-8] pro hélium s hodnotou 4), a dále na teplotě a tlaku. Teplotní použitelnost se podle druhu směsi pohybuje od -30 do 300 °C.
Reklama
Reklama

Volba materiálu podle aplikace

Těsnicí O-kroužky se dodávají ve 4 skupinách směsí podle aplikace: standardní směsi, speciální směsi, vysokoteplotní směsi a speciální směsi pro polovodičovou a ultračistou techniku, a to ve 2 typech pro suché procesy a ve 3 typech pro mokré procesy. Základním typem pokrývajícím většinu aplikací do teploty 260 °C je standardní směs bílé barvy s titandioxidovým plněním V3860-75. Univerzálním typem pro chemické a vysokoteplotní aplikace je standardní směs černé barvy V8545-75 s plněním, s vysokou chemickou stabilitou, vysokou teplotní odolností až do 300 °C, vysokou odolností vůči stárnutí za tepla a jako nejlepší typ pro horkou vodu a přehřátou páru. Pro náročné petrochemické aplikace s chemickou odolností na úrovni směsi V3860-75, s vysokou pevností v tahu až 21,8 MPa při tvrdosti 90±5 Shore A a zejména s odolností proti poškození explozivní dekompresí byla vytvořena speciální směs V8588-90.
Směs V8742-70 byla nedávno schválena americkou agenturou FDA pro použití v potravinářství, biochemii, farmacii a genové technologii. Vyhovuje i podmínkám pro pracoviště Clean-in-Place (CIP) a Steam-in-Place (SIP) se sterilizací vodní parou při 150 °C, kde již fluoroelastomery nestačí.
V polovodičové technice vyžadují zvláštní podmínky plazmového leptání v kyslíku a směsi kyslíku a hexafluorethanu zvláštní zesíťované směsi připravované ultračistou technologií a odolné vůči oxidačnímu napadení, s vysokou chemickou odolností a nízkou permeabilitou pro plyny. Základem jsou typy V8562-75 a V3879-75.

Konstrukční řešení těsnicích O-kroužků

Teplotní roztažnost perfluoroelastomerů (FFKM) je mnohem větší (asi 22 % při ohřevu na teplotu 250 °C) než u nitril-butadienových elastomerů NBR, např. Perbunanu, Hycaru, Krynacu aj. Na to je třeba brát ohled při úvaze ucpávkové drážky, která nesmí být při normální teplotě vyplněna těsněním z více než 75 %, nemá-li dojít k jeho vytlačení při ohřevu. U vakuových těsnění je nutné 100% vyplnění. Perfluoroelastomery mají i příznivé hodnoty pružnosti po odlehčení.
U dynamických těsnění v radiálním uložení je pro správnou funkci významné i opracování povrchu v místě kontaktu u nepulzujících uložení Ra = 1,6 při Rmax = 6,3 a u pulzujících Ra = 0,8 při Rmax = 3,2; drážky u nepulzujících R= 3,2 při Rmax = 12,5 a u pulzujících R= 1,6 při Rmax = 6,3. Pro výpočet a výběr materiálu O-kroužků poskytuje Parker Hannifin informační CD-ROM inPHorm
V katalogu výrobce je více než 2000 různých typů standardních O-kroužků s vnitřním průměrem x průřez od 0,74 x 1,02 mm po 658,88 x 6,99 mm v metrické i palcové řadě. Za zmínku stojí, že v urgentních případech se vyrábí v závodech Pleidelsheimu (SRN) a v Lexingtonu, KY (USA) malé série standardních O-kroužků od 50 do 1000 kusů z 19 materiálů vnitřních průměrů 2 - 100 mm a průřezů min. 1 mm, příp. i jiných rozměrů než podle AS 568, DIN 3771 nebo ISO 3601 na objednávku do 24 hodin, a to včetně výroby nástrojů.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 10617
Datum: 06. 06. 2001
Rubrika: Trendy / Čerpadla a armatury
Autor:
Firmy
Související články
Materiálová řešení vodovodních fitinků

V posledních letech legislativa zpřísňuje předpisy o povoleném obsahu olova v materiálech přicházejících do styku s pitnou vodou. Týká se to především mosazi, tradičního materiálu na výrobu spojovacích součástí vodovodních systémů (fitinků).

Materiálová řešení vodovodních fitinků

První část článku, která byla uveřejněna v minulém čísle, pojednávala o problémech s náhradou kovových součástí plastem a krípu, jako základního nedostatku termoplastů. V tomto čísle budou probrány možná řešení náhrady jinými materiály.

Optimalizace hydraulického výkonu a účinnosti

Řada pístových čerpadel Parker P1/PD má optimalizovanou konstrukci pro použití v otevřených okruzích mobilních a průmyslových aplikací. Ve spojení s technologií elektronického řízení Parker přinášejí tyto systémy podstatně vyšší účinnost a lepší poměr ceny a výkonu než standardní řízení typu load sensing.

Související články
Výuka a výzkum aditivních technologií

Inovativní výrobní technologie nacházejí své místo také v technickém vzdělávání. Do svých osnov je dříve či později zakomponovaly všechny technické vysoké školy. Avšak pořízení nákladných technologií se neobejde bez podpory ze strany průmyslového výzkumu. Na Fakultě strojní ČVUT v Praze nyní disponují úplně novým zařízením M2 cusing pro výrobu dílů metodou DMLS německého výrobce Concept Laser, dnes působící pod značkou GE Additive. Stroj dodala společnost Misan a technologie slouží primárně pro výzkum v leteckém průmyslu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Aplikace nanomateriálů ve strojírenství

Nanotechnologie umožňují vývoj nových generací kompozitů s vylepšenou funkčností a širokou škálou aplikací. V současnosti nanokompozity představují mnoho aplikací v mnoha průmyslových oborech. Užitné vlastnosti nanomateriálů vyplývají z jejich výjimečných fyzikálních a chemických vlastností, velikosti, tvaru či povrchové morfologii. Velikostní efekt (size efect) umožňuje výrazně zlepšovat užitné vlastnosti konvekčních materiálů. Nanotechnologie díky svému inovačnímu potenciálu již dnes výrazně ovlivňují moderní průmyslové produkty.

Průmyslové využití nejvýkonnějších laserů

Již několik desetiletí jsme svědky postupného nabývání významu a upevňování pozice laserů nejen v průmyslových provozech, ale i ve zdravotnictví, metrologii a mnoha dalších oblastech. Na stránkách tohoto vydání je uvedeno hned několik možností jejich využití, všechny jsou však velmi vzdálené možnostem laserů vyvíjených v centru HiLASE. V Dolních Břežanech u Prahy totiž vyvíjejí „superlasery“.

Současný vývoj v oblasti svařování

Svařování, resp. spojování materiálů je v podstatě průřezová skupina technologií, která ovlivňuje prakticky všechny průmyslové obory. Některé obory by bez svařování a dalších způsobů spojování materiálů dnes již nemohly vůbec existovat, např. výroba automobilů, výroba konstrukcí ve stavebnictví a řady strojírenských složitých výrobků, včetně energetických zařízení.

O materiálovém inženýrství pro strojírenství

Ve srovnání s tradičním strojním inženýrstvím vzniklo materiálové inženýrství jako vědní a studijní obor před poměrně krátkou dobou. Zkušenosti ukazují, že jeho podstata není části technické veřejnosti a zejména mnohým studentům strojního inženýrství zcela jasná. To je i možnou příčinou, že počet materiálových inženýrů neodpovídá potřebám strojírenského průmyslu. Materiálové inženýrství se přitom zásadním způsobem podílí na modernizaci a konkurenceschopnosti strojírenských výrobků a zařízení, zvyšování efektivnosti jejich výroby a snižování energetické náročnosti jejich provozu.

Podnikové výzkumné centrum formuje budoucnost vývoje materiálů

Eureka je aplikační laboratoř společnosti JSP, výrobce materiálu Arpro, která nabízí vývoj a výrobu prototypů, jejich testování a ověřování prvních sériových výrobků. Umožňuje dokonce experimenty s technologiemi, jako je například laminace či zalisovávání vkládaných dílů s možností ověření 3D tolerancí.

Regulační pohony hydraulických čerpadel

V posledních letech se hledají možnosti úspor energie i u hydraulických systémů. Tyto pohony jsou pomalu vytlačovány v oblasti menších sil a momentů elektromechanickými pohony. V oblasti vyšších výkonů - desítky a více kW - však hydraulické pohony stále představují hlavní možnost řešení, a to zpravidla ve spolupráci se stále se rozvíjející elektronikou. I tady však už existují čistě elektrická řešení. U vyšších výkonů i několik procent úspor dělá výrazné snížení spotřeby energie.

Pohony a hydraulika

Společnost Gates Corporation je celosvětová diverzifikovaná průmyslová společnost, která poskytuje vyspělá řešení přenosu síly a hydrauliky. Přináší totiž produkty a služby, které snižují celkové náklady na vlastnictví pro širokou řadu aplikací.

Vyztužené termoplasty v letecké konstrukci

Historie firmy Letov má svůj počátek v listopadu 1918, kdy byl založen státní letecký vojenský podnik nazvaný "Letecký arsenál". Společnost prošla několika etapami, od vývoje a výroby vlastních letounů postupně až k vývoji a výrobě letadlových celků.

Kompozitová kapota sériového vozu Ford Focus

Na říjnovém veletrhu Composite Europe 2012 v Düsseldorfu vystavil Ford první přední kapotu sériového vozu Ford Focus z  CFRP kompozitu z uhlíkových vláken, vyrobenou vysokorychlostním procesem vhodným pro velkosériovou výrobu.

Měření čistoty hydraulických kapalin

Jedním z nepostradatelných mechanických prvků, používaných při konstrukci a stavbě strojů, jsou v současné době hydraulické systémy. Pro své fyzikální vlastnosti byla zpočátku jako fluidní médium využívána voda. Tu postupem času nahradily výkonnější a dokonalejší kapaliny s vlastnostmi nezbytnými pro dlouhodobě spolehlivý provoz stávajících výkonných hydraulických systémů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit