Témata
Reklama

Trexel pro vyšší využití procesu MuCell

Americká společnost Trexel inc. po nabytí licencí od Massachusetts Institute of Technology rozvíjí proces MuCell a vyrábí techniku pro vstřikování lehčených materiálů. Koncem února oznámila, že uzavřela partnerství s tchajvanskou firmou CoreTech pro využití jejího simulačního software Moldex3D.

CoreTech je původcem plně 3D systému Moldex3D pro simulace CAE vstřikovacích procesů. Trexel a CoreTech budou společně hledat spolehlivý nástroj pro simulace plnicího procesu forem pro MuCell s cílem výrazného zvýšení účinnosti a produktivity technologie MuCell pro různé polymery, plniva, výstřiky a parametry procesu. První výsledky partnerství budou k dispozici pro využití ještě v roce 2012.

Reklama
Reklama
Schéma vstřikovacího procesu s technologií MuCell, poprvé popsané v MM Průmyslové spektrum před 10 lety MM č. 1-2/2002 Foto: MM (Z prava do leva: násypka, ohřev, šnek, válec, tryska, pevná část formy, v malém poli řez materiálem (zvětšeno).

Proces MuCell Podstatou inovace je vstřikování plynu (N2 nebo CO2) do taveniny plastu a vznik lehčené struktury po ztuhnutí ve formě.

MuCell s inovací simulačním procesem Moldex3D

Přesným dávkováním plynu (dusík nebo CO2, nově jako superkritické fluidy) při vstřikování plynu do taveniny polymeru ve vstřikovacím stroji dovoluje proces MuCell Microcellular Foam vznikem pórů o průměru 5–100 µm výrazné vylehčení výrobku až o 40 % se stěnami do tloušťky 3 mm, zlepšenou rozměrovou stabilitu, zkrácení cyklu a lepší funkci dílů pro automobilový průmysl, elektroniku, elektrotechniku aj., se snížením nákladů. Trojrozměrná CAE simulace Moldex 3D zde může výrazně přispět k vyrobitelnosti, vysoké spolehlivosti vysoce přesných dílů a prediktabilitě výsledků výroby.

Největší světová jednotka pro MuCell proces

Ve stejné době oznámila Trexel uvedení do provozu největší světové jednotky pro MuCell proces u německé firmy Mürdter v Mutlangenu, která je vedle zpracovatele plastů také výrobcem forem a nástrojů.

Moldex3D je špičkový, plně 3D simulační CAE software plnění formy tchajwanské firmy CoreTech. Graf Moldex3D

Ve spolupráci s Krauss-Maffei dodala zařízení MuCell pro vstřikovací stroj s uzavírací silou 5 400 t. Procesem MuCell na stroji Krauss-Maffei MC 5400-17200 bude Mürdter vyrábět velkoplošné díly podle kapacity stroje 950 x 2 300 mm s hmotností do 6,5 kg a objemem do ca 8,5 litru, jako např. automobilové přístrojové desky a střešní moduly pro posuvné střechy.

Skupina Mürdter má lisovnu a nástrojárnu v Česku

Stojí za zmínku, že součástí skupiny Mürdter jsou i společnosti Mürdter Dvořák nástrojárna a Mürdter Dvořák lisovna z Olšan u Prostějova. Obě moravské společnosti mají ve výrobním programu návrhy vstřikovacích forem vlastní CAD konstrukce v prostředí CATIA a výrobu kompletních forem za podpory CADMould s velikostí 2 500 x 4 000 mm a do hmotnosti 40 t s vlastní výrobou.

Dosud největšími výstřiky procesu MuCell jsou díly přístrojové desky vozů Ford Escape 2012 a Ford Kuga 2012.

Ocenění pro užití MuCell u přístrojové desky Ford Escape

Právě u velkoplošných dílů využívá proces MuCell své největší přednosti – minimální deformace, kratší doby cyklu, menší uzavírací sílu, výhodnější funkční schopnost, úsporu materiálu a především lehčí výrobek s  požadovanou tuhostí při menší hmotnosti dílu, kterou oceňují zákazníci.

Pracovníci firem Mürdter, Kraus-Maffei a Trexel (zleva doprava) při náběhu výroby procesem MuCell v technickém středisku firmy Mürdter v Mutlangenu

Použití procesu MuCell bylo oceněno u přístrojové desky vozu Ford Escape Model 2012 a Ford Kuga Model 2012 udělením ceny Grand Award 2011 v soutěži 41st Auto Innovation Award Competition. Výstřiky přístrojové desky byly dodány a vyrobeny firmou Faurecia North America z polypropylenu PP-LFT, vyztuženého 20 % dlouhých skleněných vláken a plněného 30 % mastku, Stamax EXRP-49 30YK270 od Sabic Innovative Polymers, do formy od kanadské Lamko Tool&Mould. Cenu obdržel za snížení hmotnosti o 0,5 kg, zkrácení vstřikovacího cyklu o 15 %, nižší uzavírací sílu lisu o 45 % a zlevnění dílu o 3 USD proti běžně vstřikovanému dílu. Díly vyrobené tímto procesem – ventilová víka a díly klimatizace – použil Ford již dříve. Dá se však očekávat, že někteří naši automobiloví novináři ohodnotí přístrojovou desku obou vozů jako obykle – že “je tvořena příliš tvrdými plasty”!

Užití procesu má celosvětové rozšíření

Potom co Trexel upustil od vybírání licenčních poplatků, se využití značně rozšířilo. Výrobci vstřikovacích strojů Arburg, Battenfeld, Engel, Demag, Ferromatik Milacron, Husky, JSW, Krauss-Maffei, Nissei a Toshiba Machine nabízejí v licenci Trexel po celém světě MuCell jako výbavu na přání. Výrobce plastů Ticona má již 10 let technické centrum v Kelsterbachu, kde zkouší na stroji Krauss-Maffei s MuCell své termoplasty.

Přístrojová deska vozu Ford Escape Model 2012 z polypropylenu vyztuženého 20 % dlouhých skleněných vláken a plněného 30 % mastkuTrexel cituje studii z USA, která odhaduje, že využití procesu flotily 100 000 vozidel v USA může omezit „uhlíkovou stopu“ a ušetřit emise téměř 325 tis. tun CO2 během životnosti vozu 120 tis. km při úspoře téměř 11,9 mil. litrů paliva.

Alexandr Abušinov

abusinov@seznam.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 120512
Datum: 15. 05. 2012
Rubrika: Výroba / Plasty
Autor:
Firmy
Související články
Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Materiálová řešení vodovodních fitinků

První část článku, která byla uveřejněna v minulém čísle, pojednávala o problémech s náhradou kovových součástí plastem a krípu, jako základního nedostatku termoplastů. V tomto čísle budou probrány možná řešení náhrady jinými materiály.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Související články
Využití výrobků z recyklovaných plastů

Plastové odpady a jejich využití je v současné době velmi diskutovaným tématem. Očista naší země je velice důležitá, protože spousta plastového odpadu končí na skládkách a ve vodách oceánů. Proč tento odpad nezpracovat v rámci recyklace na smysluplné výrobky?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

NPE 2012 a plastové materiály

V Orlandu na Floridě se na sklonku jara konala největší událost roku v průmyslu plastů - trienale NPE 2012, která současně oslavila 75. výročí založení SPI (Society of the Plastic Industry). Poprvé po 40 letech se National Plastics Exhibition, tento vrcholný veletrh amerického plastového průmyslu, nekonal v červnu v Chicagu, ale o něco dříve na Floridě, mimo centra automobilového průmyslu, plastů a strojírenství amerického Středozápadu.

Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Nové možnosti průmyslového využití plastů

Supertechnopolymery představují nejnovější a nejvyspělejší článek ve vývoji polymerových materiálů. Od tradičních plastů se liší především vysokým obsahem vyztužujících skelných vláken, případně i přítomností syntetických vláken z aramidu, která dávají supertechnopolymerům výborné mechanické i tepelné vlastnosti. Díky své vysoké odolnosti se tyto moderní inženýrské plasty stále častěji stávají vhodnou alternativou za oceli, přičemž nabízejí i řadu výhod:

Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur

Technologie plazmových povrchových úprav spočívá v navázání funkčních skupin na povrch řetězce polymeru v plazmovém výboji. Jedná se převážně o hydroxylové skupiny. Nepolární charakter povrchu materiálu se tímto mění na polární, tedy hydrofobní povrch se stává hydrofilním či naopak. Tato technologie nachází stále širší uplatnění v různých průmyslových, ale i medicínských aplikacích.

Plastové materiály v reflexi K 2013

Inovační dopad exponátů prezentovaných na düsseldorfském veletrh plastů K do praktických aplikací, zejména zajímavých plastových materiálů, je aktuální nejen půl roku po skončení akce, kdy vám tento článek přinášíme, ale má časový přesah dalece větší. Aplikace automobilových plastů jsou možná divácky atraktivnějšími na autosalonech, avšak ty zajímající všechny jsou nové lehké materiály pro úsporu energie, šetřící jim kapsu.

Použité pneumatiky - kam s nimi?

Na začátku byl skvělý vynález: pneumatika. Byla vynalezena v devatenáctém století, úžasně zlepšovala vlastnosti jízdních kol a její vynález byl patentován. Později našla uplatnění především v automobilovém a leteckém průmyslu a dnes tvoří každodenní součást našeho života.

Vyztužené termoplasty v letecké konstrukci

Historie firmy Letov má svůj počátek v listopadu 1918, kdy byl založen státní letecký vojenský podnik nazvaný "Letecký arsenál". Společnost prošla několika etapami, od vývoje a výroby vlastních letounů postupně až k vývoji a výrobě letadlových celků.

Kompozitová kapota sériového vozu Ford Focus

Na říjnovém veletrhu Composite Europe 2012 v Düsseldorfu vystavil Ford první přední kapotu sériového vozu Ford Focus z  CFRP kompozitu z uhlíkových vláken, vyrobenou vysokorychlostním procesem vhodným pro velkosériovou výrobu.

Za plasty v říjnu na K 2013

Tradičně po třech letech se ve dnech 16. - 23. října 2013 koná v Düsseldorfu již 19. mezinárodní veletrh plastů a kaučuku K 2013, největší světová akce oboru od níž se očekávají nejen premiéry nových materiálů ale i ukázky nových aplikací s vyšším využitím vlastností známých materiálů s cílem snížení hmotnosti a spotřeby energie při užití obnovitelných zdrojů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit