Témata
Foto: Roman Dvořák

Pro reportáž, která deklaruje partnerství, v tomto případě třech subjektů, jsme si dojeli do Zruče nad Sázavou. Zde sídlí společnost Wikov Sázavan, jejímž dvorním dodavatelem obráběcích technologií je firma Hermle, která na svých strojích testuje v prototypové fázi nové verze řídicích systémů Heidenhain. Je to spolupráce, která ve své triagonále přináší vzájemnou synergii.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Společnost Wikov Sázavan již naši čtenáři znají, a to díky výstupům z odborných seminářů, které právě firma Hermle v minulosti realizovala. A bylo co prezentovat. V současné době se zde sice nacházejí čtyři obráběcí centra typu C 42, ale technologie třískového obrábění vždy nedominovaly. Karel Chalupa, vedoucí obchodního oddělení Wikovu, nám přibližuje vývoj podniku – v roce 1939 byla zahájena výstavba pomocného provozu obuvnického závodu koncernu Baťa. Firma měla na 200 zaměstnanců, kteří vyráběli obuvnické stroje či formy na boty. Bohužel následující znárodnění v roce 1945 na sebe nenechalo dlouho čekat. Přesto zdejší výroba neskomírala jako jiné fabriky. Ve spolupráci s Minervou a ZPS se začaly vyrábět obuvnické linky, které se vyvážely do celého světa. Probíhala zde výroba od výkresové dokumentace až po finální výrobek. Když se následně po sametové revoluci rozpadl tuzemský obuvnický a textilní průmysl, museli začít hledat nové komodity. V roce 1991 vznikla akciová společnost Sázavan Strojírny, která se po čtyřech letech přetransformovala do s. r. o. Firma byla vlastněna pěti majiteli, kteří se v roce 2012 rozhodli firmu prodat. Získal ji podnikatel Martin Wichterle, a rozšířil tak svůj koncern o další strojírenskou výrobní společnost, kterou začal výrobně naplňovat produkty v rámci své skupiny Wikov. Baťovy stavby po více než 70 letech vyžadovaly stavební renovace, a nemalé investice samozřejmě šly i směrem do výrobního parku.

Jak během společné diskuze, tak i následně ve výrobě panovala příjemná nálada, čehož je důkazem i tato fotografie. Zleva: Karel Chalupa, vedoucí obchodního oddělení Wikov Sázavan, Václav Šubrta, generální ředitel Wikov Sázavan, Barbara Hermann, obchodní podpora Hermle, Josef Veselý, programátor Wikov Sázavan, a Pavel Němeček, obchodní zástupce Hermle pro Českou republiku. (Foto: Roman Dvořák)

Na slova Karla Chalupy navazuje programátor Josef Veselý: „První obráběcí centrum Hermle typu U 740 s B hlavou jsme pořídili v roce 2003.“ Dlouhých 11 let se ve Zruči do technologií Hermle neinvestovalo, až v roce 2014 si pořídili obráběcí centrum C 42 s otočným stolem, díky kterému se skokově zvýšila zdejší přesnost výroby, a tím i jejich možnosti. Další tři stoje, shodného typu C 42, přišly v následujících letech. Všechny stroje jsou totožných opcí, jeden je s přídavným zásobníkem rozšiřujícím standardní kapacitu nástrojů 42 pozic. Jelikož ve výrobě používají vícestrojovou obsluhu, preferují shodný řídicí systém. „Řídicí systém Heidenhain 640 je doplněn o opci interpolačního soustružení, a díky ní můžeme obrábět převodovou skříň se speciálním nástrojem vlastní výroby, který dokáže opracovat průměr 250 mm přes průměr 121 mm,“ přibližuje možnosti konfigurace stroje programátor Josef Veselý.

Reklama
Reklama

K silné doméně firmy patří 3D měření, díky kterému mají v kombinaci s technologiemi Hermle pod kontrolou vysoce přesnou výrobu, například v toleranci souososti 0,01 mm. Tato přesnost je vyžadována v komponentech skříní převodovek, které dodávají v rámci skupiny Wikov, nebo například ve vibračních zásobnících pro zákazníky mimo skupinu. Hovoříme zde o sériích desítek kusů.

K diskuzi se připojuje nově jmenovaný generální ředitel Václav Šubrta. „Naším cílem je změna sortimentu, který doposud vyrábíme, a to směrem k vyšší sériovosti. A v dlouhodobém horizontu bychom rádi přišli s vlastním finálním výrobkem, u nějž bychom dokázali využít náš vývojově-kontrukčně-výrobní potenciál. Nyní se již v rámci skupiny pracuje na vývoji převodovek, které budou výrobně vhodné pro technologické vybavení a možnosti Sázavanu,“ doplňuje.

Václav Šubrta: „Firmu Wikov Sázavan vidím jednak v roli vyprofilovaného dodavatele v rámci skupiny Wikov, tak i jako kompetentního partnera externích zákazníků, kterým chceme nabízet vysokou kvalitu ve stanovených termínech. Chceme se zaměřit na špičkové výrobky z hlediska jejich komplexnosti a náročnosti.“

Proč Hermle?

Podle slov Josefa Veselého se ve Wikovu pro technologie Hermle rozhodli jednak především z důvodu přesnosti strojů, tak i konstrukční jednoduchosti z hlediska případných servisních úkonů. „Často se při jednání s potenciálními dodavateli obráběcích strojů ptáme na postup opravy následků například po tzv. nabourání stroje.“ Do debaty se přidává Pavel Němeček, prodejce Hermle: „Josef Veselý je špičkový technolog, který si se spoustou věcí poradí sám. Díky dlouhodobým zkušenostem se stroji Hermle je mnoho záležitostí již v první fázi vyřešeno po telefonu a servis následně přiveze všechny potřebné díly.“ Stroj je podle jeho slov takové konstrukce, že i po větší kolizi je možné jej seřídit do původních hodnot. „U řady zákazníků máme stroje i přes 20 let a dosahují takových přesností jako stroj nový,“ říká pan Němeček.

Vysoké stability procesu obrábění je mj. dosahováno díky stojanu stroje z polymerbetonu, který od roku 2018 Hermle odlévá ve své vlastní slévárně. Díky tomu je podle slov Pavla Němečka možné na stroji nastavit vyšší řezné podmínky, neboť polymerbeton lépe tlumí vibrace, dále má minimální teplotní roztažnost a jeho stabilita pomáhá udržovat požadovanou přesnost obrábění. K tomu všemu přispívá i symetričnost konstrukce, která zajišťuje teplotní kompenzace.

Josef Veselý

„Kombinovaný nástroj pro interpolační soustružení jsme si ve Wikovu vyrobili sami.“

(Foto: Roman Dvořák)

H&H

Spolupráce mezi společnostmi Hermle a Heidenhain se odehrává především na úrovni jejich výrobních závodů. Platformu přibližuje Barbara Hermann: „Naší firmě Hermle dodává do svých strojů systémy řízení jak společnost Siemens, tak především Heidenhain. Všechny řídicí systémy jsou v pilotní fázi poprvé testovány na našich strojích Hermle.“ Pavel Němeček ji doplňuje: „Když jsem před devíti lety pracoval na servisu, tak se řídicí systém Heidenhain 640 začínal prvotně testovat právě na centru Hermle. Systém byl vyvíjen společně s opcí soustružení, a i náš stroj byl tomu konstrukčně přizpůsoben.“ Pokud se objeví nový servis pack nebo upgrade software, než jej začnou nabízet zákazníkům, vše se dlouho testuje v showroomu Hermle.

Mladé lidi do oboru

Naše diskuze se pochopitelně nevyhnula tématu atraktivity strojírenské výroby pro mladé lidi. Generální ředitel Václav Šubrta předkládá svůj pohled na věc: „Strojařina je obor, který je relativně starý, ale dochází u něj k velkému skoku ve vývoji technologií. Bohužel se zde nenachází přidaná hodnota jako u jiných oborů, v nichž jsou mnohem větší příležitosti pro mladé lidi z hlediska jejich osobního rozvoje a finančního ohodnocení. Musíme se zmodernizovat a být zajímavými pro mladé.“ Podle něho se jedná o komplexní záležitost a zásadní problém pan Šubrta spatřuje především ve školství, které posledních 20 let stále deklaruje, že jediná perspektivní oblast pracovního uplatnění je ekonomika, a v poslední době pak i IT. „Jsme ve stavu, kdy vyučený člověk je svým způsobem ve společnosti méněcenný. V Německu je úplně opačná situace, lidé si uvědomují, že za znalostmi je dlouhá dřina,“ komentuje Václav Šubrta a Barbara Hermann na něj navazuje se svými zkušenostmi z dlouholetého pobytu v Německu: „Zde je duální systém vzdělávání, o kterém se v ČR stále jenom hovoří, běžným standardem. Firmy si zodpovědnost za výchovu mladých lidí vzaly do své kompetence. Než jsem nastoupila do společnosti Hermle, pracovala jsem v Siemensu. Tam jsem se poprvé o systému duálního vzdělávání dozvěděla a byla jsem svědkem, jak se jej firma snažila zavádět i v České republice, ale bohužel pouze v obchodních oborech, nikoliv technických.“ Například profese mechatronik je v Německu velmi uznávaná. U nás – paralela – mechanik seřizovač již takový glanc nemá.

Produkce Wikov Sázavanu s téměř polovičním exportním podílem je zajišťována stovkou zaměstnanců a téměř dvacítkou CNC obráběcích strojů. Je především zakázkového charakteru v obrábění přesných dílů. Vedle toho Wikov Sázavan disponuje svými dvěma výrobky – tzv. utahováky. (Foto: Roman Dvořák)

Firma Hermle má propracovaný systém výuky a seznámení se s technologiemi. Nabízí několik oborů duálního vzdělávání, a dokonce i obory univerzitní. „Již na konci prvního ročníku umí žáci obsluhovat stroje a další dva roky přímo ve výrobě se naučí stroje sestavit. To žádná jiná škola nenabídne,“ konstatuje paní Hermann a pokračuje: „Student získává loajalitu ke značce, stejně jako jeho rodiče. Viděla jsem rozdíl velkého korporátu a střední firmy, kde všichni drží pospolu, což nabízí regionální benefit rodinného charakteru. Většina zaměstnanců je z okolí. Nastoupí v 16 letech a jsou zde až do důchodu. Fluktuace je minimální.“

Wikov spolupracuje s okolními průmyslovkami, snaží si schopné studenty vytipovat a nabízet jim stipendia. Dokonce oslovuje i nejmladší děti, pro které organizuje exkurze, a tím dělá osvětu strojařině. Být si vědom, čím mohu být firmě přínosem – to často v ČR podceňujeme. Ve strojařině je nutné se mnohému naučit, než jedinec začne být zaměstnavateli užitečný, a tedy i dostatečně oceněný. Nadneseně řečeno, zedník si oblékne montérky a již si vydělává.

Reklama

Reflexe covidu

Závěrečné téma naší rozpravy se pak dotklo covidového období a jeho odrazu do dalšího fungování společnosti a jednotlivců. Václav Šubrta si myslí, že covid všechno změnil a přiblížil nás směrem k digitalizaci. „Naučili jsme se komunikovat na dálku, přetrhaly se tradiční vazby. Informace budou více sdílené a veřejné než dříve. Musíme na to reagovat a být toho součástí. Sdílená ekonomika nám otevírá neskutečné možnosti.“ Barbara Hermann k tomu dodává: „Ano, digitální komunikace je bezesporu velmi flexibilní, ale například představení nového stroje a jednání se zákazníkem vyžaduje osobní přístup.“ Neodmyslitelnou roli zde hrají i odborné veletrhy. Lidé se budou podle jejího mínění osobně rádi setkávat i přesto, že existují digitální komunikační a prodejní kanály.

Interpolační soustružení
Interpolační soustružení je dlouhodobě opomíjená funkce v řídicím systému Heidenhain TNC 640. Tato speciální technologie je známá jako opce 96, která uvolňuje pro uživatele dva cykly. Jde o cyklus 291 a cyklus 292, díky nimž lze naprogramovat bez pomoci CAD-CAM softwaru buď rovinné, nebo prostorově rotační tvary pouze jako definici průmětové kontury. Kontura musí být monotónní a prostá, a pak se již navolí technologické parametry pro obrábění frézou. Pokud je v systému aktivní také opce 50, lze obrábět rovněž i soustružnickým nožem. Řídicí systém sám přepočítá pohyb podle korekce definovaného nástroje, přičemž bere v úvahu zaoblení R2 na hraně nástroje. Program, který může mít v CAM softwaru i tisíce bloků, jež se provádějí bez poloměrové korekce, lze oproti tomu napsat v TNC640 v 30 řádcích, kdy systém pracuje s poloměrovou korekcí. Právě tuto možnost zvolila společnost Wikov Sázavan při výrobě převodovkové skříně. Časově náročné obrábění se díky použité technologii významně zefektivnilo.
Jan Lokoč, Heidenhain, specialista programování

I tato reportáž nám ukázala, jak je partnerství na společné cestě důležité. Jak sdílení zkušeností a názorů pomáhá ve vzájemném růstu. Wikov Sázavan má před sebou další etapu svého rozvoje, ale již nyní můžeme s čistým svědomím konstatovat, že díky předvídavému managementu, loajálním zaměstnancům a takovým partnerům, jako je Hermle a Heidenhain, jej s největší pravděpodobností čeká úspěšná mise. Držme jim na této společné cestě palce. Takové uskupení firem, jaké v rámci skupiny Wikov vlastní Martin Wichterle, je totiž zárukou stabilní budoucnosti naší země.

Vydání #11
Kód článku: 211114
Datum: 03. 11. 2021
Rubrika: Redakce / Reportáž
Firmy
Hermle Česká republika

Oficiálním názvem Maschinenfabrik Berthold Hermle je německý výrobce přesných, výkonných pětiosých obráběcích center. Více než 70 let sází Hermle na vynikající výsledky ve frézování. Těchto výsledků dosahují: vlastní architekturou, vlastní strukturou, vlastní prací, vlastním myšlením, vlastním vývojem, vlastní konstrukcí, vlastní montáží, vlastním servisem... Každé zlepšení, změna či optimalizace přináší lepší výsledek, který je přesnější a rychleji k dispozici.

Číst dál
Wikov

Společnost působí ve strojírenství více než 130 let. Přes 100 let je tradičním výrobcem ozubených kol a mechanických převodovek. Zkušenosti vytvářené a předávané z generace na generaci v kombinaci s moderními výrobními technologiemi společnosti umožňují vyrábět špičkové produkty s progresivním konstrukčním řešením a nadstandardními technickými parametry.

Číst dál
Heidenhain

Firma vyvíjí a vyrábí lineární a úhlové snímače, rotační snímače, indikace polohy a řízení pro náročné aplikace polohování. Produkty se používají především ve vysoce přesných obráběcích strojích i zařízeních pro výrobu a další zpracování elektronických součástek. S rozsáhlým know-how ve vývoji a výrobě snímačů, měřidel a řízení firma Heidenhain splňuje důležité předpoklady pro automatizaci zařízení a výrobních strojů zítřka.

Číst dál
Související články
Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Úspěšné dny otevřených dveří

Ve druhý dubnový týden 2019 pozvala společnost Grob-Werke hosty na letošní první firemní výstavu do svého sídla v Mindelheimu. Přibližně 400 pozvaných zákazníků a hostů kvitovalo inovativní produkty, praktické ukázky, odborné přednášky a zajímavé komentované prohlídky firmy.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit