Témata
Zdroj: IMI Norgren

Úprava a regulace přívodu stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch se používá téměř v každém průmyslovém odvětví, od stavby aut po otevírání dveří autobusu, od zpracování potravin po hornictví a stavbu lodí. Společnost IMI Norgren už více než 40 let dodává jednotky Excelon a Olympian pro úpravu vzduchu, jež poskytují čistý regulovaný stlačený vzduch pro všechny průmyslové aplikace.

Lumír Biskup

Sales Manager NEX, Marketing & Distribution, Norgren Czech Republic

Reklama

Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie, jestliže se správně používá a upravuje. Často je mylně pokládán za levný, nebo dokonce „bezplatný“ zdroj energie, avšak v místě použití má přibližně stejnou cenu jako zemní plyn. Proto je velmi důležité instalovat správné vybavení pro úpravu a regulaci přívodu vzduchu. Úpravou vzduchu se rozumí dodávání vzduchu správné kvality do pneumatického zařízení tak, aby zařízení mohlo běžet s optimální účinností co nejdelší možnou dobu a aby provozní náklady po dobu jeho životnosti byly minimální. Úprava vzduchu tedy zahrnuje především jeho čištění (filtraci), měření a regulaci tlaku, a také mazání. K tomu všemu je nezbytné zajistit maximální bezpečnost provozu.

Příklad standardní kombinované jednotky Norgren Excelon Plus s digitálním manometrem a připojením k digitálnímu rozhraní IO-Link. (Zdroj: IMI Norgren)

Modulární jednotky Norgren Excelon Plus

Zmíněné operace jsou zajišťovány jednotlivými moduly systému Excelon Plus, jež lze podle potřeby navzájem kombinovat. V nabídce jsou jednak standardní kombinované jednotky, jednak jednotlivé moduly, z nichž si uživatel může pomocí konfigurátoru sám sestavit potřebnou kombinaci podle požadovaných funkcí pro konkrétní aplikaci. K dispozici jsou tři varianty filtrů, dvě varianty regulátorů (s třemi provedeními pružiny) a dvě varianty maznic. Všechny moduly jsou lehké a mají kompaktní rozměry.

Jednotky Excelon Plus jsou dodávány ve dvou velikostních řadách (1/4" – řada 82 a 1/2" – řada 84) a v závislosti na provedení jsou určeny pro maximální vstupní tlak 10 až 20 bar.

Reklama
Reklama

Monitorování a regulace tlaku digitálně přes IO-Link

Regulátory pro všeobecné použití i filtrové regulátory jsou k dispozici s volitelným integrovaným digitálním tlakovým spínačem a manometrem. Digitální manometr je vybaven programovatelným barevným displejem a nabízí konektivitu přes rozhraní IO-Link. Toto komunikační rozhraní umožňuje vzdálené nastavení a čitelnost dat o výkonu aplikace pro lepší monitorování. Díky tomu jsou tyto regulátory ideální volbou pro výrobce strojů, kteří chtějí investovat do digitálního zabezpečení svých systémů pro budoucnost.

Filtrace

Filtry musí mít účinné odvodňovací systémy, aby byl zajištěn výstupní vzduch bez kontaminace. Nadměrné množství tekuté vody je nejčastější příčinou poruch v systémech, které nemají velké provozní vysoušeče. Většinu objemu vody a také drsných částic lze odstranit univerzálním filtrem. Avšak tyto filtry je nutno pravidelně udržovat a musíte mít účinné mechanismy pro vypouštění kondenzátu, aby bylo zajištěno, že výstupní vzduch zůstane bez znečištění.

Univerzální filtry na odstranění vody a částic

Filtr pro všeobecné použití Excelon Plus nabízí odstraňování částic 5 μm nebo 40 μm, s úrovněmi extrakce vody min. 98 % (řada 84), resp. min. 95 % (řada 82). Údržba těchto jednotek je rychlá a snadná, protože filtrační patrona zůstává po vyjmutí uvnitř nádobky. Patrona se jednoduše odepne, čímž umožní čistou a účinnou likvidaci a náhradu za novou patronu. Nový systém údržby filtru také znamená, že volné místo pod jednotkou potřebné pro údržbu je maximálně 25 mm, což zmenšuje obklopující prostor potřebný na libovolném stroji.

Univerzální filtry jsou k dispozici s lehkými polykarbonátovými nádobkami s ochrannými kryty zajišťujícími viditelnost v nádobce nebo s celokovovými nádobkami obsahujícími unikátní prizmatické hladinoměry pro náročnější aplikace.

Filtry jsou nabízeny buď se čtvrt otáčkovým manuálním vypouštěním „Q“, nebo s páčkou pro nové mžikové automatické vypouštění plovákového typu, které minimalizuje ztrátu vzduchu během této operace.

Reklama

Koalescenční filtry na odstranění olejového aerosolu

Koalescenční filtr Excelon Plus odstraňuje olej až do úrovně 0,01 mg.m-3 – odstranění částic o velikosti 0,01 mikronu. Pletené provedení vložky znamená, že toho lze dosáhnout v kompaktním krytu, zatímco pokles tlaku bude udržován na minimu. Vestavěné měřidlo poklesu tlaku indikuje, kdy je třeba provést servis. Koalescenční filtry jsou nabízeny se stejnými volbami nádobek a vypouštění jako filtry univerzální a rovněž umožňují demontáž patrony umístěné v nádobce a obsahují dvojitý bezpečnostní zámek.

Filtry s aktivním uhlíkem na odstranění olejových par

Uhlíkový filtr Excelon Plus zajišťuje, že budou odstraněny všechny stopy olejových par (zápach) z dodávky stlačeného vzduchu (0,003 mg zbývajícího oleje na metr kubický vzduchu).Uhlíkové filtry jsou nabízeny s chráněnými polykarbonátovými nádobkami a celokovovými nádobkami a disponují možností vyjmout patronu umístěnou v nádobce a dvojitým bezpečnostním zámkem. Tyto filtry neobsahují vypouštění, protože kontaminacezpůsobená parami je zadržena v uhlíkové vložce.

Při současném použití koalescenčního filtru a filtru s aktivním uhlíkem lze jakýkoli systém stlačeného vzduchu použít pro většinu velmi kritických aplikací průmyslové automatizace, a dodávat čistotu vzduchu do třídy 0 podle ISO 8573-1.

Mazání mikromlhou nebo olejovou mlhou

Správné používání maznic zaručuje, že systém poběží efektivně po delší dobu. Správné používání oleje může prodloužit životnost pohonu až na pětinásobek, avšak je třeba maznice správně specifikovat a pravidelně udržovat.

Do jednotky maznice Excelon Plus Micro-fog je vestavěn generátor mikromlhy, který vytváří velmi jemné částice mlhy – menší než 2 mikrony. Tyto částice jsou rozptýleny ve vzduchovém potrubí a mohou urazit velmi velké vzdálenosti a promazat velmi složité vzduchové cesty. Tato maznice je nejvhodnější pro malé rychle se pohybující aplikace. Umožňuje velmi jemnou regulaci a zajistí, že systémy nejsou nadměrně promazány.

Maznice Excelon Plus pro mazání olejovou mlhou vytváří poměrně hrubou mlhu – kolem 100 mikronů. Tato maznice se obvykle používá v aplikacích s náročnými pohony a nejlépe v blízkosti oblasti, která vyžaduje mazání. Výhodou maznice tohoto typu je to, že umožňuje doplňovat olejovou nádrž za chodu systému.

Oba typy maznic jsou nabízeny s chráněnými polykarbonátovými nebo celokovovými nádobkami, prizmatickým ukazatelem hladiny a dvojitým bezpečnostním zámkem. Nádobky pro maznice nenabízejí žádnou možnost vypouštění.

Další komponenty

K dispozici jsou i další moduly, například uzamykatelný uzavírací ventil, manuální i elektricky ovládané regulační ventily, blokové snímače tlaku a tlakové spínače.

Bezpečnost

Jakmile je vzduch pod tlakem, může poškodit zařízení nebo způsobit újmu osobám, takže kontrola tlaku použitím uzavíracích ventilů a regulátorů, které lze upevnit a uzamknout, je rozhodující. Udržování vzduchu v nádržích pro úpravu vzduchu je také třeba provádět bezpečně. Správné složení filtrů a maznic po provedení údržby je také rozhodující, protože uvolněná nádobka může být nebezpečná i při nejnižších tlacích. Při navrhování systémů stlačeného vzduchu musí být bezpečnostní hledisko vždy na prvním místě.

S důrazem na bezpečnost byl navržen také systém Excelon Plus. Nabízí vestavěné vložky zabezpečené proti nepovolané manipulaci a jedinečný mechanismus dvojitého zámku na nádobkách. Nový systém zjednodušuje údržbu zařízení díky tomu, že filtrační vložka této sestavy se demontuje společně s nádobkou.

Související články
Optimální výkonnost pneumatických prvků

Parker Hannifin, přední celosvětový výrobce automatizačních přístrojů a technologií, uvedl do prodeje novou modulární řadu jednotek určených pro úpravu tlakového vzduchu k použití kdekoli ve světě.

Tradice s novým jménem

Historie společnosti Glentor se pod tímto obchodním jménem datuje od roku 1995, ale tradice výrobního programu v oboru hydraulických a pneumatických systémů, na kterou aktivity Glentoru přímo navazují, sahá až do padesátých let minulého století.

Modulární příprava vzduchu pro průmyslové aplikace

Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie za předpokladu, že se správně používá a upravuje. Často je mylně pokládán za levný nebo dokonce "bezplatný" zdroj energie, avšak v místě použití má přibližně stejnou cenu jako zemní plyn. Proto je velmi důležité instalovat správné vybavení pro úpravu a regulaci přívodu vzduchu.

Související články
Přichází doba zmenšování

Stále menší jsou nejen naše mobilní telefony, počítače a všechna elektronika obecně. I výrobky pro automatizaci se viditelně zmenšují. Však také tato dvě témata spolu silně souvisejí. Výroba elektroniky je dnes tahounem automatizace. Technologie se odehrává na malém prostoru, velmi často ve formě tzv. stolních aplikací. Koncentrace do malých rozměrů se objevuje u v jiných oblastech - představte si moderní světlomet do automobilu. Jeho výroba vyžaduje značně komplikované přípravky a prostoru také není nazbyt.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bílá kniha - zónová bezpečnost

Výrobci jsou povinni předcházet pracovním úrazům prevencí bezpečnostních rizik. Dosažení požadované úrovně bezpečnosti může být náročné, jelikož může dojít ke zvýšení složitosti a snížení produktivity. Tato bílá kniha představuje unikátní řešení zónové bezpečnosti, která snižuje složitost konstrukce redundantních pneumatických bezpečnostních okruhů a zvyšuje produktivitu stroje. Jsou zde vysvětleny výhody tohoto konceptu oproti tradičním metodám pneumatických bezpečnostních okruhů, využívajících vypouštěcí ventily a zároveň jsou zmíněny jeho přínosy jak pro výrobce strojů a zařízení (OEM), tak pro koncové uživatele.

Nové pneumatické válce dle ISO 15552

Nové pneumatické pohony Parker řady P1F s certifikací podle ISO 15552 řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách. Nová série nahrazuje stávající série P1D a AZ. Válce jsou k dispozici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm.

Jak na stlačený vzduch chytře, bezpečně a úsporně

Ať se podíváme kamkoli, všude se mluví o úsporách energií, bezpečném a spolehlivém provozu a co nejvyšší produktivitě. Stlačený vzduch je cennou formou energie, to si jistě uvědomujeme všichni. Méně už ale bývá známo, že ztráty způsobené úniky běžně činí 30 až 70 %. Přitom převážná většina ztrát je způsobena chybami, nedostatky a závadami v rozvodné síti, tedy nikoliv v pohybující se části strojů a zařízení.

Malé velké změny - čidla pro pneumatické válce

Historicky prošla magnetická čidla pro snímání poloh pneumatických válců zajímavým vývojem. Jsou stále menší, výkonnější, levnější a ještě déle vydrží.

Moderní jednotky pro úpravu vzduchu

Účinná úprava vzduchu vytváří ideální provozní podmínky pro nepřetržitě pracující pneumatické pohony – válce a kyvné pohony – a zlepšuje produktivitu stroje.

Efektivní řešení i pro extrémní aplikace

Elektrické a pneumatické prvky společnosti Festo využívá více než 300 000 zákazníků na celém světě. Z širokého portfolia výrobků v následujícím článku představíme trojici komponent z oblasti pneumatických pohonů a automatizace..

Úsporná filtrace stlačeného vzduchu

Kdo potřebuje stlačený vzduch vyšší kvality, nevyhne se jeho odpovídající úpravě filtrací. Právě takové provozy mohou nyní využít nové energeticky úsporné filtry firmy Kaeser.

Technologie pro sušení a filtraci stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie, který je široce používán v celém průmyslu. Toto médium, označované také jako čtvrtá energie, používá v některém aspektu své činnosti přibližně 90 procent všech výrobců. Na rozdíl od jiných energií je však stlačený vzduch generován na místě a jeho kvalita a cena jsou tak odpovědností uživatele. e.

Olejové vývěvy pro chemické aplikace

Firma Ilmvac je výrobcem vývěv a vakuové techniky již od roku 1947. Její vývěvy pokrývají kompletní rozsah vakua od hrubého až po ultravysoké.

Pneumatický motor s certifikací ATEX pro hlubotiskový stroj

Společnost H. C. Moog GmbH vyvíjí a vyrábí inovativní kotoučové hlubotiskové stroje, pomocí kterých se vyrábějí kvalitní obaly. I přes globální nadvládu offsetového tisku se povedlo rodinné firmě z Hessenska zaplnit mezeru na trhu v obloukovém hlubotisku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit