Témata
Reklama

V koronavirové krizi je dialog sociálních partnerů stěžejní

Kvalitní podnikatelské prostředí je základem pro růst české ekonomiky. Proto je důležitý dialog mezi zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, který se odehrává v tripartitě. Její význam ještě více vzrostl v aktuální koronavirové krizi. Zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelé v čele se Svazem průmyslu a dopravy ČR řeší s vládou například nastavení klíčových programů pomoci pro postižené obory.

Svaz průmyslu a dopravy ČR, jako největší zaměstnavatelský svaz, zastupuje v tripartitě firmy spolu s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Za zaměstnance komunikují odbory, reprezentované Českomoravskou konfederací odborových svazů a Asociací samostatných odborů.

„Díky naší pozici v tripartitě můžeme projednávat s vládou nové zákony. Otevíráme témata, která podniky potřebují v sociálním dialogu řešit,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který je spolu s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou místopředsedou tripartity. Sociální dialog znamená soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, což jsou právě zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Dialog pomáhá sladit jejich zájmy, tím vytváří dobré pracovní podmínky, hospodářskou konkurenceschopnost a sociální soudržnost.
Jenže právě letošní koronavirová krize tripartitní jednání sociálních partnerů v České republice výrazně ovlivnila, na nějaký čas je dokonce přímo zastavila. Prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák proto na říjnovém Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR vyzval předsedu vlády Andreje Babiše, aby obnovil sociální dialog a svolal jednání tripartity. Sociální dialog je totiž klíčovou součástí byznysu a hraje nezastupitelnou roli i v současné situaci ovlivněné koronavirovou krizí. Premiér tuto výzvu vyslyšel, a v polovině října se tak zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a vlády po více než čtvrt roce znovu sešli na společném jednání.

Reklama
Reklama
„Je teď nesmírně důležité, aby sociální dialog znovu neustal. Pro fungování byznysu a ekonomiky je totiž klíčový, což se ukazuje i v této složité době. Pro tripartitu je důležité, jak dopadne státní rozpočet 2020. Jak bude nastaven rozpočet 2021 nebo Národní plán obnovy, který má pomoci naší ekonomice opět růst,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy.(Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Zabýváme se Průmyslem 4.0, digitalizací či stavebním zákonem

Svaz průmyslu a dopravy projednává na tripartitě s vládou a odbory témata, která spadají pod celou řadu resortů – například pod ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy ministerstvo školství nebo ministerstvo zemědělství. Vládě a odborům Svaz průmyslu a dopravy pravidelně předkládá expertní názor v celé řadě oblastí. I díky sociálnímu dialogu Svaz v posledních měsících například prosazoval zavedení kurzarbeitu. S vládou řešil i odpuštění daní nebo nastavení dalších programů státní podpory postiženým firmám a živnostníkům.

Svaz například zdůrazňuje, jak jsou pro českou ekonomiku důležité inovace a vzdělání, což potvrdila i současná koronavirová krize. Dlouhodobě podporuje navýšení prostředků pro výzkum a investice do infrastruktury, zabývá se podporou elektromobility či prosazuje zjednodušení stavebních povolení. Zároveň vysvětluje význam Průmyslu 4.0, do kterého spadá digitalizace a začleňování nových procesů do výroby.

Své argumenty získává ze zkušeností svých členů a od vlastních odborníků. Ve vyjednáváních se Svaz vždy zasazuje o to, aby tripartitou projednávané a přijímané materiály, ať už legislativní, nebo nelegislativní povahy, vytvářely do budoucna co nejlepší podmínky pro dynamický rozvoj podnikání a byznysu v České republice.
Témata, která se na tripartitě probírají, ale nekončí samotným jednáním. Svaz pravidelně sleduje a komentuje veškerou legislativu, která má vliv na rozvoj byznysu v České republice. „Jsme oficiálním připomínkovým místem pro legislativní úpravy a můžeme působit na rozhodnutí politiků. Chceme efektivní fungování státu bez bludiště zákonů a prostředí přívětivé pro podnikání a zahraniční investory,“ vysvětluje prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák. Ročně odborníci Svazu takto okomentují a připomínkují na 140 zákonů a vyhlášek souvisejících s podnikáním v České republice.

Svaz průmyslu a dopravy hájí zájmy zaměstnavatelů jak na národní, tak i na mezinárodní a regionální úrovni. Při jednání evropských a mezinárodních institucí prosazuje zájmy svých členů a podílí se na formulování pozic podnikatelů v celosvětovém měřítku. Zaměstnavatele pak zastupuje i na krajských tripartitách po celém Česku, kde řeší především nastavení podmínek pro zabezpečení fungování firem a rozvoje byznysu v daném regionu. Přímo v krajích firmy nejčastěji řeší problematiku zaměstnanosti, školství, dopravní obslužnost, zdravotnictví a také rozpočet nebo úspory kraje.

Reklama
Vydání #11&12
Kód článku: 201137
Datum: 09. 12. 2020
Rubrika: PR článek / Názory
Autor:
Firmy
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Související články
O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké kondici se nyní nachází vaše firma a jak máte zakázkově pokrytou druhou polovinu roku 2020 a výhledy na začátek příštího roku? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 3. Od inovací k produktu

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty. V minulém dílu k diskuzi s ním usedl Jiří Vaněk, bývalý kolega z Karosy Vysoké Mýto a v současné době zastávající post technického ředitele společnosti Ammann Czech Republic, a Petr Novague, průmyslový designer světového renomé.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Doc. Milan Edl, ZČU v Plzni

Smyslem této série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali docenta Milana Edla, děkana Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Budoucnost české výroby

Česká výroba prochází složitým obdobím. Naši výrobci musí každý den řešit složité úkoly a problémy, za které si z části ani nemohou. Doba už je taková, je potřeba se jí ale postavit čelem.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit