Témata
Zdroj: Schaeffler

Výzkum elektromobility ve Svitavách

Ve východočeských Svitavách, konkrétně závodě Schaeffler, vzniká nové centrum pro výzkum a vývoj. Je zaměřeno na zdokonalování a vývoj hlavního produktu společnosti - Thermomanagement-Modul (TMM), a to také pro oblast elektromobility. Do konce roku 2024 by v něm mělo najít práci na 30 nových zaměstnanců.

Reklama

Nové centrum se buduje v souvislosti s rozvojem elektromobility. Bude se proto zaměřovat nejen na výrobu, ale také na vývoj nové generace TMM pro potřeby elektromobilů. Celý proces výzkumu, vývoje a výroby modulu by tak již mohl být v rámci tohoto centra kompletně zastřešen. Koncern se bude moci spolehnout na českou technologickou kompetenci v oblasti výroby tohoto produktu.

Schaeffler působí se svými dvěma výrobními závody v České republice téměř 22 let. (Zdroj: Schaeffler)

„Svitavský závod působí jako vedoucí závod skupiny Schaeffler pro výrobu termoregulačního modulu. Vybudováním nového R&D centra se nám kromě rozšíření kompetencí a rozvoje našeho hlavního produktu podaří získat nové projekty i pro oblast elektromobility, a zabezpečit tak rozvoj a udržitelnost pro náš podnik,” říká Gabriel Michalec, ředitel společnosti Schaeffler Production CZ.

Reklama
Reklama

Kariéra a spolupráce s univerzitami

S budováním nového centra pro výzkum a vývoj je spojena i potřeba obsazení nově vznikajících pracovních míst. Pro projekty související s elektromobilitou plánuje Schaeffler ve Svitavách obsadit zejména inženýrské pracovní pozice. Prioritou proto i nadále zůstává intenzivní spolupráce s univerzitami.

S budováním nového centra pro výzkum a vývoj je spojena i potřeba obsazení nově vznikajících pracovních míst. (Zdroj: Schaeffler)

„Na personálním oddělení se v rámci nově vznikajícího R&D centra zabýváme potřebou obsazení inženýrských pozic. Aktuálně v závodě ve Svitavách zaměstnáváme více než 550 zaměstnanců. Do konce roku 2024 plánujeme pro oblast elektromobility vytvořit přibližně 42 nových pracovních míst, přičemž momentálně hledáme mimo jiné vysokoškolsky vzdělané kandidáty na pozice senior konstruktérů a vývojových inženýrů. Jedním z benefitů uvedených pracovních pozic je také možnost neustálého rozšiřování kvalifikace prostřednictvím odborných školení a spolupráce v mezinárodních týmech, a taktéž progresivní kariérní růst,“ říká Pavla Jelínková, HR manažerka Schaeffler Production CZ. „Uvědomujeme si také potřebu neustále rozvíjet propojení praxe s univerzitním prostředím. Aktuálně probíhají diskuze se zástupci vedení spolupracujících univerzit o dalších společných aktivitách. Jedním z plánovaných projektů je také možnost realizace odborných přednášek na půdě univerzit.“

Reklama

V hlavní roli ekologičnost

Schaeffler působí se svými dvěma výrobními závody v České republice téměř 22 let. Ve Svitavách a v Lanškrouně zaměstnává v současnosti přibližně 1 200 zaměstnanců. Závod v Lanškrouně se zabývá výrobou kombinovaných nástrojů, vstřikovacích forem a náhradních dílů pro další výrobu ložisek v závodech skupiny Schaeffler. Závod ve Svitavách odstartoval sériovou výrobu v roce 2017, přičemž momentálně působí jako vedoucí závod skupiny Schaeffler pro výrobu termoregulačního modulu. Modul zabezpečuje tepelné řízení v automobilech a přispívá také ke snižování spotřeby paliv a tvorby emisí. Vyrábí se v několika generacích a typech pro různé zákazníky z řad světových automobilek a ze Svitav a Lanškrouna míří do Asie, Evropy nebo Ameriky.

Související články
Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

MM Podcast: Glosa - Dědici evropské historie

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s otevřeným zbytnělým sociálním systémem, na který se snaží napojit vlny přicházejících z celého světa.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Související články
Trnitá cesta české vědy a výzkumu

Třicet let je diskutovaným tématem propojení české vědy a výzkumu s průmyslem. Podařilo se konečně v této oblasti učinit pokroky? Proč se čeští vědci nehrnou do tuzemských firem a proč české školství negeneruje kreativní osobnosti? K diskuzi o těchto otázkách jsme pozvali docenta Jiřího Krechla, který se problematice výzkumu a vývoje dlouhodobě věnuje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 4. díl: Jaké jsou limity lithiových baterií

Stěžejní součást bateriových elektrických vozidel představuje trakční baterie, soustava navzájem propojených sekundárních (nabíjecích) galvanických článků, které v podobě chemické energie akumulují tu elektrickou, již z baterie získává elektromotor. Protože se jako jedna z nevýhod elektrických vozidel oproti těm konvenčním uvádí poměr uložené energie a hmotnosti akumulátorů, tedy jejich relativně nízká specifická energie, zaměříme se v tomto díle našeho seriálu právě na ni, představíme si některé možnosti jejího navýšení a zmapujeme důsledky, jaké může pro mobilitu mít.

Elektromobilita pro energetickou nezávislost

Téměř veškeré hlavní fosilní zdroje energie planety – ropa nebo uhlí, se nacházejí v nějak problematických oblastech, ať už místem, nebo politicky, či ekonomicky, a závislost na nich je snadno zneužitelná. Proto je snaha o energetickou samostatnost tak strategicky důležitá pro celou Evropu.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Modernizace laboratoře pro měření emisí

Od listopadu 2011 je v Roztokách u Prahy otevřen objekt VTP Roztoky. Objekt o celkové ploše 4 200 m2 využívá pro k realizaci svých aktivit zejména Centrum vozidel udržitelné mobility (CVUM), založené při ČVUT v Praze, Fakultě strojní. Budova vznikala právě na základě požadavků vědeckých a akademických pracovníků z ČVUT, kteří hledali nové laboratorní a kancelářské prostory se záměrem vytvořit špičkové výzkumné pracoviště a navázat tak na projekty Výzkumných center spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka I, II, úspěšně řešené v  letech 2000 až 2011 pod vedením prof. Jana Macka. Záměr se podařilo realizovat také díky synergii projektů, využitých pro financování výstavby objektu a následně vybavení jednotlivých laboratoří. V loňském roce, sedm let po oficiálním otevření, byla realizována přístavba a obnova emisního vybavení v laboratoři s válcovou brzdou.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Válcová laboratoř pro měření emisí

Měřením emisí se Škoda Auto zabývá již více než šedesát let. Spolu s vývojem motorů a vozidel a stále se zpřísňující legislativou vznikla potřeba vybudovat Emisní centrum Jih. Základní kámen tohoto centra byl položen v Mladé Boleslavi v létě 2016 a letos v květnu byl otevřen první ze tří měřicích boxů, vybavený nejmodernějšími technologiemi. Celková investice se vyšplhala k 15 milionům eur.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Vždy se snažíme konkurenci předběhnout

Špičkový výzkum a transfer high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe s důrazem na mezinárodní spolupráci je hlavním cílem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), vědecko-výzkumného pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit