Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Zavádění automatizace a robotizace v intralogistice
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Zavádění automatizace a robotizace v intralogistice

Rozvoj automatizace a zejména robotizace ve skladech prochází v posledních letech bouřlivým vývojem. Prvním krokem byla automatizace jednodušších procesů manipulace. Vozíky uměly přepravit materiál z jednoho bodu do druhého. Druhým, složitějším krokem je manipulace se zbožím v různých výškových úrovních, typicky z jedné regálové pozice do druhé. To je již o hodně náročnější, protože musí být spolehlivě vyřešeno nabírání a ukládání palet ve výškách a je třeba daleko větší přesnosti. V současné době se objevují i další výzvy, jako je automatizace pohybu vozíků ve venkovních prostorech.

Při zavádění automatizace a robotizace doporučují odborníci z oddělení intralogistiky společnosti Linde Material Handling Česká republika navrhnout skladové řešení jako celek. Nevyplácí se nechat většinu skladových operací beze změn a soustředit se na náhradu jedné skladové operace, protože se nevyužije všech synergických efektů, které může řešení přinést. Pokud se k zavádění automatizace robotizace přistupuje systémově, je nutné na začátku provést analýzu materiálových toků, obrátkovosti zboží, vlastností objednávek, počtů jejich řádků a položek. Obvykle z analytické fáze vyplyne několik řešení, které se liší svými náklady na investice a následnými provozními náklady. Dále se pro přípravu automatizace musí přeorganizovat celá řada logistických činností. Přeorganizování toků materiálu vyžaduje určitou plánovací činnost, což někdy implementaci zdržuje.

Zásobování výrobních linek

Pro nasazení robotických vozíků ve firmách jsou vhodné opakující se operace, jako je třeba zásobování výrobních linek robotickými tahači s logistickými vláčky. Příkladem může být výrobní závod Opel v rakouském Aspernu, kde se používají robotické vozíky Linde pro zásobování výrobních strojů. Robotické tahače s logistickými vláčky jezdí mezi sklady a výrobními linkami. V tomto případě se navíc jedná o velké vzdálenosti, továrna je rozlehlá, má 900 metrů na délku.


Robotický vozík ve výrobním závodě společnosti Linde Material Handling. (Zdroj: Linde MH)

Nejvíc se výhody robotických vozíků projeví v třísměnných provozech, kde se dosahuje nejrychlejší návratnosti investičních prostředků i nejvyšších úspor za náhradu pracovní síly. V praxi se často používají robotické nízkozdvižné (paletové) vozíky L-Matic nebo T-matic, jejichž úkolem je předávání především mezi místy na podlaze. Pro zavážení výrobních linek a vyšší zdvih jsou vhodné vozíky L-Matic AC, které mohou manipulovat až do výšky 2 900 mm. Pro rozvoz s vyšší intenzitou se pak používají robotické tahače, jako v případě výrobního závodu Opel. Pro větší výšky zakládání jsou určeny vozíky K-Matic, což je řada vozíků pro velmi úzké uličky (VNA).


Robotický vláček ve skladu v rakouském závodě automobilky Opel. (Zdroj: Linde MH)

Robotické vozíky mají implementováno mnoho bezpečnostních prvků a jejich pohyb po skladu je tak pro pěší obsluhu velmi bezpečný, protože jejich skenery, které sledují celé okolí, nedovolí žádnou kolizi. Vozíky také nejsou ovlivněny něčím, jako je lidský faktor, mohou pracovat téměř 24 hodin denně a doba jejich nutných technických odstávek je minimální. Ke konci roku 2019 bylo ze strany Linde Material Handling realizováno okolo 120 projektů, každý z nich obvykle zahrnoval několik automatických vozíků.

Skladování drobných dílů

Další oblastí skladování, kam robotika a automatizace rychle pronikají, je skladování drobných dílů, kde se mohou v největší míře projevit její výhody, jako je minimalizace chybovosti a velká úspora pracovních sil. Linde Material Handling v tomto případě doporučuje pro skladování drobných dílů systém AutoStore, který byl vyvinut koncernovým partnerem, firmou Dematic. Systém ukládá zboží do beden, které jsou nad sebou seřazeny podle obrátkovosti tak, že méně obrátkové zboží je dole. S bednami manipulují vozíky – roboty. Systém neustále pracuje s ABC analýzou, aby byl zajištěn co nejrychlejší přístup ke zboží, které je v aktuální době nejvíce obrátkové. Systém AutoStore patří mezi tzv. Ultra High-Density skladování, které přináší nejvyšší prostorovou úsporu ve srovnání s konvenčními řešeními. Velkou výhodou systému je, že je možné jej implementovat a rozšiřovat postupně, stavět i za provozu skladu. Vlastnosti systému přinášejí typicky 40% až 60% navýšení kapacity skladu oproti konvenčním řešením, minimalizaci chyb a možnost průběžné inventury. Významné je i zabezpečení zboží proti krádeži – v praxi není možné, aby kdokoliv ve funkčním systému cokoliv zcizoval. Robotické vozíky, které v systému s bednami manipulují, mají oproti velkým řešením minimální spotřebu – uvádí se, že spotřeba jednoho vozíku je podobná, jakou má elektrický toustovač.


 Provoz robotických vozíků je díky implementovaným bezpečnostním prvkům a nepřetržitému skenování okolí velmi bezpečný. (Zdroj: Linde MH)

Využitím systémů AutoStore se šetří pracnost při ukládání drobných dílů a systém významným způsobem může přispět k řešení nedostatku pracovních sil. Velkou výhodou je, že může být implementován i při nepravidelném půdorysu skladu a umožňuje tak využít téměř každý prostor. Implementace systému může být postupná a provozovatel skladu si může ověřit skutečný přínos a postupně rozhodovat o dalším rozšiřování systému na základě aktualizovaných potřeb.

Martin Petřík / Linde Material Handling

www.linde-mh.cz

Další články

Logistika/ manipulační/ dopravní technika
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: