Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Exportní strategie do roku 2020

Exportní strategie do roku 2020


01.11.2011

Obr. Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu na Exportní konferenci pořádané HK ČR: “Není v pořádku současný stav, kdy na 83 procent českého exportu směřuje do zemí EU a naše ekonomika je tak extrémně závislá na hospodářském cyklu EU”.

Jaká je exportní strategie Ministerstva průmyslu a obchodu na příštích 8 let? Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek by měl mít v tom jasno. Poslední říjnový den na Exportní konference organizované Hospodářskou komorou ČR v pražském hotelu Clarion představil předběžnou verzi Exportní strategie pro roky 2012 až 2020. Tato konference završila sérii regionálních seminářů a kulatých stolů za aktivní účasti odborné veřejností v zastoupení jednotlivých oborových svazů a asociací na téma potřeb a efektivní podpory exportu.

Podle slov ministra Kocourka v době stagnace a poklesu, který lze v regionu EU očekávat, naše silná 83 procentní exportní závislost omezuje možnosti reagovat na sníženou poptávku. To pak má bezprostřední negativní dopady na výkon našeho hospodářství, ačkoli v době poklesu Evropy mohou jiné regiony stagnovat nebo dokonce dynamicky růst.
Tyto skutečnosti, stejně jako například výrazná koncentrace vývozu na dvě nebo tři zásadní odvětví, nebo extrémně vysoký podíl několika málo největších exportérů, jsou východiskem pro sadu opatření, která MPO vtělilo do návrhu Exportní strategie pro roky 2012 až 2020. Ten by měl být ještě letos projednán v meziresortním připomínkovém řízení a poté vládou.

Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel jednoznačně podporuje úsilí MPO teritoriálně i oborově diverzifikovat český export a zvýšit podíl produktů a služeb s vyšší přidanou hodnotou. Dnešní struktura tuzemského exportu je totiž velmi zranitelná. Firmy mají zájem nalézt nová odbytiště i na mimoevropských zahraničních trzích. Podle něho se ukazuje, že bez dlouhodobé, systematické a efektivní podpory ze strany státu lze současnou strukturu českého exportu změnit jen obtížně.

Chystaná proexportní opatření lze v zásadě rozdělit na dvě skupiny — diverzifikační a integrační. V prvním případě jde o širší rozptýlení exportu jak geograficky a oborově, tak také co do segmentace exportérů. Druhá skupina — integrační opatření — je vedena zájmem maximálně propojit všechny státní instituce zapojené do podpory exportu, respektive obecně do podpory podnikání.


Kompletní prezentaci  Exportní strategie pro roky 2012 až 2020 ministra Martina Kocourka neleznete zde.

-dvo-
 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: