Témata
Foto: J. Hrdý

MM Podcast: Glosa - Odpouštějme a bude nám odpuštěno

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama


Usnuli jsme na vavřínech. Dlouhou dobu jsme spoléhali na to, že model založený na intenzivním využívání energetických zdrojů a levné pracovní síly, vytvořený transformací v 90. letech, bude fungovat donekonečna. Ale on se vyčerpal. Desítky a desítky různých proexportních, proinovačních, prosektorových a já nevím jakých dalších strategií, které se na různých resortních ministerstvech v předchozích letech za nemalé finance realizovaly, nedokázaly vytvořit stavební pilíře pro dlouhodobou celospolečenskou shodu na hlavních prioritách směřování naší země. Navíc se, bohužel, střídající vlády nikdy neshodly na základních klíčových bodech, které by kontinuálně podporovaly a postupně budovaly.

Reklama
Reklama

Chladné formální vztahy mezi předchozími prezidenty Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory byly prolomeny a nově zvolení zástupci se sjednotili na strategii opřené o výzkum, ze kterého vyplynulo, že většina dotazovaných firem vidí naši budoucnost velmi skepticky. Pokud stát nezačne investovat, staneme se skanzenem a přijde kolaps. Doprava, energetická infrastruktura, jádro, lithium, čipy a trendy v informačních technologiích je šest oblastí, které mají zásadní potenciál změnit naši zemi, a právě do nich musí směřovat velká část strategických investic. Koloritem jsou stesky nad tím, že administrativní překážky a regulace stěžují zdejší podnikání, firmám se nedostává dostatečně vzdělaných lidí v nových disruptivních technologiích, nedokončená dálniční síť tlumí výhody plynoucí z naší strategické polohy v srdci Evropy, nesoběstačnost v energiích se projevuje ve své plné nahotě. A tak dále, a tak dále.

Průmyslníci logicky z pozice dobrého hospodáře chápou, že musíme šetřit, a kroky vedoucí ke konsolidaci veřejných financí převážně podporují. Ale pokud se podíváme na energetiku, dopravu, datovou infrastrukturu, tam všude jsme silně podfinancovaní. Je to dlouhodobá bolest. Je třeba hledat nové modely řešení. O zdejší investiční aktivitě se ve velké míře rozhoduje v cizině, neboť velkým podílem místních firem jsou pobočky nadnárodních koncernů, zatímco podniků s českým kapitálem je relativně málo, což je jedno z velkých rizik české ekonomiky. A to se postupně prohlubuje mimo jiné i tím, že mnoho úspěšných českých firem se při generační obměně vlastníků prodává do rukou zahraničních investorů a naše legislativa nemotivuje k reinvestici zde vytvořeného zisku z podnikání zpětně do místa jeho vzniku.

Reklama

Primárně je, jako v každém podnikání, a v podstatě i v rodinném prostředí, třeba oddělit strategické investice od běžného provozního rozpočtu. A při jejich plánování je nutné uvažovat minimálně o desetiletém horizontu, nikoliv o volebním období – od vlády k vládě. To však znamená se přenést přes partajní spory a nenávisti napříč politickým spektrem a sednout si k jednomu stolu. Jsou toho Fiala s Babišem a Okamurou schopni? Obávám se, že nikoliv. Pak je třeba hledat v znepřátelených táborech ty osoby, které v zájmu státu toho schopny jsou. Jiná cesta není možná.

Buďte zdrávi na těle i na duchu, a přesto přese všechno, otráveni politickými výlevy, buďme vzorem třeba na cestě k odpuštění. Jestliže totiž odpustíme lidem jejich provinění, pak i Bůh odpustí nám. 

Požehnané dny.🙏
Vydání #10
Firmy
Související články
MM Podcast: Glosa - Sedmnáctá země spolková na kolečkách

Problémy koncernové automobilky jsou vážnější, než si většina lidí umí představit. Kombinace emisního skandálu DieselGate, změny trhu a návyků spotřebitelů, inflace a neschopnosti na to všechno pružně reagovat je pro VW smrticí koktejl. Může jí dokonce hrozit osud finské Nokie či amerického Kodaku, které před lety nedokázaly zachytit nastupující disruptivní změny a se svým ikonickým byznysem skončily. Jak zásadní problém by podobný osud znamenal pro Německo, potažmo celou subdodavatelskou Evropu, se můžeme jen domýšlet.

Fórum výrobních manažerů

Jaké zkušenosti máte s produktovými/subdodavatelskými dodávkami do obranného průmyslu? Jak bylo náročné se do tohoto sektoru dostat? Jedná se o oblast, která je pro vás v současné době důležitá nejen v rámci vaší výrobní diverzifikace, ale i případných státních garancí?

MM Podcast: Glosa - (Po)citová investice

Kolikrát již v době růstu ekonomiky došlo k nenadálému, často nevysvětlitelnému zlomu? Kdo tahal za konce nití, aby změnil otáčení zeměkoule? Proč se to již stalo součástí naší životní cesty a začali jsme to brát jako samozřejmost, bez hlubšího pátrání po příčinách, navíc s ignorací všech hoaxů a cílené propagandy?

Související články
Fórum výrobních manažerů

S čím se v současné době v rámci operativy řízení firmy nejvíce potýkáte? Přetrvává stále nedostatek subdodavatelských komponent ve vaší oblasti a s tím související komplikace s plněním termínů zakázek? Ovlivňují vaši ekonomiku provozu cenové úrovně energetických a materiálových vstupů, nedostatek technického personálu či něco jiného? Jak tuto situaci řešíte a podařilo se vám již některé problémy stabilizovat?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních manažerů

Kde vy osobně spatřujete případnou Achillovu patu českého průmyslu, která jej destabilizuje v krizových časech? Pokud stále existuje cesta nápravy, jaká by to podle vás byla?

MM Podcast: Glosa - Královská disciplína

Z dostupných výzkumů víme, že do čtvrté třídy mají děti matematiku rády, ale poté se již ve srovnání se světem propadáme. Všechny ty pompéznosti s digitální revolucí a kampaně za větší počet studentů v technických oborech nemůžou padnout na úrodnou půdu, pokud nedokážeme vyučovat matematiku tak, aby se k ní děti rády vracely. A pro případnou eliminaci neúspěchů raději zrušíme povinnou maturitu z matematiky. 

Fórum výrobních manažerů

Jak silná koruna, růst energií, tlak na mzdy, úrokové sazby a inflace ovlivňují vaši konkurenceschopnost na světových trzích? Které regiony světa začínají podle vás na „evropské realitě“ profitovat?

MM Podcast: Glosa - Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky

Krize je selektivním očistným procesem. Je to její zákon a řád, po generace prověřený a v důsledku vždy přijímaný. Není jiné možnosti. Někdy přijde v menší vlně, jindy s větší vervou, než bychom si přáli. Je na světě jiné spravedlnosti?

Fórum výrobních manažerů

Podělte se s našimi čtenáři o něco pozitivního, co vám v tomto roce udělalo velkou radost a pomohlo alespoň na chvíli zapomenout na denní problémy, které současná doba přináší? Co nám všem přejete do roku 2023?

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Fórum výrobních manažerů

Je migrační vlna ukrajinského obyvatelstva, která je důsledkem neskutečné tragédie válečného konfliktu, případným řešením vašeho nedostatku jak odborného, tak i běžného pracovního personálu? Pokud ano, činíte již konkrétní kroky v jeho případném náboru, zaškolení? Jedná se dle vás o stabilní pracovní sílu, nebo lze očekávat po skončení konfliktu její návrat domů?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit