Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Festival Exportu CZ letos již popáté

Festival Exportu CZ letos již popáté


16.06.2017

Ve středu 14. června krátce po poledni byl odstartován již 5. ročník Festivalu Exportu CZ pořádaný v pražských Holešovicích. Toto již tradiční setkání určené exporterům, zahraničním společnostem s potenciálem spolupráce s českými partnery a institucím zaměřeným na podporu exportu umožňuje přímý kontakt mezi aktéry vývozních aktivit. Současně představuje prostor pro prezentaci společností, podporu oboustranné mezinárodní obchodní spolupráce českých i zahraničních firem a propagaci služeb institucí na podporu exportu.

Pořadatelem je stejně jako v předchozích letech sdružení CzechInno spolu s partnery Českou exportní bankou, Společností vědeckotechnických parků ČR, Asociací inovačního podnikání ČR, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a Enterprise Europe Network.
 
Daniela Písařovicová, která festivalem provázela, přivítala přítomné a přiblížila velikost letošní akce v číslech: na festival je akreditováno na 800 zástupců ze 48 zemí, účast přijalo 62 vystavovatelů, 28 přednášejících a zastoupeno je zde 26 států. Úvodní slovo patřilo Davidu Kratochvílovi, předsedovi sdružení CzechInno, který připomněl, že nejdůležitějším cílem projektu je sjednocovat a propojovat zúčastněné na jednom místě a podporovat mezinárodní obchodní spolupráci.
 
Dalším řečníkem úvodního bloku byl Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu, který představil exportní strategii ministerstva. Zmínil též rizika českého exportu, mezi něž zahrnuje “závislost” na EU, bariéry vnitřního trhu, teritoriální nestabilitu či Brexit.


Vladimír Bärtl připomněl, že MPO také garantuje českou účast s názvem “Důmyslnost řešení” na výstavě Expo 2017 v Astaně.
 
Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa ocenil unikátnost akce co do koncentrace zástupců diplomatických sborů, kterým poděkoval za dosavadní excelentní spolupráci. Jako důležitý úkol ze strany státu vnímá zajištění dobrého financování pro vývozce a možností pojištění exportních aktivit.
 
Dále vystoupil Karel Bureš, generální ředitel České exportní banky. Uvedl, že ČEB v loňském roce poprvé za 12 let nepotřebovala dotaci ze státního rozpočtu a ocenil také výborné vztahy s EGAPem.


Výbornou spolupráci s EGAPem ocenil Karel Bureš.
 
Po úvodním zahajovacím bloku následovala vystoupení velvyslanců a vedoucích diplomatických misí z Indonésie, Mexika, Pakistánu a dalších států. Současně byly otevřeny expozice zúčastněných zemí s atraktivním doprovodným programem zahrnujícím prezentaci jejich umění, kultury i gastronomických specialit.
V odpoledním programu pak dominovala jednání v sekci Latinské Ameriky, Afriky a Ásie.


Festival Exportu vzbuzuje již tradičně velký zájem.

Druhý den festivalu pak probíhaly série organizovaných B2B setkání s paralelní nabídkou expoziční sekce podobně jako předchozí den.

Atmosféru z doprovodného programu pod názvem Umění a chutě čtyř světadílů zachycují následující fotografie:Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: