Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> TA ČR premiérově na MSV

TA ČR premiérově na MSV


04.10.2011

TA ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Mezi významné úkoly TA ČR mj. patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. 

Technologická agentura se letos poprvé prezentuje na MSV v Brně. Její hlavní úlohou je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR.
Návštěvníci její expozice v pavilonu A získají podrobné informace o možnostech využití celé řady programů, které pro své zájemce postupně vypisuje. Prvním vypsaným byl program ALFA, jenž se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. V únoru 2011 byl zahájen program Beta, skrze něj TA ČR zadává veřejné zakázky orgánům státní správy a ministerstvev. Hlavním cílem třetího programu Omega je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Doposud poslední vypsaný program Centra kompetence, který by se i do budoucna měl stát nosným programem agentury, je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR. První Centra kompetence vzešlé z první veřejné výzvy by měla začít fungovat od března 2012.


-dvo-


 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: