Témata
Reklama

Likvidace odpadu, účinná kosmetika i nová probiotika pro psy

Dvacet čtyři ověřených technologií, dvaatřicet funkčních vzorků a devět užitných vzorů. To je jen část výsledků velmi úspěšného čtyřletého snažení českých výzkumníků, kteří se sdružili v Národním centru kompetence s názvem Biocirtech. Šestnáctičlenné konsorcium vytvořily dohromady specializovaná tuzemská výzkumná pracoviště a privátní firmy (více na www.biocirtech.cz). Finančně je výrazně podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) v rámci jejího programu Národní centra kompetence NCK). NCK Biocirtech završil svou činnost na konci minulého roku.

Státní program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s názvem Národní centra kompetence vznikl v roce 2018. Jeho záměrem je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému, a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení silné orientace (více na www.tacr.cz).

Naše NCK Biocirtech pokrývalo problematiku zpracování biomasy, a to mikrobiální, rostlinné, živočišné, ale i odpadní, včetně čistírenských či papírenských kalů. Pomocí chemických, biochemických a fyzikálních procesů jsou získávány cenné produkty s vysokou přidanou hodnotou využitelné v potravinářství, zemědělství, zpracovatelském i energetickém průmyslu,“ vysvětlila Olga Šolcová z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR, který byl hlavním řešitelem NCK Biocirtech.

Cílem bylo získat nové produkty z obnovitelných zdrojů zpracované environmentálně šetrnými technologiemi v souladu s cirkulární ekonomikou řešící aktuální společenská témata, jako je potravinová udržitelnost, využívání přírodních zdrojů, udržitelná energetika apod. Výzkumný potenciál jednotlivých pracovišť tím měl přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků ve světě a obohatit jejich komerční sortiment. A to se také povedlo. NCK Biocirtech se tak stalo jedním z prvních řešitelů na světě se zaměřením na získávání přidané hodnoty z odpadní biomasy v celé její šíři a které reflektovalo vzrůstající potřeby lidstva v situaci jeho nezadržitelného růstu, v období klimatických změn a potenciálního úbytku neobnovitelných energetických zdrojů.

Příklady úspěšných výsledků NCK Biocirtech

Odborníci z NCK Biocirtech se zaměřili na výzkum kosatců, coby zdroje aktivních látek využitelných v kosmetice i zdravotnictví. (Zdroj: Ústav chemických procesů AV ČR)

Kosatce ve zdravotní kosmetice

Kosatce mají výrazné protizánětlivé, protinádorové, antimikrobiální a antioxidační účinky. 

Odborníci z NCK Biocirtech se zaměřili na výzkum kosatců, coby zdroje aktivních látek využitelných v kosmetice i zdravotnictví. Jsou v nich bohatě zastoupeny farmakologicky zajímavé účinné látky. I přesto jsou ale kosatce zatím využívány pouze sporadicky.

Unikátním zdrojem materiálu pro tento výzkum se stala rozsáhlá genofondová sbírka kosatců provozovaná Botanickým ústavem AV ČR.

„Získané extrakty z kosatců a z nich formulované lipozomální účinné látky jsme využili jako přídavky do produktů léčebné kosmetiky, která má potenciál uplatnit se na tuzemském i zahraničním trhu, a to zejména ve speciální kosmetice pro osoby trpící akné či záněty na pokožce. Další získané biologicky aktivní látky již začaly využívat farmaceutické a biotechnologické firmy do svých produktů,“ řekl účastník NCK Biocirtech Petr Kaštánek, ředitel společnosti EcoFuel Laboratories. Ta již nabízí na trhu přírodní doplňky stravy a dermokosmetiku z kosatců pod značkou Neobotanics.

Kosatce mají výrazné protizánětlivé, protinádorové, antimikrobiální a antioxidační účinky. Jsou v nich bohatě zastoupeny farmakologicky zajímavé účinné látky. I přesto jsou ale zatím využívány pouze sporadicky. (Zdroj: Ústav chemických procesů AV ČR)

Odpad se mění na kvalitní hnojivo

Kuřecí peří a další zbytky po zpracování drůbeže vytváří obtížně likvidovatelný odpad na celém světě. Čeští výzkumníci ale přišli na to, jak z něj udělat kapalný hydrolyzát, který může posloužit jako velmi kvalitní listové hnojivo. Vyzkoušeli ho ve venkovním prostředí na několika klonech topolu a vrby i záhonu feferonek. Aplikaci postřikem provedli dvakrát za vegetační sezónu. Z hodnocení biometrických parametrů vyplynulo, že došlo k nárůstu hmoty vůči kontrolnímu vzorku rostlin o 153 až 160 procent. „Výsledný hydrolyzát neobsahuje anorganické soli ani popeloviny, je tedy vhodný jako surovina pro výrobu nejen speciálních hnojiv s ochrannými účinky, ale i preparátů kloubní výživy a nadějně vypadá i možnost využití jeho chelatačních vlastností pro odstraňování kovů,“ uvedla Olga Šolcová.

Reklama
Reklama
Reklama

Zbytky masa pro zdraví psů

Každý rok se v České republice vyprodukuje na sedm tisíc tun odpadu při strojním oddělení kuřecího masa. Tvoří ho část hřbetů, krků, chrupavek, skeletů z prsou drůbeže a kostí. Vše se pak používá při zpracování v uzenářské výrobě nebo při přípravě krmiva pro zvířata. Část odpadu ale stále zůstává bez dalšího využití. V rámci NCK Biocirtech čeští výzkumníci přišli na to, jak se ho smysluplně zbavit. Výsledkem je nové probiotikum, které prospívá zdraví psů.

„Podstatou je zpracování sekundárního odpadu, kdy ze zbytku po strojním oddělení kuřecího masa jsou nejprve získávány cenné látky, jako je kyselina hyaluronová a další. Mohou ale sloužit i pro získání bakteriálních probiotik,“ upozornila Petra Patáková z Ústavu biotechnologie VŠCH.

Vhodná bakteriální probiotika mohou u psů podobně jako u lidí přinést zdravotní benefity. Například zvýšenou tvorbu protilátek chránících sliznici střeva, pokles hladiny sérového cholesterolu, jehož zvýšením trpí především obézní psi, redukci růstu patogenů, zabránění rozvoje střevních zánětů i nádorů a další.

„Je to doslova učebnicový případ cirkulární ekonomiky, kdy nevyužité látky z vedlejších živočišných produktů se nestaly odpadem, ale surovinou pro další proces,“ zdůraznila Olga Šolcová. V současnosti se připravuje uvedení produktu na trh, aby ho co nejdříve mohli využívat chovatelé.

Přeměna kalu na pelety

Dalším velkým úspěchem odborníků spojených v NCK Biocirtech je vyřešení problému nakládaní s čistírenskými a papírenskými kaly. Podařilo se jim je totiž přeměnit na pelety, jejichž výhřevnost je srovnatelná s tradičními konvenčními palivy, jako jsou dřevo nebo uhlí. „Přebytečná vlhkost z nahromaděných kalů se odstraňuje za využití solární energie. Hygienizované kaly se mohou peletovat či briketovat pro energetické využití spalováním. Celá technologie zpracování kalů na energetické využití byla vyvinuta v Ústavu chemických procesů ve spolupráci s firmou REMA.

„Výhodou jsou nízké výrobní náklady, které se pohybují pod nákupní cenou hnědého uhlí. Projekt již získal ocenění za inovaci od České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj,“ uvedla Olga Šolcová.

Nyní se čeká na schválení již připraveného návrhu zákona, který umožní rozjet zpracování čistírenských a papírenských kalů navrženým způsobem. Vyvinuté briketovací zařízení pro směsi odpadních materiálů nabízí firma Briklis zákazníkům nejen v tuzemsku, ale i v Německu a v dalších zemích.

__________________________________________________________________________________________________

Zdroj: Tisková zpráva NCK Biocirtech. Zpracováno redakcí.

Související články
Kam s nebezpečným zbytkovým práškem z tonerových kazet?

Všichni jistě víme, že většina tonerových kazet používaných po celém světě, tedy i v České republice, pochází z Asie, hlavně z Číny. Kazety obsahují nebezpečné látky, nelze je zatím renovovat ani ekologicky likvidovat, jsou extrémně rizikové pro lidské zdraví a devastují i přírodu. Tuzemští specialisté nyní testují, jak prášek z použitých kazet ekologicky zlikvidovat. Jejich aktuální výsledky vypadají velmi nadějně. Zcela jasno mají mít do tří let.

Když se zbytky rostlin promění v kosmetiku

Stále více nalézají na trhu uplatnění složky přírodní kosmetiky s názvem hydroláty. Velmi žádané jsou do certifikované biokosmetiky, pokud jsou připravené z byliny produkované v ekologickém režimu. Tým českých odborníků nyní zkouší, jak k tomu využít odpadní suroviny z bylinné biomasy a jejich dosavadní výsledky dávají zajímavou perspektivu.

Český výzkum se zaměřil i na dietní pečivo

Kvalitního pečiva, na kterém si mohou pochutnat, se již brzy dočkají pacienti s celiakií, pšeničnou alergií a intolerancí. Až dosud pro ně dostupný bezlepkový sortiment totiž nedosahoval kvality pečiva konvenčního. Novou recepturu vyvinul tým výzkumníků ze společnosti Perník, Mikrobiologického ústavu AV ČR, Výzkumného ústavu potravinářského Praha a firmy Radanal. Technologická agentura České republiky (TA ČR) podpořila jejich snažení z programu Epsilon částkou 13,4 mil Kč.

Související články
Posouvání hranic v aplikovaném výzkumu

Den TA ČR je na poli výzkumu tradiční událostí, prostřednictvím které Technologická agentura ČR oceňuje nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost a hospodářství. Ani letošní rok nebude výjimkou. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Speciální balící papír na elektroniku i výbušniny

Čeští výzkumníci díky použití modifikované celulózy vyvinuli speciální papír, který dobře odvádí elektřinu a zabraňuje nežádoucímu působení statické elektřiny. Ten lze využít při balení elektroniky citlivé na statický elektrický náboj. Další využití má například i pro balení výbušných produktů, kde by statická elektřina mohla způsobit explozi. Na projektu, který finančně podpořila Technologická agentura ČR v rámci programu Epsilon spolupracovali výzkumníci z Centra organické chemie společně s kolegy z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a firmy Synpo.

Čeští výzkumníci: Recyklace solárních panelů i využití odpadu z chovu hmyzu a další

Unikátní konsorcium výzkumných pracovišť a firem s velmi zajímavým a společensky významným zaměřením vzniklo letos v České republice. Nese název Národní centrum kompetence (NCK) Biocirkl a jeho cílem je získat nové produkty z obnovitelných zdrojů s napojením na strategii oběhového hospodářství a s využitím ekologicky šetrných technologií. Pro své snažení, které reaguje na jednotlivé prvky Zelené dohody pro Evropu, získalo na dobu šesti let finanční podporu od státní Technologické agentury ČR (TA ČR) ve výši 434 milionů korun.

Virtuální realita pomůže v boji s bolestí

Výsledky již tříleté práce týmu českých odborníků ukazují, že by pacientům s popáleninovým traumatem mohla pomoci zvládat bolest a úzkost při výměně obvazů virtuální realita. Evropsky unikátní výzkum bude dokončen ještě letos. Projekt s významným celospolečenským dosahem podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) částkou téměř 10,8 milionu korun v Programu ÉTA.

Vozidla na vodík? Ano!

Jak bezpečně natankovat vodík do vozidel? To je název projektu, na němž od roku 2018 pracovali odborníci ze společnosti ÚJV Řež společně se specialisty ze společnosti APT a z Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Kromě vytvoření malé jednotky pro plnění vozidel vodíkem se také zaměřili na vývoj malého vozidla na pohon vodíkovým palivovým článkem. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) částkou téměř patnáct milionů korun z programu Epsilon.

Hra o lidech a krajině

Fungování vztahů mezi lidmi a krajinou má za úkol vysvětlit dětem nová desková hra, na jejímž vývoji se podíleli odborníci ze dvou brněnských vysokých škol – Agronomické fakulty Mendelovy univerzity a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. To je velmi důležité téma, zejména dnes, v době probíhajících klimatických změn. Společensky významný projekt finančně podpořila z programu ÉTA Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Pro efektivnější podporu aplikovaného výzkumu

Nový nástroj podpory aplikovaného výzkumu, Program Sigma, představila Technologická agentura ČR. Koncept tohoto nástroje je zcela jiný, než tomu bylo u doposud realizovaných programů.

Den TA ČR opět online

Z důvodu epidemické situace se rozhodla Technologická agentura ČR realizovat letošní Den TA ČR opět v online prostředí. Diváci se v týdnu od 29. 11. do 2. 12. mohou těšit na sérii regionálních debat, pořad se zástupci inspirativních firem, závěrečnou konferenci s finským velvyslancem a předávání cen těm nejlepším projektům aplikovaného výzkumu s vysokým potenciálem pro uplatnění na trhu. Celým Dnem TA ČR bude provázet téma zelené příležitosti.

Jak parkovat lépe?

Samoobslužný parkovací dům s novým parkovacím systémem. Tak vypadá v praxi  výsledek výzkumné spolupráce VŠB – Technické univerzity v Ostravě a firmy Koma Industry. Cílem tvůrců je ušetřit prostor, čas a peníze, ale také pomoci životnímu prostředí.

Prevence proti informační válce už od střední školy

Zvyšující se dostupnost informací bez schopnosti selekce, které jsou pravdivé a které ne. To začíná být v poslední době velkým problémem. Vyhledávání informací, jejich vyhodnocení a využití může být pro některé jedince obtížné. Výsledkem je šíření fake news, hoaxů či neověřených vědeckých poznatků.

Využití potenciálu kosmických aktivit v ČR

Dlouhodobý projekt „Česká cesta do vesmíru“ chce prostřednictvím kosmických aktivit a jejich dalšího rozvoje přispět k transformaci českého hospodářství na ekonomiku založenou na aktivitách s vysokou přidanou hodnotou. Vznik projektu podpořila vláda na svém posledním jednání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit